Uit: Ravage #12 van 21 september 2001

'H et pakt als mayonaise'

België staat deze maanden in het teken van het protest. Verschillende bijeenkomsten van internationale hoogwaardigheidsbekleders worden door progressieve betogers aangegrepen om de straat op te gaan. Brugge beleefde onlangs een try-out. Via Leuven, Luik en Gent zal het bonte gezelschap half december voor het slotmatinee neerstrijken in Brussel.

,,We zijn geen echte beweging. Maar sinds Seattle, twee jaar geleden, 'pakt' de mayonaise ineens wel.'' Jaak Perqui draait al twintig jaar mee in de Kommunistische Partij en Derde-Wereldcomité. Maar dat zoveel groeperingen en politieke bewegingen op de avond van 6 september in Brugge een informele raad van de EU-handelsministers zouden aangrijpen om te protesteren tegen het neo-liberalisme en de 'holdings' van het grootkapitaal, had hij tot voor kort niet voor mogelijk gehouden.

Zowel politie als demonstratieleiding noemden Brugge ,,een aperitief voor de Europese toppen'' die later dit najaar in Gent en Laken volgen. Ook ministerraden, zoals van Financiën in Luik eind september, zullen hun portie protest beleven. Na de uit de hand gelopen demonstraties in Göteburg (EU-top, juni) en Genua (G-8, juli), wilde iedereen zich nu van zijn beste kant tonen.

De anti-globalisten wilden laten zien dat ze sterk staan, populairder worden, niet zomaar 'politieke hooligans' zijn. De politie was er met de inzet van 4000 agenten alles aan gelegen dat de betoging ordentelijk verliep, zodat er achteraf geen tv-beelden de wereld over zouden gaan zoals laatst na Genua.

Zo nam iedereen de positie in die hem of haar het beste uitkwam. In Brugge kon dat: het was een lokale mini-demonstratie. Er waren vooraf speciale afspraken gemaakt met de politie. Het organiserend comité zou zijn eigen ordedienst meenemen, bestaande uit veertig personen. Zij droegen armbanden en probeerden geschillen te sussen onder de tweeduizend demonstranten.

Een speciale trein die de Europese ministers van Transport en Milieu op 14 september 2001 van de informele raad in Louvain-La-Neuve, moest vervoeren naar Leuven, werd omstreeks 18.00 uur gestopt vanwege een bomalarm. De trein werd onmiddellijk omgeleid via een alternatieve route om uiteindelijk in Leuven aan te komen.

In Leuven werd betoogd door een tweehonderdtal anti-globalisten. Hoewel de manifestatie niet was toegestaan, greep de politie niet in. Maar met veel machtsvertoon kon verhinderd worden dat de betogers in de buurt van het Begijnhof kwamen, waar de Europese ministers vergaderden. Een coalitie van anarchisten en radicale ecologisten hield een dag later een streetrave door Leuven, waaraan driehonderd personen deelnamen.

Net zoals in Brugge is er tussen de organisatie van de demonstratie en de lokale autoriteiten van Gent een compromis bereikt over de manier waarop de acties en betogingen tijdens de informele Europese top van 19 oktober dienen te verlopen. De meeste deelnemende protestorganisaties zullen hun activiteiten verplaatsen naar de zone die werd voorzien door de stad en de politiediensten.

In het oorspronkelijke voorstel van de stad Gent waren alle acties en manifestaties aan het Sint-Pietersstation verboden. De dertig organisaties van het Overlegcomité 19 oktober (NGO's, vredesbeweging, Attac, het Internationaal scholierenverzet en enkele politieke bewegingen) leggen zich nu neer bij het verbod. Enkel voor Attac Vlaanderen wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen een actie houden tegen de privatisering van de openbare sector tussen 7.00 en 10.00 uur aan het Sint-Pietersstation. Alle andere acties en manifestaties zullen doorgang vinden in het Zuidpark of de ruimere evenementenzone eromheen.

Anarchisten roepen op voor een apart autonoom blok. "We willen ons niet distantiëren van de rest van de beweging, maar dienen ons apart te organiseren om onze eigen ideeën naar voren te kunnen brengen", zo melden de anarchisten in een oproep. "Ons inziens zal een harde en revolutionaire strijd nodig zijn". Het anarcho blok verzamelt 19 oktober om 19 uur bij Tramstation Zuid aan het Woodrow Wilsonplein in Gent.

Nu België het voorzitterschap van de EU overgenomen heeft, ziet het zich ook geplaatst voor het organiseren van de traditionele afsluitende top. Deze zal op 14 december in Laken, bij Brussel plaatsvinden. Critici in België bereiden demonstraties voor. Op een speciale website (http://www.d14.be/) tref je hiervoor informatie aan. De Duitse organisatie 'EU for the people' roept op haar website in vele talen op tot een Europese scholieren- en studentenstaking gedurende de EU-top in december (euforthepeople.tripod.com/)

Na de gewelddadig verlopen top in Göteborg liet de Belgische premier Verhofstadt zich dreigend uit over de ontvangst van demonstranten. Er wordt zelfs gedacht aan een algemeen demonstratieverbod. De geldtransporten voor de invoering van de euro zouden zoveel politie-bescherming vergen dat er geen personeel meer vrijgemaakt kan worden om protesten te beteugelen. Zoiets kan alleen in België.

Intussen hebben een tweetal organisaties, belast met de voorbereiding van de demonstratie van 14 december in Brussel, een huiszoeking gehad. Het 'Collectif sans Ticket' en cultureel centrum 'Barricades' kregen op 29 augustus in respectievelijk Brussel en Luik de politie op bezoek. Alles wat ook maar enigszins te maken zou kunnen hebben met de komende demonstratie werd hierbij in beslag genomen. Naast affiches en ander decoratiemateriaal, werden ook ordners en adressenbestanden meegenomen. Toestemming voor de huiszoekingen werd al in juli gegeven.

......................

Ecostrijders beschermen mooiste bos van België

Naar aanleiding van de EU-protesten begin september in België meldden politiebronnen dat "extreme anti-globalisten" het eco-actiekamp Lappersfront zouden gebruiken als uitvalsbasis. Een excuus om het bedreigde bos bij Brugge te kunnen ontruimen. Maar nadat ruim twintig eco-warriors zeven weken geleden het Lappersbos in trokken, zitten zij er nog steeds.

,,Kijk, daar woon ik'', zegt Klaas, een 21-jarige jongen uit Brugge en sinds drie weken actievoerder. Hij wijst naar boven naar één van de acht boomhutten. Vanaf morgen slaapt hij daar, want dan is het bovenzeil van de hut af. Hij lijdt ons enthousiast rond in het actiekamp Lappersfront, waar wij voor een weekend verblijven. ,,De boomhutten zijn met elkaar verbonden met een touw. Zo waarschuwen we elkaar als er onraad is.'' Helaas is er geen vrije boomhut meer voor ons beschikbaar. Toch is de gastvrijheid enorm en is er genoeg plek voor de tent.

De actievoerders uit Vlaanderen zijn vastbesloten te blijven. Ze eisen dat de natuur ongeschonden en publiek bezit blijft. Het bedrijf Fabricom heeft het bos van 30 hectare aangekocht en is eigenaar van het grootste deel van het aan het bos grenzende industrieterrein. Het bedrijf heeft het bosland gekocht om te kunnen speculeren, zo is de gedachte. Want het bestuur van Brugge wil de weg langs het Gent-Brugge kanaal, dat naast het bos ligt, verbreden en zo meer auto's naar de stad trekken. Daarmee kan het toekomstige commerciële centrum rond het treinstation zich 'ontwikkelen'.

Het grondgebied zal hierdoor in waarde stijgen. Als resultaat van de verbreding van de verkeersweg blijft er van het bosgebied 6 hectare natuurpark over, omringd door industrie en asfalt. Voor de bewoners rond het kanaal en die van het bos betekent dit een stuk minder ruimte, een hoop geraas en meer milieuvervuiling.

Vandaar dat de activisten van Lappersfront een actiekamp hebben ingericht en sinds begin augustus bezit hebben genomen van de bomen. Verder hebben de actievoerders ondergrondse tunnels gegraven, die vanaf de grond onzichtbaar zijn. Een groot risico voor bouwwerktuigen die in een valkuil terecht kunnen komen. Maar niet alleen dat: er kunnen zich altijd actievoerders verschuilen in de tunnelgangen.

Mocht de politie komen om het actiekamp te ontruimen, dan wacht hen een zware klus. Om bij het kamp te komen is er maar één toegangsweg. Deze leidt naar de centrale toegangspoort en de greppel rondom het kamp. Aan de oostkant gaat deze greppel over in moeras. ,,Geen bulldozer die zo ver komt'', meent Klaas. ,,Bovendien zullen ze een moeilijke klus hebben ons uit de bomen te krijgen die zeer oud en soms meer dan vijftig meter hoog zijn.''

De bomen zijn inderdaad dikker dan de sprietjes van het Bulderbos of destijds bij Ruigoord, wat de ontruiming veel moeilijker maakt. Klaas: ,,Bovendien zijn, tegen de tijd dat de politie echt komt, de tunnels met elkaar verbonden en zal een ontruiming veel tijd in beslag nemen. Een kostenpost die ze aan het denken moet zetten. Als de aarde het niet doet, dan moeten financiële redenen ze maar overtuigen om dit soort oenpraktijken te laten.''

Er bevinden zich in het bos ook bunkers, want het bos werd vroeger gebruikt als munitieopslag. Het 'kampcentrum' bestaat uit het oude en vervallen huis van de vroegere opzichter. Er wordt elke dag gekookt of op andere wijze gewerkt. Iedereen doet mee. 's Avonds zitten we met de eco-beschermers rond het kampvuur. Men maakt muziek, zingt, blowt of voert een gesprek. De meeste actievoerders kennen elkaar en komen uit Brugge. Sommigen zijn ervaren, anderen nieuw op dit gebied. Er zijn ook drie kinderen. De jongste is vier maanden.

,,Ik zat eerst met haar drie hoog in mijn flat'', vertelt de 23-jarige moeder. ,,Maar hier is het veel leuker en gezonder. Wel is het oppassen voor teken en andere gevaren die nu eenmaal horen bij het leven in het bos.'' Eén van de andere aanwezigen is Peter, Bruggenaar, 32 jaar en archeoloog. Hij komt al jaren in het ,,mooiste bos van Brugge'' om daar tot rust te komen. ,,Ik zie het elk jaar groeien. Gelukkig dat deze mensen het tot het einde toe zullen beschermen.'' Peter woont in één van de bunkers en bouwt het misschien om tot een geweldig fort. ,,Ik heb momenteel toch niets te doen en ik hou van de wildernis van het bos.''(Marije en Robin)

......................

Voorstanders sluiting BPRC te vroeg gejuichd?

De Europese Unie beslist in december om vanaf volgend jaar haar jaarlijkse subsidie van zes miljoen aan het apenproefdiercentrum BPRC in Rijswijk stop te zetten. Dan vergadert men over het voorstel, afkomstig van europarlementariër Hanja Maij-Weggen. Volgens Kathelijne Buitenweg van GroenLinks maakt het voorstel geen schijn van kans.

Als voorzitter van de World Society fot the Protection of Animals bracht Maij-Weggen in maart van dit jaar een bezoek aan het apenproefdiercentrum in Rijswijk. Sindsdien spant zij zich extra in om zo snel mogelijk een einde te maken aan de ellende van de 1600 apen die in het BPRC verblijven. Mocht de EU in december besluiten de subsidiekraan dicht te draaien, dan betekent dat waarschijnlijk het einde van het primatencentrum.

Op 6 september 2001 meldden verschillende kranten dat een meerderheid van het Europees Parlement het voorstel reeds zou steunen. "Er is een brede consensus in alle EU-lidstaten dat je dit soort proeven niet meer doet. Deskundigen verzekeren mij dat er allang alternatieven zijn", zei Maij-Weggen in het Algemeen Dagblad.

Europarlementariër Kathelijne Buitenweg van GroenLinks echter beschouwt de kwestie van het dichtdraaien van de subsidiekraan als een ,,overdreven hoeraverhaal''. ,,Maij-Weggen stelt de boel een beetje te simplistisch voor. Ze heeft van elke partij een willekeurig persoon aangeklampt om haar voorstel te laten ondertekenen. Dit betekent nog niet dat ze de steun heeft van de gehele fractie. Binnen partijen als de VVD, PvdA, GroenLinks en zélfs haar eigen CDA fractie is men onderling verdeeld over het voorstel'', meldt Buitenweg.

Desondanks vindt ook Buitenweg dat er iets moet veranderen aan de huidige situatie in het primatencentrum. Zoals een betere huisvesting voor de apen en een vermindering van het aantal dierproeven. Ze voelt meer voor het opleggen van verscherpte maatregelen en het stellen van voorwaarden aan het proefdierlab, dan voor een sluiting.

Buitenweg: ,,Er zijn namelijk wel een aantal vragen te beantwoorden bij het aannemen van het redelijk radicale amendement van Maij-Weggen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met die apen als je de subsidie ineens stopzet? Internationaal is vastgelegd dat voor een aantal medische onderzoeken bepaalde vaccins op apen getest moeten worden. Zoiets kun je dan toch beter in het BPRC doen?''

Op 17 september brengt zij, samen met diverse europarlementariërs van andere fracties, zelf een bezoek aan het BPRC om zich hierover beter te laten informeren. Maar als zij nu al zeker denkt te weten dat een volledige afschaffing van de EU-subsidie geen kans van slagen maakt, kun je je afvragen of een dergelijk bezoek wel zin heeft. GroenLinks heeft overigens in haar verkiezingsprogramma staan dat 'bij substantiële verbetering van de volksgezondheid het mogelijk blijft om proeven te doen op dieren'. (Lousco)

...................

Red het Bulderbos

De komende maanden gaat het er weer om spannen rond Schiphol en het Bulderbos. Op 25 september 2001 zal de Haarlemse rechter uitspraak doen inzake het onteigeningsverzoek van Schiphol. Ook zal de nieuwe milieuwetgeving voor Schiphol de komende maanden in de Tweede Kamer aan de orde komen. Tegenstanders van uitbreiding van de luchthaven organiseren een actiekamp.

Minister Netelenbos heeft alle milieubeloften die in 1995 bij het besluit tot de aanleg van de vijfde baan op Schiphol zijn gedaan, in de prullenbak gegooid en vervangen door de ontwerpwet Luchtvaart. Met deze wet worden de milieuregels versoepeld. Het resultaat zal zijn een forse toename van stank, herrie, luchtvervuiling, energieverspilling en neerstortrisico's.

Het Bulderbos bestaat al sinds 1993 en was tot nu toe vooral symbolisch van aard. Inmiddels is het een reëel fysiek obstakel geworden voor de bouw van de vijfde baan. Het Bulderbos is een groen eilandje van negentig bomen geworden middenin een gigantisch bouwterrein vol bulldozers, zandhopen en graafmachines.

Vandaar dat Schiphol bijzonder veel haast heeft om het bos te onteigenen. Vorig jaar mislukte de eerste onteigeningspoging van de luchthaven; de rechter keurde het af. Nu probeert de luchthaven het opnieuw. De Haarlemse rechter heeft een aantal goede redenen om de onteigening wederom af te keuren. Zo is de milieuvergunning voor Schiphol nog volstrekt onbekend en bouwt Schiphol al aan de vijfde baan terwijl de milieuwetgeving voor die baan nog een groot vraagteken is.

Maar de wegen van de rechterlijke macht zijn soms ondoorgrondelijk, vandaar dat we ons prepareren op een mogelijk verlies. Enkele dagen voor 25 september, op 21 september, start Studio Bulderbos. We plaatsen drie caravans in het Bulderbos en gaan vanaf dan het bosje dag en nacht bewonen, in ploegendienst. Je bent van harte welkom.

Je kunt je tijd op een nuttige en aangename wijze doorbrengen. We zorgen voor vier computers. Je kunt (leren) chatten, er worden internetdagboeken en -fotoboeken bijgehouden. De computers zijn ook beschikbaar voor eigen gebruik. Verder gaan we vooral praktisch aan de slag met schilderen, maaien, snoeien, windmolens bouwen, etc. Ook als je zelf niet naar het Bulderbos kunt komen kun je kijken wat er gebeurt via internet: www.milieudefensie.nl/bulderbos

Als het vonnis op 25 september slecht uitvalt en de rechter het verzoek van Schiphol toewijst, dan kunnen we het bos diezelfde dag al kwijt zijn. Dan kan Schiphol het hele terrein afsluiten en de bomen omhakken. Dat mag niet gebeuren! Daarom nodigen we je uit om op dinsdag 25 september naar het Bulderbos te komen. De uitspraak staat gepland op 10.00 uur. Tussen 8.00 en 17.00 uur rijden er pendelbussen tussen NS-station Hoofddorp en het Bulderbos.

Daar zullen we met zijn allen het vonnis afwachten, waarbij er twee mogelijkheden zijn: 1. de uitspraak is positief: In dat geval bouwen we een fantastisch feest en gaan we weer naar huis. 2. de uitspraak is negatief: In dat geval zijn wij niet bereid het Bulderbos te verlaten. Wij treffen nu alle noodzakelijke voorbereidingen om (zo nodig) dagenlang in het Bulderbos te blijven zitten. (K. Kodde)

......................

Kink in de NOS-Oranje kabel

Samen met zijn geliefde, Máxima Zorreguita, bezoekt Willem Alexander een aantal Nederlandse provincies, te beginnen in Brabant. De promotietour voor het aanstaande huwelijk, die al in een pril stadium werd gehinderd door enkele afvalligen, is inmiddels afgebroken als gevolg van een aanslag in New York.

Bij binnenkomst van de koninklijke bus in Den Bosch op 4 september 2001, de eerste dag van de Máximatour, slaagden enkele koningshaters erin diverse vlaggen langs de route halfstok te hangen. Twee van deze afvalligen die hiervoor verantwoordelijk waren, hadden al gauw te maken met een meer dan gewone belangstelling van verschillende agenten.

Aanvankelijk wilde men overgaan tot aanhouding, vervolgens kwam het neer op het uitschrijven van een bekeuring wegens baldadig gedrag. Uiteindelijk konden de dwarsliggers gewoon hun pad vervolgen, zonder proces verbaal. Dit stelde hen weer in de gelegenheid zich aan te sluiten bij een ander groepje koningshaters.

De volgende antimonarchistische daad bestond uit het ophouden van een spandoek lamgs de route. Tijdens het lange wachten aan het hek verzamelden zich steeds meer geüniformeerde en in burger geklede agenten om het groepje heen. Op het moment dat het verliefde stel naderbij kwam en de tegenstanders aanstalten maakten het spandoek uit te rollen, sloeg een aantal stillen toe.

De antimonarchisten werden weggetrokken van de afzetting, waarbij het er behoorlijk hard aan toe ging. Diverse koppels lagen binnen de kortste keren op straat te rollebollen, waarna bij vijf personen de handboeien werden omgedaan. Na een aantal uurtjes onvrijwillig op het politiebureau van Den Bosch vertoefd te hebben, mocht men weer gaan.

De gemeenteraadsleden van de fracties van GroenLinks en de Socialistische Partij in Breda hebben tijdens het bezoek van Willem-Alexander en Máxima aan Breda aandacht gevraagd voor de Dwaze Moeders in Argentinië. De fractie van de PvdA deed niet aan de actie mee. Volgens Piet-Hein Scheltens van GroenLinks was daarvan eerder wel sprake.

Ook in Tilburg werd er actie gevoerd en wel door de stichting Dwaze Kroning. Dit is een stichting van de Brabantse tekstschrijver Bert Kampers en komiek Karin Bruers. "Wij beschouwen het als een inbreuk op onze integriteit wanneer wij door dit kroonprinselijk huwelijk een band onderhouden met een lid van een misdadig politiek regime", aldus het duo dat witte hoofddoekjes verkocht aan het publiek.

Vlak voor de rechtstreekse uitzending van het bezoek van het stel aan Amsterdam op 12 september bleken de kabels van NOS Actueel doorgesneden. De koninlijke commercial kon echter gewoon doorgaan. Technici slaagden erin om samen met mensen van het Nederlands Omroepbedrijf een provisorische verbinding tot stand te brengen. De actie werd naderhand opgeëist door het Prins Claus Bevrijdings Front.

De boottocht over de Herengracht werd aan het einde afgebroken omdat de autoriteiten het niet aandurfden een kraakpand te passeren waar een straatfeestje aan de gang was. De belangstelling voor het paar was nihil. De meeste toeschouwers tijdens het bezoek aan de hoofdstad waren toevallige passanten die uit nieuwsgierigheid even stil bleven staan.

..................

Beton ten koste van beschermd groen

Leusden heeft de afgelopen dertig jaar een enorme nieuwbouwgroei doorgemaakt, maar de gemeente lijkt er geen genoeg van te krijgen. Desondanks blijft zij zich graag presenteren als "de groenste gemeente van Nederland". Een farce, volgens veel van haar inwoners.

Eind vorig jaar stemde de gemeente Leusden in met de verkoop van het voormalig Don Bosco-klooster en landgoed Leusder Eng aan het bedrijf VODW-Marketing, een groot Nederlands marketingadviesbureau. Het klooster en tevens Rijksmonument is gelegen aan de Dodeweg, temidden van beschermd bosgebied dat de overgang vormt tussen de stadsgrenzen van Amersfoort enerzijds en het bosgebied Den Treek, de Leusderhei en ander groen anderzijds.

Om tot deze miljoenenverkoop over te kunnen gaan, werd het bestemmingsplan gigantisch opgerekt, zo menen de tegenstanders. In plaats van het dienen van een "algemeen maatschappelijk nut" en/of "opleidingsfaciliteiten", zoals staat omschreven in het bestemmingsplan, is het klooster nu de standplaats van een commercieel bedrijf geworden.

Pas na een verplichte melding in de regionale krant dat de gemeente een kapvergunning had verleend voor honderdvijftig oude eiken ten gunste van een parkeerterrein voor VODW, kregen omwonenden lucht van de transactie en kwam het protest op gang. De aangetekende protesten tegen de kap werden door de gemeente onmiddellijk afgedaan als niet ter zake doende. Voor iedere omgekapte boom zou het bedrijf elders namelijk een nieuwe boom planten en dus was er niets aan de hand. Het parkeerterrein is inmiddels een feit en een doorn in het oog van de tegenstanders.

De vrees van omwonenden dat het hier niet bij zou blijven en het historische groen verder zou worden aangetast, is inmiddels bewaarheid gebleken. Het VODW heeft op haar terrein een groot aantal extra gebouwen neergezet. Nader onderzoek door burgers heeft uitgewezen dat die gebouwen onderdak moeten bieden aan andere commerciële bedrijven. Het VODW is van plan het terrein om te toveren in één groot regionaal Marketing-IT-betondorp. Er zijn nu nog - met goedkeuring van de gemeente - drie enorme kantoorpanden in aanbouw.

Na Kamervragen door Tweedekamerlid Van Gent van GroenLinks aan Minister Pronk (VROM), werd op 27 juli 2001 ingestemd met een rijksonderzoek door de Inspectie Ruimtelijke Ordening. Nadat de gemeente Leusden, na schriftelijk verzoek van de Inspectie, eind augustus weigerde om de bouwvergunning aan het VODW in te trekken, heeft Minister Pronk gedreigd om de gemeente desnoods aan een grootschalig onderzoek te onderwerpen, zo meldt de Amersfoortse Courant van 24 augustus.

Sommigen omwonenden zijn de, wat zij noemen "struisvogelpolitiek van hun gemeente" inmiddels zo zat, dat zij graag zouden zien dat het 'Groen Was Team' van de actiegroep Ziedende Vogels, die in Amersfoort strijd voert tegen de sloop van het natuurgebied Birkhoven, het 'Marketing Village' zoals het VODW doorgaans genoemd wordt, eens van een milieuvriendelijk kleurtje kwam voorzien. (Richard UPS)

..................

Nederlandse professor houdt lezing bij omstreden instituut in Israël

Half oktober 2001 vindt in het Israëlische Eilat de 'Oholo Conference' plaats, een wetenschappelijk congres georganiseerd door het in Ness Ziona gevestigde onderzoekscentrum Israel Institute for Biological Research (IIBR). Onder de sprekers bevindt zich de Nederlandse professor U.A.Th. Brinkman, die verbonden is aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het met veel geheimzinnigheid, hoge muren en prikkeldraad omgeven IIBR, werkt in opdracht van het Israëlische ministerie van Defensie en houdt zich in dit verband, naar eigen zeggen, bezig met de ontwikkeling van detectiemethoden voor chemische en biologische wapens. Met de productie van chemische en biologische strijdmiddelen zou het IIBR volgens de Israëlische regering echter niets van doen hebben.

Toch wordt er door onafhankelijke specialisten, zoals van het tijdschrift Jane's Foreign Report, niet over getwijfeld dat het IIBR een centrum is voor chemische oorlogsvoering. Binnen Israël bestaat veel argwaan ten aanzien van het IIBR, waar verschillende ongelukken met dodelijke afloop te betreuren zijn geweest.

Binnen Israël bestaat de nodige argwaan ten aanzien van het IIBR, waar verschillende ongelukken met dodelijke afloop te betreuren zijn geweest. In 1998 sprak de burgemeester van Ness Ziona de wens uit dat het IIBR verplaats zou worden, omdat hij vreesde dat een ramp in het onderzoekscentrum niet alleen zijn stad, maar ook Tel Aviv, zwaar zou treffen. Inwoners van Ness Ziona hebben om die reden protestacties voor de muren van het IIBR georganiseerd.

In Nederland kwam het IIBR in het nieuws naar aanleiding van de parlementaire enquète die de toedracht onderzocht van de ramp in 1992 met het El-Al vliegtuig dat neerstortte boven de Amsterdamse Bijlmer. Destijds bleek uit vrachtbrieven e.d dat de lading van vlucht LY-1862 voor een deel bestemd was voor het IIBR. Onder die lading bevonden zich drie van de vier bestanddelen die nodig zijn voor de productie van het gifgas sarin.

Volgens het IIBR waren deze chemicaliën nodig voor het testen van gasmaskers en detectiemethoden voor chemische wapens. Maar volgens John Manley van het OPCW, de VN organisatie in Den Haag tegen de verspreiding van chemische wapens, was de hoeveelheid van dergelijke chemicaliën aan boord van het El-Al rampvliegtuig wel erg ruim voor het testen van defensieve middelen.

Het valt sowieso moeilijk te verteren dat Professor Brinkman en de VU in zee wensen te gaan met een Israëlische instantie, in een periode waarin de schending van de mensenrechten in de door Israël bezette gebieden schrijnender naar voren komt dan ooit tevoren. Dat Brinkman en de VU hun naam wensen te verbinden aan het IIBR, dat herhaaldelijk in verband is gebracht met de ontwikkeling en productie van zowel chemische als biologische wapens, is echter ongehoord. Het valt dan ook te hopen dat Brinkman en de VU op dit voornemen terugkomen. (P. Edel)

...............

Doorstart Nijmeegse stadskrant

NIJMEGEN, 14 AUG - De Nijmeegse Stadskrant, die in mei voor het laatst verscheen, maakt alsnog een doorstart. De alternatieve maandkrant met nieuws over Nijmegen zag zich enkele maanden geleden genoodzaakt te stoppen vanwege een chronisch gebrek aan schrijvende vrijwilligers, huisvestingsproblemen en een tekort aan financiële middelen.

De krant deed in haar laatste editie een dramatische oproep aan lezers en schrijvers om te reageren als zij wilden dat de krant bleef voortbestaan. Ook donateurs werden hiertoe opgeroepen. De noodkreet had succes, want in augustus werd een nieuw nummer van de krant uitgebracht.

De Nijmeegse Stadskrant werd in 1982 opgericht uit onvrede met de manier waarop de reguliere media berichtten over de krakersrellen in de Piersonstraat en de wijze waarop de lokale politiek daarop reageerde. Vanaf 1988 had de krant een oplage van 10.000 exemplaren die maandelijks gratis in Nijmegen werden verstrekt.

Protest tegen dier als amusementsobject

NIJMEGEN, 8 AUG - Tegenstanders van toepassing van het dier voor het menselijk plezier, hebben verschillende malen geprotesteerd bij het Russisch Staatscircus. Het circus had begin augustus haar tenten opgezet bij het stadion de Goffert in Nijmegen.

In de dagen voorafgaand aan de voorstellingen van het Groot Russisch Staatscircus had de actiegroep 'Plezier zonder Dier' honderden pamfletten verspreid onder het Nijmeegse publiek. In het pamflet wordt beschreven dat het onjuist is om dieren in kooien gevangen te houden en af te richten om als amusementsobject te fungeren in het circus.

Een anonieme actiegroep had voor ophef gezorgd door her en der in de stad aankondigingsborden van het Staatscircus over te plakken met de tekst "Afgelast wegens dierenleed". Op de openingsdag van het circus werd er druk geprotesteerd voor de ingang. Met spandoeken en folders waren de tegenstanders prominent aanwezig.

Circusdirecteur Willem Smitt probeerde de actievoerders de wind uit te zeilen te nemen door ze een rondleiding te geven langs de hokken van de dieren. Hierbij vertelde hij dat het bij zijn circus toch allemaal wel mee viel, want zijn circus gebruikte geen elektrische prikstokken, etc.

Deze mooie woorden ten spijt blijft Plezier zonder Dier bij haar standpunt dat het per definitie immoreel is om dieren op te sluiten. "De manier waarop doet hier niks aan af. De dieren zitten hun leven opgesloten in hokken, hebben weinig tot geen bewegingsvrijheid, worden gedwongen om kunstjes te vertonen die ze uit zichzelf nooit zouden doen", aldus de actiegroep. (Bron: Aktivist 024)

'Durf je wel met andermans vel'

AMSTERDAM, 10 SEPT - Mode-ontwerper Frans Molenaar doet het met bont. Bont afkomstig van nertsen. Veel mensen nemen er aanstoot aan. Nertsen moet je niet in kooitjes stoppen en doden omwille van het vachtje. Maandagavond 10 september organiseerde Molenaar een modeshow in het Amsterdamse Amstelhotel. De actiegroep Bont voor Dieren stond op de stoep.

En gezellig, die actie! De linkmiechel liet zich zelf natuurlijk niet zien, maar het neusje van de zalm van de al dan niet verlepte nouveau riche, of zij die denken daarbij te horen, trippelde het Amstelhotel binnen. Toegezongen door een stuk of veertig actievoerders die tegenover het bordes stonden met spandoeken, een megafoon en veel met bloed besmeurde pluchebeesten. En twee Domme Bontjes, natuurlijk.

Joop van Zijl stiefelde binnen met zijn eega, Robert ten Brink idem dito. Marte Roling, Liesbeth List en meer mensen die genieten van de schone dingen des levens... Ik zou bijna de mascotte van Bont voor Dieren vergeten, Nina de Nerts, die per witte limousine arriveerde, vergezeld van twee griezelig echte lijfwachten.

We hebben er ongeveer een uur gestaan, scanderend ("Durf je wel met andermans vel" en "Krijg je een erectie van bont in je collectie?") en joelend. Toen er geen nieuwe gasten meer verschenen, besloten we ermee te stoppen. We kregen een compliment van oom agent, die het een "lieve, nette actie" noemde. Aan de hoeveelheid rondcirkelende agenten zullen ze incidenten hebben gevreesd.

Voor de camera van een lokale tv-zender vertelde Frans Molenaar zich enorm te hebben gestoord aan de actievoerders. Hij moest er bijna van gapen, zo voorspelbaar vond hij het protest. Jeroen Krabbé daarentegen gaf voor dezelfde camera toe tegen het dragen van bont te zijn. (Karin)

Kantoren mode-ontwerpers aangepakt

AMSTERDAM, 10 SEPT - Frans Molenaar, onlangs uitgebreid aan het woord in de Volkskrant, heeft in dat interview klaarblijkelijk net iets teveel gezegd. Een actiegroep claimt de verantwoordelijkheid van het ingooien van de ramen van zijn kantoor in de Amsterdamse Oranje Nassaulaan.

"Grote bek Frans Molenaar afgestraft", meldt het Dieren Bevrijdings Front in een opëisingsbrief. De vernielingen zijn aangericht in de nacht van 10 september. Diezelfde nacht werd het kantoor van modezaak Pauw aan het Europaplein met de leus 'Bont is moord' beklad.

Drie weken eerder, op 18 augustus, werden de ruiten ingegooid bij mode-ontwerper Edgar Vos. "Kom in actie, draag je eigen steentje bij", schrijven de tegenstanders van de bontindustrie. Half augustus waren ook al enkele bontmodezaken het doelwit van vernielingen.

Tegenstanders kernwapens ontdekken vragenuurtje

DEN HAAG, 11 SEPT - Voor de tweede keer sinds de opening van het nieuwe parlementaire jaar zijn er door een burger vanaf de publieke tribune vragen gesteld aan de Tweede Kamer. De vraagsteller vroeg tijdens het vragenuurtje opheldering over de aanwezigheid van atoomwapens op Volkel.

Al eerder stelde de vredesactiviste Mariëtte Moors het parlement via deze weg vragen omtrent de aanwezigheid van Amerikaanse B 61-kernbommen op de Nederlandse atoombasis Volkel. Ook dit keer richtte een vragenstelster de aandacht op de aanwezigheid van Amerikaanse kernwapens op Nederlands grondgebied. tegelijkertijd ontrolde de activiste op de publieke tribune een spandoek met het opschrift "Volkel kernwapenvrij".

Ze wilde door middel van haar actie vooral duidelijk maken, dat er ook in een land als Nederland ondemocratische praktijken plaatsvinden. ,,Waarom mogen de inwoners van Nederland niet weten, dat ze het risico lopen om van de aardbodem te worden weggevaagd door toedoen van de Nederlandse staat?'', zo vroeg de activiste. De Nederlandse regering hult zich nog altijd in stilzwijgen over de kernwapens die zich op Volkel bevinden.

Groningse studenten bezetten academiegebouw

GRONINGEN, 3 SEPT - Een groep van ongeveer veertig studenten heeft maandagmiddag 3 september twee uur lang een deel van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) bezet. Zij protesteerden met hun actie tegen de groeiende invloed van het bedrijfsleven op het hoger onderwijs.

Vlak voor de officiële opening van het academisch jaar werd de bezetting beëindigd. Met stoelen, planken en tafels hadden de bezetters de deuren van het gebouw gebarricadeerd. Ze eisten van het College van Bestuur van de RuG dat het zich bij de opening van het academisch jaar ook zou uitspreken tegen de vercommercialisering. Nadat rector magnificus D. Bosscher de actievoerders toezegde dat ze voor de opening van het academisch jaar een verklaring mochten voorlezen, hieven de actievoerders hun bezetting op.

Minister Jorritsma van Economische Zaken stelde tijdens de opening van het academisch jaar aan de Universiteit Utrecht dat bedrijven meer invloed moeten krijgen op de agenda van universiteiten. Als wetenschappelijk onderzoek meer aan de commerciële vraag voldoet, kan het bedrijfsleven een voorsprong nemen op internationale concurrenten. Universitaire instellingen zouden meer op hun marktgerichtheid afgerekend moeten worden. (Bron: ANP)

Jongen smijt taart in gezicht Zweedse koning

STOCKHOLM, 5 SEPT - Een 16-jarige jongen heeft de Zweedse koning Carl Gustaf een aarbeientaart midden in het gezicht geworpen. Het incident had plaats toen de monarch samen met zijn vrouw een vogelwacht in Halland in het westen van Zweden bezocht.

Op het moment van de 'aanslag', in activistenkringen ook wel 'taarting' genoemd, was het koninklijk paar op weg naar de limousine om te vertrekken. De dader werd direct na de aanval overmeesterd door lijfwachten van de koning. In eerste instantie reageerde de vorst nogal geschokt, maar volgens ooggetuigen kon hij na enkele minuten wel om de actie lachen. Vervolgens ging hij naar de jongeman, gaf hem een schouderklopje en informeerde of hij de aanval van zijn lijfwachten had overleefd. De dader hangt een celstraf tot vier jaar boven het hoofd.

Rusthuis voor krakers

ZEIST, 28 AUG - Een groep krakers heeft z'n intrek genomen in een riant rusthuis aan de Woudenbergseweg 21 in Austerlitz bij Zeist. De villa, met maar liefst 35 kamers, stond zes jaar leeg nadat het werd gebruikt als rustoord.

"Wij, bewoners uit Utrecht en Huis ter Heide willen er niet alleen wonen, maar de villa ook gaan gebruiken als centrum voor allerhande aangename en leerzame anti-autoritaire activiteiten", zo schrijven de krakers. "Maar eerst flink klussen, want de achterkant is er behoorlijk afgesloopt door eigenaar Bakker, wiens advocaat overigens al een oprotbrief aan ons heeft doen toekomen."

De eigenaar dreigt met een kort geding "want meneer wil een party houden op het fikse gazon. Hij zou toch voldoende ruimte moeten hebben op de rest van het acht hectare grote terrein. Dat dit overigens ook een rustgebied is voor vogels, schijnt hem niet zoveel te deren". Een ieder die zin heeft om samen met de bewoners de waterhoofdkraan te zoeken, is welkom op Villa Sonnehaert. (bus 54 vanaf Utrecht CS, uitstappen bij hotel Oud London, 50 meter doorlopen en aan de overkant van de straat vindt u ons optrekje)

Speelgoedbranche te laks

AMSTERDAM, 3 SEPT - Een aanzienlijk deel van het in Nederland geïmporteerde speelgoed is afkomstig uit lage-lonenlanden, met als koploper China. Dit meldt de Fair Trade Organisatie die heeft onderzocht in hoeverre Nederlandse bedrijven bij hun inkoop letten op de arbeidsomstandigheden waaronder het speelgoed wordt gemaakt.

Nu de Sociaal Economische Raad de verantwoordelijkheid voor maatschappelijk ondernemen bij het bedrijfsleven zelf heeft gelegd, is het zaak na te gaan in hoeverre men deze taak ook op zich neemt. De Fair Trade Organisatie schreef vele grote en kleine ondernemingen in de speelgoedbranche aan om te vragen of men een gedragscode heeft voor de inkoop van speelgoed en hoe de uitvoering hiervan wordt gecontroleerd.

De conclusie is dat zelfs de hele grote spelers in dit veld zoals Mattel, Blokker, Toys'R'Us en Hasbro bij lange na niet voldoen aan de verwachtingen die de consument ten aanzien van dergelijke bedrijven mag hebben. Mattel (onder andere Barbie en Fisher-Price) heeft weliswaar een gedragscode maar heeft de afgelopen jaren slechts tien controles uitgevoerd. Blokker start na drie jaar van goede intenties pas komend najaar met de controle van de nog in te voeren gedragscode.

Deze passieve houding is volgens Fair Trade geheel ten onrechte, daar de arbeidsomstandigheden in veel speelgoedfabrieken absoluut te wensen overlaten. Eten en slapen in de fabriek, zeven lange dagen werken en structurele onderbetaling tekenen de situatie in een land als China. Ook over de speeltjes van McDonald's en de Disney figuren trof Fair Trade vernietigende rapporten aan naar aanleiding van onderzoek in fabrieken in China. (info: www.fairtrade.nl)

Bekladding joodse begraafplaats bestraft

BREDA, 14 SEPT - Twee van de drie verdachten van de bekladding van een Joodse begraafplaats in Oosterhout zijn onlangs door de politierechter van Breda veroordeeld tot celstraf. De bekladding van zeventig graven met onder meer hakenkruizen en odalrune tekens leidde eerder dit jaar tot de nodige commotie.

Het voorval had plaats op de begraafplaats Den Hout in Oosterhout in de nacht van 28 op 29 april. Naast de fascistische tekens werden de grafzerken beklad met teksten als "Jude Raus" en "Wir sind zurück". Op 11 juni arresteerde de politie op basis van anonieme tips en een huiszoeking Steve A. Molenschot (1983) en Frans van der Heiden (1978), beiden afkomstig uit Oosterhout en Paul G. A. Peters (1979) uit Voorburg. Allen hebben inmiddels bekend.

Frans van der Heiden erkende voor de politierechter lid van het extreem-rechtse Stormfront Nederland te zijn geweest, maar heeft inmiddels alle contacten verbroken. Hij zegt zich dood te schamen voor de actie en werd veroordeeld tot zestig dagen cel, waarvan vijftig voorwaardelijk. Verder kreeg hij tachtig uur werkstraf opgelegd en moet hij een schadevergoeding betalen.

Paul Peters uit Voorburg zei ook spijt te hebben van de actie ("schandelijke daad"). Hij ontkende ook maar iets over het plan geweten te hebben en zou zwaar onder invloed zijn geweest tijdens de bekladding. Hij beweerde intussen uit Stormfront gegooid te zijn, omdat die dergelijke acties niet zou steunen. Hij vertelde al sinds zijn veertiende actief rechts-extremist te zijn, maar altijd binnen de grenzen van de wet te zijn gebleven.

De rechter veroordeelde Peters tot zestig dagen cel, waarvan 25 voorwaardelijk en aftrek van 35 dagen voorarrest. Steve Molenschot zit momenteel in voorarrest voor een andere zaak. Hij moet 16 oktober voorkomen. (Bron: Kafka)

Autovrije dag wint aan populariteit

AMSTERDAM, 14 SEPT - Nederland kent meer voorstanders van een jaarlijkse Europese Autovrije Dag dan tegenstanders. Dat blijkt uit een opinieonderzoek dat bureau NIPO deed onder ruim duizend Nederlanders.

De initiatiefnemers voor de Autovrije Dag in Nederland, LOAZ en Milieudefensie, zien in het NIPO-onderzoek het bewijs dat veel gemeenten tegen de wil van hun inwoners nog niet meedoen aan deze dag. Zo sluiten dit jaar de grote steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht niet of nauwelijks straten af op de Autovrije Dag, zaterdag 22 september.

Er zijn ook goede voorbeelden. Amsterdam maakt 115 kilometers weg vrij van autoverkeer. In heel Europa zijn op 22 september 900 steden autovrij, in Nederland 42 steden en dorpen. LOAZ en Milieudefensie vinden de Autovrije Dag een unieke gelegenheid om te experimenteren met aantrekkelijke autoluwe binnensteden. Bewoners hebben hier ook behoefte aan, zo blijkt uit het NIPO-onderzoek. Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt dat overheden het autoverkeer in (stads)centra actief moeten terugdringen, en dan niet alleen op de autovrije dag. (Info: www.autovrijedag.nl)

Bask vecht uitbreiding uitleveringsverzoek aan

UTRECHT, 7 SEPT - De Nederlandse advocaat van Esteban Murillo probeert met een kort geding te voorkomen dat de in Spanje in voorarrest zittende Bask voor een andere zaak veroordeeld wordt dan waarvoor hij destijds door de Nederlandse justtie is uitgeleverd.

Op 27 juli vorig jaar werd, na tal van protesten en Kamervragen, de Baskische vakbondsman Esteban Murillo door Nederland aan Spanje uitgeleverd. Dit gebeurde op basis van een zeer wankele zaak, een vermeende zijdelingse betrokkenheid bij een ETA-aanslag in 1980, waarvan het enige bewijsmateriaal twee door marteling verkregen en later dan ook weer door de betrokkenen ingetrokken verklaringen van Baskische gevangenen waren. Toch besloot Nederland Murillo uit te leveren.

Inmiddels is gebleken dat de Spaanse justitie de zaak tegen Murillo niet rond kan krijgen. Men wil hem nu vervolgen voor een andere zaak; zijn vermeende betrokkenheid bij een ETA-aanslag in 1983, wederom gebaseerd op later ingetrokken verklaringen van twee Baskische politieke gevangenen.

De Spaanse justitie heeft echter toestemming van Nederland nodig om Murillo in deze nieuwe zaak te vervolgen. Dit heet in het uitleveringsrecht "het doorbreken van het specialiteitsbeginsel". Murillo heeft middels zijn Nederlandse advocaat een kort geding aangespannen tegen de inmiddels door de Nederlandse justitie genomen beslissing om toestemming te geven voor de nieuwe vervolging door de Spaanse justitie. Dit kort geding dient in de week van 8 oktober. Het Baskenland Informatie Centrum zal met een aantal acties proberen de stilte rond deze zaak te doorbreken.

 

 


..