Uit: Ravage #2 van 2 februari 2001

Transport kernafval gehinderd

Een arrestatie-eenheid van het korps Midden-Gelderland heeft met gebruik van nodeloos geweld enkele anti-kernenergie activisten in de boeien geslagen. Het incident vond plaats tijdens een blokkade-actie tegen de passage van een nucleair transport op een viaduct in Andelst. De politie arresteerde in totaal 22 personen.

Het tweede transport met kernafval van de kerncentrale in Dodewaard naar Vlissingen heeft 25 januari 2001 minimaal een uur vertraging opgelopen. Op drie verschillende plaatsen blokkeerden tegenstanders van het transport de route. Om de actievoerders direct te kunnen aanhouden, waren zowel in Dodewaard als in Vlissingen, Borssele en Veere noodverordeningen van kracht. Die gelden bij elk transport telkens van 24 uur voor, tot 24 uur na het transport.

De politie hield bij de kerncentrale elf actievoerders van Greenpeace aan. Deze waren met een tweedehands ME-busje erin geslaagd alle wegversperringen in de omgeving te passeren. De politie dacht dat ze met collega's van de ME te maken hadden. De activisten parkeerden hun bus voor het toegangshek van de kerncentrale en ketenden zich vast aan de wielen, het wegdek en aan elkaar.

De politie bleek naderhand zwaar ontstemd over het gebruik van het afgedankte busje door de actievoerders. Particulieren kunnen oude politie- en legervoertuigen kopen bij de dienst Domeinen, maar dan worden wel attributen als zwaailichten, tralies en strepen verwijderd. De politie gaat uitzoeken hoe Greenpeace een originele bus op de kop heeft kunnen tikken. ,,Dit was eens, maar nooit weer'', zei een zwaar gekwetste politiewoordvoerder naderhand.

Naast de elf nep-ME'ers werden later nog eens elf actievoerders aangehouden. Bij Wely arresteerde de politie negen leden van Greenpeace die een wegversperring hadden opgericht. Onkruit Vergaat Niet! voerde een blokkade uit nabij Andelst, bij een oprit van de snelweg A15. Hier kon het transport vrij gemakkelijk langs de op de weg zittende actievoerders heen rijden. De betogers zaten in een kring op de weg, de armen in vaten met beton gestoken en vastgeketend.

Op het moment dat het transport in zicht kwam, trad een aanhoudings-eenheid van de GBO uit Arnhem ruw op. Een activiste die niet deelnam aan de blokkade, werd door vier agenten besprongen en tegen de grond gewerkt. Een ander werd met vereende krachten een politieauto ingeduwd. Een persfotograaf die een duw van een agent kreeg en daar wat van durfde te zeggen, mocht ook instappen. Hij en een actievoerder werden uiteindelijk afgevoerd naar het bureau.

In het tumult passeerde het nucleaire afval het viaduct. Niemand die er oog voor had. De actievoerders zaten nog steeds op de weg, vast aan de olievaten. Van de politie mochten ze vertrekken, op voorwaarde dat ze zichzelf zouden bevrijden en de slijptollen niet gebruikt hoefden te worden. Alle arrestanten mochten donderdagmiddag weer naar huis. Ze moeten op 21 februari voor de politierechter in Arnhem verschijnen.

De rechtbank van Arnhem heeft op 15 januari diverse personen boetes van fl. 500,- opgelegd vanwege deelname aan een blokkade-actie van een nucleair transport. Op 14 december vorig jaar arresteerde de politie elf actievoerders die zich hadden verzet tegen het eerste transport van splijtstofstaven van Dodewaard naar Vlissingen.

Bezijdens het transport van Dodewaard naar Vlissingen strijdt Greenpeace al jaren tegen het transport van kernafval dat Borssele dumpt in het Franse La Haque. Zo ook op 18 januari. Drie uur voordat op 18 januari een kerntransport naar Frankrijk vertrok, knipten zes actievoerders van Greenpeace een gat in de omheining van de kerncentrale. Twee van hen slaagden erin met een spandoek op de koepel van de centrale te klimmen.

Andere activisten van Greenpeace blokkeerden het transport halverwege de middag door zich op de spoorlijn bij 's-Heerenhoek vast te ketenen. Bij Heinkenszand wierpen WISE en de actiegroep Stop Borssele zo'n zelfde blokkade op. Het kerntransport verliet Borssele uiteindelijk met ruim twee uur vertraging.

Enkele uren voor de aankomst van de trein hadden vijftien actievoerders van Greenpeace de bouten verwijderd uit de rails voor het station van Valogne bij de opwerkingsfabriek in het Franse Cap de la Hague. Enkele actievoerders waren op de rails gaan liggen. Hiermee liep het transport uiteindelijk een zware vertraging op.

..................

Juridisch steekspel rondom kernwapens

Medewerking van Nederland aan de inzet van kernwapens, zoals deze wordt voorzien in de NAVO-strategie, is onrechtmatig. Dat stellen 4000 burgers in een langdurig proces tegen de Staat der Nederlanden. Tevens eisen zij dat de rechter het de Staat zal verbieden aan die inzet mee te werken. Op 19 januari 2001 volgde het mondelinge pleidooi in een zitting van de Hoge Raad in Den Haag.

In 1992 spanden de Vereniging van Juristen voor de Vrede en een kleine 4000 mede-eisers een proces aan tegen de Staat over kernwapens. De eisers vroegen destijds aan de rechter om te verklaren dat medewerking van Nederland aan de inzet van kernwapens, zoals deze wordt voorzien in de NAVO-strategie, onrechtmatig is. Tevens eisten zij dat de rechter het de Staat zou verbieden aan die inzet mee te werken.

Na diverse tussenvonnissen belandden de eisers op 19 januari jl. in een zaal van de Hoge Raad in Den Haag. In een bijna anderhalf uur durend pleidooi bekritiseerden de advocaten Steijnen en Hummels de ontwijkende opstelling van de Staat. Volgens de Juristen voor de Vrede is de Staat de afgelopen jaren op geen enkel moment ingegaan op de stellingen van de eisers. Integendeel, de Staat heeft voortdurend zijn best gedaan om een onjuiste weergave te geven van de opvattingen van de eisers.

In de ogen van Steijnen en Hummels trachtte de Staat telkens te spreken over inzet van kernwapens in het algemeen. De eisers willen het uitsluitend hebben over de inzet van kernwapens zoals die heel concreet wordt voorzien in de NAVO-plannen en waarvoor militairen ook oefenen. Voorts wezen de advocaten op de onduidelijkheid en ongerijmdheid van de uitspraak van het Hof, dat niet van een dreigende inzet van kernwapens was gebleken.

In een aanmerkelijk kortere reactie stelde de landsadvocaat, meester Houtzagers, dat het Hof het volstrekt bij het juiste eind had gehad. Op dit moment kon men naar de mening van de Staat niet spreken van een dreigende inzet van kernwapens. De landsadvocaat herhaalde het al eerder namens de Staat verwoorde standpunt dat kernwapens er vooral zijn voor de afschrikking. Eisers hebben volgens de landsadvocaat dan ook onvoldoende belang bij hun vorderingen.

Tenslotte ging de landsadvocaat nog in op de bezwaren van eisers tegen het vonnis van het Hof. Daarbij stelde hij dat alle rechtsvragen die in het huidige proces aan de orde zijn, in feite al waren beoordeeld door de Hoge Raad. Dit zou tijdens het proces tegen de plaatsing van kruisraketten het geval zijn geweest.

De advocaat-generaal gaf aan het eind van de zitting aan dat hij op 18 mei van dit jaar de Hoge Raad zou adviseren over de in te nemen standpunten. (met dank aan Boyd)

...................

Wapenembargo India en Pakistan opgeheven

Het kabinet heeft onlangs besloten de 'vergunningenstop' die sinds mei 1998 geldt voor export van wapens naar India en Pakistan op te heffen. Slechts in het geval bedrijven een vergunning aanvragen voor de export van strategische wapens naar deze landen, zal deze afgewezen worden. Campagne tegen Wapenhandel en de Landelijke India Werkgroep pleiten juist voor uitbreiding van het embargo.

Nederland besloot in 1998 tot het embargo in de hoop dat andere landen in de Europese Unie dit voorbeeld zouden volgen, maar daarvoor blijkt inmiddels geen enkel land te voelen. Het embargo heeft wel tot gevolg dat ons land zich buiten internationaal overleg plaatst, de zogeheten consultaties, over voorgenomen wapenleveranties.

Staatssecretaris Ybema van Economische Zaken denkt dat het nieuwe beleid in feite zal betekenen dat Nederlandse bedrijven verplichtingen kunnen nakomen uit contracten, waarvoor in het verleden wel vergunning werd verleend. Het gaat daarbij om het leveren van reserveonderdelen, het terugnemen van retourzendingen en dergelijke. De staatssecretaris sluit niet uit dat de Staat het onderspit delft als bedrijven naar de rechter stappen om het algehele wapenembargo aan te vechten.

De Landelijke India Werkgroep en Campagne tegen Wapenhandel zijn zeer teleurgesteld over het besluit. Beide organisaties pleiten voor uitbreiding van het embargo in plaats van opheffing. Aan de vooravond van het kabinetsbesluit werd bekend dat Nederlandse bedrijven ondanks het wapenembargo de afgelopen jaren onderdelen hebben geleverd voor kernwapenprogramma's van India en Pakistan.

"Deze leveranties druisen in tegen de geest van het wapenexportbeleid dat sinds de kernproeven van 1998 is gericht op het bevriezen van steun aan de militarisering van Zuid-Azië", zo laten het LIW en Campagne tegen Wapenhandel weten. "Door het embargo om te zetten in een beleid waarbij de regering van levering tot levering zelf kan beslissen of deze al dan niet in strijd is met het Nederlandse wapenexportbeleid komt de Tweede Kamer buitenspel te staan."

Ook het bedrijf Stork bevoorraadt Zuid-Azië. Uit een onderschepte bestelorder van juli vorig jaar blijkt dat het bedrijf voor een aantal schepen van de Pakistaanse marine onderdelen heeft geleverd voor de motoren. Diezelfde marine was overigens betrokken bij het gewapende conflict dat in 1999 uitbrak tussen India en Pakistan.

...............

Stork niet happig op actie voor de deur

Met een korte blokkade van de toegangspoort van het bedrijf Stork in Amsterdam was de oprichting van actiegroep Wapentuig! een feit. Een nieuw samenwerkingsverband van antimilitaristen dat de komende tijd ten strijde trekt tegen bedrijven die onderdelen voor wapens produceren in dienst van de oorlogsindustrie.

De basis voor de oprichting van een nieuwe Amsterdams antimilitaristisch initiatief werd gelegd op een actiefestatie van de Vrije Zone begin december vorig jaar. Zo'n twintig personen gaven te kennen wel wat te zien in zo'n actiegroep die haar pijlen zou gaan richten op de militaire wapenproductie in het algemeen en het bedrijf Stork in het bijzonder. Er werd openlijk opgeroepen om op 8 januari 2001 rond het middaguur de toegangspoort van Stork te gaan blokkeren.

Stork maakt (naast civiele producten) onderdelen van raketten, marineschepen, helikopters, jachtvliegtuigen en levert zogenaamde simulatieapparatuur voor tanks, kanonnen, houwitsers en pantservoertuigen. Stork is betrokken bij de ontwikkeling van grote wapensystemen in internationaal verband. Stork produceert onder meer onderdelen voor de militaire wapenindustrie en is daarmee de op vier na grootste wapenproducent van Nederland.

Momenteel is Stork betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw jachtvliegtuig, de zogenaamde Joint Strike Fighter (de opvolger van de F-16). De Nederlandse regering stak al 200 miljoen gulden in de ontwikkeling van het jachtvliegtuig. Stork werkt samen met o.a. de Turkse defensie-industrie. Zo wordt het omstreden Turkse leger (wegens de betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen en de oorlog tegen de Koerden) een partner van de Nederlandse.

De voorbereiding van deze actie viel in handen van Campagne tegen Wapenhandel, een club die onder meer met lobbywerk dubieuze wapenleveranties op parlementair niveau aan de kaak weet te stellen. Omdat er in de aanloop van het protest bij Stork nog geen sprake was van een stabiele actiegroep bedacht de organisatie om eerst de opkomst maar eens af te wachten en ter plekke in de openlucht een oprichtingsvergadering te houden.

Maandag 8 januari rond het middaguur troffen 25 personen elkaar voor de ingang van een bedrijventerrein in de Amsterdamse Czaar Peterstraat. Op het terrein is een kantoor van Stork gevestigd. "Wie is de voorzitter van Wapentuig!", riep een van de deelnemers aan de oprichtingsvergadering. De reeds gelanceerde naam van de actiegroep werd met algemene stemmen aangenomen. Er moest enkel nog een "!" achter de naam komen te staan.

De twee aanwezige agenten en een twintigtal persmuskieten (het loont de moeite om in de winterse komkommertijd -de eerste twee weken van het nieuwe jaar- actie te voeren) vonden het maar een maffe vertoning. De vergadertijgers zaten keurig op bankjes rondom de tafel, schuin voor de ingang van het bedrijventerrein. Van langdurig vergaderen, een ziekteverschijnsel binnen de actiebeweging, kwam het niet. Enkele opruiende elementen afkomstig uit het zuiden des lands riepen al snel op tot actie.

"Niet teveel lullen mensen, voeg de daad bij het woord". Tot verbijstering van oom agent werd in een mum van tijd de toegang tot het terrein door een zitblokkade gestremd. Na een minuut of tien kwam een werknemer van een van de bedrijven op het terrein zich beklagen over de actie. "Mensen, ik begrijp dat jullie Stork willen treffen, maar op deze manier wordt iedereen op het terrein de dupe van de blokkade. Waarom gaan jullie niet direct voor de deur zitten van het kantoor van Stork?".

Dit lieten de antimilitaristen zich geen tweede keer zeggen en hup, het terrein op. De aangever wilde de groep ook nog wel even het kantoor van Stork aanwijzen. Door alleen al met een mens of vijftien en wat spandoeken voor de deur van de wapenproducent te gaan hangen, durfde het personeel de deur niet meer in of uit. Stork bleek duidelijk niet gecharmeerd van het protest. Even na enen werd de actie beëindigd.

Na afloop kon er in het knusse maar rommelige kantoor van Campagne tegen Wapenhandel worden nagepraat en werden er plannen gesmeed voor komende acties van Wapentuig! Op de actieagenda staat onder andere een strijdlustige fietsdemonstratie door Amsterdam die voert langs verschillende wapenproducerende bedrijven. U hoort nog van ons. (Alex)

Info: www.wapentuig.org

....................

Pacifisten slaan handen ineen

Na een lange en intensieve periode van voorbereiding hebben de redacties van de vredesbladen 't Kan Anders en Haagse Vredeskoerier elkaar gevonden. Het resultaat is een smeltkroes van actie en beschouwing op het terrein van het antimilitarisme.

Nederland kent een rijke traditie aan antimilitaristische lectuur. De laatste jaren zijn bladen als 't Kan Anders, Haagse Vredeskoerier en AMOK hiervan de voornaamste. 't Kan Anders publiceert vooral beschouwelijke stukken, die tot bezinning moeten leiden. De Vredeskoerier is een heus actieperiodiek, terwijl AMOK vooral achtergrond- en analytische artikelen plaatst.

De Haagse Vredeskoerier is ontstaan in de tijd van de protesten tegen de kruisraketten, terwijl 't Kan Anders wortels heeft in het oorspronkelijke PSP-gedachtengoed. Onlangs besloten de beide redacties na langdurig beraad de handen ineen te slaan. Er is hier echter geen sprake van een ontluikende liefde voor elkaar. Directe aanleiding was van praktische aard: 't Kan Anders had geen eindredacteur meer.

Het eerste exemplaar van 't Kan Anders/Vredeskoerier, dat negen keer per jaar verschijnt, bevat vooral veel actienieuws en aankondigingen. Hiermee zullen de voormalige lezers van de Vredeskoerier meer tevreden zijn dan die van 't Kan Anders. Een flink deel van het actienieuws kwam overigens al eerder aan bod in Ravage, maar de agenda is veelzijdiger en specialistischer. Artikelen over verarmd uranium, Theatre Missile Defense en het theaterstuk Berlin Alexanderplatz completeren de inhoud. (Alex)

......................

Deens hof veroordeelt Nederlandse ALF-verdachten

Ze zagen er na afloop van het hoger beroep ontgoocheld uit. Mark en Robert hadden zojuist vernomen dat de eerder oplegde strafmaat van tien maanden cel gehandhaafd blijft. Ook het gerechtshof van Kopenhagen bleek van mening dat beide Nederlanders deelgenomen zouden hebben aan een bevrijdingsactie van nertsen op Deens grondgebied.

De twee Nederlanders werden begin november door de Deense rechtbank tot tien maanden celstraf veroordeeld wegens hun vermeende aandeel in een nertsenbevrijdingsactie. De verdachten werden, samen met drie Denen, in september 2000 door de Deense politie op 'heterdaad' betrapt in de omgeving van een nertsenfokkerij bij het plaatsje Horsens in Jutland.

De vijf verdachten werden volgens het verhaal van de politie geschaduwd door agenten in een gebied van Jutland waar zich een grote nertsenfokkerij bevindt. Ze werden in de nacht van 27 op 28 september gearresteerd op het moment dat ze uit hun auto stapten en wat spullen tevoorschijn haalden. De Deense politie spreekt van materiaal behorend tot een 'invalsuitrusting', zoals bivakmutsen, schoenbedekking en hoofdlampen.

In een op 7 november rommelig verlopen proces werden de Nederlanders Mark Kulsdom en Robert Molenaar tot tien maanden gevangenisstraf veroordeeld. Tevens mogen ze na hun vrijlating vijf jaar lang geen voet meer zetten op Deense bodem. De rechter achtte het bewezen dat beide verdachten in het verleden 8000 nertsen hebben losgelaten en bij hun arrestatie op het punt stonden nieuwe nertsen te bevrijden. Volgens de advocaat van de verdachten was de bewijsvoering een zooitje. Ze tekende dan ook beroep aan tegen de uitspraak.

Op woensdag 17 januari diende het hoger beroep, onder meer bijgewoond door een delegatie van de ALF Supporters Groep uit Amsterdam. De publieke tribune bleek in tweeën te zijn verdeeld. Aan de rechterzijde zaten de vrienden en familie van Robert en Mark, vergezeld door een dame van de Deense inlichtingendient. Ter linkerzijde van het gangpad de getroffen bontfokkers en wat politiefunctionarissen.

De aanklager droeg onder meer vijf getuigen aan van een nertsenbevrijdingsactie die op zondagnacht 25 september in de omgeving van Kopenhagen werd uitgevoerd. Twee getuigen zouden aan de vooravond van de actie in de omgeving van de pelsdierhouderij een auto hebben gezien met een Nederlands nummerbord. Geen van hen had het nummerbord gelezen. Mark en Robert waren die bewuste week met de auto van Mark op bezoek in Kopenhagen.

De getuigen wezen allen dezelfde auto in een fotoboek aan die ze waarschijnlijk op zondagavond hadden zien staan. Een getuige die tijdens het eerste proces nog had beweerd dat hij de auto van Mark op zaterdag had gezien, veranderde deze bewering en verklaarde dat dit op zondagmiddag moet zijn geweest. Mark kon met een verkeersboete aantonen dat hij zich die zaterdagmiddag in Lelystad bevond.

De advocate van de verdachten sprak haar verontwaardiging uit over het ongeloofwaardige karakter van de getuigeverklaringen. Dat sommigen hun eerdere verklaring bleken te hebben aangepast, kon niet door de beugel. De zes rechters waren unaniem van oordeel dat Mark en Robert voldoende schuldig zijn bevonden en legden hen eveneens tien maanden gevangenisstraf op. Bij goed gedrag komen de jongens, die sinds september vastzitten, ergens in maart weer vrij. (met dank een ALF Supporters Groep)

.....................

Hof verlicht straf nertsenfokkers

Zes nertsenfokkers zijn 12 januari 2001 door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf en alternatieve taakstraffen variërend van 40 tot 60 uur. De veroordeelden maakten op 23 september 1999 onderdeel uit van een knokploeg die een groep dierenactivisten te lijf ging.

Het gerechtshof in Arnhem achtte bewezen dat de zes nertsenfokkers zich schuldig hebben gemaakt aan het moedwillig in elkaar slaan van een vreedzame betoging van 't Zwarte Schaap. Met het vonnis plaatste het gerechtshof een streep door een eerdere veroordeling van de Arnhemse rechtbank. Op 13 juli vorig jaar veroordeelde de rechtbank de nertsenfokkers tot celstraffen veriërend van vier tot twaalf weken.

Zowel de rechtbank als het gerechtshof achtten bewezen dat de nertsenfokkers op 23 september 1999 deel hebben genomen aan een knokploeg die op het stationsplein van Nijmegen korte metten maakte met een vreedzame protestactie van het dierenactienetwerk 't Zwarte Schaap. De actievoerders waren die dag van plan om op vreedzame wijze te demonstreren bij de open dag van de nertsenfokkersbranche in Nederasselt.

Op het voorverzamelpunt in Nijmegen werden dertien actievoerders belaagd door een groep van naar schatting twintig bontfokkers. Verschillende actievoerders liepen hierbij forse verwondingen op. Bij toeval reed de politie voorbij, waarna zeven nertsenfokkers in de boeien werden geslagen.

Het Zwarte Schaap wacht eerst de schriftelijke beargumentatie van het gerechtshof af voordat wordt besluit om in cassatie te gaan.

....................

Koen slaat weer toe!

Dinsdagmorgen 16 januari 2001 drongen negen activisten van de actiegroep KOEN een gebouw van het proefdiercentrum BPRC in Rijswijk binnen. Na een ruim twee uur durende bezetting sleepte de politie hen een voor een de arrestantenbusjes in. De actiegroep eist de onmiddellijke sluiting van het BPRC, waar met 1600 apen wordt geëxperimenteerd voor medische doeleinden.

De dierenvrienden hadden in alle vroegte een hek kapotgeknipt en zijn daarna, voordat het personeel arriveerde, een van de kantoren op het terrein van het Biomedical Primate Research Center (BPRC) aan de Lange Kleiweg in Rijswijk binnengedrongen. ,,In dit centrum worden 1600 apen dag in dag uit gemarteld in naam der wetenschap'', meldt een activiste van actiegroep KOEN, genaamd naar een met HIV besmette aap in het centrum.

De negen activisten braken eerst de voordeur open alvorens ze zich toegang verschaften tot het kantoorgedeelte en de laboratoriums. ,,Daar vonden we naast allerlei gegevens ook een koelkast met HIV monsters'', vervolgt KOEN. ,,We hebben de kasten, bureaus en deuren opengebroken en alles overhoop gehaald. Op een gegeven moment was het hele kantoor een grote zee van papier en andere zooi. Op deze manier willen we economische schade toebrengen aan het BPRC en ze laten weten dat wij de apen nooit zullen vergeten.''

In de tussentijd deelde een ander deel van de groep bij het ingangshek flyers uit aan werknemers en voorbijgangers. De binnengroep werd pas na anderhalf uur ontdekt nadat een werknemer naar binnen wilde. ,,Omdat we alle toegangsdeuren gebarricadeerd hadden, kwamen ze er niet in. Al snel waren security en politie ter plaatse. Na twee uur binnen geweest te zijn brak uiteindelijk de marechaussee door onze barricade heen, waarna we werden gearresteerd.''

De zes mannen en drie vrouwen werden in verzekering gesteld. Geen van de arrestanten legde een verklaring af. Na twee dagen was de groep weer vrij met een dagvaarding voor 5 april (in Den Haag) op zak. De aanklacht luidt vernieling en lokaalvredebreuk in vereniging. ,,Wij vinden dit een succesvolle actie: het weer helemaal op orde krijgen van hun dossiers en bestanden gaat het BPRC veel geld en tijd kosten'', aldus KOEN.

Bijna drie maanden geleden organiseerde KOEN een actieweek uit protest tegen het BPRC. ,,Er zijn steeds meer mensen die willen dat het centrum dichtgaat'', aldus KOEN. ,,Tot voor kort wisten zelfs veel mensen in de omgeving niet eens dat dit apencentrum hier zit''. Vorig jaar hielp het ministerie van OC & W het proefdiercentrum uit de financiële nood. In het BPRC wordt met apen geëxperimenteerd om geneesmiddelen te ontwikkelen voor ziektes als Aids, malaria en hepatitis.

...............

Apen op haar na bevrijd

Tijdens de jaarwisseling heeft het Animal Rights Militia een poging ondernomen om de apen die in het BPRC in Rijswijk vast worden gehouden te bevrijden. Na tussenkomst van de bewakingsdienst zochten de dierenactivisten een veilig heenkomen.

"In de nacht van 31 december op 1 januari 2001 om precies 0.00 betraden wij het terrein van het BPRC", meldt het ARM in een persverklaring. "Nadat we ons door drie hekken hadden geknipt, hadden we toegang tot het linker gedeelte van het terrein. Hier troffen wij radioactieve stoffen en explosieven aan."

Na dit gedeelte uitvoerig onderzocht te hebben en een bericht te hebben achtergelaten ('ALF knows and exposes the truth'), was het tijd om te kijken of men de apen kon vinden. "Juist op dat moment kwamen er twee bewakers en een hond onze richting/vluchtweg opgelopen. Met maar vijf meter tussen ons en de bewaking in besloten we om de rest van de geplande actie voor gezien te houden."

Het Animal Rights Militia besluit de persverklaring met een waarschuwing aan het adres van het BPRC personeel. "Na jaren van mishandeling is nu de tijd gekomen dat jullie gestopt worden. De wrede praktijken van het BPRC worden niet meer getolereerd. De tijd van geweldloze actie is voorbij... Wees gewaarschuwd".

In Engeland zijn de actiemethoden van het gelijknamige Animal Rights Militia, een afsplitsing van het Animal Liberation Front, zeer omstreden. Zo schrikt het ARM er niet voor terug om werknemers van vivisectielaboratoria op te zadelen met bombrieven.

.....................

Aanslag op vleeswagens

In de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 december 2000 is een transportwagen van het vleesbedrijf Van der Horst in Roosendaal uitgebrand. Een tweede vrachtwagen werd licht beschadigd. De actie is opgeëist door het Dieren Bevrijdings Front (DBF).

Bij de aanslag brandde één vrachtwagen uit, terwijl een tweede licht werd beschadigd. Het DBF draagt de actie op aan de twee Nederlanders die momenteel in Denemarken gevangen zitten wegens hun vermeende aandeel in het loslaten van nertsen. 'Er zullen altijd mensen zijn die ervoor kiezen hun eigen vrijheid op het spel te zetten voor de vrijheid van dieren', meldt het DBF in een claimbrief.

De vrachtwagens bevonden zich op een afgesloten binnenterrein van de Roosendaalse Vleeshandel aan de Schotsbossenstraat in Roosendaal. Volgens eigenaar Van der Horst hebben de actievoerders zich toegang tot het terrein verschaft door een gat in de omheining te knippen. Van der Horst: ,,Ze hebben alle vier de vrachtwagens besprenkeld met benzine en onder elke vrachtwagen een jerrycan met benzine geplaatst. De vrachtwagens werden onderling verbonden met een lap stof, waarna ze de buitenste wagen hebben aangestoken.''

........................

Tumult rond bijeenkomst vreemdelingenwet

AMERSFOORT 23/01/01 - Met fakkels, protestborden en het scanderen van leuzen hebben bewoners van het aselzoekerscentrum van Amersfoort een voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe vreemdelingewet verstoord. Ze waren niet enkel kwaad over de gevolgen van de nieuwe wet, maar ook op Vluchtelingenwerk die hen voor deze avond niet had uitgenodigd.

De nieuwe vreemdelingenwet, die op 1 april in werking treedt, zal onder meer tot gevolg hebben dat asielzoekers die na 10 februari 2000 een negatief advies op hun asielaanvraag hebben gekregen, moeten werken aan hun 'terugkeer'. De eerste asielzoekers in Wageningen hebben inmiddels een brief ontvangen dat ze vanaf 5 februari nog 28 dagen de tijd hebben om de terugkeer te regelen. Op 5 maart kunnen de eerste van de 186 asielzoekers met een negatief advies ontruimd worden uit het asielzoekerscentrum (AZC).

Om deze en andere gevolgen van de nieuwe vreemdelingenwet onder de aandacht van het publiek te brengen, belegde Vluchtelingenwerk een voorlichtingsbijeenkomst in Hotel de Wereld in Wageningen. Men had vergeten de asielzoekers uit het AZC uit te nodigen, schrijnend genoeg de door de nieuwe vreemdelingenwet zwaarst getroffen groep.

Op initiatief van Vluchteling onder Dak en het Infocentrum van Wageningen werd de avond aangegrepen om te protesteren tegen de nieuwe wet. Ruim dertig mensen betoogden met fakkels en droegen teksten met zich mee als "Er bestaan geen onwettige mensen, maar slechts onmenselijke wetten" en "De erfenis van Cohen: duizenden legale en geïllegaliseerde asielzoekers op straat!".

Een medewerkster van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) kwam niet echt lekker op dreef, omdat ze vaak onderbroken werd met lastige vragen. Er ontstond bovendien gemor in de zaal omdat veel mensen van het AZC er niks van begrepen. Vluchtelingenwerk had er niet aan gedacht een tolk te regelen. Na ruim een half uur stapten de betogers demonstratief op. De IND-er kreeg na afloop nog een stukje taart in haar gezicht geduwd.

 

Nertsenverbod vordert traag

DEN HAAG 26/01/01 - Als de Tweede en Eerste Kamer ermee instemmen zal over tien jaar het laatste concentratiekamp voor nertsen gesloten worden. De fokkers mogen hun bedrijf tot die tijd in stand houden, maar niet uitbreiden. Het kabinet heeft ingestemd met een wetsvoorstel daartoe van minister Brinkhorst (Landbouw).

Nederland telt ongeveer tweehonderd nertsenfokkers. Voor ongeveer 160 miljoen gulden produceren ze jaarlijks 2,8 miljoen pelzen, bijna allemaal voor de export. Eerder werden al de fok van vossen (1995) en chinchilla's (1997) verboden. Het kabinetsvoorstel ligt echter zeer verdeeld in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer is waarschijnlijk zelfs een meerderheid tegen.

Een verbod krijgt steun van PvdA, GroenLinks, D66 en SP (samen de helft van de 150 Kamerzetels). Deze fracties vinden bontjassen geen reden om dieren te doden. De ChristenUnie is in beginsel ook voor een verbod, maar acht schadevergoeding voor de fokkers nodig. Mogelijk geeft Kamerlid De Milliano dan de doorslag. VVD, CDA en SGP zijn tegen. Zij hebben een minderheid in de Tweede Kamer, maar een meerderheid in de Eerste Kamer.

De vereniging van pelsdierfokkers (NFE) noemt het kabinetsvoorstel onbegrijpelijk en onacceptabel. De fokkers vinden het kabinetsbesluit bovendien een beloning voor het Dieren Bevrijdings Front (DBF) die de afgelopen twee jaar tienduizenden nertsen heeft losgelaten. Bont voor Dieren was zeer tevreden met het kabinetsbesluit. Het DBF bleek niet bereikbaar voor commentaar. We zullen hun volgende claimbrief moeten afwachten.

 

Kappen nou!

AMERSFOORT 23/01/01 - actiegroep "Andrea Amer" heeft een aannemersbord van Dierentuin Amersfoort verrijkt met de tekst "Bomenmoord Kap(p)en nou!". Het dierenpark maakt zich schuldig aan illegale kap van bomen op het eigen terrein voor de bouw van een nieuw hok. Andrea Amer strijdt tegen de kap van bomen in het bos Birkhoven/Bokkeduinen dat moeten wijken voor recreatieve doeleinden zoals de aanleg van een kartbaan, een beautycentrum, een sauna, enz. Meer informatie hierover op www.antenna.nl/deeez

 

Uitdelen soep ook al niet goed

UTRECHT 25/01/01 - De politie van Utrecht heeft een vroegtijdig einde gemaakt aan een actie van Gratis Eten. Deelnemers van deze club deelden donderdagavond 25 januari gratis soep en brood uit aan passanten in het winkelcentrum Hoog Catherijne. De politie arresteerde dertien personen maar werd naderhand zelf op haar vingers getikt.

'Gratis Eten Utreg' is een initiatief van een groep jonge mensen die elke twee weken bij groentenboeren en bakkers de producten ophalen die niet zijn verkocht en anders weggegooid zouden worden. Met de opgehaalde groenten, fruit en brood maken zij maaltijden die tijdens de koopavond gratis uitgedeeld worden aan voorbijgangers die daarin geïnteresseerd zijn.

Gewoonlijk staan de mensen van Gratis Eten op de Stadhuisbrug maar vanwege de weersomstandigheden werd op koopavond besloten de verwarmde overkapping van Hoog Catherijne op te zoeken. De bewakingsdienst van het winkelcentrum schakelde al snel de politie in. Deze sommeerde de actiegroep te vertrekken aangezien zij geen vergunning had. Hierbij baseerden zij zich op artikel 113 van de APV waarin staat dat handel met behulp van een kraam of een tafel verboden is zonder vergunning. Dertien personen werden gearresteerd, onder wie diverse soepeters.

De rechter-commissaris bepaalde de volgende dag dat er geen sprake was van handel daar de groep gratis eten uitdeelde. De arrestatie was daarmee onrechtmatig en ook de twee laatste arrestanten werden vrijgelaten. Zij waren in verzekering gesteld, omdat zij zich tegen de arrestatie zouden hebben verzet.

Wil je op de hoogte gehouden worden of een bijdrage leveren, stuur dan een mailtje naar freefood@dds.nl of bel 06-51088650.

.......................

Kraak maar raak!

Berichten voor deze kraakrubriek stuur je naar: Ravage, Van Ostadestraat 233n, 1073 TN Amsterdam. Of sneller via de fax: 020 5359751 of e-mail: ravage@antenna.nl

AMSTERDAM

VRANKRIJK BIEDT DE OPLOSSING!

Met deze hoogdravende kop diende de bargroep van kraakkafee Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat op 16 januari 2001 een open brief in bij burgemeester Cohen. De gemeente dreigt het kraakkafee letterlijk en figuurlijk droog te leggen omdat de bargroep weigert een horeca- danwel sociëteitsvergunning aan te vragen. De bargroep is hierop tegen omdat het vervelende controles op kan leveren van oom agent, een autoriteit die niet welkom is in de bar.

De bargroep zinspeelt er in de open brief op dat de nieuwe burgemeester meer voor rede vatbaar is dan z'n "populistische" voorganger Patijn. Alsof het deze krakers is ontgaan hoeveel ellende Cohen met z'n regelgeving de afgelopen jaren heeft veroorzaakt onder 'illegalen' in dit land. Per 1 april wordt de nieuwe vreemdelingenwet ingevoerd, een misbaksel van de eerste orde. Maar wel een product van Cohen. Daar praat je toch niet mee.

Een kat in het nauw, laten we het daar maar op houden. "Politiek Cultureel centrum Vrankrijk" (let op de hoofdletters) stelt in de open brief vertrouwen te hebben in de burgemeester en stelt voor in een gesprek de volgende punten aan de orde te willen stellen: "1. Politiek Cultureel centrum Vrankrijk wil voldoen aan de brandweer eisen. 2. Politiek Cultureel centrum Vrankrijk wil voldoen aan de hygiëne eisen. 3. Politiek Cultureel centrum Vrankrijk wil voldoen aan de milieueisen." (zie website: www.vrankrijk.org)

Cohen intussen pakt de handschoen welwillend op. In een commissievergadering Algemene Zaken van 23 januari zei Cohen kennis te hebben genomen van de open brief en bereid te zijn om het gesprek met de krakers aan te gaan. Dit om te voorkomen dat de zaak verder gaat escaleren. Alsof ze bij de gemeenteraad niks beters te doen hebben, nu onlangs is gebleken dat de meeste horecagelegenheden in de stad brandgevaarlijk blijken te zijn.

Kijk, en dát kun je van Vrankrijk nou weer niet zeggen. Het café, waarvan de opbrengst van de bar slechts aan goede doelen wordt geschonken, voldoet aan alle brandveiligheidseisen. Hier kunnen de honderden op geld beluste horecaondernemers in de stad een voorbeeld aan nemen. In wezen zou de discussie in de commissieraad moeten gaan over de vraag of het wel zo logisch is of een café dat willens en wetens geen winstoogmerk nastreeft wel zo nodig een horecavergunning moet bezitten. De stad moet z'n idealen koesteren. Laat Vrankrijk toch met rust. (Alex)

BOERDERIJ GEADOPTEERD

Een groep van ongeveer 20 bewoners uit de Staatsliedenbuurt in Amsterdam heeft zaterdag 20 januari de monumentale boerderij Hogenes aan de Spaarndammerdijk 319 betrokken, om het te redden van de elementen. Het Stadsdeel wil de boerderij aan een commerciële "marktpartij" wegdoen. De verkoop/exploitatie van boerderij en grond moeten een deel van deze miljoenen verslindende operatie gaan bekostigen. "Het is belangrijk dat het beste plan voor de buurt wint, en dat regels worden gehanteerd die kansarmen beschermen tegen willekeur en wanbeleid. Slechte plannen moeten worden teruggedraaid", aldus een van de adopteerders.

BENNEBROEK

PECH GEHAD

Acht krakers hebben woensdag 3 januari het voormalige café Landzicht aan de Binnenweg in Bennebroek gekraakt. De krakers forceerden een deur aan de achterzijde van het pand en belden zelf de politie. Na overleg vertrok de groep echter weer vrijwillig, toen bleek dat het pand minder dan een jaar leeg staat. In juridische zin hebben krakers dan geen poot om op te staan. Het café sloot in maart 2000 de deuren en in december is de zaak officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar, Macobouw uit Amsterdam.

DELFT

HETERDAADJE?

Delft is een geliefd stadje om te wonen maar voor krakers is er geen plaats. Dit ondervonden de mensen die op zondag 21 januari het leegstaande pand Koornmarkt 76 kraakten. Nadat het benodigde huisraad was geïnstalleerd en er een ander slot op de voordeur was gezet, arriveerde de politie. Omdat de buurvrouw had gezien dat de krakers de voordeur hadden opengebroken, moesten de krakers wegens "heterdaad" ontruimd worden. Normaliter moet de politie zelf constateren dat de deur wordt opengebroken voordat er van "heterdaad" kan worden gesproken. Maar in Delft gaat het anders. De zes krakers werden bij de ontruiming gearresteerd.

DEN BOSCH

SCHIJNLEKKAGE LEIDT TOT ONTRUIMING

Het pand Minderbroedersstraat 8 in Den Bosch is onlangs ontruimd. Eigenaar Van Maaren had in kort geding aangevoerd dat de krakers een lek in de waterleiding hadden veroorzaakt waardoor de kelder van z'n kantoor ernstige waterschade opliep. Er werd om ontruiming gevraagd met spoedeisend belang. De krakers hadden juist in overleg met Van Maaren het lek verholpen, maar de rechter stelde de eigenaar in het gelijk. De krakers hebben na de ontruiming duizenden pamfletten uitgedeeld op straat, waarin de kwalijke praktijken van Van Maaren worden belicht.

DEN HAAG

GROOTKAPITAAL NEKT ZWARTE MADONNA

Ineens was de Zwarte Madonna landelijk nieuws. Na jaren te zijn verguisd vanwege de afstotelijke architectuur ("gut, het lijken wel kippenhokken") werd het bouwwerk in het hartje van de hofstad plotsklaps het boegbeeld van het Haagse verzet tegen de macht van het grootkapitaal.

Met een overmacht aan ME heeft de Haagse politie in de vooravond van maandag 15 januari een abrupt einde gemaakt aan een kraakactie van een vleugel van de Zwarte Madonna. Bij de ontruiming werden tien personen gearresteerd wegens vernieling. De krakers waren maandagmiddag tot de bezetting overgegaan uit protest tegen de voorgenomen sloop van het gebouw.

"Met het voorstel om de Zwarte Madonna te slopen ten bate van een ministerie lijkt het of Den Haag een Legospel is waar wethouders, stedenbouwers en projectontwikkelaars naar hartelust blokjes verplaatsen, ongeacht welke functie die blokjes hebben, waarom ze daar tot stand zijn gekomen, en zelfs of er mensen wonen!", zo lieten de bezetters weten.

Donderdagavond 25 januari stemde een meerderheid van de Haagse gemeenteraad voor de omstreden sloop van de woonflat in het centrum van Den Haag. Een groep van ongeveer 150 bewoners trok donderdagavond in een demonstratieve optocht van hun flat naar het stadhuis om de raadsvergadering bij te wonen. Vanaf de publieke tribune maakten zij hun ongenoegen kenbaar. Volgens een inspreker dienen de bewoners ,,slechts als figuranten in een spel om macht en geld''.

De sloop van de Zwarte Madonna is een onderdeel van een grootschalige vernieuwing van het gebied tussen de Turfmarkt en de Ammunitiehaven in Den Haag. De ministeries van binnenlandse zaken en justitie gaan daar eveneens tegen de grond. Voor het ene ministerie wordt een nieuw kantoor, in combinatie met woningen en andere stedelijke voorzieningen, gebouwd op de plek van de Madonna. Aan de kant van het Spuiplein zal het andere ministerie vervolgens een vergelijkbare vorm van nieuwbouw betrekken.

BREEKIJZER BRULT NIET MEER

Eigenlijk leidde het kraakkafee Brullend Breekijzer aan de Lutherse Burgwal in Den Haag reeds jaren een zieltogend bestaan. Wie niet beter wist dacht aan de gevel te zien met een slooppand te maken te hebben. De verbazing was dan ook groot toen de ME met groot machtsvertoon de tent kwam dichttimmeren.

In de nacht van 10 op 11 januari moesten tientallen jeeps, een waterkanon, een hoogwerker met container, speciale arrestatieteams, ME-bussen en meer dan 200 ME-ers en andere politiefunctionarissen er aan te pas komen om twee mensen en een hond die nietsvermoedend lagen te slapen uit een pand te halen. De halve binnenstad was afgezet en bij alle kraakpanden in de binnenstad werd er door politiebusjes en ME-bussen gepost. Op de Brouwersgracht stonden ME-linies klaar om de kennelijk verwachte sympathisanten uit De Blauwe Aanslag terug te slaan.

Het Brullend Breekijzer was sinds 1979 gekraakt. De ontruiming was mogelijk na een uitspraak van de rechter eind vorig jaar. Die stemde in met de ontruimingseis van de eigenaresse van het pand. Zij zou het monumentale pand willen verbouwen tot bedrijfsruimte met daarboven woningen. Eerdere pogingen om het pand te laten ontruimen stuitten in het verleden altijd op verzet van de gemeente Den Haag. Die weigerde met de ontruiming mee te werken zolang er geen deugdelijk bouwplan op tafel lag.

Met veel poeha pakten de krakers, dit keer wel geruggensteund door sympathisanten van elders uit het land, het pand op 20 januari weer terug. Dit vooral om een statement te maken dat de kraakbeweging niet met zich laat sollen. De 'herkraak' liep gesmeerd, alleen was er iemand aan het werk. Dit was voor de kit reden om meteen te ontruimen. De radicale vleugel had zich in het pand verschanst en gooiden met vuurwerk, verf- en rookbommetjes.

De ME heeft met groot materieel een half uur op de voordeur in gezaagd, maar deze bleek te goed gebarricadeerd. Vervolgens kwamen ze op het lumineuze idee om het via de eerste verdieping te proberen. Dat werkte. Maar inmiddels waren de krakers via een list in rook opgegaan. Van hen ontbreekt tot op heden ieder spoor.

HAARLEM

BEDANKT EN TOT ZIENS

Een klein briefje achter het raam van de deur bleek het bewijs dat de voormalige apotheek aan de Kruisstraat kort is gekraakt: 'Bedankt en tot de volgende kraak. Wij zijn weg. Het Haarlems Heringebruiksnemingscommando'. Een groep krakers trok zondag 7 januari in het pand, maar werd daar maandag door politie uit verwijderd omdat het nog geen jaar leeg stond.

HOENSBROEK

HANGPLEK ONGEWENST

Het pand in Hoensbroek dat Antoine van Deijck afgelopen zomer kraakte, werd op 10 januari vanwege brandgevaar acuut ontruimd. Juni vorig jaar kraakte Van Deijck samen met twee anderen het grote pand, dat feitelijk uit drie woningen bestaat. De ontruiming heeft hij min of meer aan zichzelf te wijten. Anderhalve maand geleden heeft hij beneden een groep jongeren binnengelaten, omdat ze geen fatsoenlijke hangplek hadden. Maar het sprak zich zo snel rond, dat er steeds meer gasten opdoken. Van het een kwam het ander, dus ging de buurt uiteindelijk vanzelf klagen.

KATWIJK

WONING VALKENBURGSEWEG GEKRAAKT

Anderhalve week na de mislukte kraakactie aan de Cantineweg heeft de Katwijkse Kraak Kolonie weer toegeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag 13 januari bezette de kolonie het sinds 1997 niet bewoonde huis aan de Valkenburgseweg 2. Daar mogen zij volgens de politie blijven zitten zolang de eigenaar, de Rabobank, niets onderneemt of aantoont dat het pand in de afgelopen twaalf maanden wel is bewoond. Maar de Rabobank wil zo snel mogelijk af van de krakers.

NIJMEGEN

KRAAKGEMAAL

Het voormalig gemaalwachtershuisje van het Hollandsch-Duitsch Gemaal aan de Ubbergseweg 3 in Nijmegen is zondag 21 januari gekraakt. Volgens de krakers en enkele buurtbewoners staat het huis langer dan een jaar leeg. De politie heeft leegstand geconstateerd en heeft vooralsnog geen actie ondernomen tegen de krakers. Het pand is eigendom van het polderdistrict Groot Maas en Waal.

Na de twee jaar geleden afgeronde renovatie van het Hollandsch-Duitsch Gemaal was het polderdistrict aanvankelijk van plan het gemaalwachtershuisje te slopen. Het gemaal is een monument dat volgens een adviesbureau beter tot zijn recht zou komen zonder het huisje. De Monumentencommissie van Nijmegen wist vervolgens toch te voorkomen dat de sloopvergunning werd afgegeven.

WARNSVELD

BIOKRAKERS

Op 10 januari namen negen krakers hun intrek in de barakken op het terrein van Justitie aan de Werkseveldseweg in het Gelderse Warnsveld. Het terrein van Justitie, een jaar geleden nog in gebruik als gesloten inrichting, zal worden gebruikt voor de bouw van een ecologische boerderij.

 

 


..