Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #9


Uit: Ravage #9 van 2 juli 2004

Milieudefensie 'sloopt' recreatievilla

Actievoerders van Milieudefensie hebben een aanvang gemaakt met de 'sloop' van een modelwoning van het recreatiepark 'De Wijde Aa', midden in het Groene Hart. De actie is een protest tegen het gedogen van deze illegale recreatievilla's én tegen de Nota Ruimte van minister Dekker (VROM), die dit soort bebouwing in beschermde landschappen mogelijk maakt.

'Deze woningen zijn illegaal, maar jullie actie is ook illegaal!', schreeuwde de boze beheerder van het recreatiepark De Wijde AA, gelegen aan de oevers van de gelijknamige rivier in het Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart. Dat hij hiermee voor het oog van de camera van TV West expliciet toegaf dat de 74 recreatievilla's zonder de juiste vergunningen zijn gebouwd, ontging hem waarschijnlijk.

Toch hebben zowel de Raad van State als de voormalige VROM-ministers Pronk en Kamp de 74 villa's aan de Aderweg in Roelofarendsveen illegaal verklaard omdat ze in strijd zijn met de bestemmingsplannen en het rijksbeleid. De villa's staan immers midden in Nationaal Landschap het Groene Hart en daar is voor dit soort bebouwing geen plaats, zo lieten zowel Pronk als Kamp weten.

Projectontwikkelaar Jan van Rijn liet zich echter niet afschrikken door de dreigementen van VROM en ging gewoon door met de bouw van het villapark. Hierin gesteund door het gemeentebestuur dat hem zijn gang liet gaan. Boze inwoners van de gemeente Alkemade, die in meerderheid tegen de bouw zijn, richtten Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa op, en begonnen evenals VROM een juridische procedure tegen de bouw.

Dit voorjaar bepaalde de Raad van State dat de villa's illegaal zijn, maar inmiddels wel zijn gebouwd én deels verkocht. Het gemeentebestuur probeerde vorig jaar al te bemiddelen tussen de projectontwikkelaar en het ministerie. Inzet: de huidige villa's zouden gelegaliseerd worden, en Van Rijn zou zijn plannen voor nog eens vijftig villa's afblazen.

Pronk en Kamp voelden hier niks voor, maar de huidige minister van VROM, Dekker, stelde Van Rijn tijdens een bezoekje aan zijn recreatiepark gerust. De nieuwe Nota Ruimte, die zij in april aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd, maakt immers de weg vrij voor dit soort 'kleinschalige' nieuwbouw in het Groene Hart en andere nu nog beschermde Nationale Landschappen.

Milieudefensie vindt het onvoorstelbaar dat bouwers die, tegen de wet en de wil van de lokale bevolking in, toch bouwen, nu door Dekker worden beloond. Bovendien bevestigt de situatie in de gemeente Alkemade de kritiek van Milieudefensie op de Nota Ruimte waarin gemeenten en provincies veel meer verantwoordelijkheid krijgen.

,,Gemeenten blijken niet bij machte om op te treden tegen projectontwikkelaars die hun eigen belangen doordrukken. En provincies zijn, zonder ruggesteun van een duidelijk landelijk beleid, evenmin geneigd om in te grijpen'', zegt campagneleider Willem Verhaak.

De provincie Zuid-Holland heeft jarenlang gezamenlijk met het ministerie van VROM opgetrokken om de gemeente en projectontwikkelaar tot de orde te roepen. Maar nu minister Dekker zich terugtrekt in deze zaak lijkt de provincie mee te buigen met het gemeentebestuur.

Om de Vereniging Veenderpolder en Wijde Aa te ondersteunen in haar verzet tegen de villa's en omdat het recreatiepark een goed voorbeeld is van wat ons te wachten staat als de Nota Ruimte dit najaar ongewijzigd door de Tweede Kamer wordt aangenomen, besloot Milieudefensie op 22 juni het goede voorbeeld te geven en alvast te beginnen met de ontmanteling van de modelwoning van het villapark.

Helaas bleek de modelwoning net te zijn verkocht en zou die ochtend worden opgeleverd. Hierdoor ontstond een bizarre situatie: terwijl enkele bouwvakkers binnen bezig waren met de laatste klusjes, begonnen actievoerders van Milieudefensie met het dichttapen van ramen en deuren en het verwijderen van de dakpannen.

Uiteraard werd de beheerder van het terrein - de zoon van Van Rijn - woest en wilde hij de ladders waarop de activisten stonden, wegtrekken. De actievoerders waren echter veruit in de meerderheid en wisten hem in toom te houden. Toen na en half uur de politie arriveerde en een deel van de dakpannen was verwijderd, werd de actie gestaakt.

Milieudefensie hoopt dat de Tweede Kamer nu haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat het Groene Hart en andere Nationale Landschappen wél worden beschermd. Om kamerleden op het hart te drukken de Nota Ruimte ingrijpend te wijzigen verzamelde Milieudefensie de afgelopen weken zo'n twintigduizend 'hartenkreten'.

Hierin doen bezorgde burgers een hartstochtelijke oproep aan de leden van de Tweede Kamer om de schaarse rust en ruimte in Nederland te beschermen. De hartenkreten werden op maandag 29 juni, voorafgaande aan het hoofdlijnendebat aan leden van de Tweede Kamer aangeboden.

Meer info: www.milieudefensie.nl

Naar boven