Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #8


Uit: Ravage #8 van 11 juni 2004

Wageningen gentech vrij?

Tientallen tegenstanders van genetisch gemanipuleerd voedsel hielden onlangs een 'gentech spotting parade' door Wageningen. Deze stad gaat er prat op dat de aldaar gevestigde Landbouwunversiteit zich specialiseert in het uitvoeren van gentech-proeven. Het ELF vernielde een proefveld van de universiteit.

De afgelopen jaren hebben de Universiteit van Wageningen en een aantal van haar onderzoeksinstituten zich toegelegd op de zogenaamde Life Sciences: gentechnologie en daaraan gerelateerde onderzoeksgebieden. Het enthousiasme is zo groot dat Wageningen haar gemeentegrens markeert met "City of Life Sciences" proclamatiebordjes.

Het is bekend dat veel gentechexperimenten mislukken en niets opleveren. De wereld zit niet te wachten op genetisch gemanipuleerde organismen en Europa al helemaal niet. Veel gentechbedrijven hebben hun onderzoekscentra in Europa opgedoekt en van het grote enthousiasme voor experimenten is vandaag de dag nog maar weinig over.

Risico's

Het verbouwen van gentechgewassen kan tot ecologische problemen leiden. Zo blijkt dat door genetische manipulatie het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw wordt verhoogd. Ook is er groeiende wetenschappelijke zorg over de langetermijneffecten van genetisch gemanipuleerd voedsel op de gezondheid.

Uitkruising en menging van verschillende gewassen kan schade veroorzaken voor producenten die zonder gentechnologie willen produceren. Dit bedreigt met name de biologische landbouwsector. Het is duidelijk dat het verbouwen van gentechgewassen de boeren en burgers benadeelt die hun landbouw en voedsel gentechvrij willen houden.

Aangezien de Europese burgers zich in ruime meerderheid en meerdere malen hebben uitgesproken tegen genetisch gemanipuleerd voedsel, is het merkwaardig dat in zo'n klimaat een Landbouwuniversiteit als in Wageningen zich blijft focussen op gentechnologie. ,,Hoe lang kan een universiteit zich veroorloven om doof te blijven voor de wensen van de bevolking?'', vraagt de actiegroep 'Genespotting' zich af.

Campagne

Ook Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu willen dat gemeenten en provincies het verbouwen van genetisch gemanipuleerde gewassen tegengaan. De milieuorganisaties roepen hen in een brief op zich 'gentechvrij' te verklaren. Met dit initiatief sluit Nederland aan bij soortgelijke acties elders in Europa.

Een gemeente kan zichzelf gentechvrij verklaren door het uitsluiten van de verbouw van genetisch gemanipuleerde gewassen op grond in bezit van de lokale overheid. Verder kan zij in bestemmingsplannen en streekplannen juridisch vastleggen dat op alle grond met agrarische bestemming geen gentechgewassen zijn toegestaan.

Met dit initiatief kunnen gemeenten en provincies in Nederland zich aansluiten bij activiteiten in andere landen. Zo is een aantal Europese regio's een netwerk gestart van gentechvrije regio's. Daartoe behoren onder meer Toscane, Salzburg, Wales, Sleeswijk-Holstein en Limousin. Ook hebben in andere Europese landen al veel gemeenten zich gentechvrij verklaard, zoals bijvoorbeeld een op de drie Belgische gemeenten.

Parade

In weerwil van deze trend is de Landbouwuniversiteit van Wageningen bezig zich op de kaart te zetten als specialist in het produceren van nieuwe gentech-producten. Op zaterdag 22 mei hielden dertig milieuactivisten een 'Genespotting' een parade in het centrum van Wageningen. Een protest tegen de praktijken van de Lanbouwuniversiteit, alsmede tegen de verkoop van gentechproducten in de supermarkt.

Na het aanbieden van een 'gentechvrije zone' protestbord aan de Goudsbloem, een biologische kraam op de markt, volgde een demonstratieve optocht begeleid door de sambaband door de stad. Bij een filiaal van de Edah kregen producten die mogelijk besmet zijn met gentech een waarschuwingslabel opgeplakt. De volgende ochtend bleken de gemeentebordjes met het opschrift 'City of Life Sciences' te zijn vervangen door 'Gentechvrije Zone' bordjes.

Elf

De transgene appelbomen die in oktober vorig jaar door Plant Research International (PRI) in opdracht van de Lanbouwuniversiteit zijn geplant blijken eind maart te zijn vernield. Alle 420 boompjes lijken met de hand gebroken te zijn.

De actie werd een maand later op internet opgeëist door het Earth Liberation Front (ELF). Het onderzoek heeft door de actie zeker een jaar vertraging opgelopen. Bij de politie is aangifte gedaan van 210.000 euro schade.

Op het proefveld stonden twee jaar oude bomen met een gen uit gerstekorrel. Dat gen produceert een eiwit waar de veel voorkomende ziekte appelschurft niet goed tegen bestand is. Het doel van de proef was het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Meer info:

http://www.milieudefensie.nl/persber/voedsel/040325.htm

http://www.aseed.net/agrocadabra/genespotting

http://www.aseed.net/agrocadabra/agro-ge-update.htm>

 

Naar boven