Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #11


Uit: Ravage #11 van 3 september 2004

UFO als ultieme ontsnappingsfantasie

Bestaan vliegende schotels? Worden mensen ontvoerd door aliens? In Het buitenaardse raadsel wijst Marcel van Beurden al deze verhalen naar het rijk der fabelen.

Van Beurden rekent in 'Het buitenaardse raadsel' naar eigen zeggen af met het luie denken van mens en media, van het al te eenzijdige nadenken over mogelijkheden, alvorens ze als feitelijke werkelijkheid worden gepresenteerd. ,,Mijn boek zet mensen in het perspectief van de werkelijkheid, en niet de door hen ingebeelde werkelijkheid'', aldus Van Beurden.

In zijn door uitgeverij Papieren Tijger uitgegeven boek bekijkt hij het fenomeen vliegende schotel onder meer vanuit een historisch perspectief, vanuit de politieke veranderingen die in de jaren vijftig en zestig plaatsvonden.

U wilt met uw boek aantonen dat vliegende schotels niet bestaan.

Van Beurden: ,,Na de Tweede Wereldoorlog is de hypothese van de vliegende schotel door hysterische journalisten, het lezerspubliek en de beleidsmakers van de Verenigde Staten geaccepteerd als een werkelijkheid. Wie de feiten onderzoekt komt tot de conclusie dat men een wel heel makkelijke manier heeft gevonden om van oncontroleerbare feiten een hecht staketsel te maken, waarin allerlei ranzige elementen zoals seks, marteling en mishandeling verweven zijn geraakt. De Koude Oorlog heeft het gehele fenomeen gemaakt zoals het nu is. In die jaren van achterdocht en wanen kon het uitgroeien tot de ultieme ontsnappingsfantasie van de mensheid.''

Gelooft u dat de Amerikaanse politiek in de jaren '50 bewust dit soort verhalen aanzwengelde?

,,De politie speelt een grote rol. Amerikaanse inlichtingendiensten als FBI, CIA, NSA en aanverwante organisaties hielden aanhangers van een Unidentified Flying Object (UFO) in de gaten en infiltreerden zelfs in hun gelederen. Er bestaat ook een theorie die stelt dat inlichtingendiensten expres gefingeerde UFO-verhalen en vermeende crashes hebben verspreid. Op deze wijze konden ze die UFO-aanhangers traceren, volgen en onderzochten ze of die lui zich bezighielden met staatsgevaarlijke activiteiten.

De Sovjet Unie was destijds de macht van het kwaad. Was het neerstorten van vliegende schotels niet het werk van de Russen? Het Amerikaanse volk moest bang gemaakt worden voor het communisme, dus greep de politiek alles aan om dit te bewerkstelligen. In werkelijkheid is er nog nooit een vliegende schotel neergestort. Als er al zaken naar beneden kwamen, waren dat onderdelen van satellieten. Die werden door een ultra-geheim luchtmachtonderdeel in het geniep afgevoerd. Dat is dus die geheimhouding waar veel goedgelovigen telkens op duiden. Maar het was geheimhouding om informatie aan de Sovjets te ontfutselen. Niets meer, niets minder.''

Maar wat is er dan waar van de verhalen van mensen die menen vliegende schotels gezien te hebben en zelfs op de gevoelige plaat hebben vastgelegd?

,,Ik ben er zeker van dat we binnen vijftien jaar buitenaards leven zullen aantreffen, maar ik hecht weinig waarde aan fantasieverhalen van mensen die beweren door buitenaardse wezens te zijn ontvoerd. En al die verhalen van mannen en vrouwen die vertellen dat ze verkracht zijn door aliens....pfft. Er is nergens enig substantieel en feitelijk bewijs voor. Je kunt toch niet verwachten dat ik die ranzige flutverhaaltjes voor zoete koek aanneem? Ik denk dat ik intelligent genoeg ben om de waarheid te zien zoals die is.''

Er is in het verleden nogal eens het verwijt gemaakt dat u uit sceptische bronnen put. Terecht?

,,Dat klopt voor een deel. Doorgaans put ik uit wetenschappelijke bron, maar als het boek baat heeft bij informatie uit een andere hoek haal ik die ook bij andere bronnen. De informatie in mijn boek is merendeels gebaseerd op het werk van wetenschappers die (delen van) het raadsel hebben onderzocht. Ik wilde de waarheid achterhalen en deze kaderen in het bestaande raster van controleerbare feiten. Het was niet mijn intentie om een commercieel aantrekkelijk boekje te schrijven, maar om voor eens en altijd conclusies te trekken op basis van deugdelijk onderzoek en controleerbare bronnen.''

Wat bezielt iemand om te beweren dat hij is ontvoerd door buitenaardse wezens. Mensen maken zich daar toch compleet belachelijk mee?

,,Ik weet niet of dat wel zo is. In het gemiddelde huisvrouwenprogramma op televisie komt ook het ene na het andere weirdo-onderwerp aan bod. Televisiepresentatoren worden tegenwoordig geselecteerd op een wezenlijk gebrek aan IQ en kennis van zaken. Wij kijkers, wij pikken dat nog ook. Helemaal stuitend is het dat er allerlei debiele onderwerpen voorbij komen waarbij de meest onbegenadigde selffullfilling prophets als ervaringsdeskundige voorbij komen. Al die onderwerpen worden behandeld alsof ze serieuze aandacht nodig hebben. Het niveau van de hedendaagse mens is kennelijk tanende. Waarom moet ik weten dat Julia Roberts besloten heeft het rustig aan te gaan doen, omdat ze zwanger is? Lekker belangrijk! Ga even andere dingen doen, zeg.

De media genereren zowel positieve als negatieve aandacht voor het onderwerp UFO omdat de lezers daar kennelijk om vragen en omdat reporters, journalisten en tekstschrijvers kennelijk niet in staat zijn om in een vlaag van werkelijkheidszin een fatsoenlijk artikel geschreven en gepubliceerd te krijgen. Want dat zal de lezer toch niet willen lezen...

Het is allemaal erg bedroevend. Een fantast die beweert dat ze een alien heeft gepijpt, genereert meer media-aandacht dan vredesbesprekingen in het Midden-Oosten. Andy Warhol's bewering dat in de toekomst iedereen zijn "15 minutes of fame" krijgt, doet hierbij opgeld.''

In uw boek vertelt u kort over het echtpaar Betty en Barney Hill die een ervaring met buitenaardse wezens zouden hebben gehad. Onder hypnose vertelden zij hun verhaal. Hun fantasieën zouden het gevolg zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Klopt dat volgens u?

,,Ik kan nu niet meer beoordelen of deze mensen aan een persoonlijkheidsstoornis lijden, maar wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 87% van een onderzochte groep ontvoerden in de categorie "fantasy prone personality" viel. Zij kunnen waarheid en fantasie niet van elkaar scheiden. Hun op fantasie gebaseerde verhalen worden door een makkelijk gelovend lezerspubliek met smaak verorberd. Zo wordt de fantasie van de een de werkelijkheid van de ander.''

Bent u een scepticus?

,,Ik beschouw mezelf niet zozeer als een scepticus maar als een criticaster die zijn kritieken onderbouwt met wetenschappelijke en onderzoekstechnische argumenten. Voor minder doe ik het niet. Ik verzin niet, maar probeer de ultieme waarheid te pakken te krijgen.''

Hoe verklaart u dat er zo'n groot aantal herinneringen is over buitenaardse ontvoeringen?

,,Een groot aantal mensen fantaseert er lustig op los. Ze vervelen zich snel, denk ik. Vandaar dat de buitenaardse ontvoering zo'n dramatische ontwikkeling achter de rug heeft. Al die seksfantasieën zijn langzaam maar zeker de kern van het probleem geworden. Buitenaardse ontvoeringen behoren tot de meest meeslepende maar ook tot de meest platte uitingen van de seksuele fantasie.''

Waarom willen sommige mensen gepenetreerd worden door buitenproportioneel geschapen buitenaardse wezens?

,,We hebben het over schepping! We willen herschapen worden tot Homo Alienus. We zijn niet tevreden met wat we zijn, maar bezig met wat we willen worden. We willen aangeraakt worden door de goddelijke natuur van het buitenaardse. We hebben God al vermoord en het buitenaardse wezen dient als steun om Zijn plaats in te nemen. Seks met een buitenaards wezen is daar een opstapje voor.''

Gelooft u dat er, technisch gezien, een reis tussen twee planetenstelsels mogelijk is?

,,Absoluut, maar met de huidige stand van de voorstuwingstechnologie duurt dat wel even. Je zou jezelf de vraag moeten stellen of je het wel wil, zo'n verre reis. Waarom niet je pijlen richten op een iets wat haalbaar en functioneel is?''

Wat vindt u het meest geloofwaardige verhaal over buitenaardse ervaringen?

,,Geen van de verhalen heeft onomstotelijke bewijslast opgeleverd. Het buitenaardse aspect komt vanuit de mens en niet van buiten de aarde. De mens is het mysterie, niet het buitenaardse raadsel.''

De wetenschap gaat per definitie uit van feitelijke kennis gebaseerd op onderzoek. De wetenschap staat machteloos in het definiëren van het geestelijk leven, tijdens het leven zelf, en na de dood. Wat we niet zien bestaat niet. Is het toch denkbaar dat er levensvormen bestaan die wij niet als zodanig herkennen?

,,Jazeker, ik weet zeker dat George Bush een alien is. Ik herken hem echter niet als zodanig. Dus moet ie er een zijn... Natuurlijk schrijdt de wetenschap voort en zullen hypotheses die nu lacherig behandeld worden eens realiteit blijken. Maar dan is zo'n hypothese onderzocht met technieken en hulpmiddelen die nu nog niet bestaan. We kunnen er dus heel weinig over zeggen, behalve fantaseren natuurlijk.''

Marina Groen

Het Buitenaardse raadsel. Over vliegende schotels, contact met buitenaardse wezens en kosmische ontvoeringen. Auteur: Marcel van Beuren. Verkoopprijs: e.15,- ISBN: 9067281247 Uitgeverij: Papieren Tijger (www.papierentijger.org)

 

Naar boven