Uit: Ravage #6 van 30 april 2004

Ingreep in de stad

Een stad is meer dan het beeld zoals we dat van ansichtkaarten kennen. Een stad is een levend organisme met talloze onbekende en verborgen plekken die aan het oog van architecten en planologen ontglippen maar wel ongekende mogelijkheden bieden voor een andere beleving van de stad.

In Interfering verzamelden Rotterdamse kunstenares Hieke Pars en architecte Iris Schutten van Architectuurwerkplaats de Ruimte in Den Haag projecten die op kleinschalige wijze en vaak tijdelijk ingrijpen in de stad en zo deze verborgen plekken en ervaringen mogelijk maken. Of laten zien.

De projecten variëren van het aanbieden van kampeerplekken op de daken van Den Haag tot het maken van een nachtelijke en illegale wandeling langs de nog net niet opgeleverde Calandlijn, de nieuwste en langste metrolijn van Rotterdam.

In Montreal zette het Canadese architectencollectief SYN onder de brugpijlers van een snelweg, op braakliggende terreinen en andere verwaarloosde en desolate plekken in de openbare ruimte, picknicktafels neer. Hiermee wilden ze deze locaties weer tot leven wekken en mensen de onverwachte charme ervan laten ervaren.

Hieke Pars en Karin Keijzer veranderden de op sloop wachtende Puntstraat in Rotterdam-West voor één dag in een evenementenpark door de straat te bedekken met een kamerbreed tapijt van gras. In Den Haag organiseerde Architectuurwerkplaats de Ruimte 'Sloopzacht', een kunstmanifestatie in een rijtje huizen dat zou worden neergehaald.

Het gaat er bij de gekozen projecten niet zozeer om het tijdelijke tegenover het permanente en geplande neer te zetten, maar om een levendige dialoog met de stad aan te gaan. Hierbij wordt het bestaande gecombineerd of geïnfiltreerd door iets nieuws of onverwachts. Het zijn kleine speldenprikjes die het dagelijks leven in de stad (voor even) verstoren.

Omdat deze kleinschalige ingrepen in de stad vaak maar door een kleine groep mensen wordt beleefd, is het goed dat een aantal van die projecten nu in boekvorm bij elkaar zijn gebracht. Interfering leest als een prettige en pretentieloze handleiding voor een alternatief gebruik van de stad en is bovendien prachtig vorm gegeven. (FK)

Interfering - a collection of and about contextual interventions in urban space. Bestellen door 22 euro over te maken op 693283823 tnv Hieke Pars, Rotterdam. Websites: www.deruimte.org & www.hiekepars.nl

Naar boven

 

 




Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 6

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven