Uit: Ravage #3 van 27 februari 2004

In gevecht met de nieuwe machthebbers

Begin februari vond in München de NAVO-veiligheidsconferentie plaats. Tegenstanders organiseerden acties en demonstraties, in een poging de conferentie te verstoren. Nederlandse activisten sloten zich bij deze teleurstellend verlopen protesten aan.

'De NAVO veiligheidsconferentie in München is voor de militair-strategische gemeenschap wat het World Economic Forum in Davos voor de internationale economie is', aldus Horst Teltschik. Hij is organisator van de acties die sinds 2002 tegen de NAVO-conferentie worden gevoerd.

Al zo'n veertig jaar komen begin februari de belangrijkste militairen, ministers en wapenfabrikanten in hotel Bayerische Hof in München bijeen om 'met de benen op tafel' en in een informele sfeer te praten en afspraken te maken over strategie, wapens en andere manieren om mensen te onderdrukken en te doden.

Om dit aan de kaak te stellen en zo mogelijk de conferentie te verstoren, worden er door een lokaal vredesplatform (www.no-nato.de) acties en demonstraties georganiseerd. Vanuit Nederland sloot een gezelschap van twintig actievoerders zich aan bij het protest.

Op vrijdagmiddag 6 februari verzamelen we in het convergence center van München voor de eerste actie. Hoewel er nog geen NAVO-gasten in het hotel aanwezig zijn, houden we een soort jubeldemo met 'wapens' van papier maché en een radiografisch bestuurbare tank. Ik moet de hele tijd denken aan een nummer van Brigitte Kaandorp: 'O was ik maar jouw radiografisch bestuurbare zeilboot'.

Aangekomen bij hotel Bayreische hof blijkt er al veel politie op de been. De observatiecamera is dominant aanwezig. Op en rond het gebouw lopen veiligheidsbeambten in zwarte pakken en met 'oortjes' elkaar aanwijzingen te geven.

Die avond worden er door de actievoerders op omzichtige wijze allerlei afspraken gemaakt. In parkjes en in 'toevallig' door de stad manouevrerende groepjes probeert men te voorkomen dat er iets van de snode plannen uitlekt.

Uit al het moeizame gecommuniceer komt uiteindelijk niet veel meer voort dan het plan de volgende morgen een spandoek op te hangen aan de gevels van ontruimde kraakpanden. Dit in een poging de krachten van de politie te verdelen. Er wordt echter niets ondernomen om de komst van de NAVO-delegaties daadwerkelijk te verhinderen.

Zaterdagochtend is er een menselijke ketting rondom de binnenstad en het hotel aangekondigd. Een groepje Nederlanders wil met fluitjes en trommels vooral veel lawaai maken. Ik sluit me hierbij aan. Onderweg worden we een paar keer aangehouden en gefouilleerd, waarbij onze paspoortgegevens worden genoteerd. De doelwitten blijken reeds omsingeld door een kordon van agenten en ME'ers.

Na een aantal lange toespraken begint uiteindelijk onze omsingeling. Dit blijkt door allerlei strenge voorwaarden al voor aanvang volkomen onmogelijk. Eigenlijk is van een omsingeling geen sprake. De naar schatting duizend deelnemers moeten van de politie alles en iedereen doorlaten. Dit gaat de agenten blijkbaar niet ver genoeg, want verschillende demonstranten worden 'weggepest', onder meer met gebruikmaking van pepperspray.

Nabij hotel Bayerische hof wordt er al helemaal geen 'omsingeling' toegestaan, waarna we ons maar aansluiten bij een sambaband die overgaat tot een muzikale symbolische afsluiting. Als we met de band bij een ander beginpunt van de omsingeling, de Platz des opfer des Nationalsozialismus, aankomen blijkt dat de ME raddraaiers uit de menigte probeert te plukken. Raddraaier ben je in Duitsland al snel, bijvoorbeeld als je je gezicht verbergt of je achter een spandoek verschuilt.

Het is de betogers niet gelukt om iets concreets tegen de conferentie uit te richten. De meeste commotie wordt nog veroorzaakt door een Franse veiligheidsagent die al spelend met zijn pistool een medewerker van het hotel en een journalist heeft weten te verwonden.

Ook de grote demonstratie van zaterdagmiddag loopt op niets uit. Zo'n tienduizend betogers worden een paar uur opgesloten tussen linies ME'ers. Er wordt wat heen en weer gelopen, heel veel toespraken gehouden en dat is het dan. Een poging om een lawaaidemo te houden bij het politiebureau wordt verhinderd omdat het gebouw in de verboden rode zone ligt. Het gesprek van de dag is de behandeling van de vele, zo'n 200, arrestanten.

Eigenlijk hebben we drie dagen lang niets kunnen doen om de NAVO veiligheidsconferentie te verstoren. Er werd oeverloos gepraat, heel geheimzinnig gedaan en we zijn steeds opnieuw keurig in een 'polizei-kessel' geïsoleerd van het publiek in München.

Maar de conferentie zelf heeft ook niet opgeleverd wat er van verwacht werd. Er is wat gerommel en geruzie geweest tussen Russische en Amerikaanse diplomaten maar in hoofdzaak is men nog gewoon bondgenoten in de strijd tegen het "terrorisme" in Irak en Tsjetsjenië. De NAVO veiligheidshiërarchie kan mooi weer spelen maar van een nieuwe Koude Oorlog en bijbehorende budgetten is bij lange na geen sprake.

De activisten hielden zich vooral met de politie bezig en niet met de conferentie. Eigenlijk is dat wel zo passend. Immers, de werkelijke macht ligt niet meer bij de generaals met hun houwitzers en straaljagers. Die ligt bij de mensen die 'oortjes, Ninja's en pepperspray kunnen inzetten. München 2004 was een demonstratie van de nieuwe machthebbers in de wereld. Sinds 11 september 2001 ligt de macht bij politie en veiligheidsdiensten. (Pieter C.)

...................

Verzet tegen sloopplannen

AMSTERDAM, 11 FEB 04 - Enige tientallen huurders van de Overtooms veld in Amsterdam hebben voor de ingang van het stadsdeel Slotervaar/Amsterdamse veld geprotesteerd tegen de sloopplannen van hun buurt.

Het Vernieuwingsplan Overtoomse Veld is onderdeel van een omvangrijk plan Westelijke Tuinsteden, waar 13.000 woningen gesloopt moeten worden. In de Overtoomse veld gaat het om 1357 woningen, die nog in goede staat zijn. Deze voornamelijk sociale huurwoningen worden voor 70 procent vervangen door dure huur- en koopwoningen.

De afbraak van sociale huisvesting in de Westelijke Tuinsteden is kenmerkend voor het algemeen gevoerde woonbeleid in Amsterdam. Naast de opeenstapeling van stadsvernieuwingsplannen die de sloop van meer dan 30.000 woningen omvat, heeft de gemeente samen met de corporaties in 2002 besloten 28.575 sociale huurwoningen te verkopen en 19.000 extra particuliere woningen te splitsen.

Door deze ontwikkeling wordt het steeds moeilijker de mensen, die gedwongen worden te verhuizen, een alternatief aan te bieden. Voor starters zit de stad al op slot. Er is een groot tekort aan betaalbare huisvesting. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Amsterdam zijn inmiddels opgelopen tot elf jaar. (info: www.sash.nl)

..................

Bakker zit met de gebakken peren

AMSTERDAM, 15 FEB 04 - Met een bliksemactie hebben 150 krakers en sympathisanten bezit genomen van een zestal woningen in de Hendrick de Keijserstraat in Amsterdam. De woningen, eigendom van projectontwikkelaar Bakker, staan leeg om verkocht te worden. Kraakgroep de Pijp eist sociale verhuur.

Projectontwikkelaar Gerard Bakker, die ooit landelijke bekendheid verwierf met de ontruiming van krakersbolwerk de Grote Wetering, heeft het plan opgevat om van zestig huurwoningen in de Hendrik de Keyserbuurt voor de helft koopwoningen te maken.

De zittende huurders moeten verhuizen en kunnen na de verbouwing terugkomen als koper. Uit een enquête onder de bewoners is echter gebleken dat een ruime meerderheid niet wil vertrekken. Ook blijkt dat maar weinig mensen hun gerenoveerde woning willen of kunnen kopen.

Bakker is al twee jaar bezig om de woningen leeg te krijgen. Om dit te bespoedigen verstrekt hij onjuiste informatie om de bewoners onder druk te zetten en probeert bewoners en het stadsdeelbestuur tegen elkaar uit te spelen. Huurders die weigeren dreigt hij met een gang naar de rechter om ontruiming af te dwingen.

De krakers eisen dat Bakker afziet van zijn plannen en de woningen direct opknapt en te huur aanbiedt in de sociale sector. Daarnaast eisen ze dat het stadsdeel zich houdt aan de belofte om niet mee te werken aan gedwongen uitplaatsing van de huidige huurders. Ook zou het stadsdeel moeten stoppen met het afgeven van splitsingsvergunningen.

Omdat de gekraakte woningen nog maar kort leeg staan, dreigt de officier van justitie met ontruiming. Gek genoeg wenst de gemeente hier niet aan mee te werken. Tijdens een commissievergadering van de Dienst Wonen op het stadhuis, waar krakers van de Hendrik de Keijserbuurt hun verhaal deden, bleek dat de gemeente geen ontruiming wil waar leegstand op volgt. (info: www.molli.nl)

......................

VERSE KRAKERS

Jongeren zonder uitzicht op een woning nemen de koevoet in eigen handen en kraken een huis. Ravage plaatst driewekelijks een overzicht van het meest opvallende kraaknieuws in dit land.

AMSTERDAM

Op 3 februari is een eerste aanzet gegeven tot een overeenkomst tussen woningbouwvereniging Patrimonium en de krakers aan de Van der Hoopstraat. Drie van de tien gekraakte woningen die Patrimonium wil verkopen stromen terug in de sociale huursector. De overige zeven etages blijven gekraakt, maar zullen wel weer in de verkoop gaan. Na een half jaar wordt de balans opgemaakt. Als de woningen dan nog niet verkocht zijn, zal worden overwogen deze alsnog te verhuren.

De gemeente Amsterdam wil op korte termijn een gekraakte alleenstaande woning in de Bauduinlaan (nabij Ruigoord) ontruimen. Het huis moet volgens een gerechtelijke uitspraak wijken voor de aanleg van een vuilnisstortplaats. Maar het Havenbedrijf dat de stortplaats in gebruik wil nemen, heeft voor de komende vijf jaar nog geen concrete plannen.

Wellicht krijgen de bewoners van de Bauduinlaan, alsmede die van andere bedreigde panden in de hoofdstad (o.a. Rokin 117 en de Funen) steun van de gemeente. Medewerkers van kraakspreekuren hebben tijdens een commissievergadering in het stadhuis hun ongenoegen geuit over de vele panden die nog steeds leeg staan na ontruiming. Het lijkt er nu op dat de gemeente voortaan van de eigenaar de garantie wil krijgen dat er geen verdere leegstand volgt. Hiermee lijkt de druk van de ketel voor de bewoners die acuut met ontruiming worden bedreigd.

HENGELO

Begin februari zijn er twee huizen gekraakt in de Schaepmanstraat in Hengelo. De huizen zijn in eigendom van bouwstichting 'Ons Belang'.

OVERVEEN

Op 1 februari zijn in Overveen (gemeente Bloemendaal) twee winkelpanden gekraakt. De ruimtes stonden ruim twee jaar leeg.

UTRECHT

Kraakgroep Lombok heeft een voormalige snackbar gekraakt aan de Laan van Nieuw Guinea 68. De krakers van de Vliegende Hond, Vlampijpstraat 125, moeten hun pand verlaten (info: www.devliegendehond.nl)

ZAANDAM

Op 4 februari heeft de politie van Westzaan, gemeente Zaandam, twee panden ontruimd op een terrein aan de Overtoom. Hierbij werden negen krakers gearresteerd. De panden werden augustus vorig jaar gekraakt. Volgens de OvJ hebben de krakers zich destijds schuldig gemaakt aan huisvredebreuk. De eigenaar heeft van justitie een half jaar de tijd gekregen om dit aantoonbaar te maken. In Zaandam werd een pand aan de Prins Hendrikkade gekraakt.

Meer weten over kraken: www.squat.net

 

......................

 

Telecom zoekt 'lelijke hondje' Patapoe

AMSTERDAM, 9 FEB 04 - Agentschap Telecom heeft een poging gedaan om de eigenzinnige Amsterdamse vrije radio Patapoe uit de lucht te halen. Daar men de studio en zender niet wist te traceren vertrokken de ambtenaren onverrichterzake.

Maandagmiddag 9 februari hebben drie ambtenaren van het Agentschap Telecom (voormalige Radio Controle Dienst) geprobeerd om in een woon-werkpand in Amsterdam-West Patapoe uit de lucht te halen. De heren wisten de studio en zender niet te traceren, waarna men teleurgesteld vertrok. Niet zonder toegezegd te hebben terug te zullen keren met een nieuw dwangbevel voor een grootschalige zoektocht.

Indien Patapoe geen gevolg geeft aan de waarschuwing om de uitzendingen te staken, loopt men het risico dat na de inbeslagname van de zender de radiomakers en/of de bewoners van het gebouw van waaruit het station uitzendt een forse boete moeten betalen. Deze bedraagt gemiddeld ruim 3000 euro en bij herhaling van de overtreding al gauw dik 20.000 euro.

Het in 1987 gestarte radio Patapoe, het lelijke hondje van de Amsterdamse vrije radio's, heeft het tot nu toe lang vol gehouden. Collega-piraten als Radio 100 en Vrije Keijser legden al eerder het loodje na intimidatiepogingen van Agentschap Telecom dat in het kader van de operatie Etherflits radio's zonder zendmachtigingen uit de lucht haalt. (info: www.freeteam.nl/patapoe)

Geen belemmering verkoop korvetten aan Indonesië

DEN HAAG, 10 FEB 04 - Scheepswerf Koninklijke De Schelde uit Vlissingen kan waarschijnlijk twee korvetten gaan bouwen voor de Indonesische marine. Dat blijkt uit brieven van de ministers Bot (Buitenlandse Zaken) en Brinkhorst (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het kabinet en een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zien, ondanks berichten over vermeende betrokkenheid van de marine bij de strijd tegen de rebellen op Atjeh, geen aanleiding het huidige wapenexportbeleid met Indonesië te wijzigen.

Een definitieve exportvergunning is overigens nog niet aangevraagd door De Schelde. Het huidige beleid ten aanzien van de Indonesische marine is niet strijdig met de EU-gedragscode, stelde minister Bot van Buitenlandse Zaken dinsdag in antwoorden op Kamervragen van de SP.

In de Tweede Kamer is een meerderheid van CDA, VVD en PvdA voorstander van het verlenen van een exportvergunning. SP en GroenLinks zijn fel tegen en ook regeringspartij D66 neigt naar een wapenembargo en het niet leveren van korvetten aan Indonesië.

Volgens ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, is de kans groot dat de korvetten worden gebruikt tegen de eigen bevolking in Atjeh, waar de mensenrechten worden geschonden. Ook vindt de organisatie dat de order van minimaal 340 miljoen Amerikaanse dollars een te groot beslag legt op de armoedebestrijding in Indonesië.

De koelkast staat open...

AMSTERDAM, 10 FEB 04 - Gletsjers in Patagonië blijken met een enorme snelheid te smelten. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat bijvoorbeeld de Upsala-gletsjer in Argentinië zich in nog geen honderd jaar met kilometers heeft teruggetrokken.

Door temperatuurstijgingen smelten gletsjers over de hele wereld. De gletsjers in Patagonië nemen per jaar met 42 kubieke kilometer af, dat is een hoeveelheid van 10.000 grote voetbalstadions. Dat het smelten steeds sneller gaat, bewijst dat de mens een grote invloed heeft op klimaatverandering.

Van 1995 tot 2000 is de hoeveelheid gesmolten ijs meer dan verdubbeld. Het smeltwater van deze gletsjers draagt direct bij aan de zeespiegelstijging. Voor landen die aan zee grenzen, zoals Nederland, wordt daarmee de kans op overstromingen steeds groter.

Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. We verliezen niet alleen gletsjers, maar worden ook vaker geconfronteerd met overstromingen, stormen en periodes van extreme droogte. Klimaatverandering is ook verantwoordelijk voor de vernietiging van koraal, stijging van het zeeniveau en de snellere verspreiding van malaria.

De mens is door het enorme gebruik van fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas voor een groot deel veroorzaker van klimaatverandering. Daarom moeten we zo snel mogelijk overgaan op schone energiebronnen zoals zon- en windenergie, vindt Greenpeace.

Van 1 tot 4 juni dit jaar vindt in Bonn de Duurzame Energie-conferentie plaats, waar wereldleiders bijeen komen om te praten over duurzame energie. Greenpeace roept deze wereldleiders op om in Bonn daadwerkelijk te investeren in duurzame energie. (info: www.greenpeace.nl)

Limburgers strijden voor behoud bos

DEN HAAG, 10 FEB 04 - Tweehonderd demonstranten hebben een petitie tegen de voorgenomen bomenkap bij Schinveld aan de Tweede Kamer aangeboden. De ergernis is groot, en niet alleen bij inwoners van de Limburgse gemeente Onderbanken.

Met zijn felblauwe oorbeschermers op het hoofd staat hij voor het Tweede Kamergebouw mee te roepen met de andere demonstranten. Jo Linssen uit Rimburg wil op die wijze aan de dames en heren uit Den Haag duidelijk maken dat het leven onder de rook van de vliegbasis Geilenkirchen niet altijd even prettig is.

Een andere demonstrante houdt samen met een vriendin een flink spandoek omhoog, waarop de Awacs-basis naar de maan verwenst wordt. ,,Nee, we zijn hier niet voor ons plezier maar om op te komen voor dat bos. Als er gekapt wordt, dan wordt het alleen maar erger, veel erger'', zegt ze.

Het geluid dat de Awacs-toestellen van de NAVO die dagelijks over Parkstad vliegen produceren, bereikt pieken van 106 decibel aan de grond. Dat blijkt uit metingen die de Vereniging Stop Awacs Overlast op diverse plaatsen in Schinveld, Brunssum en Merkelbeek heeft gedaan. Volgens de landelijke norm is in de buitenlucht maximaal 55 decibel toegestaan.

De afgelopen tijd adopteerden meer dan 4500 mensen een boom van de Schinveldse bossen, en gaven daarmee een machtiging aan de Vereniging Stop Awacs Overlast om eventuele kap van 'hun' boom juridisch aan te kunnen vechten. De geadopteerde bomen krijgen symbolisch een rood-wit lint omgebonden. (Bron: Limburger)

Aap houdt minister aan contract

ALMERE, 12 FEB 04 - De Stichting Aap is verbaasd over het voornemen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) om te bezuinigen op de kosten van de pensioenvoorziening voor 63 chimpansees afkomstig uit het proefdiercentrum BPRC.

In juni 2003 ondertekenden minister Van der Hoeven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), de stichting Aap en het BPRC een convenant over de financiering van de oudedagsvoorziening van de apen. Tot 2028 besteedt het Rijk per jaar 1,5 miljoen euro aan de opvang. Hoogervorst vindt deze kosten veel te hoog.

Volgens Aap is de opvang van de gepensioneerde apen aan de Spaanse Costa Blanca geen superdeluxe oudedagsvoorziening, maar is Spanje praktischer en goedkoper. De verzorging van een gezonde chimpansee kost 30 euro per dag, die van een HIV-genfecteerde 58 euro per dag.

Het apenparadijs Prima Domus, wordt momenteel gebouwd in Spanje. De Stichting Aap verwacht dat het onderkomen voor 34 chimpansees begin volgend jaar geschikt is voor gebruik. Het komt op een stuk grond van 45 hectare, in de buurt van Alicante aan de Costa Blanca.

Boete voor deelname aan blokkade

MAASTRICHT, 13 FEB 04 - De rechtbank in Maastricht heeft een 30-jarige vrouw uit Utrecht veroordeeld tot een voorwaardelijke boete van 200 euro wegens haar rol in een actie rond de OVSE-top in Maastricht. Een tweede activiste werd vrijgesproken omdat er fouten in de dagvaarding stonden.

De twee vrouwen werden opgepakt, toen ze op 2 december 2003 samen met tien andere actievoerders probeerden een blokkade te vormen voor een hotel in Maastricht, waar op dat moment de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell arriveerde.

Volgens de politierechter heeft de Utrechtse niet voldaan aan een bevel van een agent om terug te gaan. De actievoerster bestrijdt dit en zei dat ze daarvoor geen kans kreeg, omdat de Mobiele Eenheid haar tegen de muur drukte. Ze gaat in hoger beroep.

De andere verdachte maakte haar naam niet bekend en verscheen ook niet op de zitting. Ze werd vrijgesproken omdat ze in het proces verbaal was omschreven als 'een man'. Voor de rechter was daardoor onduidelijk of de aangehouden verdachte wel dezelfde persoon is als de gedagvaarde.

Birmezen begraven teakboom bij HISWA

AMSTERDAM, 17 FEB 04 - Birmezen, verkleed als militair of doodgraver, hebben de opening van de HISWA aangegrepen om een 'teakboom' met een lengte van 9 meter te 'begraven'. Hiermee vroegen ze aandacht voor de mensenrechtensituatie in Birma.

Tijdens de jaarlijkse watersportbeurs HISWA in de RAI hebben tientallen actievoerders van het Birma Centrum Nederland geprotesteerd tegen het gebruik van teakhout in de jachtbouw. Gelijktijdig werden 97 bedrijven werkzaam in de jachtbouwsector aangeschreven met het dringende verzoek om geen Birmees hout meer te gebruiken.

De actiegroep vraagt bedrijven de aankoop van Birmees teakhout te staken. Deze oproep wordt door tal van organisaties, waaronder de vakbonden, gesteund. Ook de Nederlandse regering kent sinds 2001 een officieel ontmoedigingsbeleid voor handel met Birma. Bezoekers aan de HISWA werden verzocht om geen boten aan te schaffen waarin Birmees teak verwerkt is.

BP misleidt ABN Amro en ING

AMSTERDAM, 18 FEB 04 - De pijpleidingdeskundige Derek Mortimore heeft vastgesteld dat oliemaatschappij BP uiterst ondeugdelijk materiaal gebruikt bij de aanleg van de omstreden oliepijpleiding van Azerbeidzjan naar Georgië.

Mortimore, die in opdracht van BP de pijpleidingen onderzocht, is geschokt door wat hij aantrof. 'Als er lekkages komen, zullen de kosten astronomisch zijn', schrijft hij in een rapport waar de Sunday Times de hand op heeft weten te leggen. Milieudefensie heeft ABN Amro en ING, de Nederlandse financiers van de pijpleiding, met klem gevraagd hun leningen met onmiddellijke ingang op te schorten.

Milieudefensie en andere milieu- en mensenrechtenorganisaties wezen al eerder op de grote sociale en milieu risico's van de oliepijpleiding. Vorig jaar brachten ze onder de aandacht dat het project op meer dan 170 aspecten richtlijnen van de Wereldbank overschrijdt. Dat was voor ABN Amro en ING geen reden om af te zien van financiering van het project.

De Wereldbank pompt 250 miljoen dollar in de omstreden oliepijpleiding van Bakoe (Azerbeidzjan) via Tblisi (Georgië) naar Ceyhan (Turkije). Het tracé van de pijpleiding loopt dwars door en langs beschermde natuurgebieden. Organisaties als Milieudefensie voeren campagne tegen de aanleg uit vrees voor vervuiling.

Gentechvrije voeding op bordje kamerleden

DEN HAAG, 18 FEB 04 - De wereldhandelsorganisatie (WTO) mag volgens veertien maatschappelijke organisaties niet bepalen wat er in Europa wordt gegeten. De Tweede Kamer moet daarom de komst van genetisch gemanipuleerd voedsel op de markt verhinderen.

Met de overhandiging van een eetbord maanden de organisaties onder aanvoering van Milieudefensie de kamerleden woensdag tot actie. 'WTO: handen van mijn bord!' prijkt op de borden voor de Tweede Kamer. Volgens de organisaties mag de Europese Unie (EU) niet onder druk van de WTO de importstop op bijvoorbeeld genetisch gemanipuleerde maïs opheffen.

Sinds 1998 laat de Unie geen genetisch gemanipuleerd voedsel toe, onder meer omdat er onvoldoende regels voor goede etikettering zijn. De Verenigde Staten, Canada en Brazilië dienden vorig jaar bij de WTO een klacht tegen deze handelsbelemmering in. De wereldhandelsorganisatie bekijkt die nu. Wordt de klacht gegrond geacht, dan loopt de Europese Unie het risico met economische sancties te worden gestraft.

De discussie over het genetisch gemanipuleerde voedsel is hierop binnen de EU losgebarsten. De Europese Commissie heeft begin dit jaar een besluit over de komst van genetisch gemanipuleerde maïs in eerste instantie in handen van de ministers van de EU-lidstaten gelegd.

Veertien organisaties, waaronder Milieudefensie, HIVOS, Biologica en Stichting Natuur en Milieu, riepen daarom de kamerleden op het kabinet te bewegen de komst van het gentechvoedsel tegen te houden. (info: www.milieudefensie.nl)

ABN Amro dropt clusterbom

DEN HAAG, 20 FEB 04 - ABN Amro heeft zich onlangs teruggetrokken als financier van clusterbommen. Diverse actiegroepen voerden het afgelopen anderhalf jaar actie tegen de bank. Clusterbommen veroorzaken veel burgerslachtoffers en zijn uiterst omstreden.

'Het feit dat de ABN-AMRO gevoelig is gebleken voor de druk van de SP is voor ons extra reden om de Nederlandse regering steviger onder druk te zetten om tot een internationaal verbod van clusterbommen te komen', meldt de SP in een persbericht.

In 2002 werd bekend dat ABN Amro geld stak in het Britse wapenbedrijf Insys, dat clusterbommen fabriceert. Sindsdien voeren diverse actiegroepen actie tegen ABN Amro, onder meer in de vorm van picket-lines. Begin 2003 startte de SP een campagne tegen het concern.

In het najaar van 2003 maakte ABN Amro bekend dat het overwoog haar financiering van Insys te willen beëindigen. Voor de SP aanleiding om de campagne tegen het concern te staken. Omdat er nog niets formeel geregeld was, bleven actievoerders met hun protestborden voor de deur staan, onder meer in Leiden en Den Haag.

Onlangs maakte ABN Amro officieel bekend dat het contract met Insys inmiddels is verbroken. Aanleiding voor de SP om in een persbericht alle eer naar zich toe te trekken. Ten onrechte, getuige de diverse andere autonome initiatieven van het afgelopen jaar.

Naar boven

 

 
Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven