Uit: Ravage #3 van 27 februari 2004

Bustoer voor uitgeprocedeerden

De beslissing van de Tweede Kamer om de pardonregeling voor asielzoekers niet uit te breiden, heeft tot nieuwe commotie geleid. Naast tientallen demonstraties bereiden organisaties acties voor om het regeringsbeleid alsnog te beïnvloeden.

De Tweede Kamer steunde 9 februari het voorstel van VVD-minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om 2300 afgewezen asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven. Verdonk wees alle voorstellen om de regeling te versoepelen van de hand, maar zegde wel toe dat zij bij uitzettingen 'heel zorgvuldig' zal omgaan met gezinnen met kinderen.

De Kamer stemde er verder mee in dat de komende drie jaar 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers zullen worden teruggestuurd. Daarbij zullen gezinnen met kinderen in principe niet van elkaar worden gescheiden, zei Verdonk, hoewel ze er direct op liet volgen dat ze dit niet in alle gevallen kan garanderen.

In totaal hebben 9800 vreemdelingen de minister geschreven dat zij een 'schrijnend geval' zijn. D66 pleit voor een speciale commissie die nog eens kijkt of er onder de weg te sturen mensen echt geen schrijnende gevallen meer zitten. Onlangs verkondigde Nawijn (LPF) in een radioprogramma dat de IND veel van de aanvragen ongelezen terzijde heeft geschoven.

Voor het gebouw van de Tweede Kamer betoogden 2500 mensen voor een ruimer pardon. De manifestatie op het Plein, een initiatief van Vluchtelingenwerk, werd opgeluisterd door sprekers, cabaretiers en muzikanten. De jeugd bleek veruit in de meerderheid.

Volkenrecht

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch heeft felle kritiek geleverd op het Nederlandse uitzettingsbeleid. De kritiek staat in een brief die gericht is aan minister Verdonk. Het uitzetten van 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers is volgens Human Rights Watch (HRW) 'gevaarlijk', 'illegaal' en 'in strijd met verschillende internationale conventies'.

HRW meent dat de uitzetting van duizenden asielzoekers het leven van deze mensen in gevaar zal brengen. Vooral het lot van mensen die terugmoeten naar Somalië, waarvan sommige delen een instabiel bestuur hebben, en naar Afghanistan, dat onveilig is door voortdurend geweld, is volgens de organisatie uiterst onzeker.

Dat uitgeprocedeerde asielzoekers niettemin naar deze landen worden teruggestuurd, schept een gevaarlijk precedent, vindt HRW. De organisatie noemt het zelfs 'illegaal'. Het 'deporteren', zoals HRW het noemt, van 26.000 mensen schendt het internationaal volkenrecht. Asielzoekers die daartoe bereid zijn, kunnen hun uitzetting volgens HRW dan ook aanvechten bij het Europese Hof voor de Mensenrechten.

Diep geschokt

Het politieke besluit heeft het nodige losgemaakt in de samenleving. In tal van plaatsen werd de afgelopen weken gedemonstreerd. Zoals in Groningen waar op 11 februari 1500 mensen op en rond de Grote Markt uiting gaven aan hun ongenoegen.

Onder het motto 'Van Harte Pardon, geen vluchtelingen op straat' boden de actievoerders aan lokale en provinciale bestuurders een petitie aan. De actiegroep zegt 'diep geschokt en kwaad te zijn over de invulling van de eenmalige maatregel en de deportatieplannen van minister Verdonk'.

De groep vraagt gemeenten mee te werken door geen vluchtelingen af te voeren naar vertrekcentra of op straat te zetten. Ook meent ze dat uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de oude regeling asiel hebben aangevraagd, recht hebben op een verblijfsvergunning.

De actie werd gesteund door onder meer de Werkgroep Iraanse Vluchtelingen, Werkgroep Vluchtelingen Vrij en de Communistische Jongerenbeweging. Ook de Internationale Socialisten waren aanwezig. Zij en andere demonstranten schreeuwden leuzen als 'Balkenende A-sociaal' en droegen protestborden met teksten als 'Wees humaan, laat ze niet gaan' tot het grimmiger 'Verdonk, val dood'.

Ongeveer 750 mensen kwamen zaterdag 14 februari bijeen op een manifestatie in Nijmegen. In zijn toespraak noemde dominee Paul Oosterhoff, voorzitter van de Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijmegen, het kabinetsbeleid 'een schrijnend geval'. Vervolgens werden protestkaarten uitgedeeld in de stad.

Bustoer

Onder het mom 'Zonder pardon op straat' organiseren diverse vluchtelingenorganisaties, waaronder ASKV/Steunpunt Vluchtelingen, Prime en Van Harte Pardon, een vierdaagse campagne. Van 15 tot en met 18 maart trekken de actievoerders met een campagnebus langs steden en dorpen waar bijeenkomsten worden belegd.

Gedurende de campagne zal het accent komen te liggen op uitgeprocedeerden die drie jaar of langer in het land verblijven en buiten de pardonregeling vallen. De actieweek mondt uit in een ontmoeting met politici in Den Haag. Tijdens een diner zullen parlementariërs, vluchtelingen en hun sympathisanten nader tot elkaar komen, althans, dat is de bedoeling.

Met een open brief heeft het Autonoom Centrum uit Amsterdam de KLM, Martinair en Transavia met klem opgeroepen af te zien van medewerking aan de uitzetting van asielzoekers in het kader van het uitzettingsbeleid. 'Mochten uw maatschappijen toch meewerken aan de verwijderingen dan voelen we ons genoodzaakt actie te ondernemen', zo meldt het Autonoom Centrum op dreigende toon.

De actiegroep benadrukt in de brief de ernst van de situatie van verwijderingen. 'Gezinnen die uit elkaar gehaald worden, kinderen van acht, negen jaar die hier geboren zijn en op school zitten; dit alles kan toch niet opwegen tegen het commercieel belang van uw maatschappijen om extra tickets aan de IND te verkopen.'

Naar aanleiding van eerdere acties heeft Martinair toegezegd niet langer te zullen meewerken aan de uitvoering van (groeps-)uitzettingen van vluchtelingen en illegalen. De KLM heeft toegezegd geen personen 'gedwongen en tegen zijn wil' uit te zullen zetten. Transavia treedt binnenkort naar buiten met een standpunt.

 

Naar boven

 

 
Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 3

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven