Uit: Ravage #2 van 6 februari 2004

Woede en onbegrip na
besluit Verdonk

De vier grote steden hebben begin januari een convenant getekend met minister Verdonk om mee te werken aan de uitzetting van tienduizenden mensen zonder verblijfsvergunning. Tal van belangenorganisaties noemen de maatregelen inhumaan en onuitvoerbaar. We kunnen binnenkort weer burgerlijk ongehoorzaam zijn.

Bijna 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers moeten in de komende drie jaar terugkeren naar het land van herkomst. Als zij niet vrijwillig gaan, worden ze uit hun woning of opvang gezet en overgebracht naar vertrekcentra. Indien de uitzetting niet lukt, dreigen ze op straat te komen staan. Gemeenten mogen hun dan geen noodopvang meer bieden.

Met dit voornemen heeft minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) voor veel onrust gezorgd in de samenleving. Wel een beetje vreemd, want iedereen heeft deze stap toch kunnen zien aankomen. Als gevolg van acht jaar streng en onrechtvaardig paars beleid zijn tienduizenden asielzoekers verzeild geraakt in een mistige aanvraagprocedure die z'n weerga in Europa niet kent.

De nieuwe vreemdelingenwet, het geesteskindje van Job Cohen (PvdA), heeft ertoe geleid dat tienduizenden asielzoekers jarenlang aan het lijntje zijn gehouden zonder concreet uitzicht op een legaal verblijf. Een ware martelgang, waarvoor de verantwoordelijke politici vervolgd zouden moeten worden. Nu moeten ze alsnog het land gedwongen verlaten.

Helderheid

In wezen doet minister Verdonk (VVD) niet veel anders dan de problemen in met name de grote steden oplossen die in het verleden door het paarse kabinet zijn veroorzaakt. Nadat ze haar plannen, neergelegd in de Terugkeernota, presenteerde, reageerden de vier grote gemeenten dan ook positief. Ook de Tweede Kamer ging begin januari akkoord.

In een redactioneel commentaar prijst dagblad Trouw het beleid van Verdonk: 'De minister verdient lof voor de wijze waarop zij de bestuurlijke onmacht in het asielbeleid poogt te doorbreken. Zij heeft eerst een knoop doorgehakt in de slepende kwestie van de 'oude gevallen', nu zet zij een tweede belangrijke stap om helderheid en rust op dit terrein terug te brengen.'

De uitgeprocedeerden krijgen acht weken om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. Zij krijgen begeleiding aangeboden en mogelijk ook een vergoeding voor het vliegticket, plus een som geld voor het opbouwen van een nieuw bestaan. Verdonk wilde nog geen bedragen noemen omdat zij niet weet hoeveel extra budget zij van minister Zalm van Financiën krijgt.

Vreemdelingen die niet zelfstandig terugkeren, worden door de vreemdelingenpolitie naar een uitzetcentrum gebracht. Deze uitzetcentra worden onder meer gevestigd in leegstaande asielzoekerscentra (kraken die handel). Daar krijgen ze acht weken de tijd om hun terugkeer te regelen. Indien hun geboorteland aantoonbaar niet wil meewerken aan de terugkeer, krijgen zij een verblijfstatus.

Onderduikadres

Het oprotbeleid heeft inmiddels al de nodige beroering veroorzaakt. De Friese gemeenten zijn koploper in het aanwakkeren van burgerlijke ongehoorzaamheid. In de media roepen betrokken inwoners en vooraanstaande personen de Friezen op om de met uitzetting bedreigde medeburgers een 'onderduikadres' aan te bieden. Friesland kent niet veel asielzoekers, daar hebben de verdrukten nog een gezicht.

Bestuurders en vertegenwoordigers van vluchtelingenorganisaties wezen 28 januari in de Tweede Kamer de fracties op de forse knelpunten en obstakels in de plannen van Verdonk. Een flink deel van de asielzoekers kan niet terug, omdat zij geen toestemming krijgen van hun ambassade. En velen zullen na verblijf in een vertrekcentrum of in vreemdelingenbewaring toch Nederland niet verlaten en mogelijk op straat komen.

Een paar honderd kinderen en volwassenen demonstreerden op dat moment voor het parlement voor een ruimere pardonregeling voor asielzoekers. Ze bliezen op fluitjes en riepen leuzen als ,,Zij moeten blijven, zij moeten blijven''. Want Verdonk kwam ook met goed nieuws: 2.300 asielzoekers die langer dan vijf jaar op hun verblijfsvergunning wachten, krijgen een generaal pardon.

Van Harte

Belachelijk weinig, vindt het platform 'Van Harte Pardon', een snel groeiend samenwerkingsverband van organisaties. Het platform is vorig jaar ontstaan in de drie noordelijke provincies en is sindsdien uitgegroeid tot een landelijk netwerk. De demonstratie van 28 januari werd door het platform geïnitieerd.

Ze krijgen steun uit onverwachte hoek. Tweederde van de CDA-burgemeesters vindt namelijk de pardonregeling van het kabinet 'te mager'. Dat blijkt uit een onderzoek van het tv-programma Twee Vandaag onder 129 van de 150 CDA-burgemeesters. Het percentage komt exact overeen met de mening van de Nederlandse burgers, zo blijkt uit een peiling van NIPO in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland.

De linkse oppositie en de christelijke partijen hebben aangedrongen op een ruimere regeling. Ook de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) had zeker 6.000 vluchtelingen onder de regeling willen laten vallen. Zij vrezen dat nu alsnog duizenden vluchtelingen het land uit worden gezet, die in een enkel geval al tien jaar in Nederland wonen. (AvV)

www.vanhartepardon.tk

Naar boven

 

 
Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 2

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven