... Uit: Ravage #13, 15 oktober 2004

Ravage   ● Archief    ● Overzicht 2004    ● Overzicht #13


Server Indymedia op een presenteerblaadje

Op 7 oktober leverde het in Londen gevestigde internetbedrijf Rackspace hals over kop de harde schijf van een van z'n servers in. Het bedrijf had kort daarvoor een bevel daartoe ontvangen van tot dusver onbekende autoriteiten (!). Hiermee werd gedurende enkele dagen de alternatieve nieuwsvoorziening in twintig landen lamgelegd.

Meer dan twintig indymedia-websites en een aantal onafhankelijke internet-radiostations werden door de operatie met onmiddellijke ingang uit de lucht cq van het internet gehaald. In één klap lagen onder meer de Indymedia websites in Duitsland, Groot-Brittannië, Italie, Brazilië en enkele lokale Belgische Indy-sites plat.

Het bleef lang onduidelijk wat nu precies de reden van de inbeslagname was. Het bedrijf Rackspace had de indymedia-collectieven niet ingelicht en kwam slechts met een zeer summiere verklaring waarin vermeld wordt dat ze geconfronteerd werden met een bevel dat gevat was binnen een Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT).

Dat is bedoeld voor internationale samenwerking bij juridisch optreden tegen grensoverschrijdende criminaliteit. Rackspace is een Amerikaans bedrijf, maar de inbeslagname geschiedde waarschijnlijk op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. Het zou wat te maken hebben met foto's van agenten in burger die op een van de indymedia-websites (indy-Nantes) hebben gestaan.

In Italiaanse indymedia-kringen wordt vermoed dat de Italiaanse regeringspartijen een gloeiende hekel aan indymedia hebben, onder meer omdat er berichtgeving op te lezen was over de in Irak omgekomen Carabinieri. Deze kwamen volgens die berichten uit hetzelfde detachement dat tijdens de G8-protesten in Genua voor een bloedbad zorgde.

Binnen enkele dagen na de inbeslagname kwam een deel van de getroffen indymedia websites weer op gang, veelal met provisorische sites. Sommigen linkten slechts door naar de centrale website 'indymedia.org'. Het gebeuren leidde in Nederland niet tot enige commotie, niet in de media noch onder actievoerders.

De grote vraag is of dit soort rampen in de toekomst voorkomen zouden kunnen worden. Voor toegang tot het internet zal elke website voorlopig afhankelijk blijven van commerciële bedrijven, die geneigd zijn om snel toe te geven aan staatsrepressie.

Het is een schandaal dat Rackspace zo eenvoudig de server ingeleverd heeft, waardoor ook allerlei andere websites stil werden gelegd. Journalisten (en politici) zouden moeten uitzoeken hoe het mogelijk is dat dit soort censuur toegepast wordt zonder dat de medewerkers ingelicht worden. (Kees Stad)

 

Scholen weigeren homoblad

Tientallen middelbare scholen hebben het homojongerenmagazine ExpresZo geweigerd. De speciale gratis editie, bekostigd door het ministerie van Onderwijs, gaat over tolerantie op school en probeert homoseksualiteit op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken.

BEGIN oktober is het blad op bijna alle middelbare scholen onder scholieren verspreid in een oplage van 420.000 stuks. De uitgave is onder meer bekostigd door het ministerie van Onderwijs. ExpresZo heeft vooral afwijzende reacties ontvangen van christelijke en 'zwarte' scholen.

Scholen weigeren het magazine uit angst voor negatieve reacties van leerlingen en ouders. ,,Het blijkt maar weer dat er nog veel scholen zijn waar je als leerling maar beter niet kunt vertellen dat je homo bent'', reageert hoofdredacteur Merijn Henfling.

Henfling is ervan geschrokken dat er in 2004 nog zo veel schoolleidingen zijn die een discussie over homoseksualiteit moedwillig uit de weg gaan. ,,Wat is er makkelijker dan een leuk magazine in de kantine te leggen?''

Sommige scholen gooiden de magazines van ExpresZo bij het oud papier, anderen stuurden ze met een boze brief terug naar de uitgever. De scholen weigeren het magazine naar eigen zeggen uit angst voor negatieve reacties van leerlingen en ouders.

,,Wij willen onze leerlingen niet informeren met dit soort vrijblijvende informatie. Het past niet bij onze reformatorische identiteit. Graag bespreken we homofilie op onze manier'', laat de directeur van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap te Uddel weten.

,,Gelukkig zijn er betere manieren om leerlingen voorlichting te geven! Het Praktijkonderwijs en het laagste niveau VMBO vragen meer begeleiding en bespreking van het onderwerp. Ik hoor het commentaar al van de meeste allochtone ouders van onze leerlingen'', aldus de unitmanager van het ZPC Rotterdam.

Twee jaar geleden bleek uit onderzoek dat meer dan 40 procent van de homo's op scholen wordt gediscrimineerd. Het betreft veelal gevallen van jongeren die niet uit de kast durven te komen. Tevens is er sprake van een groeiende afkeer van leraren waarvan wordt verondersteld dat men homoseksueel is. De afkeer leidt soms tot agressie.

De speciale uitgave van ExpresZo bevat onder meer interviews met (hetero) soapsterren Joey van de Velden en Lieke van Lexmond over hoe zij tegen homoseksualiteit aankijken, een fotoreportage over zoenende stelletjes en een tolerantietest. ,,We hebben het allemaal erg netjes gehouden'', aldus Henfling. ,,Juist om te voorkomen dat ook de scholen die iets strenger in de leer zijn er aanstoot aan zouden kunnen nemen.''

Henfling doet een oproep aan de scholen die het magazine bij het oud papier gegooid hebben: ,,Graag horen we van deze scholen hoe zij vinden dat intolerantie in het onderwijs aangepakt zou moeten worden. Want er zal toch over homoseksualiteit gesproken moeten worden.''

 

Keulen nog lang niet bontvrij

Jaarlijks organiseert een dierenrechtenorganisatie in Keulen een actieweekend tegen de verkoop van bont. Het protest mondde uit in een betoging door de binnenstad en een bezoekje aan een lokale pelsdierhouderij. Op initiatief van de Groningse campagnegroep Ongehoord togen veertig Nederlandse naar de Duitse stad.

Aaangekomen op de Kölner Domplatz in het centrum van de stad sluiten de veertig activisten uit Nederland zich aan bij de Köln Pelzfrei demonstratie, waarvoor zaterdag 2 oktober in totaal 400 mensen op de been zijn gekomen. Het Nederlandse gezelschap komt vroeg in de middag aan bij het plein, waar de met bloed (verf) besmeurde 'bont'jassen samen met de schokkende nertsenfoto's de nodige aandacht trekken van omstanders.

Ondertussen struinen activisten de met eten, flyers en buttons gevulde infokraampjes af. Een bestelwagen toont middels een videoscherm de penibele situatie waarin marterachtigen verkeren, van kooien tot wildklemmen. Nadat een aantal sprekers hun afschuw hierover heeft geuit, zet de stoet zich in beweging en trekt langs opmerkelijk veel bontwinkels. Ondanks de zaterdagmiddag hebben deze winkels stuk voor stuk hun deuren gesloten uit angst voor de demonstranten.

's Avonds wordt er een soli-conzert bijgewoond in Köln-Mulheim, waar de Nederlandse deelnemers tevens een slaapplaats krijgen aangeboden. Zo kunnen zij een dag later deelnemen aan de acties die specifiek gericht zijn tegen twee pelsdierhouderijen dicht bij de Nederlandse grens.

Muren, hekken en agenten voorkomen dat de omstandigheden waarin de duizenden nertsen 'leven' door de 150 actievoerders met eigen ogen kunnen worden aanschouwd. Wel hoort men de nersten piepen, een geluid dat in november voorbij zal zijn wanneer de nertsen vergast worden met koolstofmonoxide en uiteindelijk in de winkel komen te hangen.

Een van de initiatiefnemers van de Ongehoord-busreis is Rob. Hij acht de solidariteit met andere dierenrechten organisaties van groot belang, ,,We moeten internationaal handelen, onderlinge communicatie proberen we daarom altijd te versterken.'' Tevens hoopt Rob dat er meer animo komt in Nederland om vergelijkbare betogingen op te zetten, ,,Met deze reis willen we mensen enthousiasmeren en laten zien dat we niet alleen staan.''

Rob wordt op z'n wenken bediend, want op 6 november houdt Ongehoord een betoging door de binnenstad van Groningen. Vorig jaar was dit een succes; 18 van de 24 winkels zijn gestopt met de verkoop van bont. Nadat dit voorjaar bleek dat er toch weer 15 winkels kleding aanbieden waarin bont is verwerkt, besloot Ongehoord de campagne voort te zetten.

Inmiddels heeft de campagnegroep informatie verspreid onder de betrokken winkels waarin wordt uitgelegd hoe men bont kan herkennen. Vaak weten bedrijfsleiders niet eens dat bijvoorbeeld de bontkraag van echt bont is vervaardigd. De winkels die nu nog bont in hun assortiment hebben zitten, zijn opgenomen in de campagne.

Dat internationale campagnes succesvol kunnen zijn bewijst de Coalition to Abolish the Furtrade International. Eind september wist deze coalitie samen met veertig Europese steden zoveel druk uit te oefenen op modeketen Zara dat deze daarop te kennen gaf per direct geen (konijnen)bont meer te zullen verkopen.

Een modeketen die nog niet is gezwicht is de Duitse tak van Peek & Cloppenburg. Activisten voeren geruime tijd actie tegen de verkoop van bont binnen dit concern. In het voorjaar van 2005 zal er een nieuw filiaal van P&C geopend worden in de binnenstad van Keulen, een stad die dan ook nog lang niet bontvrij is.

Foto's van de acties in Keulen en omstreken: www.changemagazine.org/keulen04.html

Info over de Ongehoord campagne: www.ongehoord.tk/

 

'Het genot van het schot'

Tegenstanders van de hobbyjacht hebben tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van de Jagers Vereniging in Naarden geprotesteerd tegen het doden van dieren in het wild.

Actievoerders van de Faunabescherming, Een Dier Een Vriend en Partij voor de Dieren hadden zich 29 september met protestborden geposteerd bij de ingang van de kerk in Naarden. Leden van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) kwamen daar bijeen om het 100-jarige bestaan van de vereniging te vieren.

Volgens de tegenstanders van de jacht heeft het kabinet Balkenendet de Flora- en Faunawet, die eindelijk na twintig jaar maatschappelijke en politieke discussie tot stand was gekomen onder Paars 2, op aandrang van de KNVJ volkomen uitgehold. De in het wild levende dieren vinden nog bescherming in deze wet.

De dierenvrienden vinden het ongehoord dat minister Veerman, die zelf jaagt, een felicitatierede uitsprak bij het eeuwfeest van de jagersvereniging. Terwijl uit opinie-onderzoeken blijkt dat 88 procent van de bevolking tegen de jacht is, blijft de jagende 0,2 procent het faunabeleid dicteren.

De KNJV geeft aan dat zij jaagt ten faveure van de natuur en de dieren. 'Het genot van het schot', zo vertolkt de voorzitter het algemene gevoel onder de jagers. De meeste burgers en 4 miljoen georganiseerde dieren-, natuur- en milieubeschermers hebben weinig fiducie in de wijze waarop jagers menen de natuur te moeten beheren. Bovendien moet ernstig getwijfeld worden aan hun motieven, zo menen de tegenstanders.

De Partij voor de Dieren bepleit een einde aan de plezierjacht. Ook zogenoemd populatiebeheer, trofeeënjacht en het bejagen van bijgevoerde populaties dient verboden te worden. Alleen in geval van ernstige gevaren voor de volksgezondheid, of in geval van grote landbouwschade die niet op diervriendelijke wijze bestreden kunnen worden, kan jacht door professionelen in overweging genomen worden.

 

Maarten is weer vrij man

Dankzij het opduiken van een nieuwe videoband is Maarten Blok op vrije voeten. Uit de tijdens de rechtszaak in Göteborg vertoonde beelden kon niet aannemelijk worden gemaakt dat Blok degene is die in 2001 tijdens de protesten een politieman zou hebben mishandeld.

De Zweedse rechter besloot op de tweede dag van het proces hem met onmiddellijke ingang van vervolging vrij te pleiten. Hij kreeg zijn spullen mee en keerde de dag erop, zaterdag 25 september, terug in Nederland. Hier werd hij op feestelijke wijze onthaald door vrienden en sympathisanten, waarvan een flink deel eerder naar Göteborg was afgereisd om hem te ondersteunen.

Op de uitvergrotingen van de videobeelden is een incident zichtbaar waarop een ME-er wordt aangevallen. Het nummer op diens helm refereert aan dat van de agent die geslagen zou zijn. Hoewel de agent tijdens de rechtszaak ontkende dat dit het bewuste voorval was, achtte de rechtbank het niet bewezen dat Blok degene was die de politieagent had aangevallen.

Erik Wijk, een onderzoeksjournalist die zich al vanaf het begin bezighoudt met de rechtszaken tegen demonstranten van Göteborg, denkt dat de fout die de Zweedse justitie met Maarten Blok en eerdere gedaagden heeft gemaakt, vergaande gevolgen heeft. Binnen het Zweedse parlement groeit het besef dat er iets niet klopt aan de rechtspraak.

De eerste dag van het proces tegen de Amsterdamse fietsenmaker, begon het met een demonstratie voor de rechtbank. Nadat Blok in een geblindeerde wagen kwam aangereden, stoven diens Zweedse en Nederlandse sympathisanten op hem af en schreeuwden, joelden en drukten hun neuzen tegen de ramen.

Eerst gaf de officier van justitie Maarten Blok op zijn falie omdat hij volgens hem niet genoeg had meegewerkt. Niet erg gebruikelijk volgens hem; als een verdachte onschuldig is doet hij doorgaans zo veel mogelijk zijn best om mee te werken.

De aanklager was verder verbolgen over het feit dat hij geen kans had gekregen het bewijsmateriaal dat de steungroep rondom Blok had verzameld - hij doelt met name op videomateriaal van het moment dat Blok op de containers staat en er geen sprake is van een gewelddadige confrontatie met een agent - te zien.

In de getuigenverklaringen die volgden, werd duidelijk dat het bewijsmateriaal niet erg hard was. De agent die geslagen is, wist zich nog weinig te herinneren. Hij had het gezicht van zijn aanvaller niet gezien, hij wist alleen dat het een grote, zwaar gebouwde man is. ,,Op dat moment vocht ik voor mijn leven, dan let je daar niet op'', voegde de man er op overdreven wijze aan toe.

Op de manifestatie na afloop van de eerste zittingsdag waren zo'n honderdtwintig mensen aanwezig. Er waren verschillende sprekers, er werd een cursus container klimmen gegeven (best moeilijk) en er was film, muziek en dans. De ruim dertig activisten uit Nederland deden er alles aan om de naar hun gevoel oneerlijke manier waarop 'hun Maarten' werd behandeld onder de aandacht te brengen.

Raadpleeg voor een uitgebreid verslag van het proces de website van Steungroep Maarten: www.steungroepmaarten.org

.................................

Zorreguieta opnieuw aangeklaagd

Het openbaar ministerie in Buenos Aires is een strafrechterlijk onderzoek gestart tegen Jorge Zorreguieta. De vader van prinses Maxima wordt ervan verdacht in 1976 betrokken te zijn geweest bij de ontvoering en verdwijning van Marta Sierra.

Sierra was werkzaam bij het Argentijnse instituut INTA (Nationale Technologisch Landbouwkundig Instituut). De 36-jarige Sierra werd op 30 maart 1976 uit haar huis in Buenos Aires gehaald door een taskforce van militairen en burgers. Ondanks pogingen die de familie ondernam om informatie te verkrijgen over haar lot, hebben de autoriteiten nooit iets van zich laten horen.

Volgens de toenmalige staatssecretaris van Landbouw, Mario Cadenas Madariaga, bekleedde Zorreguieta op het moment van de ontvoering een verantwoordelijke functie, als onderstaatssecretaris op het departement. ,,Hij kwam daar op de dag van de staatsgreep, 24 maart 1976. Ik heb hem daar zelf benoemd'', zegt Madariaga aan een Argentijnse krant. Drie jaar later werd Zorreguieta bevorderd tot staatssecretaris.

De twee zonen van Sierra dienden 7 oktober jl. een strafklacht in bij een federale rechter, waarin zij vragen Zorreguieta te horen als getuige inzake de ontvoering en verdwijning van hun moeder. Volgens de twee is het aannemelijk dat hij, gezien zijn functie, informatie heeft over de zaak. Ook Cadenas Madariaga moet gedagvaard worden.

Het is niet de eerste keer dat Zorreguieta voor de rechter moet getuigen in een zaak van schending van mensenrechten tijdens de militaire dictatuur in Argentinië (1976-1983). In 2001 werd hij gehoord door een waarheidscommissie in La Plata over de verdwijning van de dochter van zijn directe ondergeschikte op het ministerie.

Hijos, een vereniging van de in Nederland woonachtige Argentijnen wiens vader en/of moeder tijdens het Videla-regime is vermoord, ziet in het strafrechtelijk onderzoek opnieuw aanleiding om er bij de Nederlandse overheid op aan te dringen Zorreguieta nooit meer aanwezig te laten bij officiële koninklijke aangelegenheden. Deze zomer was Zorreguieta aanwezig bij de doopplechtigheid van het kind van dochter Maxima.

.................................

'Stelletje zakkenvullers!'

AMSTERDAM, 23 SEP 04 - Tientallen betogers hebben voor de ingang van het Amsterdamse Concertgebouw hun onvrede geuit over de kaalslag die de gemeente Amsterdam pleegt binnen de alternatieve non-profit wereld. Aanleiding was de lancering van de promotiecampagne 'I Amsterdam'.

,,Stelletje zakkenvullers!'' Met spandoeken, verwijzend naar de uitzetting van huurders, krakers, vluchtelingen, kunstenaars en Maarten Blok, drukten de actievoerders de driehonderd genodigden die in het Concertgebouw de start van de campagne "I Amsterdam" bijwoonden, met de neus op de feiten. De gemeente steekt 2 miljoen euro in de campagne.

Talloze kopstukken uit het bedrijfsleven woonden op uitnodiging van burgemeester Cohen die middag een besloten feest bij. Met de campagne hoopt de gemeente samen met het bedrijfsleven dat er meer investeerders en rijke toeristen naar de stad komen en creatieven als reclamemakers er komen wonen. Zou goed zijn voor de economie, zo luidt het argument.

,,Het gesmijt met gemeenschapsgeld staat in schril contrast met de korting danwel afschaffing van subsidie voor talloze organisaties in de stad die goed werk verrichten'', meldt een van de betogers. Door het gemeentebeleid wordt de kloof tussen de have's en have's not alleen maar groter. Amsterdam moet dan ook investeren in de kleintjes, de grote jongens redden zichzelf wel.

..........................................

Amsterdam zet huurders op straat

AMSTERDAM, 28 SEP 04 - Zo'n honderd huurders uit de Amsterdamse Spaarndammerbuurt hebben een betoging gehouden door de buurt. Ze zijn boos over de gedwongen huisuitzettingen van het complex De Groene Deuren. Ook werd het aftreden van PvdA-wethouder E. Bartlema geëist.

Het stadsdeel is van plan 1300 huurwoningen uit de sociale sector plaats te laten maken voor koopwoningen. Half september heeft de kantonrechter te Amsterdam beslist dat woningcorporatie De Key de laatste bewoners van de Groene Deuren gedwongen op straat mag zetten om de renovatieplannen uit te kunnen voeren.

,,Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat een corporatie een bulldozertactiek als deze hanteert om huurders met een vast huurcontract uit hun huis te werken'', stelt SASH, Stop Afbraak Sociale Huisvesting. ,,Een huurcontract is blijkbaar niet langer een garantie voor wonen.''

In een brief van 19 december 2002 schrijft de stadsdeelwethouder dat niemand gedwongen zijn huis uit moet. Hij heeft zijn politieke lot hieraan verbonden: 'Daarop mag ik als PvA-bestuurder worden afgerekend.' Vandaar dat SASH het aftreden van de wethouder eist.

....................................................

Panden Stationsplein Leiden gekraakt

LEIDEN, 26 SEP 04 - Kraakgroep Leiden heeft een tweetal winkelpanden aan het Stationsplein gekraakt. De krakers hebben er grootse plannen voor, zoals de vestiging van een alternatief internetcafé en eethuis, maar er kan ook gewoond worden.

De nieuwe ruimtes dienen ter vervanging van een eerder gekraakt onderkomen aan de Herenstraat. Dit perceel werd twee maanden geleden op aandrang van de rechter verlaten. De krakers waren er een alternatief internetcafé begonnen, dat nu verhuist naar het Stationsplein.

Woningzoekenden in Nijmegen hebben een leegstaande bovenwoning in de Ziekerstraat gekraakt. Drie personen hebben zich meester gemaakt van de twee verdiepingen, gelegen boven een muziekwinkel. Tot hun eigen verbazing bevatte een van de etages een grote zaal, die zich uitstekend leent voor bijeenkomsten.

.........................................

Kernafval retour afzender

VLISSINGEN, 29 SEP 04 - Actievoerders van Greenpeace zijn het opslaggebouw voor hoogradioactief afval in Vlissingen, de HABOG, opgeklommen en hebben een groot spandoek opgehangen met de tekst: "Kernafval: 240.000 jaar radioactief".

De politie heeft aan het einde van de ochtend de elf actievoerders weer verwijderd. Die ochtend arriveerde op het terrein van de HABOG een trein met Nederlands kernafval, afkomstig van de opwerkingsfabriek Cogema in het Franse La Hague. In totaal komt er de komende tijd 15.000 kilo hoogradioactief afval naar Zeeland.

Daar zal het afval 100 jaar worden opgeslagen, maar wat er daarna mee moet gebeuren is nog onduidelijk. Met deze actie wil de milieuorganisatie laten zien dat er geen oplossing is voor kernafval. Greenpeace wil dat Nederland zo snel mogelijk stopt met het produceren van kernafval en dus met kernenergie.

 

Naar boven