- Home
- Archief
- 1999

Uit: Ravage #283 van 30 april 1999

"Atlantis veroorzaakt oorlog"

Van 11 tot en met 15 mei organiseert de "Hague Appeal for Peace" in het Haagse Congresgebouw een vredesconferentie. Deelnemers zijn onder meer de Zuidafrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu en non gouvernementele organisaties als Friends of the Earth en Amnesty International. "Het jaar 2000: tijd om oorlog af te schaffen" is het thema van de conferentie. Dat boeit ook de theosofen. Oorlog heeft volgens hen te maken met verdwenen continenten van miljoenen jaren geleden.

Het Theosofisch Genootschap en de daaraan verbonden Stichting ISIS geven tijdens de conferentie lezingen en workshops over 'De oorzaken van oorlog', 'De ontwikkeling van een vredescultuur' en 'De preventie, vreedzame oplossing en transformatie van gewapende conflicten'. De dag na de conferentie houdt ISIS ook nog een eigen "vredessymposium". Tijdens de Paasmars voor vrede op 5 april in Den Haag maakte men daarvoor al ruimschoots reclame.

"Waarom slaagt men er niet in een duurzame vrede te bewerkstelligen?", vraagt ISIS zich in een folder over het symposium af. Dat zou komen omdat de oplossingen "worden gezocht op politiek of economisch gebied", in "uiterlijk gedrag en uiterlijke afspraken", en niet in het "hart en denken van de mens". Om vrede te bereiken vertrouwen theosofen op "ware leiders". Die zouden boven de partijen staan, uitgaan van het "algemeen belang" en "per definitie bovenpersoonlijk" zijn. "Zou JoegoslaviŽ, bijvoorbeeld in de figuur van een koning of partijloos president, zo'n leider gehad hebben, dan was de hel waarin het land nu verkeert, nooit ontstaan", aldus Lucifer, het blad van het Theosofisch Genootschap. Maar in een wereld waarin macht en welvaart extreem scheef zijn verdeeld, kan een "leider" die "aan alle problemen van het land onpartijdig aandacht schenkt" domweg niet bestaan.

De ideeŽn van karma en reÔncarnatie zijn fundamenten van de theosofie. "Ieder wezen leeft in de omstandigheden die voortvloeien uit zelf gecreŔerde oorzaken", zo schrijft Lucifer. "Recht of onrecht, vrede of oorlog de burgers van een land hebben het zelf over zich afgeroepen." Dergelijke opvattingen horen toch niet thuis op een vredesconferentie.

Uiterst dubieus is ook de theosofische rassenleer en alternatieve evolutietheorie, afkomstig van de 19 de eeuwse Russin Helena Petrovna Blavatsky. De aarde zou zeven tijdperken van elk miljoenen jaren moeten doorlopen. Ook de mensheid zou zeven stadia ondergaan, in de vorm van "wortelrassen". De menselijke zielen zouden door reÔncarnatie steeds meeverhuizen naar het volgende stadium. Vandaag de dag zou het "vijfde", het "Arische wortelras" heersen. Het "vierde wortelras" zou op Atlantis hebben geleefd, en het "derde wortelras" op LemuriŽ. Volgens de theosofie zijn "primitieve volken" als Aboriginals, Chinezen en Japanners "gedegenereerde overblijfselen" van vroegere evolutieperioden.

Als individu zouden we op de evolutie vooruit kunnen lopen. Maar Kok, de vorige internationale theosofische leider, laat in een brochure van ISIS weten dat het ook mogelijk is "dat we ons niet zo inspannen en achterblijven, vandaar dat er grote variaties onder de mensen zijn, dat er nu nog mensen zijn die tot voorgaande fasen van ontwikkeling behoren. Er zijn nog duidelijk in onze wereld LemuriŽrs en als het niet de schijn had van discriminatie ten aanzien van bepaalde personen, dan zou je die met name kunnen noemen, maar dat doen we dus liever niet." Toch doen de theosofen dat in navolging van Blavatsky juist wel: tot de LemuriŽrs rekent men onder meer Eskimo's.

Kok kan ook de "AtlantiŽrs onder ons met een typisch Atlantisch bewustzijn" aanwijzen. "Ik heb er een paar jaar geleden ook kennis mee gemaakt, met de situatie waarin die mensen zich bevinden." Hij kreeg namelijk "contact met vluchtelingen die onder de hoede van westerlingen stonden en er deden zich een aantal problemen voor bij de opvang van die vluchtelingen. Men kwam bijvoorbeeld tot de conclusie dat de kinderen onmogelijk geleerd kon worden langs de wegen van de analogie te denken, terwijl de volwassenen eenvoudig niet te bewegen waren tot enige voorraadvorming of een commerciŔle gedachte." Die vluchtelingen zitten volgens theosofen opgescheept met karma uit hun "Atlantische" verleden.

Dat er gedurende de evolutie "een aantal lieden" zullen "achterblijven", "is geen ramp, want die krijgen in een volgende manifestatie", dat wil zeggen: als ze zijn gereÔncarneerd, "weer volledig de kans", aldus Kok. "Die hebben dan zelfs het voordeel dat ze in de beginfase van de ontwikkeling van die nieuwe mensheid een beetje vooruit zijn, zoals een kind dat in een klas is blijven zitten, het eerste halfjaar de eerste van de klas zal zijn." Gewapende conflicten zouden kunnen worden verklaard als het resultaat van menselijk handelen in de "Lemurische en Atlantische perioden". De theosofen mogen deze "grondoorzaak van oorlog" tijdens de vredesconferentie volop promoten.

Harry Westerink
Medewerker van SIMPOS, netwerk van kritische new-age watchers (info: 071 5127619)

 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1999