- Home
- Archief
- 1999

Uit: Ravage #283 van 30 april 1999

Oorlog = Vrede

Stel je voor: het is oorlog en niemand heeft het erover. Nederland is direct betrokken bij een volstrekt illegale oorlog, die duizenden mensen het leven kost, die ook nog om de hoek plaatsvindt en het lukt niet eens om een demonstratietje op de been te krijgen. Vervolgens laat iedereen het er maar bij zitten, want 'die Serven' zijn ook wel erg bezig.

De linkerkant van Nederland lijkt niet meer in staat enigszins heldere politieke debatten te voeren en stellingen in te nemen. Het 'humanitaire simplisme' voert hoogtij. (Groen)Links is vůůr NAVO bombardementen en de pers zet De Groene uitgezonderd een ongekend reactionaire brei voor zonder dat er een haan naar kraait.

Terwijl er zoveel te zeggen en te schrijven valt. Je zult ons niet horen zeggen dat de situatie zwart wit is en de 'de Serven' alleen maar slachtoffers zijn. Maar je hoeft niet te twijfelen aan de stelling dat de NAVO oorlog misdadig is, volstrekt illegaal, meer schade veroorzaakt dan voorkomt en een verschrikkelijk precedent schept. Bovendien kun je makkelijk duidelijk maken dat er vanuit de NAVO aangestuurd is op de oorlog (al vanaf de vorming van het UCK die de ongewapende oppositie verdrong) en dat de Westerse landen actief bezig zijn met het versnipperen van voormalig JoegoslaviŽ. Ook de manier waarop propaganda een rol speelt bij deze oorlog is overduidelijk.

Het afschilderen van de ServiŽrs als enige kwaaie pieren in dit 'conflict' kennen we al van vorige brandhaarden. Het is een resultaat van goedwerkende propaganda. Het wordt erin gehamerd. Over Kroaten weten we bijvoorbeeld niks, terwijl de terreur die zij uitgeoefend hebben tijdens de vorige oorlog die van de Serven makkelijk overtrof. Dat er honderdduizenden Servische vluchtelingen zijn, bijvoorbeeld die door de Kroaten uit de Krajina verdreven zijn, lijkt evenmin van belang.

Ontwikkelingen

Een analyse van de ontwikkelingen in Kosovo sinds de dood van Tito en de inhoud van het voorgestelde akkoord van Rambouillet maakt veel duidelijk. Milosevich een ongelofelijke machtswellusteling en rotzak, zoals er een hoop meer op de wereld rondlopen - en zijn partij mochten kiezen tussen het aanvaarden van de afscheiding van Kosovo of oorlog met het Westen. De NAVO landen met bijzonder veel betrokkenheid van Duitsland - heeft vanaf het begin ingezet op de UCK en die van alle kanten geholpen en bewapend. De UCK werd aangespoord om tot de aanval over te gaan.

Al een paar maanden na hun ontstaan suggereerden NAVO woordvoerders openlijk de mogelijkheid van militiare steun. De meer gematigde geweldloze oppositie rondom Rugova werd overschaduwd en de strijd escaleerde snel. Wederzijds vonden steeds meer wreedheden en moorden plaats.

Van alle onderdelen van voormalig JoegoslaviŽ was ServiŽ misschien wel de meest 'vrije'. Met een uitgebreide oppositie van allerlei kleur, grote dienstweigerbeweging, etcetera. Daar zal nu weinig meer van over zijn, en misschien vinden ze dat bij de NAVO ook best fijn. Milosevich zelf zullen ze wel intact laten, zoals ze zijn collega in Irak ook met rust hebben gelaten. Altijd fijn, een beheersbare vijand.

Ondertussen zal Galeano zijn ogen en oren niet geloven. De legermacht die de democratie zegt te vertegenwoordigen, lijkt vooral bezig krantendrukkerijen en tv zenders te bombarderen. Zelfs de immer zo voorzichtige NOS hield het niet meer toen het gebouw werd gebombardeerd waarvandaan ze hun dagelijkse verbinding vanuit Belgrado maakten en blies even van de toren. Waarna de oorlog weer z'n gang ging en iedereen weer aan het werk ging. Tenzij...

Zoals de vogels zingen...

De bombardementen van de NAVO zijn een bijzondere beloning voor de nationalisten in Kosovo en ServiŽ. Met stip op een. Het hing al beetje in de lucht, met de vorming van het UCK die zich, voor een onafhankelijk Kosovo of een groot AlbaniŽ, heeft beziggehouden met guerrilla aanvallen op Servische politieposten en burgers, waarna de Servische militairen volgens schattingen van de NAVO 2000 Kosovaren hadden vermoord en zo'n honderdduizend mensen op de vlucht hebben doen slaan.

De beweging van Rugova die al sinds halverwege de jaren '80 een grote mate van autonomie had verworven voor de Albanezen in Kosovo, verloor zienderogen aan kracht en is uiteindelijk door de NAVO bombardementen volledig van het toneel verdwenen. Door middel van de beproefde Ghandiaanse taktieken van burgerlijke ongehoorzaamheid en passief verzet werd in 15 jaar tijd een alternatieve maatschappij opgebouwd met een bijzonder effectief verzet tegen de pogingen van Milosevic om de Kosovaren op te nemen in een groot ServiŽ.

In ServiŽ is de situatie niet veel anders. Een groep van 17 mensenrechten , democratiserings en vredesorganisaties heeft de NAVO opgeroepen "onmiddellijk te stoppen met bombarderen en alle militaire operaties". Nogal naÔef, nietwaar? Democraten en vredesduiven in Nederland laten zich gelukkig niet beÔnvloeden door dit soort ongenuanceerde uitlatingen. "We, the representatives of civil groups and organisations, have courageously and consistently fought against every warmongering and nationalist policy, and for the respect of human rights, and particularly against the repression of Kosovo Albanians. We have always insisted on the the respect of their human rights and freedoms and on the restoration of autonomy for Kosovo. Throughout this period, Serb and Albanian civil society groups were the only ones to retain contacts and cooperation. The NATO intervention has destroyed everything that has been achieved so far and the very survival of the civic society in Serbia".

Die democratiseringsbeweging in ServiŽ was inderdaad ongelofelijk effectief. Te midden van hysterisch nationalisme, oorlog en honderdduizenden vluchtelingen was de tegenbeweging zo goed georganiseerd, dat Milosevic nauwelijks in staat bleek iets te ondernemen tegen de verschillende alternatieve groepen, media en - heel belangrijk - ook de dienstweigeraars. Een gigantische democratiseringsbeweging die, dankzij de NAVO bombardementen volledig is gemarginaliseerd.

Zij die denken dat dit een van die ongelukkige bijkomstigheiden is, die de NAVO niet heeft voorzien zouden zich dan eindelijk maar eens moeten afvragen of het ze Łberhaupt interesseert. De NAVO landen hebben de afgelopen vijftig jaar niet veel interesse getoond in het brengen van democratie. Niet alleen dat het de actiefste wapenhandelaren van de planeet zijn, de belangrijkste dictaturen van de afgelopen vijftig jaar werden volledig ondersteund, met geld en wapens, danwel dat ze er actief de hand in hebben gehad, opkomende democratieŽn om zeep te helpen.

Dit zijn geen kinderachtige gebeurtenissen en het is een grof schandaal dat de gehele Nederlandse goegemeente zich nu opeens alleen wil inzetten voor vluchtelingen. Sommige types weten niet beter. Maar die klootzakken die geen bek opentrekken als we weer eens hand en spandiensten verlenen aan het Indonesische leger om Oost Timorezen te vermoorden, of NAVO bondgenoot Turkije bijstaan in hun smerige oorlog tegen de Koerden, weten wel degelijk beter.

Rambouillet

Radio I, 22 04 99, 9u10.

Vragensteller: "Over Rambouillet, wat vindt u van het feit dat de NAVO op het laatste moment de eis heeft toegevoegd dat NAVO troepen in heel JoegoslaviŽ mogen opereren en dat de Russen hier niet over zijn geconsulteerd? Geen enkel staatshoofd van een soevereine staat kan toch zoiets tekenen?
Rosenmuller: "Daar is mij niets over bekend. Als u iets dergelijks zegt, dan moet u wel met bewijzen komen. Ik kan deze vraag dus niet beantwoorden."

Laten we ervan uitgaan dat deze uitgeschreven soundbite daadwerkelijk plaatsgevonden heeft (wat er via Internet op je afkomt dient principieel gewantrouwd te worden). Het zou een geweldig voorbeeld zijn van de ongecontroleerde massa hysterie die de oorlog om Kossovo begeleidt. Zelfs de leiders van parlementair links voelen zich niet genoodzaakt om de feiten waar te nemen.

De 'vredesconferentie' van Rambouillet was gericht op het starten van een goeie oorlog. Zoveel is duidelijk. De verschillende paragrafen waren zodanig ontworpen dat Milosevich nooit akkoord zou kunnen gaan. Toen de Servische delegatie toch nog dreigde de handdoek in de ring te gooien, werden de eisen opgeschroefd. De parallel met Irak is verbluffend.

Temidden van al dit uitzichtloze geweld zijn de antwoorden van die organisaties of mensen waarvan wij zouden hopen dat ze enigszins het hoofd koel zouden kunnen houden, tamelijk mager. De eens zo machtige vredesbeweging, met daarbinnen een gezonde radicale antimilitaristische stem, is op z'n best sprakeloos en speelt op z'n slechtst mee in het NAVO orkest. De dissidente, kritische geluiden zijn met een vergrootglas te zoeken.

Het Autonoom Centrum heeft een website ingericht voor afwijkende stukken: http://www.xs4all.nl/~ac en ook de digitale Konfrontatie en Kleintje Muurkrant (www.stelling.nl/kleintje/) doen hun best. Wil je op de hoogte blijven van goede stukken over de oorlog via Internet, meldt je dan aan op de newsgroup Misc.Activism.Progressive, dan krijg je een weldaad aan goede berichten.

Ondertussen willen we iedereen oproepen om voor zover mogelijk de boel de boel te laten en zich op die stompzinnige oorlog te storten. Eigenlijk zouden er permanent actievergaderingen en discussies plaats moeten vinden. We werken eraan en zullen binnenkort een vergadering uitroepen die via de alternatieve kanalen bekend zal worden gemaakt.

Kees, Martin en de 'Bleke Pacifisten'.

(Annet Bleich in de Volkskrant verklaarde 'een bloedhekel aan die bleke pacifisten' te hebben. Rene Zwaap in De Groene: "Bloedhekel, let op dat woord, Kosovo komt steeds dichterbij".)

 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1999