- Home
- Archief
- 1999

Uit: Ravage #280 van 19 maart 1999

*******************NIEUWS NIEUWS NIEUWS************************

Justitie lust geen taarten!

Op 2 maart '99 moesten twee taarters voor de Arnhemse politierechter verschijnen. Die veroordeelde beiden conform de eis van de OvJ tot vier weken cel, waarvan twee voorwaardelijk. De taarters worden verantwoordelijk gehouden voor "vernieling en eenvoudige mishandeling". Op 5 januari hebben ze tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie in Nijmegen een tweetal taarten gedrukt in het gezicht van de PvdA wethouder Thielen. De taarters gaan in hoger beroep.

De leden van de Bionic Baking Brigade (BBB) werden vorige week vrijdag bijgestaan door zo'n twintig symphatisanten. Een deel van hen had zelfs koksmutsen op. Het is inmiddels wel duidelijk dat het openbaar ministerie de zaak hoog opneemt. De rechtbank in Arnhem veranderde heel even van rechtsstaat in politiestaat. Er waren aardig wat veiligheidsmensen op de been. Over de identiteit van de tweede taarter tast de politie nog in het duister. Beide taarters werden na de nieuwjaarsreceptie meteen aangehouden door de politie, die vingerafdrukken en foto's van de verdachten maakte. Ze hebben hun naam nooit genoemd.

Met gevoel voor drama stelde de getaarte wethouder Thielen vast dat hij diep verontwaardigd was. De actie vond hij erg flauw. Volgens eigen zeggen werd hij herinnerd aan een persoonlijke traumatische ervaring twee jaar geleden, toen hij in café De Tempelier werd neergeschoten. Alsof er een verband is tussen een moordwapen en een taart die uit twee eieren en nog wat bestaat. Thielen zou "pijn aan z'n oren en ogen" hebben gekregen na de taarting.

Het oordeel van het OM, dat vindt dat er sprake is van openlijke geweldpleging, is onbegrijpelijk. Blijkbaar is niet doorgedrongen dat de taarters op een ludieke wijze op de groeiende kloof tussen burger en politiek hebben willen wijzen. De komst van het omstreden nieuwbouwproject Flash Gordon in Nijmegen, waar wethouder Thielen verantwoordelijk voor wordt gehouden, wordt al sinds 1991 op allerlei manieren gedwarsboomd. Zo gek als het in een democratie kan verlopen had de gemeenteraad destijds, met een meerderheid van één stem, ingestemd met de bouw van het appartementencomplex in de Nijmeegse benedenstad.

In een schriftelijke reactie op de uitspraak zegt de Bionic Baking Brigade het volgende over de kwestie. BBB: 'Op zich is het juist dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de realisatie van de bouwpIannen. Met de kleinst denkbare meerderheid en dankzij een verraderlijke U bocht van D66. Democratie echter is veel meer, zo niet iets geheel anders, dan dit soort partij politiek gekonkel. Democratie staat voor directe medezeggenschap van burgers, onder andere over hun eigen omgeving. En juist hieraan heeft het bij Flash Gordon van meet af aan ontbroken. Zo negeerden B en W stelselmatig de kritiek op het plan en kreeg het ontwikkelde alternatieve plan geen kans.'

Een belangstellende die bij de rechtszaak aanwezig was, verwoordt de uitspraak als volgt: ,,Het kan niet zo zijn dat een ludieke en politieke actie gemaakt wordt tot een crimineel feit van de eerste orde. Beide personen hadden een blanco strafblad. Deze vergelijkenis is dan ook belachelijk. Ik denk dan ook dat de rechter een politieke uitspraak heeft gedaan. De rechter en het OM beoordeelde de taarting extra zwaar omdat de wethouder een publieke functie heeft. De rechter meende ook dat er sprake was van strafverzwarende omstandigheden en oordeelde vooringenomen. De hele zaak was vooraf allang beslist!"

Het is vreemd dat mensen veroordeeld kunnen worden voor een taarting. Hebben we soms te maken met criminelen die iets uitbuiten? Dat het OM het heeft over een "criminele daad" is dan ook onbegrijpelijk. BBB stelt in een persbericht de uitspraak als een 'een tweetje van het OM met de rechter te zien, die ter bescherming van de eigen sociaal politieke klasse sterk riekt naar het aloude 'old boys network'.

............................

TAART NIEUWS

Het lid van de directie van Chevron, Kenneth T. Derr, is op 10 maart door drie taarten in het gezicht getroffen die gegooid werden door de Ecotopia Cell van de Biotic Baking Brigade. Het gebeurde in San Francisco, vlak voordat Derr een praatje voor middelbare scholieren zou houden om uit te leggen hoe 'groen' de oliemultinational wel niet is.

Volgens de taarters maakt Chevron zich schuldig aan grootschalige milieuvervuiling, onder andere bij de nabijgelegen Richmond raffinaderij. Verder verjaagt de oliemaatschappij bewoners in de derde wereld die leven in olierijke gebieden. Deze taarting vormde het startschot voor een internationale solidariteitscampagne met de Chery Pie 3: drie mensen die tot een half jaar cel veroordeeld zijn na het gooien van gebak naar de burgemeester van San Francisco.

In België werd op 8 maart de minister van Arbeid, Miet Smet, vol in het gezicht getaart, net nadat ze de Marie Claire Prijs voor de beste vrouwelijke ondernemer kreeg uitgereikt. De taarting werd uitgevoerd door vijftig leden van het Collectif Autonome de Chomeurs, vanwege het verschrikkelijke beleid dat de minister uitvoert ten aanzien van werklozen (volgens Smet zijn de meeste werklozen in België oplichters die wel met minder uitkering kunnen rondkomen).

Op het Amsterdamse Next Five Minutes festival is de Amerikaanse film "The Pie is the Limit" in première gegaan, gemaakt door de Biotic Baking Brigade uit San Francisco. Met geweldige beelden en inzicht in het effect van de acties. Wie een avondje wil beleggen met video en debat kan contact opnemen met Liberal Animation Prods. (per adres: kees@stad.xs4all.nl, of via Ravage)

................................

VERGETEN HONGERSTAKERS

AMSTERDAM - Op 16 maart gingen dertig Marokkaanse mannen de 31 ste in zonder voedsel. De groep is aan het hongerstaken vanwege het feit dat ze als witte illegalen het land dreigen te worden uitgezet, door toedoen van de koppelingswet.
De hongerstakers, die verblijven in het gebouw van de Marokkaanse Arbeidersvereniging aan de Ferdinand Bolstraat, naderen de kritieke fase. Ze gaan in ieder geval nog deze week door met hun actie, die overigens tot nu toe maar moeizaam de publiciteit heeft gehaald. De afgelopen weken ging alle aandacht uit naar de hongerstakende Turkse vrouwen.

 

ENQUETE OVER BETUWELIJN

ARNHEM - Leefbaar Gelderland/De Groenen, een bundeling van lokale politieke partijen in Gelderland, heeft het initiatief genomen voor een tribunaal over de Betuwelijn.
Onlangs liet de club in een persbericht weten dat het tribunaal een objectief oordeel moet gaan vellen over de voor en nadelen van de Betuwelijn en de beschikbare alternatieven. Een tribunaal zou nog de enige mogelijkheid zijn om de komst van het traject tegen te houden. Volgens Leefbaar Gelderland/De Groenen zwijgen de grote partijen in alle talen, omdat het merendeel voorstander is van de Betuwelijn en impliciet dus ook voor de aantasting van het leefmilieu en de vernietiging van kapitaal. Naar verwachting zal de enquete in de loop van 1999 gaan plaatsvinden.

 

LIMBURGS DORP VERZET ZICH TEGEN DUITSE VLIEGHAVEN

BERGEN - In het Limburgse Bergen verzet een plaatselijke actiegroep, het Platform Vliegveld Laarbruch, zich tegen de omvorming van het militair vliegveld Laarbruch in de civiele luchthaven Niederrhein. Een landingsbaan van het nieuwe vliegveld, gelegen in de Duitse gemeente Weeze, zou vlakbij het Limburgse dorp liggen.

Inwoners van het dorp vrezen dat de Duitse luchthaven veel overlast gaat veroorzaken in hun omgeving. In en rond Bergen leven de meeste mensen van landbouw en toerisme. Een veelbezocht natuurgebied bij Bergen is het Nationaal Park De Hamert. Laarbruch werd vijftig jaar geleden aangelegd door de Engelsen, die er onder meer hun RAF Harriers stationeerden.

Medio 1999 zullen de Engelsen echter Laarbruch verlaten en zal de Duitse overheid het vliegveld gaan gebruiken voor zaken-, charter- en vrachtvluchten. De Duitsers hopen hiermee vooral nieuwe arbeidsplaatsen te kunnen scheppen. Het Platform Vliegveld Laarbruch vindt echter dat er minimaal een milieu effectenrapportage of gelijkwaardig onderzoek moet komen, voordat het militaire vliegveld wordt omgevormd. Ook eist ze inspraak voor de Nederlanders die met de overlast te maken krijgen.

 

ZENDMAST BEZET

ERP, 9 MAART 1999 - Vanaf tien uur 's ochtends hebben zes activisten van de antimilitaristische groep Onkruit Vergaat Niet! bijna acht uur lang de zendmast in Erp bezet. De actie werd gevoerd uit protest tegen de aanwezigheid van kernwapens op het nabijgelegen Volkel.

De militaire zendmast, die in het verleden vaker het doelwit was van vredesactivisten, bevindt zich op verboden terrein. Nadat de actievoerders zich een weg door het hekwerk en vervolgens de mast in gebaand hadden, werden op diverse hoogtes spandoeken ontrold, waarna de leus 'Kernwapens de wereld uit' leesbaar werd.

Na een aantal uren werd het behoorlijk koud voor de bezetters. De gearriveerde militairen lieten de actievoerders verder ongemoeid. Rond zes uur 's avonds verliet de laatste Onkruiter de mast maar vrijwillig. Slechts twee van hen kregen een dagvaarding mee naar huis.

 

AUTOLOZEN SCHRIKKEN AMSTERDAMMERS AF

AMSTERDAM - Vrijdag 5 maart '99 was het weer zover. Na maandenlang stil gezeten te hebben, besloot een nieuw groepje Autolozen met de fiets de maandelijkse strijd aan te binden met de auwto. Eerdere pogingen waren mislukt wegens een te gebrekkige opkomst.

Dit keer kwamen er twintig personen opdagen op het traditionele verzamelpunt, de Nieuwmarkt. Met veel trash lawaai, de demonstranten namen een cassetteradio op hun bakfiets mee, werd er onder toeziend oog van de begeleidende oom agent een tocht gereden door de binnenstad. Van tijd tot tijd krijstte iemand wat door een megafoon.

Kortom, een betere stimulans voor fietsende passanten om zich aan te sluiten was er niet. Op het einde van de route werd er op het Beursplein op demonstratieve wijze een kartonnen auto vernield.

 

ACTIE VOOR BEDREIGDE RENDIER BOSSEN

AMSTERDAM - Milieudefensie is een actie gestart voor erkenning van de eeuwenoude rechten van het Sami-volk (de Lappen) om hun rendieren in de Zweedse bossen te laten grazen. Zweedse bosbezitters hebben het nomadenvolk voor de rechter gedaagd om de rendierkuddes van de Sami uit hun bossen te weren.

In de `moderne` bosbouwopvattingen van deze eigenaren is geen plaats meer voor de leefwijze van de Sami. Milieudefensie steunt de Sami met een schrijfactie en vraagt de Zweedse regering in te grijpen in het conflict, omdat het bos voor verschillende doeleinden gebruikt zou moeten worden: voor houtkap, maar ook voor de begrazing van rendieren. De helft van het Zweedse bos is in handen van particuliere eigenaren. Veel van die eigenaren beschouwen de bossen als houtplantages,waarvan ze maximaal gebruik willen maken. Meer info: Irene Bloemink, tel. 020 4272090.

 

EXTREEM RECHTS STATENLOOS

AMSTERDAM - Bij de Provinciale Statenverkieizngen van 3 maart 1999 is geen enkele fascistische partij er in geslaagd een zetel te veroveren. Dit meldt de antifa onderzoeksgroep Kafka. De Centrumdemocraten verloren hun zetels in Noord en Zuid Holland. In Zuid Holland spande het erom en leek het even of de CD er in zou slagen haar zetel te behouden. Uiteindelijk belandde de partij toch nog 0,2% onder de kiesdeler.

De CD behaalde in vergelijking tot vier jaar geleden minder stemmen, maar vergeleken met de verkiezingen van vorig jaar (gemeenteraad en Tweede Kamer) iets meer. De stijgingen zijn echter zo minimaal (tienden van procenten) dat er absoluut geen sprake van een wederopstanding is. Hier is eerder het effect zichtbaar van de onsmakelijke uitspraken van de grote partijen over vluchtelingen van de afgelopen weken.

Opmerkelijk zijn verder slechts de scores in Rotterdam (2%) en Schiedam (2,3%), vanouds bolwerken van extreem rechtse kiezers. Ook het Nederlands Blok wist in de Provincie Utrecht niet te overtuigen en behaalde 1 procent van de stemmen. Alleen in haar 'bolwerk', de stad Utrecht, behaalde de partij 2 procent. In Breda deed de NNP mee aan de raadsverkiezingen. Deze partij van voormalige leden van de CP'86 en de CD behaalde 1,2% van de stemmen. Ruim onvoldoende om de lijsttrekker Frans Heeren de gemeenteraad in te helpen.

 

CRYSTAL PALACE ECOVILLAGE

LONDEN - Engelse milieuactivisten hebben zich al dagenlang verschanst op Crystal Palace Hill in Zuid Londen. De gemeente heeft een groot deel van dit monumentale park verpatst aan een projectontwikkelaar die toestemming heeft gekregen om op deze prachtige heuvel een mega cinema complex inclusief parkeergarages en bijbehorende infrastructuur te bouwen, de hoogste van Londen. Het park ligt in een van de dichtst bebouwde gebieden van Londen met de meeste luchtvervuiling.

Op de Crystal Palace site bevindt zich sinds april vorig jaar een milieuactiekamp, van harte ondersteund vanuit de lokale bevolking. Op de dag dat de ontruiming van het ecodorp aanving, begin maart, zaten er circa honderd mensen in de twintig boomhutten en een aantal versterkte torens, onderling verbonden met loopbruggen. Er worden 350 agenten en een helikopter ingezet om de zelfgebouwde schuttingen te slechten en de ecovisten weg te slepen. De omgeving werd daarbij afgezet en het openbaar vervoer omgeleid.

Het duurde dagen voordat alle mensen die zich aan de grond hadden vastgeketend waren verwijderd. Dan zijn nog lang niet alle torens ontruimd en zitten er nog zestig mensen onder de grond. Op 10 maart wordt Skem, een van de tunnelaars, na zeven dagen in een zelf gegraven tunnel gezeten te hebben, boven de grond gehaald. Op de dag dat dit blad onder de drukpers ging, duurde de ontruimingsoperatie voort.

..........................................

KRAAK MAAR RAAK

Kraaknieuws voor deze rubriek kun je faxen, doorbellen of mailen naar Ravage of naar de redactie van deze rubriek die zich heeft genesteld op het SPOK kantoor: Tel/fax 020-6206826, e-mail: speculan@dds.nl, Spuistraat 5, 1012 SP, Amsterdam. Internet: Http://huizen.dds.nl/~squatter

 

Voor de Internetters onder u bestaat er nu ook een mailingslijst over kraken. Indien je je hierop aanmeldt, ontvang je vanzelf de laatste nieuwtjes over kraakacties bij je thuis. Je kunt je aanmelden door een e mail te sturen naar: majordomo@hbosch.xs4all.nl met als tekst de twee woorden subscribe kraken Wil je nieuws op deze lijst posten, dan kan je dat richten aan kraken@hbosch.xs4all.nl De taal is vooral Nederlands, soms voegen mensen een Engelse vertaling toe.

 

AMSTERDAM
Rond 1 maart werd er een pandje aan de Grasweg 38 in A'dam Noord gekraakt, in eigendom van Shell dat er een laboratorium exploiteert. In een onbewaakt ogenblik greep Shell z'n kans door binnen te vallen met de bedrijfsbrandweer en bewakingsdienst. Ze waren bezig met het uitslopen van de nutsvoorzieningen, toen een van de krakers thuiskwam die hen sommeerde te vertrekken. De kraker werd uitgenodigd om te babbelen met de aanwezige advocaat van Shell. Nadat ondertussen de sloopploeg doorging met hun karwei, heeft de kraker ze in zijn eentje op straat gezet. Shell meldde dat ze geen koper voor het ongeveer twee jaar leegstaande pand kan vinden. In het leegstaande pand ernaast hebben ze kraakwachten geposteerd. Shell stelt nu dat men het gekraakte pand april vorig jaar leeg heeft geruimd, zodat het pand op basis van artikel 429 kan laten ontruimen.

Alweer enkele maanden geleden werd een kraakpand in de Haarlemmerstraat illegaal ontruimd. Op de dag dat de krakers van de rechter te horen kregen dat men in het pand kon blijven wonen, viel een sloopploeg van Amstelvliet Bouw in opdracht van het gemeentelijk Grondbedrijf het huis binnen en sloeg de inventaris aan gort. Het panmd werd vervolgens herkraakt. Na onderhandelingen erkende het Grondbedrijf schuld en zal nu een schadevergoeding van een kleine fl. 4000,- betalen.

Het voormalige kraakpand de Dikke Daan in de Daniël Stalpertstraat, ontruimd op 17 november 1998, werd op 4 maart jl. voor ruim acht ton verkocht aan Moorhen Developments Limited, gevestigd in Dublin. Vijf minuten later werd het pand alweer doorverkocht aan Nico Donker. Het bedrag dat met deze transactie is gemoeid staat merkwaardig genoeg niet in het koopcontract. Nu staat definitief vast dat de voormalige eigenaren met onjuiste verklaringen een ontruimingsvonnis voor elkaar hebben gekregen. De gemeente wilde november vorig jaar niet wachten op nog lopende rechtszaken. De ontruimde woningen staan inmiddels vier maanden leeg. Door het niet adequaat optreden van de gemeente dreigen zestien sociale huurwoningen in de in de Pijp te verdwijnen. De huidige eigenaar wil de huurwoningen samenvoegen en omzetten in tien koopappartementen. De huurdersvereniging heeft tot het laatste moment geprobeerd om de gemeente te overtuigen van de onjuistheid van een vroegtijdige ontruiming. De gemeente heeft het pand in totaal vier keer ontruimd met grootschalige ME inzet en waterkanon.

De al twee jaar gelukkig gekraakte Woeste Willem, Koninginneweg 115, heeft een oprotbrief gehad. Als de bewoners niet binnen acht dagen vertrekken, zal er gedagvaard worden. Volgens de krakers zijn de acties van de eigenaar nogal overhaast en weinig doordacht in gang zijn gezet. Eigenaresse Van der Horst heeft ook nieuwe stappen tegen het op de benedenetages gevestigde Wijkcentrum VPC aangekondigd en bij het waterleidingbedrijf geklaagd over de krakers die zonder ervoor te betalen water gebruiken.

Dinsdag ontruimingsdag, althans, als het aan de Amsterdamse ME ligt. Op 16 maart werd er een blok kraakwoningen in de Uithoornstraat ontruimd, die vier maanden geleden werden betrokken. De woningen moeten gesloopt worden. Elders in de stad haalde de ME kraakpanden in de Utrechtsedwarsstraat en de Kinkerstraat leeg. Dit laatste kraakpand, drie etages gelegen boven een winkel op nr. 260 262 en in eigendom van de winkelketen Blokker, stond al jaren leeg voordat het gekraakt werd. De acht krakers en een baby kraker moesten weg omdat er ongeveer een jaar voor de kraak onderzoek is verricht naar de fundering. Volgens de rechter was het pand dus korter dan een jaar terug in gebruik, artikel 429. Krakers moeten aantonen dat er minimaal een jaar qua bewoning of werkzaamheden niets in het pand heeft plaatsgevonden.

Belangrijk nieuws uit Amsterdam Oost: Er is een nieuw kraakspreekuur voor de Indische Buurt en omstreken. Elke maandagavond van 20.30 tot 21.30 uur in De Afkeur, Borneostraat 33. ,,Onze specialiteit is het kraken van luxe appartementen. Zet dat maar op de voorpagina'', aldus de wijze krakers uit het oosten.

De medewerkers van de Persgroep Hoofdstedelijk Kraaknieuws hebben het bijltje erbij neergegooid. Deze persgroep fungeerde sinds 1994 als intermediair tussen krakers en de media. Een blad als Ravage maakte dankbaar gebruik van de geboden service, maar ook voor de wat grotere media was de persgroep nuttig. Een van de voornaamste activiteiten was de samenstelling van de nieuwsbrief HKN, waarin op bondige en degelijke wijze het Amsterdamse kraaknieuws werd weergegeven. Daarnaast gaf de persgroep advies over het opstellen van een persbericht en het omgaan met de media. Het gebrek aan medewerking vanuit de kraaksien, info over kraakacties werd niet doorgespeeld, maar ook een gebrek aan interesse zijn oorzaken waardoor de persgroep het nu voor gezien houdt. Maar niet getreurd: Amsterdamse krakers die hulp willen bij het inschakelen van de media, kunnen nog steeds terecht bij de afzonderlijke medewerkers van de persgroep. Informeer bij de kraakspreekuren/ café's wie je hiervoor aan kunt spreken, of probeer tel 020 6270429. Ook de apparatuur in het pershok (fax, computer, printer) blijft voorlopig beschikbaar.

DRIEBERGEN
Op 7 maart werd er een voormalig vivisectie centrum gekraakt in Driebergen (vlak bij Mononom). Verschillende gebouwen op het terrein stonden al meer dan een jaar leeg. De laatste twee loodsen met konijntjes verhuizen binnenkort naar Limburg, dus dan staat het hele terrein leeg. De eigenaar (een campingwinkel) wil er asielzoekers in plaatsen om zo een recreatiepark te financieren, maar hij had de kleine lettertjes in het koopcontract wel wat beter mogen lezen: als hij dit doet, moet hij anderhalve ton aan de vorige eigenaar (TNO) betalen. Ook als hij het binnen 15 jaar met winst verkoopt, moet hij een bepaald percentage van de winst afstaan aan TNO. Overigens mogen de bewoners blij zijn dat de asielzoekersopvangorganisatie COA vooralsnog niets met de zaak te maken hebben. Zij zeggen dat ze in het algemeen zich niets gelegen laten liggen aan zittende bewoners.

DEN HAAG
Buurtbewoners zijn blij dat een paar maanden geleden het jaren leegstaande monumentale hofje aan de Javastraat werd gekraakt. Kraakster Christel kreeg van de buurt dan ook steun, nadat de eigenaresse haar voor de rechter daagde. Van de rechtbank mag ze voorlopig blijven, van ons ook.

DEVENTER
De bewoners en gebruikers van de Boreelkazerne (S5) aan de Kazernestraat zijn vorige week naar de rechter in Zwolle gestapt, om aldaar hun hoger beroep tegen de sloopvergunning van de bijgebouwen bij te wonen. Ze willen in ieder geval een schorsende werking, dus geen sloop tot de procedures zijn afgerond. De bedoeling is om alle bijgebouwtjes plat te gooien en het hoofdgebouw (monument) te ontdoen van asbest. De uitspraak is binnenkort.

Ondertussen hebben de kraakwachten die op een deel van het terrein bivakkeren nog geen oprotbrief gehad. Spannende tijden zijn het wel, daar in het Overijsselse, want volgens het koopcontract zou Defensie op 15 maart de kazerne leeg moeten opleveren aan de gemeente. De S5 krakers zijn het niet eens met de nieuwe bestemming, een megabioscoop en een yuppeninterieurwinkel van Jan des Bouvrie, en hebben hun plannen met de kazerne inmiddels gepresenteerd aan het publiek. Meer info: Postbus 6144, 7401 JC Deventer, of mail naar s5@dds.nl Wil je in Deventer gaan wonen, maak dan een afspraak met het kraakspreekuur (0570 641336, antwoordapparaat). Naar het schijnt hebben ze een lange leegstandslijst.

UTRECHT
Op 4 maart werd er een snackbar aan de Koekoekstraat 4 gekraakt. Als snel liet de officier van justitie ontruimen op grond van een redelijk vermoeden van het overtreden van artikel 138 sexies WvSr. Ofwel, volgens de OvJ was het pand in gebruik. Het gebruik zou bestaan uit het feit dat er een huurcontract lag, iets dat zeker een aanvechtbare grond voor ontruiming is. De krakers zagen daar volgens het Utrechtse fanzine Springstof de zin niet van in, maar gaan toch door met kraken.

OEGSTGEEST
De bewoners van de in Oestgeest gekraakte studentenbarak aan de Oude Rijnsburgerweg schijnen een conflict te hebben met de eigenaar, Stichting Leidse Studentenhuisvesting (SLS). Wat wil het geval: nadat de kraak in februari soepeltjes verlopen was en de nieuwe bewoners zich hadden geïnstalleerd, weigerde SLS water, gas en elektra te verstrekken en vond de eigenaar het bovendien beter als de krakers in de andere barakken zouden gaan wonen. De reden die de heer A. Luijten, namens SLS, hiervoor aangaf was dat er dan "gewoon" fl.400, per kamer per maand betaald kan worden. Deze Luijten begrijpt blijkbaar nog niet waar het helemaal om gaat bij het kraken van een pand en de achterliggende, op zichzelf simpele, theorie dat als er ongeoorloofde leegstand is, het voor de hand ligt eerst deze ruimtes te bewonen/kraken.

LONDEN (UK)
In de Zuid Londense wijk Brixton is het legendarische "121 Centre" gevestigd. Sinds de kraak in 1981 biedt het pand ruimte aan een boekhandel, kraakspreekuur, café, feestruimte, nachtclub, vergader en kantoorruimte. Hoewel volgens de Engelse wet na 12 jaar zonder tegenbericht de krakers eigenaar worden van een gekraakt pand, heeft de rechter in dit geval toch een ontruimingsbevel voor de gemeente kunnen regelen. Op 8 februari zou de ontruiming van 121 Railton Road moeten plaatsvinden. Een grote groep bezetters en sympathisanten bevonden zich echter binnen en buiten het pand, en zetten de straat enkele uren af. Verbaasde agenten en deurwaarders dropen snel af.

Vervolgens was er een demonstratie richting Lambeth council (gemeentehuis) in samenwerking met andere lokale groepen. Een groepje van veertig mensen rende door het gebouw om vervolgens de kamer van de voorzitter te bezetten. Dit mislukte door hardhandig ingrijpen van politie en beveiliging. De plannen van de politie om op 12 februari een nieuwe ontruimingspoging te ondernemen, werden afgeblazen omdat een grootscheepsere operatie vereist is.

De roemruchte South London Stress, een parodie op de grootste sensatiekrant van Zuid Londen, komt elke week weer uit met schandaalverhalen over ontruimingen, gemeentecorruptie, groepen in verdrukking en in verzet. Meer info: 121 centre, 121 Railton Road, Londen SE 24 OLR. E mail: mark261@hotmail.com [kadertje]

PLATTELANDSKRAKERS

Het is alweer een poosje geleden, maar in Ravage #268 van 2 okt. '98 gooide het Spekulatie Onderzoeks Kollektief de knuppel in het krakershok door een warm pleidooi te houden voor het kraken van leegstaande huizen en boerderijen op het platteland. Krakers uit Groningen reageren.

Naar aanleiding van het SPOK artikel ontstond bij de krakers in Noordoost Groningen een discussie (beetje laat, ja...). Op het platteland waren jarenlang maar twee huisjes gekraakt. Na een recent kraakgolfje gedurende de afgelopen vijftien maaanden zijn dat er inmiddels tien geworden. Dit is en blijft gewoon weinig, hoe kan dat nou? In ieder geval niet door een gebouwenoverschot, zoals het SPOK suggereert. Of je moet zin hebben één van de honderden lege flats in Delfzijl West te kraken.

Twintig jaar geleden was de leegstand hier erg groot en trokken veel mensen uit het westen de provincie in om hier voor een absurd lage prijs een monumentale boerderij te betrekken. Die tijd is wel voorbij. Het kraken hier is niet het meest eenvoudige. Er staat een aantal panden geheel of gedeeltelijk leeg, maar vindt er maar een waarvan de schuur niet in gebruik is en het land niet van is verpacht.

Het grootste probleem zijn echter de mensen die willen kraken. Blijkbaar is het niet aantrekkelijk om op het platteland te gaan wonen. Wij wonen hier in prachtige panden maar delen allen de ervaring dat ons bezoek na drie dagen weer opgelucht de stad opzoekt. Zo zien we soms ook bewoners vertrekken. Het is hier te leeg, te stil en te saai. Vervoer is ook een probleem; openbaar vervoer is er niet of nauwelijks in de dorpen die wij bewonen.

'Zijn radicaal ingestelde mensen bereid om uit de steden te verkassen?', vraagt het SPOK zich af. Een deel van de krakers hier heeft de nodige tijd in de stad doorgebracht, maar heeft besloten zichzelf (& kids, geiten, hondjes) een mooie rustige plek te gunnen. Er leeft genoeg radicaal gedachtengoed maar de druk van de grote boze kapitalistische buitenwereld is hier gewoon veel minder. Zo houden veel mensen zich weinig bezig met acties buiten de kraakpanden en de dorpsgemeenschap. Dit laatste omdat je vrij betrokken bent bij de mensen om je heen, of je dat nou leuk vindt of niet. De acceptatie van krakers is hier vrij goed.

Zoals het SPOK artikel al zegt is de weg naar de media, samenleving en macht hier een stuk eenvoudiger. Qua actie valt er regionaal toch niet bijzonder veel te doen. Het contact hier onderling is vrij goed, waarschijnlijk ook omdat het al een kleine groep is. Al met al zien we de plattelandskraakgolf nog niet echt aan komen bulderen. Maar goed, kom mal bie laangs, kest dou 't zölf zien. Nemst dou 'n bouk of puzzel mit? Wie vernüvern ons goud.

Groet uut Gron, Puut!

 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1999