- Home
- Archief
- 1999

Uit: Ravage #276 van 22 januari 1999

*******************NIEUWS NIEUWS NIEUWS************************

Zwaanzinnige terugreis

De Vakantiebeurs raakt meer en meer in trek bij actievoerders. De ene keer ageren er mensen tegen het sekstoerisme richting ThaÔland, waarna anderen weer het massatoerisme naar Turkije aan de kaak stellen vanwege de bombardementen op Koerdistan. Op 13 januari trok een groep van zestig betogers de aandacht, door bij de ingang met spandoeken en borden het feit te belichten dat KLM uitgeprocedeerde vluchtelingen het land uitzet.

Vanaf de Nederlandse luchthaven Schiphol worden jaarlijks zo'n 2.000 vluchtelingen en migranten onder begeleiding van marechaussee uitgezet. Bij een deel van hen worden dwangmiddelen toegepast, variŽrend van handboeien tot dwangbuis en kalmerende injecties. De KLM neemt een groot deel van deze uitzettingen voor haar rekening.

Op 13 januari voerden zestig betogers actie bij de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs te Utrecht. Met ladders en grote letters werd op de zijkant van een overkapping de leus 'Goede reis & KLM rot op' aangebracht. De politie deed verwoede pogingen om naar boven te klimmen, maar zonder ladder valt dat toch echt niet mee. Tot groot genoegen van de demonstranten. Het publiek kreeg pamfletten uitgereikt. Enkele demonstranten hadden zich verkleed als piloten van KLM.

De actievoerders, die waren opgetrommeld door het Autonoom Centrum, eisten dat de KLM zou stoppen met het vervoeren van mensen die gedwongen uitgezet worden. Met de actie werd ook een 'zwaanzinnig' affiche gepresenteerd, geheel in de KLM huisstijl maar met een voor de KLM minder voordelige inhoud. (als bijlage in deze Ravage)

Tevens riepen de betogers het publiek van de Vakantiebeurs op om wanneer ze in het vliegtuig zitten en een uitzetting van een vluchteling of illegaal meemaken, zich daarmee te bemoeien en daartegen te protesteren. Verder riep men op om bij het boeken van een reis per vliegtuig een garantie te vragen dat er met dat vliegtuig niemand wordt uitgezet en dat de KLM duidelijk wordt gemaakt dat medewerking aan uitzettingen niet op prijs wordt gesteld.

De KLM is niet alleen actief betrokken bij de uitvoering van het verwijderingsbeleid. Het bedrijf is ook betrokken bij het nemen van maatregelen die de binnenkomst van vluchtelingen moet verhinderen. De KLM heeft - blijkens Tweede kamerstukken uit 1996 wekelijks overleg met de IND en de marechaussee over onder andere pre boarding checks (de instapcontroles in landen van herkomst).

De KLM geeft samen met de IND, de marechaussee, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI) een vijfdaagse cursus om IND medewerkers te trainen in 'regelgeving en procedures voor visumverlening en met betrekking tot legalisatie en verificatie van documenten'.

De cursus is ook gericht op 'herkenning van valse respectievelijk vervalste documenten met behulp van de op de posten beschikbare hulpmiddelen en het opbouwen van contacten met plaatselijke autoriteiten, vertegenwoordigers van derde landen en luchtvaartmaatschappijen'. Gezien het wereldwijde netwerk van de KLM vormt het bedrijf een belangrijke informatiebron voor de IND. Zo wordt overbodig werk voor de IND voorkomen.

Nadat het hoofkantoor van Martin Air op 4 december 1996 werd bezet, willigde de leiding de eis van het Autonoom Centrum in te zullen stoppen met groepsuitzettingen. De KLM daarentegen, dat november 1997 in gesprek ging met het Autonoom Centrum, beschouwt zichzelf als een 'economische realiteit'. Het vervoert mensen die een geldig plaatsbewijs hebben. Wat er na een uitzetting met mensen gebeurt en of de uitzetting gedwongen is of niet, rekent de KLM niet tot haar verantwoordelijkheid.

.................................

Proefproces na Nijmeegse taarten

Zoals in de vorige Ravage te lezen viel kreeg de Nijmeegse wethouder Thielen tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie op 5 januari een tweetal taarten geserveerd door lokale leden van de Biotic Baking Brigade (BBB). De beide entarteurs werden direct in de kraag gevat door de Nijmeegse politiecommissaris Velings en diens adjudant. Op vrijdag 12 maart worden zij verwacht voor de Arnhemse rechter. Hieronder een terugblik van een der Nijmeegse BBB ers.

Raak was ie, hartstikke raak! En terwijl wethouder Thielen, afgeschermd door CDA vriend en collega wethouder Migo en z'n vriendin Van Zuijlen, Tweede Kamerlid voor de PvdA, de vanille uit z'n ogen veegde was het andermaal raak. De beide voltreffers kreeg de PvdA er vanwege z'n persoonlijke en zelfgenoegzame inzet voor het regenteske stadsbestuur in het algemeen en die rond het megalomane Nijmeegse nieuwbouwplan Flash Gordon in het bijzonder.

Lang hebben we er helaas niet van kunnen genieten. Terwijl honderden pamfletten in de sjieke 'Vereeninging' rond werden gedeeld, waren wij al afgevoerd door de hoogste aanwezige politiepief. Om op het buro zowel te horen te krijgen dat het een unieke gebeurtenis was geweest en dat we die nacht mochten blijven logeren. Na een zeer saaie twintig uur met oude Libelle's, vermakelijke verhoren, foto's en vingerafdrukken en een koude luchtplaats werden wij met een anonieme dagvaarding op straat gezet. Op 12 maart moeten we ons in Arnhem verantwoorden voor onze 'vernieling en eenvoudige mishandeling'. Alsof het naar binnen smokkelen van twee forse taarten zo eenvoudig is...

Eenmaal buiten bleek de commotie rond de taarten nog niet geluwd. De wethouder zelf klaagde steen en been over het fysieke en psychische leed dat hem was aan gedaan. Veelzeggend was de reactie van CDA publicist Jac Trum, die wist te melden dat de taartengooiers "onder instemmend gemompel van de honderden aanwezigen op de receptie" waren afgevoerd. Een op zich juiste constatering, die evenwel meer zegt over het publiek op de gemeente borrel dan over het draagvlak voor onze actie.

Liever luisteren we naar het instemmend gemompel, soms aanzwellend tot staande ovaties, van de honderden buurtbewoners in het centrum en de benedenstad. Naar hen die zich al jaren opvreten over de autoritaire Nijmeegse bestuurscultuur. Een kloof tussen politiek en burger die treffend werd verwoord door wethouder Thielen zelf met de woorden dat hij niet wist dat de discussie over Flash Gordon zo leefde! Waarvan acte.

Terugkijkend op onze eerste actie vallen een aantal dingen op. Allereerst de verklaring van de taart. Bij een lokaal doelwit, zoals een wethouder, heeft ook de 'persoonlijke schade' nieuwswaarde. En haalt dus de aandacht weg van de redenen om tot gooien over te gaan. We hebben geprobeerd om, middels publiekspamfletten, een persgroep en een eigen fotograve e.d., onze motivatie duidelijk over te brengen. Feit blijft dat veel media, inherent aan hun functioneren en het karakter van de actie, vaak meer kopij besteden aan de vorm dan aan de inhoud van de actie. Het is een discussie waard of het 'entartisme' een doel in zichzelf is, waarbij verslaggeving onderschikt of zelfs onbelangrijk is, danwel een middel om de Onaantastbare Machtige te raken.

Het tweede punt hangt hiermee samen. Zowel in Nijmegen als in Leiden werden linksradicale organisaties en potentiŽle taartengooiers tot vervelens toe benaderd door de diverse soorten media. We kennen allemaal de publiciteit die dit ten dele tot gevolg heeft gehad. Opeens was er, na een paar taarten en enkele bommeldingen, sprake van een verharding en opleving van de actiebeweging. Radio zenders, tv stations, opiniebladen en de dag- en weekbladpers tuimelden over elkaar heen om de sappigste, meest 'onthullende' verhalen te brengen.

Slechts een enkel medium ging op correcte wijze om met de acties. Paste hoor- en wederhoor toe, besteedde aandacht aan de geschiedenis van het taartgooien en aan de redenen van het gebak. Met name de uitzending van EO tijdsein, twee dagen na de Nijmeegse actie, was een absoluut dieptepunt in deze. En reden om ons aan te sluiten bij de Leidse 'persstop'.

Het is zaak om de gevestigde media niet onze acties, en zeker niet het moment supreme zelf, te laten bepalen. Voor hen is het bladvulling, voor ons slechts een manier onze onvrede te uiten. Een manier om ons verhaal te vertellen. Aan een tv uitzending van 'Karel' over de legitimiteit van dit soort acties werken we niet mee. Een, schijnbaar gelijkwaardige, discussie met een getaart doelwit is een heilloze weg. Zij ontvingen immers een taart omdat zij jaar in, jaar uit niet wilden luisteren. Liever gaan we de discussie aan met de mensen om ons heen, in eigen kring en daar om heen. We zijn benieuwd naar andere taarten en reacties over bovenstaande punten.

Met smakelijke groeten,
B.B.B. Nijmegen

.................................

BBB Strikes again

Nu de taarten in Nederland op hun doel afvliegen, zou men misschien de treffers in Amerika uit het oog verliezen. De Biotic Baking Brigade (BBB), hoofdverantwoordelijke voor de nieuwe taartgolf (de vorige woedde vooral in de jaren zeventig), blijft echter toeslaan.

Op 12 december zochten twee commandoleden de beruchte burgemeester van Eugene in Oregon op. James Torrey gaf bevel tot een politie orgie tegen vreedzame milieudemonstranten in juni vorig jaar die tegen het kappen van een bos waren. De politie zette daarbij onder meer traangas en peperspray in, dat van dichtbij in de ogen van de demonstranten gespoten werd. Burgemeester Torrey stond er destijds goedkeurend bij te kijken. Het staatsgeweld was dermate groot dat zelfs Amnesty International er protest tegen aantekende.

Torrey werd op een bijeenkomst ter viering van de vijftigste verjaardag van de VN verklaring van de rechten van de mens midscheeps geraakt door twee appeltaarten van ecologisch verantwoorde ingrediŽnten.

Lokale media hebben opgeroepen tot het aangeven van de taarters. De burgemeester had ook wat meestal niet gebeurt omdat de slachtoffers zich niet nog eens belachelijk willen maken een aanklacht ingediend. Hij zou zijn mishandeld. Commandolid Cowpie werd de dag na de gebaksaanslag opgepakt. De aanklacht tegen hem luidt mishandeling en verstoring van de openbare orde. Cowpie is een taart veteraan; in 1979 raakte hij al eens Bob Dole.

Commando genote Cherry Rhubarb is ondergedoken en nog niet gepakt, hoewel haar foto in kranten en op tv vertoond wordt, met het nadrukkelijke verzoek om haar bij de politie aan te geven. Vanuit het ondergrondse geeft ze af en toe groeten aan collega taarters en vertelt ze waarom dit soort taarten noodzakelijk zijn. "They won't take me alive!".

Het arresteren van taartgooiers is een nieuwe tactiek van de slachtoffers. De leden van de BBB die in november San Francisco burgemeester Brown te grazen namen, zijn eveneens gearresteerd. Ook Brown beweert mishandeld te zijn, omdat hij zijn enkel verzwikte. Dat kwam natuurlijk niet door de taarten, maar was eerder de schuld van zijn bodyguards die dwars door hem heen renden om de taartgooiers te pakken. De BBB heeft nu een steungroep die geld inzamelt om de processen te kunnen betalen.

In Londen mislukte een taartaanslag begin december op een van de directeuren van wapenfabrikant British Aerospace (BA). De taarter werd - hoewel keurig in het pak - door bodyguards tegengehouden vlak voor hij zijn doel bereikt had. Sir Richard Evans hield een lezing op een universiteit. Andere mensen in de zaal verstoorden de lezing door namen te roepen van mensen die door het Indonesische leger - een goede klant van BA - vermoord zijn op Oost Timor.

Er is inmiddels een aantal websites over het politieke taartwerk, waaronder die van Chumbawamba: http://www.chumba.com/_blah.htm
Ook de Nederlandse van TAART werd vermeld in de meest recente persberichten van de BBB: http://members.tripod.com/taart

.................................

Bontfokkers, u bent gewaarschuwd!

Als de Nederlandse inlichtingendiensten niet zitten te suffen, zullen ze de afgelopen weken ongetwijfeld overuren hebben gemaakt. Want naast een aantal buitenlandse websites heeft Nederland nu ook haar eigen Dieren Bevrijdings Front informatiesite en nieuwsservice. Alsof dat feit al niet verontrustend genoeg is, lanceerde de Animal Liberation Front Supporters Groep een Nederlandstalige gedrukte nieuwsbrief.

De media, die naar aanleiding van een reeks bommeldingen en de taarting van Zalm elkander hardop na zaten te bazelen en en masse verkondigden dat de actiebeweging radicaliseert, worden op hun wenken bedient. De homepage van het Dieren Bevrijdings Front (DBF) oogt vrijwel hetzelfde als die van Britse en Amerikaanse collega websites.

Onder het kopje 'Laatste Nieuws' lezen we onder meer dat Lindsey van Keer, de ALF verdachte die momenteel in BelgiŽ vastzit, niet op borgtocht wordt vrijgelaten. Verder wordt er melding gemaakt van brandstichting bij een McDrive in Geleen, de arrestatie van vier Zweedse activisten bij een met boterzuur bestookte vivisectie laboratorium in Stockholm en de brandstichting bij twee vleeswagens in Zweden.

De hoofdmoot van de DBF website wordt in beslag genomen door een uitvoerige do it yourself handleiding waarmee "de bontindustrie kan worden vernietigd". Zo lezen we onder het kopje 'Voorbereiding en Eigen Veiligheid': "Ga eerst in de buurt van de boerderij kijken, observeer zo vaak en zo zorgvuldig mogelijk. Kijk of er een hek is, hoeveel rennen er zijn (...) Als er een hek staat, gebruik je een knijptang voor de bevrijding."

De handleiding waarschuwt de bevrijder in spť er wel voor de pelsdieren niet in de winter te bevrijden. "Ze hebben dan niet genoeg tijd om te leren jagen voor voedsel." Ook een uitvoerige adressenlijst van bontwinkels, fokkerijen en handelaren in Nederland ontbreekt niet. Een hoofdstuk "Niet gewelddadige brandstichtingen" is 'in constructie', hetgeen computerjargon is voor 'moet nog samengesteld worden'. De DBF-infosite bevat weliswaar informatie over acties van het Animal Liberation Front, maar heeft in wezen niets met deze organisatie te maken. ,,Het DBF bestaat uit losse cellen van activisten die illegaal actievoeren tegen dierenmisbruik. De DBF infosite verspreidt informatie die puur educatief is bedoeld,'' vertelt een van de samenstellers van de website die er voor kiest anoniem te blijven.

Waar haalt het DBF hun informatie vandaan? ,,Er is reeds veel Engelstalige informatie over het ALF via het Internet verkrijgbaar. Daarnaast kunnen activisten en contactpersonen ons via een beveiligd anoniem e mail service (http://www.anonymizer.com) van nieuwtjes voorzien.''

Zijn jullie niet bang voor justitiŽle vervolging? ,,De site wordt anoniem bijgehouden. Als iedereen bang zou zijn voor justitiŽle vervolging, zou er niets veranderen in de wereld. Wij verspreiden alleen informatie, verder niets. Een blad als Ravage heeft toch ook niets te maken met het Earth Liberation Front, naar ik mag aannemen? Toch schrijven jullie daar vaak over, zonder dat het tot strafbare feiten leidt.''

Het zwaartepunt van de site handelt over acties tegen de bontindustrie, terwijl deze industrietak in dit land in vergelijking met de bio industrie weinig voorstelt. Vanwaar die uitgebreide aandacht voor de bont industrie?
,,De info met betrekking tot de bontindustrie is anoniem bij ons beland. Wij hebben het gebruikt omdat wij vinden dat het waardevolle informatie bevat over actievoeren in het algemeen en de veiligheidsaspecten die daarbij komen kijken. Wij denken dat de bontindustrie, die in Nederland kleiner is dan andere industrieŽn waar met het welzijn van het dier wordt gesold, eenvoudiger is om kapot te maken. Er worden hier meer dan een miljoen nertsen en 10 duizend vossen gefokt, vergast en anaal geŽlektrocuteerd. En dat allemaal vanwege hun pels. Er wordt ontzettend veel geld verdiend binnen deze bedrijfstak. Volgens de NFI (pelsdierfokkers vereniging) ruim 200 pelsdierhouderijen.''

Op de website stellen jullie dat er met de acties beslist geen mensen en dierenlevens in het geding mogen komen. Toch maken in Engeland diverse ALF groepen gebruik van bombrieven. Zelfs de woordvoerder van het ALF, Robin Webb, werd onlangs in het geheim gefilmd terwijl hij een undercover journalist vertelde hoe je een bombrief samenstelt.
,,Het ALF is iets anders dan Justice Department (JD) en Animal Rights Militia (ARM). Die clubs gebruiken wťl geweld tegen personen. Wij zijn een ALF site, wij hebben niets te maken met JD of ARM. Het ALF is en zal altijd niet gewelddadig zijn tegen personen of dieren. En bombrieven dan? ,,Wij zijn ook tegen bombrieven.''

Min of meer gelijktijdig met het opstarten van de DBF infosite verscheen het blad van de ALF Supporters Groep. Toeval of niet? ,,Puur toeval. Trouwens de ALF SG bestaat volgens mij al jaren. Sinds maart 1996 zijn er twee nieuwsbrieven verschenen. Daarvoor, in de jaren tachtig, was er ook een SupportersGroep (SG). In landen als Engeland en Canada fungeren de SG's als een zogenaamd persbureau voor de actievleugel van het ALF. Ze ontvangen regelmatig communiquťs die ze publiceren, dat is hun taak.''

Het eerste gestencilde nummer (jaargang 1, nummer 1) van de ALF Supporters Groep dat vorige week verscheen bevat, in tegenstelling tot de DBF infosite, sterk gedateerde informatie. Zo maakt de ALF melding van de hongerstaking van Barry Horne, die "al 65 dagen niets meer heeft gegeten". Horen beŽindigde de tweede week van december zijn actie. Ook maakt de nieuwsbrief summier melding van de arrestatie van enkele personen die worden verdacht van brandstichting bij McDonald's in BelgiŽ.

Van een heel wat informatiever gehalte zijn de artikelen over de Gandalf 6 (vervolging van ALF activisten en Green Anarchist redacteuren), een brief van Rod Coronado die wegens woordvoerderschap van het Noord Amerikaanse ALF een straf uit zit van 57 maanden, en een verslag van een sabotageactie tegen de jacht ergens in de Midlands van Engeland.

[Alex]

.................................

Rode Haan claimt aanslag McDonald's Geleen

De mislukte brandstichting bij een McDrive filiaal, gelegen aan de Rijksweg Zuid in Geleen, is opgeŽist door de actiegroep Rode Haan. Tevens zegt de actiegroep verantwoordelijk te zijn voor de "bommeldingscampagne tegen diverse McDo's in Nederland."

De week van 2 tot 9 januari 1999 stond voor het management van McDonald's Nederland volledig in het teken van een nieuw maar wrang spel. Tientallen merendeels anonieme bellers hingen hijgend aan de lijn met de mededeling dat er een bom geplaatst was bij een of meerdere filialen van de hamburgergigant. Waarna de betreffende filialen steevast ontruimd moesten worden. Medewerkers van de KPN Inlichtingen werden horendol van de lieden die telefoonnummers van McDonald's filialen wilden weten. Sommigen zeiden er doodleuk bij dat ze een bommelding gingen doen.

Slimme bommelders, die er schoon genoeg van hadden om telkens weer de KPN Inlichtingen te spekken, belden het hoofdkantoor van McDonald's in Amsterdam, met de mededeling dat er in ťťn van de filialen in Zuid Nederland een explosief pakketje zou liggen. Met een grootscheepse ontruimingsoperatie van zo'n twaalf filialen tegelijk als gevolg.

Sinds zaterdag 2 januari zijn er zo'n kleine dertig filialen van McDonald's voor enige uren ontruimd geweest. Dit levert de multinational een aardig kostenplaatje op. Op het Amsterdamse hoofdkantoor van de restaurantketen was de stemming op een gegeven moment tot het nulpunt gedaald. "We beginnen nu behoorlijk boos te worden", beaamde een woordvoerster in De Telegraaf.

De keten zit met de handen in het haar en kan nauwelijks stappen tegen de telefoonterreur ondernemen. Elke telefonische bommelding dient namelijk serieus te worden genomen. Het beveiligen van de restaurants die net zo publiekstoegankelijk zijn als supermarkten of treinstations, lijkt bovendien een vrijwel onmogelijke opgave.

De hausse werd voornamelijk ingegeven door de uitgebreide aandacht die de media eraan gaf. Begin januari wordt in mediakringen als komkommertijd beschouwd. De laatste geregistreerde bommelding vond 17 januari plaats in Almelo. Tot op heden hebben zowel het ELF (Earth Liberation Front) als de RAIA (Radical Anti Imperialistic Action) een aantal van de bommeldingen schriftelijk opgeŽist.

Heel wat minder ophef werd er in de media gemaakt over een brandstichting van een McDrive in Limburg. In de nacht van 9 op 10 januari werd er bij het filiaal van McDonald's, gelegen aan de Rijksweg Zuid bij Geleen, brand gesticht. Volgens de politie is de brandstichting, dat een week eerder ook al twee keer ontruimd moest worden na een valse bommelding, niet vooraf aangekondigd.

Personeel van het restaurant ontdekte zondagmorgen rond acht uur een jerrycan met benzine op de stoep voor de deur. De daders hadden de complete ingang met benzine overgoten en vervolgens in brand gestoken. Wonderwel bleef de schade beperkt tot een zwartgeblakende entree. Het filiaal ging die dag gewoon weer open.

In een claimbrief, gericht aan Ravage, eist de actiegroep 'De Rode Haan' deze aanslag op. Met de titel 'For Earth/Animal Liberation' stelt de Rode Haan naast deze brandstichting onder meer verantwoordelijk te zijn geweest voor de recente bommeldingscampagne, het op 1 april '98 in brand steken van enkele pluimveewagens ("omdat we de ganse vleesindustrie als ťťn grote grap zien"), de brandstichting bij het Antwerpse slachthuis Belgameat (1-05-98, "dag van de bevrijding") en brandstichtingen bij Quick en McDonald's filialen in het Belgische Merksem, Berchem, Borsbeek, Antwerpen, Brussel, Dendermonde en Deinze. Daarnaast zegt de Rode Haan bij filialen in St Niklaas en Tongeren met "verf bezig te zijn geweest."

Ook beweert de Rode Haan een Quick filiaal in de Brusselse deelgemeente Sint Agatha Berchem te hebben willen opblazen, "maar bij aankomst voor onze actie bleken onze handgranaten weg te zijn." Het personeel van Quick trof vorige week dinsdag twee handgranaten aan in de nabije omgeving van het restaurant. Omdat dit gegeven in het nieuws kwam, lijkt het erop alsof de Rode Haan dit voorval subtiel uitbuit. De actiegroep beŽindigt de claimbrief met de woorden dat "Groningen, Utrecht en Amsterdam het warm zullen krijgen."

.................................

Acties op komst tegen transport kernafval

Zodra het eerste transport van hoog radioactief afval de ECN centrale in Petten verlaat om naar Zeeland te rijden, zullen tegenstanders in het geweer komen. Tevens zal er worden opgetreden zodra de kerntransporten vanuit Dodewaard en Borsele weer zullen worden hervat. Dit is vorige week in Amsterdam besloten op een goed bezochte actiebijeenkomst.

Voor de kerst heeft minister Pronk van VROM aan de kerncentrales in Dodewaard en Borssele toestemming gegeven om de transporten met kernafval naar respectievelijk Engeland en Frankrijk weer te hervatten. Daarnaast wil nu ook de ECN in Petten af van een gigantische afvalberg hoog radioactief afval. Dit levensgevaarlijke goedje wordt met een Castor container op een laadwagen naar de Covra in Vlissingen vervoerd. Daar wordt de container opgeslagen in een hal, die voor laag radioactief afval is bestemd.

Verschillende actiegroepen zullen op de been komen zodra een van de transporten zal plaatsvinden. Zo heeft Greenpeace aangekondigd van de partij te zijn. Maar ook de wat autonomer opererende milieuactivisten zijn van plan actie te gaan voeren. Op initiatief van de milieuorganisatie Wise en de actiegroep Stop Borssele kwamen er vorige week twintig personen bijeen, die onder meer hebben afgesproken op lokaal terrein een groep mensen te mobilisren. Dinsdag 28 januari om 19.30 uur wordt er in Utrecht, Oude Gracht 42, verder gepraat.

Vorige week besliste de Raad van State dat de ECN het hoog radioactief afval tijdelijk mag opslaan in een ruimte van de Covra die daar niet voor geschikt is. Greenpeace had protest aangetekend tegen de voorgenomen opslag. De uitspraak van de Raad van State betekent niet dat het afval uit Petten nu onmiddellijk op weg kan gaan naar Zeeland. Het transport van hoog radioactief afval is omstreden sinds aan het licht kwam dat de containers waarin de brandstofstaven worden vervoerd onderweg besmet kunnen raken. Bovendien wordt nog deze maand besloten of de Pettense reactor wordt omgeschakeld naar laagverrijkt uranium, waardoor afvoer van het afval naar de Verenigde Staten mogelijk is. Greenpeace wil dat deze beslissing wordt afgewacht, zodat onverantwoorde opslag bij de Covra wordt voorkomen.

Greenpeace is ook verbaasd over de manier waarop Dodewaard een snelle uitweg voor het afval zoekt via een Nederlandse haven, vermoedelijk Rotterdam. De Rotterdamse haven werd tot 1991 af en toe gebruikt als doorvoerhaven voor containers met radioactief afval, maar hieraan kwam een einde toen de FNV, uit zorg voor de veiligheid van de werknemers, bezwaar maakte tegen de transporten. De vakbond zet ook nu vraagtekens bij de plannen van Dodewaard.

De bestemming van het afval uit Dodewaard, Sellafield, is eveneens omstreden. Opwerking van het afval, waarbij plutonium vrijkomt, dient geen enkel doel meer. Bovendien veroorzaakt de fabriek een enorme hoeveelheid radioactieve vervuiling. De Tweede Kamer heeft de regering al in 1996 verzocht te kijken of het mogelijk is om opwerkingscontracten met Sellafield op te zeggen. Afronding van dit onderzoek wordt nog deze maand verwacht.

Greenpeace vindt dat Dodewaard de uitkomst en het daaropvolgende kamerdebat moet afwachten voordat er opnieuw kan worden getransporteerd.

.................................

HOOFDKWARTIER NAVO ZET HAAR DEUREN OPEN

BRUNSSUM, 9 JANUARI 1999 - Dit jaar herdenkt de NAVO het vijftigjarig bestaan. Samen met de stad Napels vormt Afcent Brunssum vanaf dit jaar een van de twee regionale hoofdkwartieren van de NAVO in Europa. In dit kader zet Afcent tijdens een open dag op 26 juni de poorten van het hoofdkwartier wagenwijd open voor het publiek.

Het Afcent-hoofdkwartier is al dertig jaar in Brunssum gevestigd op het terrein van de voormalige staatsmijn Hendrik. Volgens de woordvoerder van Afcent wordt de open dag een groots evenement met militaire, culturele en muzikale bijdragen van alle landen die bij Afcent zijn vertegenwoordigd. Dat er tevens een spetterend 'rave against war' op het programma staat, wordt door de woordvoerder ontkend. "Daar moeten jullie zelf maar voor zorgen."

 

DIVERSE KAZERNES BEKLAD

DEN HAAG, 9 JANUARI 1999 - Een groep antimilitaristen heeft in Den Haag op diverse plekken de leus 'Stop de Oorlog' en vredestekens gekalkt. Dit melden de 'Dieren van de Waalsdorper Vlakte'. Zo werden de Frederikskazerne en de Alexanderkazerne bezocht. Tevens werd de gevel van het defensievoorlichtingscentrum wat opgekalefaterd. De protestactie was gericht tegen de oorlogspropaganda en voorbereiding.

 

DEN BOSCH FIETST TEGEN HET VERKEER IN

DEN BOSCH, 15 JANUARI 1999 - In de namiddag van 15 januari is, op initiatief van Dwars Den Bosch, de eerste Bossche fietsdemonstratie met ongeveer veertig deelnemers van start gegaan.

De organisatie verliep niet geheel vlekkeloos; de fietsdemonstranten moesten nog wennen aan het feit dat ze toch echt niet voor verkeerslichten hoefden te stoppen. Die dingen staan er namelijk voor automobilisten. Er werd al trommelend rondgefietst, waarbij zelfs eventjes een kruispunt werd bezet. Het onheil lag op de loer in een rustig straatje, waar een automobilist in een Alfa Romeo vond dat het allemaal wat te traag ging. Onverwachts gaf hij gas, maakte een zwenk naar links en raakte hierbij enkele fietsers die ten val kwamen.

 

CD-ERS HARDHANDIG VERJAAGD

LEIDEN, 18 JANUARI 1999 - Een groep van rond de twintig antifascisten heeft maandagochtend een clubje CD-ers Leiden verjaagd. Hierbij raakten twee bruinnekken enigszins gewond.

Sinds enige dagen is de Rotterdamse CD-er Daan Meyer en enkele van zijn maatjes bezig handtekeningen te kopen van Leidse daklozen en drugsverslaafden. Deze handtekeningen hebben ze, net als vorig jaar bij de landelijke verkiezingen, nodig om mee te kunnen doen aan de komende verkiezingen van de Pronvinciale Staten. De daklozen wordt 25 gulden in het vooruitzicht gesteld als ze beloven dat ze hun handtekening voor de CD komen zetten op het Rotterdamse stadhuis.

Op 15 januari waren de CD-ers weer handtekeningen aan het ronselen in 'de Bakkerij', een daklozenopvang in het centrum van Leiden. De aanwezige politie zou hier niet tegen hebben opgetreden, zo stelt de actiegroep 'Antifa Leiden'. Daarom nam de groep afgelopen maandag het heft in eigen handen. Zonder veel gezeur werd de CD-ers te verstaan gegeven dat ze niet welkom zijn. Twee CD-ers werden hierbij licht mishandeld, maar allen konden de trein nemen.

 

VOORPOST DEMONSTREERT IN GRONINGEN

GRONINGEN, 16 JANUARI 1999 - De extreem rechtse club Voorpost is op gehaaide wijze bezig zieltjes te winnen. Zo demonstreerde een groepje van deze illustere bende voor de ingang van het Groninger Museum, uit protest tegen de "vuile Chinese propaganda" die er momenteel tentoongesteld wordt.

In het Groninger museum wordt van 5 december tot 28 februari onder de noemer "Paint it red" 50 jaar Chinese propagandaposters tentoongesteld. Dit ging Voorpost duidelijk te ver. Met een spandoek van een meter of vier met de tekst "MAO = MOORD, 65.000.000 doden, Voorpost" nam men positie voor het museum en verspreide pamfletten.

 

FASCISTISCHE BOEKWINKEL GEPLUNDERD

BARCELONA, 16 JANUARI 1999 - Demonstranten die deelnamen aan een tocht tegen extreem rechts, hebben vlak voor het einde van de mars in de Senecastraat een fascistische boekwinkel bestormd.
Nadat de voordeur was geforceerd, werd er een menselijke ketting samengesteld, waarna de extreem rechtse lectuur zoals boeken waarmee de Holocaust wordt ontkend naar buiten getransporteerd en onder groot gejuich midden op straat verbrand. Zodra de politie arriveerde, was de winkel compleet uitverkocht.

 

OPNIEUW DODEN NA PROTESTEN TEGEN OLIEMAATSCHAPPIJEN NIGERIA

AMSTERDAM, 8 JANUARI 1999 - Bij vreedzame demonstraties tegen Shell, Chevron en andere oliemaatschappijen en de geweldloze bezetting van een deel (40%) van de olie installaties in Nigeria zijn tot nu toe tientallen doden gevallen. Dit aantal is door betrouwbare bronnen bevestigd. Honderden mensen van het Ijaw volk worden nog vermist en minimaal twaalf zijn "in preventieve hechtenis" genomen.

De operaties van een speciaal opgerichte militaire eenheid gaan nog steeds door. Die militaire eenheid is opgericht "voor de bescherming van olie installaties", aldus een vertegenwoordiger van de Nigeriaanse overheid op de Staatstelevisie eind december. Milieudefensie en Oilwatch eisen opheldering van Shell, omdat het concern na een vergelijkbaar conflict met het Ogoni volk heeft verklaard niet meer "achter een militair schild" te willen werken. Naast de Ijaws hebben ook de Ogoni Shell ondertussen een ultimatum gesteld.

De demonstraties van de Ijaw begonnen op 29 december, toen hun ultimatum aan de oliemaatschappijen verstreek en de oliemaatschappijen niet aan hun eisen tegemoet waren gekomen. Die eisen - herstel milieuschade, compensatie getroffen bevolking en controle over de natuurlijke hulpbronnen - zijn neergelegd in de zogenoemde Kaiama Declaration van 11 december, die ondertekend is door 500 Ijaw gemeenschappen. Op tal van plekken dansten en demonstreerden de ongewapende Ijaws om het vertrek van de oliemaatschappijen te eisen. Daarop openden de militairen op 30 december het vuur op de demonstranten in de hoofdstad van Bayelsa staat, Yenagoa. Ook Waiama en andere Ijaw dorpen zijn doelwit van de acties van de militaire eenheid.

Het Ijaw volk woont verspreid over de Niger Delta en telt ongeveer 3 miljoen mensen. Veel Ijaws zijn vissers. Zij voelen zich, net als de Ogoni, gemarginaliseerd. Zij hebben wel te maken met de milieuvervuiling, maar delen niet in de opbrengst van de oliewinning. "Wij hebben er genoeg van om afgeschilderd te worden als saboteurs en terroristen", aldus een vertegenwoordiger van de Ijaw Youth Council op 14 december 1998.

....................................

KRAAK MAAR RAAK

Kraaknieuws voor deze rubriek kun je faxen, doorbellen of mailen naar Ravage of naar de redactie van deze rubriek die zich heeft genesteld op het SPOK kantoor: Tel/fax 020 6206826, e mail speculan@dds.nl, Spuistraat 5 1012 SP Amsterdam.

 

AMSTERDAM
Op zondag de 17e januari werden de redactiewerkzaamheden van deze rubriek in het Spok kantoor verstoord door het autonoom huisvestingskommando Nieuwezijde. Nadat ons hoofdkwartier vol rook was gezet, vertrokken de krakers om aan de slag te gaan volgens de 'trial and error' methode. De koevoet werd tussen de deur van Korte Korsjespoortsteeg 11 gezet en.. er werd opengedaan door een verbaasde bewoonster... Kort daarop werden onze redactionele activiteiten opnieuw verstoord; eerst door het autonoom huisvestingskommando, daarna door de lokale bromsnor, gevolgd door de eigenaar van het litigieuze perceel. Binnen korte tijd was alles geregeld. Nadat een nieuw slot beloofd was, vertrok ons bezoek. XXX De krakers gingen door met hun rooftocht richting de Haarlemmerbuurt. Daar werd weer een woning van het Grondbedrijf aan de Haarlemmerstraat 66 gekraakt. De politie wilde met zijn drieŽn naar binnen. Toen dit geweigerd werd vertrokken ze weer. Van buitenaf viel immers ook wel te zien dat er niets met het pand gebeurde. XXX Het vlak daarbij gelegen kraakpand 'The White Rabbit' heeft al weer enige tijd geleden een sloopploeg van 'Amstelvlietbouw' langs gekregen. Deze vernielde het pand en de inventaris. De bewoners herkraakten het pand en namen contact met Amstelvliet. Amstelvliet zei dat zij opdracht hadden gekregen van de eigenaar, ook al het Grondbedrijf, die dit bevestigde. Ze zijn nu in onderhandeling over de (wijze van) schadevergoeding. De bewoners van de Rabbit, Haarlemmerstraat 99, zijn overigens op zoek naar mensen van de twee voorgaande groepen krakers die het pand bewoond hebben in verband met de juridische situatie.
XXX De Dikke Daan geschiedenis is nog steeds niet afgelopen. We meldden in de vorige rubriek dat de panden aan de DaniŽl Stalpertstraat vlak voor kerst weer herkraakt en ontruimd waren. Ondertussen liep er nog een klacht van de huurdersvereniging tegen de notaris JCR Van Reedt Dortland die zijn handtekening had gezet voor het kadastraal splitsen van de panden. Deze klacht werd gehonoreerd. Hiermee is tevens het bewijs geleverd dat de eerdere ontruimingen gebaseerd waren op valse gegevens van eigenaar Poolman. De gemeente was helaas maar al te gewillig om hiervoor te ontruimen. Er werd zelfs afgesproken met Bouw en Woningdienst om niet in te grijpen bij de illegale sloopwerkzaamheden die zouden gaan plaatsvinden na de ontruimingen. Ondertussen schieten de krakers en huurder er nog niet veel mee op. De splitsing wordt niet teruggedraaid. Dat betekent dat notarissen ongelimiteerd kunnen splitsen zolang ze de fl 100, boete aan de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie maar betalen (als iemand al een klacht indient). Hun funktie wordt tegelijkertijd gereduceerd tot handtekeningenzetters.
XXX In het enorme kraakpand in de Oosterparkbuurt, het Onze Lieve Vrouwengasthuis, heeft zich een bedrijfje gevestigd dat zich bezig houdt met het uitdrijven van geesten. Naar verluidt is dit een onderdeel van de activiteiten het Gilde van woonwerkkampen XXX De nieuwe korte kraakhandleiding voor Amsterdam, alweer gemaakt door Kraakspreekuur de Pijp, is sinds kort te vinden op Internet, te weten http://huizen.dds.nl/~squatter

DEN HAAG
Maandag de 18e januari was er een hoorzitting bij de Raad van State in verband met de geldigheid van het bestemmingsplan van het kraakbolwerk de Blauwe Aanslag en omgeving aan het Buitenom. Als de Raad het bestemmingsplan goedkeurt, dan heeft de gemeente al een ontruimingsvonnis op de plank liggen. De gemeente traineert een hoger beroep tegen dit vonnis, in de hoop dat het ontruimd is voordat de zaak dient. (Lees meer over deze zaak op http://ddh.nl/org/blau/index.html) XXX Volgens kraakspreekuur Haaglanden wordt er weer volop gekraakt in Den Haag. Dagelijks trekt men er aldaar op uit om in het holst van de nacht leegstaande panden open te breken en de lokale smeris bijles te geven in de huidige kraakwetgeving. Helaas missen wij de "up to date" adressen, maar in Den Haag hebben ze wel de oogst van het afgelopen half jaar op schrift gesteld. Wil je je aansluiten bij de hernieuwde Haagse kraakbeweging, ga dan eens langs bij het Groenewegje 116 117, alwaar het spreekuur iedere dinsdag tussen 18:00 en 20:00 geopend is.

KAMPEN
Aan de Noordweg in Kampen werd een oude villa gekraakt. Bij het kraakpand horen ook nog een aantal omliggende loodsen.

NIJMEGEN
De krakers van het St Stevenskerkhof 7 hebben hun pand verlaten. Doordat eigenaar Archibel al achter de vodden aangezeten werd door de gemeente Nijmegen, er liep een vorderingsprocedure, was hij overgegaan tot plannetjesmakerij. Het ziet er naar uit dat er op korte termijn dus werkelijk iets gaat gebeuren buiten het kraken om. De krakers besloten hun biezen te pakken.

UTRECHT
Het kraakspreekuur verhuist op 26 1 99 naar de Automobiel Centrale Utrecht (ACU), gelegen aan de Voorstraat 73. Het spreekuur is elke dinsdag van 17.00u tot 18.00.

SANTPOORT
Naar aanleiding van enkele branden in deze kontreien heeft de eigenaar van het gekraakte psychiatrisch terrein de bewoners gedagvaard. Omdat de gebouwen toch afgebroken zouden moeten worden en de krakers geen stroomaansluiting konden krijgen wordt er een ontruiming binnen 24 uur geŽist. De uitspraak is niet bekend ten tijde van de deadline van deze rubriek.

BUNNIK
Op zondag 17 januari is bij het plaatsje Odijk in de gemeente Bunnik een voormalig defensieterrein gekraakt. Het terrein, gelegen aan de Burgweg 6 8, werd na een kort oponthoud (er stond ineens een auto voor het toegangshek) in gebruik genomen. Nadat het hek was geforceerd, bezetten groepjes mensen de leegstaande panden her en der op het terrein. Een vrachtwagen leverde per pand de kraakset af (matras, tafel, stoelen). Het kraken van een toilethokje kostte uiteindelijk nog de meeste moeite.
De met gierende banden gearriveerde politie wilde aanvankelijk de krakers wegsturen op grond van artikel 461 (verboden toegang), maar dit werd door de krakers betwist. Deze twist draaide later op de middag uit op het inroepen van de hulp van een hulpofficier van justitie en een advocaat voor de krakers. Het overleg werd naderhand op het politiebureau voortgezet, zonder resultaat. Maandag zouden de burgemeester en de hoofdcommissaris van politie zich ermee gaan bemoeien. Het gekraakte terrein werd twee weken terug door de gemeente verkocht aan een waterleidingsmaatschappij, die er woningen en gebouwen voor het bedrijf wil laten neerzetten.

LONDEN (UK)
De roemruchtige gekraakte 121 Bookshop, gelegen aan de Railton Road in Brixton, verwacht op korte termijn ontruimd te worden, nadat de krakers op 14 januari een proces verloren hebben. De 121 Bookshop werd in 1981 gekraakt en biedt ruimte aan een infoshop, een anarchistische boekwinkel, een cafť/danszaal, een drukkerij en vergaderzaal voor talloze autonome/anarchistische groepen. De krakers van 121 roepen wereldwijd op voor steunbetuigingen. Het adres: 121 Centre, 121 Railton Road, Brixton. SE24 Londen. Tel 0032 171 274 6655 or 0171 326 0353 (ansaphone)

 

Naar boven
Naar overzicht dit nummer
Naar Jaargang 1999