Uit: Ravage #4 van 19 maart 2004

Symbool voor onderduik

Amsterdam had de primeur. Honderden op het trottoir gekalkte pijlen, in de vorm van een huis, wijzen in de richting van locaties waar illegalen terecht kunnen om aan uitzetting te ontkomen. Onderwijl liepen uitgeprocedeerden hun 'walk of freedom' door Nederland en kreeg in Nijmegen prinses Maxima een kritische groet.

De binnenstad van Amsterdam is er sinds kort mee vergeven. Opvallende pijlen, gekalkt met witte verf op de stoep. Ze wijzen in de richting van huizen en publieke adressen. Volgens een persbericht hebben 'vele verontwaardigde Amsterdammers' de pijlen zelf aangebracht om uiting te geven aan hun 'solidariteit met vluchtelingen die al jaren in Nederland zijn en nu uitgezet dreigen te worden'.

De bezorgde burgers uit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt, Amsterdam Oud-West, de Binnenstad, de Pijp, Oud-Zuid, de Oosterparkbuurt en de Oostelijke eilanden wijzen erop dat ze 'niet met de armen over elkaar willen toezien hoe Nederland verandert in een asociale samenleving die mensen aan hun lot overlaat'. De pijlen werden in de nacht van 4 op 5 maart aangebracht.

Het persbericht meldt dat ook een aantal politici onderduik aanbieden aan uitgeprocedeerden. Waaronder Van Poelgeest, Halsema, Vendrik en Van Pinxteren van GroenLinks, Dittrich en Bruines van D66, Schaapman, Bussemaker, Adelmund en Bijlsma van de PvdA en Huffnagel van de VVD. Burgemeester Cohen werd niet over geslagen. De politici ontkennen overigens de pijlen zelf te hebben aangebracht.

Voettocht

Een protestmars tegen het asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken is maandagmiddag 1 maart geëindigd in Den Haag. De mars begon drie dagen eerder in Groningen. Volgens de organisatie namen er tweehonderd betogers deel aan de afsluitende manifestaties bij het Vredespaleis en het gebouw van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties.

Enkele tientallen mensen begonnen de 'long walk to freedom' in Groningen. Via Assen, Utrecht en Zoetermeer kwamen ze naar het eindpunt Den Haag. Daar sloten zich nog mensen aan die niet mee hadden gelopen. Een zegsman van de organisatie zei dat in totaal tussen de negentig en honderd kilometer te voet werd afgelegd, de rest ging met de bus of andere voertuigen.

Tijdens de voettocht werd er flink afgezien. De deelnemers kregen fysieke problemen in de vorm van blaren (slecht schoeisel) en pijnlijke gewrichten. Een Iranese vrouw liep de tweede dag op haar sokken, omdat haar schoenen niet goed waren.

Amir hield het vier dagen vol, ondanks het advies van de dokter te stoppen. ,,Ik ben hier niet gekomen om in een busje te zitten'', zo liet hij zich ontvallen. En zo dachten de meeste deelnemers erover: lopen om te laten zien dat ze de hoop op een toekomst in Nederland weigeren op te geven.

De demonstranten eisen dat alle uitgeprocedeerde asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet een asielaanvraag indienden, een verblijfsvergunning krijgen. Ook vinden ze dat gemeenten niet moeten meewerken aan het op straat zetten van uitgeprocedeerden of het afvoeren naar vertrekcentra.

MazimaALL pardon

Op 8 maart bezochten prinses Maxima, minister De Geus en Paul Rosenmöller Nijmegen. Het bezoek stond in het teken van Pavem, een commissie die adviseert over de Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheden. In Nijmegen presenteerden ze de nationale participatie agenda 'Kleurrijk Talent'.

Het Nijmeegs Platform voor een Breed Pardon greep deze gelegenheid aan om door middel van een picketline de positie van uitgeprocedeerde vrouwen onder de aandacht te brengen. Er werd een spandoek ontrold met de tekst "Nijmegen voor een Breed Pardon" en er waren borden met "MaximaALL Pardon". Uitgeprocedeerde asielzoeksters stonden de pers welwillend te woord.

In Nijmegen dreigen ongeveer 150 mensen, die al jaren op een verblijfsvergunning wachten, te worden uitgezet. Onder hen veel alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) en ex-ama's.

De afgelopen week hield het ASKV Steunpunt Vluchtelingen een burtoer door Nederland, beginnend in Amsterdam en eindigend in Den Haag. In het volgende nummer van Ravage (themanummer uitzettingsbeleid) hiervan een foto-reportage. Zondag 21 maart houdt Onbegrensd een manifestatie bij het uitzentrum Zestienhoven in Rotterdam. Op zaterdag 10 april organiseert Keer het Tij een demonstratie in Amsterdam.

 

Naar boven

 

 


..

 

 Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven