Uit: Ravage #5 van 9 april 2004

UITZETTEN NEE, BUITEN SPELEN OKÉ

Nu de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het inhumane vluchtelingenbeleid van dit kabinet, lijken de mogelijkheden voor een ruimer pardon van de baan. Op initiatief van het ASKV, Prime en andere organisaties ging 15 maart de vierdaagse bustour 'zonder pardon op straat' van start.

De passagiers, uitgeprocedeerden die buiten het generaal pardon van Verdonk zijn gevallen, verzamelen zich 's ochtends vroeg bij het stadhuis in Amsterdam. Een behoorlijke groep solidaire Amsterdammers zwaait het gezelschap uit, begeleid door een luidruchtig slagwerk-orkest.

Onder hen burgemeester Cohen 'persoonlijk', met een enorm hoofd van papier maché. Die laat weten dat hij het vreemdelingenbeleid zoals het nu wordt uitgevoerd, nooit zo heeft bedoeld. Job Cohen (PvdA) stelde in 2000 de nieuwe vreemdelingenwet op waarvan de 26.000 uitgeprocedeerden nu de dupe lijken te worden.

De vluchtelingen vertrekken voor een bustocht langs vijftien gemeenten, om in elke stad samen met een vluchtelingenorganisatie of kerkelijke instantie de aandacht op zich te vestigen met een publieksactiviteit. Naast dertig volwassenen rijdt er een aantal kinderen mee. De deelnemers zijn afkomstig uit zeventien onveilige landen.

In Alkmaar biedt het gezelschap later op de dag een petitie aan bij leden uit de gemeenteraad, waarna er in Haarlem wordt geluncht met raadsleden. Aan het eind van de dag wordt Delft bezocht, waar een vluchtelingengroep samen met de Aktivistenschool en de deelnemers aan de bustour een anti-uitzettingstraining houden.

De volgende ochtend wordt het gezelschap ontvangen door Hans Visser van de Pauluskerk in Rotterdam. Het aanwezige SP-raadslid Theo Cornelissen meldt dat de burgemeester heeft toegezegd geen gezinnen met kinderen op straat te zetten. De SP Rotterdam zal hierop toezien. ,,Desnoods maken we plaats bij ons in het stadhuis'', aldus Cornelissen.

Na achtereenvolgens politici in Breda en Tilburg bezocht te hebben, wordt er overnacht in Eindhoven. De volgende dag staat Wageningen op het programma. Het is een uitgesproken warme en stralende dag. In processie wordt een doodskist met de tekst 'gastvrijheid' meegevoerd door Wageningen en voor het stadhuis met een aantal toespraken ten grave gedragen.

Het publiek wordt vanaf een bakfiets voorzien van koffie, exotische broodjes, cake en Marokkaanse gemberthee. Er staan grote foto's van het uitzetcentrum Schiphol uitgestald, omringd door een hekwerk van prikkeldraad.

Na Wageningen reist het gezelschap verder naar Ede waar op een groot veld in een buitenwijk een voetbaltoernooi voor scholieren wordt gehouden. Het begint met een potje voetbal door de vluchtelingen. De spelers dragen een geel T-shirt met het opschrift "Uitzetten? Pardon!". De tegenpartij bestaat onder andere uit raadsleden van het CDA en de PvdA.

De stemming onder de voetballende kinderen is uitgelaten, de volwassenen zijn wat minder vrolijk gestemd. Onder hen Jamshid Bayat Gozani uit Iran, die als gevolg van een jarenlang illegaal verblijf in Nederland, waar hij niet mag werken, de nodige last heeft van spanningen en lichamelijke kwalen.

Jamshid moet, samen met z'n vrouw en kinderen, terug naar Iran. ,,Wat moeten we daar? Mijn kinderen, 8 en 16 jaar, kennen alleen dit land. Zij zijn vreemdeling in 'eigen' land, spreken niet hun 'eigen' taal. Zodra je in Iran kritiek levert op het ondemocratische regime word je opgepakt.''

Op de slotdag wordt in de Haagse Vredeskapel een maaltijd genuttigd waaraan, naast vertegenwoordigers van de landelijke SP, wordt deelgenomen door raadsleden van lokale partijen als GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie. Ook wordt er bij de Tweede Kamer een petitie aangeboden die ondertekend is door diverse gemeenteraadsleden, prominenten en betrokkenen. (Irene Kosman)

.......................

BRAND AUTO BONTCOUTURIER MYSTERIE

De auto van Frans Molenaar is door brand zwaar beschadigd geraakt. De bontcouturier beticht zijn broer ervan de brand te hebben aangestoken. Volgens het Dieren Bevrijdings Front strookt dit niet met de werkelijkheid, want de actiegroep zit achter de aanslag.

Het incident vond in de nacht van 29 op 30 maart rond half vier plaats in de Oranje Nassaulaan in Amsterdam. Hoewel de brandweer snel ter plekke was, liep de voorzijde van de wagen aanzienlijke schade op. Frans Molenaar, die in het verleden herhaaldelijk het mikpunt is geweest van zowel gematigde als militante dierenactivisten, ontkende de volgende dag dat de aanslag het werk is geweest van een actiegroep.

De haute couture-koning wijdt het incident toe aan z'n 'haatdragende en overspannen' jongere broer Bob, door wie Frans zou worden gestalkt. Deze broer zou de afgelopen weken ook de ruiten van de modesalon van Frans in de Jan Luijkenstraat hebben ingegooid. Dit hebben de bewakingscamera's vastgelegd, zo beweert Molenaar in De Telegraaf. Volgens de couturier is hij ook de man die zijn auto in brand heeft gestoken.

Bob Molenaar zegt stomverbaasd te zijn dat Frans al die verhalen over hem rondbazuint. Het beeld dat Frans van hem schetst klopt dan ook helemaal niet, aldus Bob. Hij is helemaal niet in de war. Bob is van plan stappen te ondernemen tegen de krant om een rectificatie te eisen. Ook onderneemt hij stappen tegen elke andere media die het verhaal van Frans brengen en dus Bob zwart maken.

'Deze berichtgeving strookt niet met de werkelijkheid', meldt het 'DBF' in een bij Ravage bezorgde persverklaring. Want niet Bob maar het Dieren Bevrijdings Front zou de brand hebben gesticht. De brandbom die hiervoor werd gebruikt zou onder de auto bij het rechter voorwiel zijn geplaatst. 'In de toekomst gaan ook klanten van Frans Molenaar hinder ondervinden van onze actie's', zo stelt het DBF.

Het is moeilijk vast te stellen of de verklaring authentiek is. Er zit een vreemd luchtje aan de zaak. Enerzijds is het opvallend te noemen dat Frans Molenaar pertinent zeker denkt te weten dat z'n broer achter de aanslag zit, en geen actiegroep. Anderzijds is het vreemd dat het 'DBF' in een verklaring ingaat op een familietwist die breed wordt uitgemeten in de media. Verder is het ongebruikelijk dat de actie niet nader wordt gemotiveerd in de verklaring.

Het zou kunnen dat Bob zo boos is op de openlijke aantijging van zijn broer en alle negatieve publiciteit, dat hij besloten heeft de actie in de schoenen van een dierenactiegroep te schuiven. Maar het blijft mogelijk dat de aanslag daadwerkelijk het werk is geweest van het DBF. Frans Molenaar is nu eenmaal een van de voornaamste reclamemakers voor het dragen van bont. (AvV)

.......................................

INVESTEREN OM TE LEREN

Het leek weer eventjes de jaren '60 op op de Dam. Studenten uit het hele land demonstreerden weer. Al ging het er wel vreedzamer en braver toe dan destijds. Op één meisje na, dat zich 'uitgekleed' voelde door de plannen van staatssecretaris Nijs van Onderwijs, en daarom naakt rondliep op die koude, natte middag in Amsterdam.

Volgens de organisatie - studentenvakbond LSVb en Platform PuinHoop - lag het aan het weer dat er maar een paar duizend studenten kwamen opdagen, in plaats van de tienduizend die verwacht werden. De demonstratie van 26 maart richtte zich tegen het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, het 'Hoop' genaamd, van mevrouw Nijs.

Dit plan houdt onder meer in dat het collegegeld waarschijnlijk veel hoger wordt en er strengere selectiecriteria voor universiteit en HBO komen. Ook moeten er top (studie 'A') en mindere kwaliteit (studie 'B') studies en opleidingen komen. Het Hoop moest op de dag van het protest nog in de Tweede Kamer besproken worden.

,,Je moet eerst in ons investeren, zodat we kunnen leren, het is toch niet in orde, als mensen met de skills straks geen student meer kunnen worden'', rapte M.C. Hank de studenten toe. ,,Staatssecretaris, zeg dat het niet waar is, mijn studie kost straks meer dan jouw bruto jaarsalaris!''

Floris van Eyk, voorzitter van de LSVB, zei in z'n toespraak dat het kabinet aan de ene kant wil dat Nederland een kennisland wordt, maar tegelijkertijd niet van plan is daarin te investeren. ,,Het kabinet vergeet dat de kost voor de baat uit gaat'', aldus Van Eyk. De studenten droegen allerlei spandoeken met zich mee met teksten als 'Mevrouw Nijs, wees nou wijs, U moet niet snoeien wat nog moet bloeien.'

Platform PuinHoop is van mening dat het, in plaats van A en B studies in te voeren en strenger te selecteren aan de poort, beter is te kijken waarom grote groepen studenten vaak niet meekomen of onvoldoende gemotiveerd zijn. Betere studievoorlichting, kleinschaliger onderwijs, betere begeleiding en individuele afspraken zijn volgens hen de beste oplossingen. (I.K.)

............................

ZUSJE VAN DE WERELDBANK MAAKT HET BONT

Eind maart hield de Interamerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) haar jaarvergadering in Lima, Peru. Het is een van de regionale zusjes van de Wereldbank. De IDB staat momenteel onder hevige kritiek vanwege haar lening aan het omstreden Camisea gasproject in Peru. Een delegatie NGO'ers was niet welkom op de bijeenkomst.

De IDB is verantwoordelijk voor het dicteren van het op economische groei gerichte ontwikkelingsmodel van zo'n beetje het hele Latijnsamerikaanse continent. De financiële instelling heeft geld beschikbaar gesteld aan het Camisea gasproject in Peru. Dit bestaat uit een set boorplatforms in het oerwoud dat door inheemse volkeren wordt bewoond en de aanleg van een gigantische pijpleiding naar de Peruaanse kust.

Het gas gaat rechtstreeks naar Californië, exact volgens Bush' nationale energie plan. Het project is voor 90 procent gereed. Een gelekt rapport van de Peruaanse overheid bevestigde onlangs dat van de inheemse bewoners inmiddels al velen ziek zijn geworden en zelfs zijn gestorven als gevolg van het contact met de westerse ingenieurs.

Het Camisea project gaat hoogstwaarschijnlijk deel uitmaken van een megalomaan infrastructuurproject in Zuid-Amerika, de IIRSA (Integracion de la Infraestructura de Sur America), bedacht door de regeringen van de Zuidamerikaanse landen. Voor dit project wordt het continent blootgesteld aan een immens netwerk van stuwdammen, snelwegen, pijpleidingen en vliegvelden.

Dit wordt de genadeklap voor de biodiversiteit en de culturele rijkdommen van Zuid-Amerika, zo stellen NGO's als Friends of the Earth. De IDB, maar ook de Wereldbank, zijn sponsor van het initiatief. Ondanks mooie beloften van participatie en transparantie wordt er maar bitter weinig openbaar gemaakt over de voortgang van de plannen.

Tijdens de jaarvergadering beloofde persident Toledo van Peru meer openheid en democratie. Maar nog geen vijf minuten na zijn speech werd een kamertje waar NGO-leden verbleven afgesloten door veiligheidsbeambten, waardoor de voorbereiding voor een geplande persconferentie geen doorgang kon vinden. De persaankondigingen hiervoor waren gedurende de dag al systematisch verwijderd door IDB-functionarissen.

Op weg naar de Nederlandse vertegenwoordiging om dit aan de kaak te stellen, vernam ik een omschrijving van mezelf over de walkie talkies van de veiligheidsdienst. Mijn tas werd doorzocht op opruiende pamfletten en de lift werd geblokkeerd door drie breed geschouderde mannen op het moment dat ik eruit moest.

Het leek warempel wel een slechte film. Een collega is een half uur vastgehouden en moest beloven het niet aan de grote klok te hangen nadat ze werd vrijgelaten. Mijn Paraguayaanse en Argentijnse collega's, die al meer hebben meegemaakt, waarschuwden me dat ik hier in Latijns-Amerika was, en dat ik voorzichtig moest zijn. De kerel die mij achtervolgde had volgens hen continu zijn hand op zijn pistool.

Het is slechts een incident, maar wel illustratief. Terwijl de voorwaarden van de IDB al een verzwakking van de sociale bewegingen tot gevolg hebben, werkt ze ook nog eens ongegeneerd samen met regeringen die zeer repressieve trekjes vertonen. Ten overvloede: Nederland is aandeelhouder van deze Bank, net als alle overige Europese landen, in naam van ontwikkeling en vooruitgang. (Janneke Bruil)

Meer informatie:

www.foei.org/ifi/idb.html

www.bicusa.org

.....................................

ANTIFA'S VERHINDEREN NNP-BIJEENKOMST

ZWOLLE, 15 MRT 04 - Met een boze brief aan de zaaleigenaar en het bekladden van een raam hebben antifascisten in Zwolle een bijeenkomst van de extreem-rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP) weten te verhinderen.

De geplande vergadering van de NNP in een Van der Valk wegrestaurant in Zwolle, was bedoeld om het imago van de extreem-rechtse splinterpartij op te krikken en leden te werven. De club voert momenteel met de slogan 'Eigen volk eerst' een wervingscanpagne in het land.

Nadat bekend werd dat de partij in Zwolle een bijeenkomst wilde beleggen, werd de zaaleigenaar van het wegrestaurant door antifascisten aangeschreven met het dwingende verzoek hieraan geen medewerking te verlenen. Vervolgens werd het raam van het etablissement beklad met antifa leuzen. Hierop werd de NNP-bijeenkomst afgelast.

De NNP komt voort uit een afsplitsing van de extreem-rechtse CP'86, die in 1998 door een rechterlijke uitspraak werd verboden. Het officiële thema van de NNP-campagne is beeldvorming en imago.

De NNP heeft veel omstreden standpunten. Eén daarvan is dat ze tegen de islamisering van Nederland is. Op de website is ook te lezen dat de partij het stemrecht voor vreemdelingen wil terugdraaien, een immigratiestop wil invoeren en voorlichting op scholen wil over gemengde relaties. (Bron: Indymedia.nl)

......................................

SCHERMUTSELING BIJ CUBAANSE AMBASSADE

DEN HAAG, 18 MRT 04 - In bepaalde linkse kringen is de schending van de mensenrechten geen probleem zolang communistische regimes zich er schuldig aan maken. Dat werd onlangs weer eens duidelijk op de stoep van de Cubaanse ambassade, waar Castro-aanhangers het een groep vertegenwoordigers onmogelijk maakte een petitie aan te bieden.

PvdA-Tweede-Kamerlid Koenders en CNV-voorzitter Terpstra zijn naar eigen zeggen door een ,,knokploeg van oude en nieuwe communisten'' hardhandig weggejaagd bij de Cubaanse ambassade in Den Haag. Ze wilden een petitie aanbieden waarin om verbetering wordt gevraagd van de omstandigheden van 75 dissidenten die al een jaar in Cuba gevangen worden gehouden.

De Cubaanse ambassadeur weigert al maanden de petitie in ontvangst te nemen en gaf ook 18 maart niet thuis. Toen Koenders en Terpstra de petitie in de brievenbus wilden doen, werden ze naar eigen zeggen agressief en hardhandig weggeduwd door een groep van vijftien mensen die een tegendemonstratie hielden.

Koenders en Terpstra boden de petitie aan namens zeven Nederlandse organisaties, waaronder Amnesty International, CNV, CLAT Nederland, Nederlandse Verening van Journalisten en Pax Christi. Ze eisen de vrijlating van 75 Cubaanse dissidenten, waaronder schrijvers, die een jaar geleden werden opgepakt en sindsdien onder mensonterende omstandigheden gevangen zitten.

De Nationale Communistische Partij Nederland (NCPN) wijst de aantijging al zou er agressie zijn gebruikt van de hand. 'Vertegenwoordigers van een vijftal Cuba-solidariteitsgroepen vormden voor de deur van de ambassade een menselijk schild om te voorkomen dat de petitie zou worden gepost', stellen de communisten.

.......................................

RECLAMEZUILEN ABN-AMRO BEKLAD

AMSTERDAM, 19 MRT 04 - Dierenactivisten hebben de afgelopen weken op diverse plaatsen in het land reclamezuilen van ABN-Amro voorzien van pakkende leuzen. De bank wordt verweten financiële diensten te verlenen aan het omstreden proefdiercentrum BPRC in Rijswijk.

Zo werd in Heerlen een billboard van de bank overgeplakt met 'ABN-Amro steunt dierenleed' posters. Reclamezuilen in Vleuten, Amsterdam en Arnhem werden voorzien van leuzen als 'ABN-Amro steunt dierenleed' en 'www.bprcmoetdicht.org'. Bij een filiaal van ABN-Amro in Arnhem werden vernielingen aangericht.

...........................................

MEERDERHEID TEGEN DIERPROEVEN

DEN HAAG, 25 MRT 04 - Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is tegen dierproeven. Maar liefst 67 procent wijst testen op dieren, voor welk doel dan ook, af als de beesten daar ernstig onder lijden. Dat blijkt uit een onderzoek van Intromart GfK in opdracht van de Dierenbescherming.

Het onderzoeksbureau ondervroeg vijfhonderd Nederlanders van 18 jaar en ouder. De helft had ervaring met een chronische en/of levensbedreigende ziekte, de andere helft niet. Ruim 82 procent wil dat er meer informatie beschikbaar komt over deze proeven en 78 procent van de bevolking vindt dat de overheid meer geld moet stoppen in de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven.

Drie factoren spelen bij de acceptatie van dierproeven een doorslaggevende rol: hoe hevig is het lijden van de dieren, voor welke doeleinden wordt de proef uitgevoerd en op welk dier wordt getest. Voor geen enkele dierproef is een meerderheid te vinden als er sprake is van hevig lijden.

Zodra proefdieren worden gebruikt voor niet-medische doeleinden, keldert de acceptatie door het publiek. Als er bijvoorbeeld een proef moet worden gedaan met muizen, waarbij de dieren ernstig lijden, voor producten in en om het huis, wijst 91 procent de proef af. (Bron: www.dierenbescherming.nl)

..........................................

BETOGING TEGEN AMERIKAANSE BEZETTING

AMSTERDAM, 20 MRT 04 - Zo'n 2000 mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen de bezetting in Irak. De betogers eisen een einde van de Nederlandse deelname aan de Amerikaans-Britse bezetting. Daarnaast pleiten ze voor zelfbeschikking van Irakezen.

De betoging, georganiseerd door het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, was onderdeel van een wereldwijde protestdag tegen de aanval op- en bezetting van Irak. Het was zaterdag 20 maart precies een jaar geleden de aanval op Irak werd ingezet door de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

In Londen beklommen anti-oorlogsdemonstranten van Greenpeace de Big Ben. De klimmers ontvouwden een spandoek met de tekst 'Time for Truth' (tijd voor de waarheid). Ook in Nederland wordt de roep om openheid over de aanloop naar de oorlog steeds luider. Er is een burgerinitiatief gestart om de Nederlandse regering te dwingen met de billen bloot te gaan. (info: www.openheidoverirak.nl)

........................................

NOORSE BOYCOT VAN ISRAËLISCHE PRODUCTEN

OSLO, 20 MRT 04 - Noorse supermarktketens gaan uit Israël afkomstige producten van stickers voorzien. Dit uit protest tegen de Israëlische bezetting van Palestina. Het is niet ondenkbaar dat andere Scandinavische landen vergelijkbare actie gaan ondernemen.

De Noren benadrukken dat de stickers geen boycot zijn. ,,Het merendeel van onze klanten is sterk pro-Palestijns'', zegt een woordvoerder, ,,en wij willen hen van dienst zijn bij het herkennen van de herkomst van de producten in onze schappen.''

Onlangs hebben Noorse vakbonden hun leden al geadviseerd te weigeren Israëlische landbouwproducten af te handelen. Vorig jaar heeft een Noorse jongeren-vakbond een demonstratie gehouden tegen de Israëlische deelname aan het Eurovisie Songfestival.

De groepering 'Boikott Israel' boycot al sinds het begin van de jaren negentig Israëlische sinaasappels. Deze groepering heeft haar activiteiten sinds het begin van de tweede Intifada uitgebreid met een boycot van alle uit Israël afkomstige producten. (Bron: www.boikottisrael.no/eng_faq.html)

.........................................

VERMOORDE HAMAS-LEIDER HERDACHT

AMSTERDAM, 27 MRT 04 - Honderd personen hebben de executie van de oprichter en leider van Hamas, Sheikh Ahmed Yassine, op de Dam herdacht. De manifestatie was onder meer georganiseerd door de Arabische Europese Liga-Nederland (AEL) en de Internationale Socialisten (IS).

Met de kortstondige protestbijeenkomst op de Dam vestigden de organisatoren tevens de aandacht op de radicale strijd van de Palestijnen voor onafhankelijkheid. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de actie geheel in het teken zou staan van de bouw van de omstreden Isralische veiligheidsmuur, maar daar kwam verandering nadat Yassin eerder die week werd vermoord.

De AEL-NL besloot vervolgens de bijeenkomst in z'n geheel aan de vermoorde Hamas-leider op te dragen. In een oproep van de AEL-NL werd de persoon Yassin, die in wezen uit was op de vernietiging van de in Israël woonachtige joden, de hemel in geprezen.

Dit werd het Nederlandse Palestina Komitee (NPK), dat de manifestatie tegen de bouw van de muur mede had georganiseerd, wat al te gortig en trok zich te elfer ure terug uit de organisatie. Het NPK zegt door de AEL-NL en de IS niet te zijn gekend in de aanpassing van het programma.

............................................

HOF 'VERGEEFT' BELEDIGING KROONPRINS

AMSTERDAM, 29 MRT 04 - Het gerechtshof in Amsterdam vindt het ,,vergeeflijk'' dat een 45-jarige man kroonprins Willem-Alexander beledigde in 2002. Het hof ontsloeg hem maandag van alle rechtsvervolging omdat de man ,,geen weerstand kon bieden aan zijn psychische drang''.

De politierechter veroordeelde hem vorig jaar tot een boete van 250 euro, maar de verdachte ging in beroep omdat hij vond dat hij zijn mening moest kunnen uiten. Hij stond op 1 februari 2002, een dag voor het huwelijk van de kroonprins met Maxima Zorreguieta, op de Dam met een sandwichbord en bijbehorende pamfletten.

Hij vroeg daarmee aandacht voor de slachtoffers van het vroegere dictatoriale regime in Argentinië. In de tekst op het bord en de pamfletten noemde hij de kroonprins ,,dom'' en het bruidspaar ,,bedorven en amoreel''.

De man ergerde zich aan de publiek gedane, relativerende uitlatingen van Willem-Alexander over de rol van diens schoonvader, Jorge Zorreguieta, in het regime van de voormalige Argentijnse president Videla. Vooral het feit dat de kroonprins het kritische rapport hierover van professor Baud bestempelde als 'een mening', had hem gekrenkt.

........................................

LAAT HET WAD NIET ZAKKEN

AMSTERDAM, 1 APR 04 - Drie actievoerders van Greenpeace hebben de gaswinlocatie van de NAM bij Ameland beklommen en beklad met de tekst 'Laat het Wad niet zakken'. Hiermee protesteert de milieu-organisatie tegen het advies van de Adviesgroep Waddenzeebeleid (Commissie Meijer) om winning van het waddengas toe te staan.

De milieu-organisatie vraagt de regering het Waddengebied te beschermen tegen alle activiteiten die de unieke natuur kunnen aantasten. Dat zijn schelpdiervisserij, klimaatverandering, scheepvaart, militaire oefeningen en gaswinning.

De commissie Meijer wil grenzen stellen aan het economisch gebruik van de Waddenzee, investeringen in natuurverbetering en een betere bestuurlijke structuur. Greenpeace onderschrijft dat, maar plaatst de nodige kanttekeningen.

De mechanische kokkelvisserij, die de Adviesgroep voorlopig wil blijven toelaten, betekenen nu al een milieuramp voor het gebied, stelt Greenpeace. De door de commissie aangeraden gaswinning is een bedreiging, die in de nabije toekomst voor problemen kan zorgen.

Gaswinning onder de Waddenzee zal volgens de milieu-organisatie onvermijdelijk leiden tot bodemdaling. Samen met de verwachte stijging van de zeespiegel is het zeer de vraag of de natuur dat kan bijbenen. Het toestaan van gaswinning is het toevoegen van een nieuwe bedreiging bovenop de al bestaande bedreigingen. (Bron: www.greenpeace.nl)

Naar boven

 

 

 

 


..

 

 Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven