Uit: Ravage #5 van 9 april 2004

Verkiezingen EU: Stem blanco!

Op 10 juni gaan in heel Europa de stemlokalen open. De burgers mogen dan hun voorkeur aangeven voor de politicus die namens hen deelneemt aan het internationale politieke circus. Doe er niet aan mee, waarschuwt Eurodusnie. 'Een blanco stem is de beste manier om de centralisering van de macht tegen te gaan.'

Tijdens de Europese verkiezingen van 1999 kwam nog geen dertig procent van de Nederlandse kiezers opdagen. Volgens de politiek en de media was de lage opkomst vooral te wijten aan een gebrek aan interesse en overschilligheid bij de kiezer. Deze zou niet weten wat de Europese Unie voor hem betekent.

Ze hielden er echter geen rekening mee dat veel mensen tegen de Europese Unie (EU) zijn vanwege het feit dat steeds meer belangrijke besluiten zo ver weg worden genomen. De geringe belangstelling komt tevens voort uit onvrede met het beleid dat de EU namens ons allen voert. Dit blijkt onder meer uit de vele protesten van de afgelopen jaren.

Macht

Bij de Europese verkiezingen mag je stemmen voor het Europees Parlement (EP). Het EP heeft echter weinig in te brengen bij de Europese besluitvorming. De macht ligt namelijk niet bij het parlement, maar bij de (ongekozen) Europese Commissie, de Raad van Ministers en niet te vergeten, de lobby van het bedrijfsleven. De EU blijft immers in de eerste plaats een economisch samenwerkingsverband.

De aangekondigde Europese Grondwet zal het EP iets meer invloed geven, maar juich niet te snel. In diezelfde grondwet wordt namelijk verankerd dat Europa een unie van 'kapitalistische' staten is. Dit betekent dat het beleid voortaan in hoofdlijnen al vast ligt - namelijk, gericht op vrije handel - en de vraag is wat verkiezingen dan nog betekenen.

Bovendien, het idee om een continent van 450 miljoen mensen te laten besturen door één centraal bestuur is op zichzelf al ondemocratisch, en biedt mensen nóg minder invloed op de inrichting van hun leven en omgeving dan onder het systeem van nationale staten.

Mensen klagen nu al dat achter hun rug om wordt geregeerd en dat politici niet naar hen luisteren. Hoe moet dat straks dan wel niet gaan als alle belangrijke besluiten in Brussel worden genomen?

Blanco

Door te stemmen - op welke partij dan ook - geef je allereerst jouw goedkeuring aan het hele Europese project, want bijna alle Nederlandse politieke partijen zijn vóór de EU. Je geeft een partij toestemming om in Brussel namens jou te spreken en te besluiten. Wanneer je vindt dat niemand dat recht heeft, rest er maar één ding: stemmen op niemand, dus blanco.

Ook al ziet de ene politieke partij in de samenleving een grote rol voor de overheid weggegelegd en laat de andere het liefst zoveel mogelijk over aan de 'vrije markt', zij pleiten allemaal voor een samenleving waarin de macht bij een kleine groep ligt.

Democratie wordt uitgelegd als 'het recht van een bevolking haar regering te kiezen' en niet als 'het recht van een ieder om mee te kunnen beslissen over die zaken die voor hem of haar van belang zijn'.

Deze centralisering van macht is de belangrijkste reden waarom politici het ons zo moeilijk kunnen maken. De Europese Unie en het Europees Parlement zullen dit proces alleen maar versterken.

Chaos

Een blanco stem is de beste manier om tegen deze centralisering van de macht te stemmen. Door blanco te stemmen laat je zien dat de toekomst van Europa jou wel degelijk interesseert, maar dat je het Europees Parlement die toekomst niet zomaar toevertrouwt.

Al laat de ene partij het organiseren van de samenleving liefst zoveel mogelijk over aan 'de markt' en bepleit de ander een actief sturende rol voor de staat, van links tot rechts pleit men voor een samenleving waarin ongelijkheid tussen mensen centraal staat.

Elke politieke partij gaat namelijk uit van de vooronderstelling dat een leiderloze samenleving synoniem staat voor chaos. Democratie wordt door het politieke establishment uitgelegd als 'het recht van een bevolking haar regering te kiezen' en niet zoals in een basisdemocratie 'het recht van een ieder om mee te kunnen beslissen over die zaken die voor haar leven gevolgen hebben.'

Met een blanco stem laten laat je zien dat je geen genoegen neemt met een machteloos parlement en dat je een échte democratie eist - een democratie waar niet centralisering maar herverdeling van macht centraal staat. Laat dan op 10 juni 2004 horen en stem blanco!

Dusnieworld
Mondiale werkgroep van Eurodusnie

Website: eu2004.eurodusnie.nl
Wil je reageren op deze oproep, stuur je reactie naar Ravage: ravage@antenna.nl (postadres op pag. 2)

Naar boven

 

 


..

 

 Ravage
Archief
Overzicht 2004
Overzicht # 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar boven