Uit: Ravage #12 van 19 september 2003

Demonteren biedt perspectief

DEELEN, 24 AUG 03 - Met een bliksemactie heeft een groep van zestig in witte overalls gestoken actievoerders over een lengte van honderd meter de hekken verwijderd bij het kamp van alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) op Deelen. "Vluchtelingen moeten in vrijheid kunnen leven", meldt de actiegroep.

De zestig actievoerders die zondagmiddag 24 augustus de hekken verwijderden rond het besloten kamp voor alleenstaande minderjarige asielzoekers bij Opvangcentrum Deelen zorgden met hun bliksemactie voor een complete verrassing. De paar bewakers die rondliepen, waren totaal overrompeld en boden nauwelijks verzet tegen het demonteren van de hekwerken.

De actievoerders drongen vanaf de achterzijde het kamp binnen. Geroutineerd demonteerden ze met imbus-sleutels de hekken. Vervolgens liepen de demonstranten over het kamp naar de hoofdingang, waar het ritueel zich herhaalde. De demonstranten spraken van een symbolische actie, bedoeld om het stringente Nederlandse vluchtelingenbeleid aan de kaak te stellen.

Al snel kregen de actievoerders hulp van een enthousiaste menigte ama's, die hun frustratie over het strenge regime op het kamp afreageerden op de hekken. Ook gooiden ze ruiten in van de barakken waarin ze verblijven en les krijgen. Omdat de hekken 'slechts' waren gedemonteerd en niet vernield, zag de politie geen aanleiding de naamloze groep actievoerders aan te houden.

Na afloop waren de actievoerders zeer tevreden. Alles verliep vlekkenloos, de ama's reageerden enthousiast en, niet onbelangrijk, niemand is gearresteerd. "Het verbaasde ons dat de politie ons liet gaan, omdat we niets hebben vernield. Dat betekent dus dat demonteren wél mag. Dat biedt perspectief", zegt de woordvoerder aan een journalist van De Gelderlander.

Sinds november 2002 is er in Vught een ama-campus operationeel, drie maanden later gevolgd door de opening van een campus in Deelen. Het geldt hier een proef voor een jaar. De campussen zijn volgens de Nederlandse regering "sobere doch humane besloten opvangplekken", gericht op terugkeer en uitzetting.

Echter in werkelijkheid hebben ze het meest weg van gesloten jeugdinrichtingen. De ama's worden onderworpen aan een streng regime gebaseerd op straffen en belonen. Daarbij worden zij zoveel mogelijk van de rest van de maatschappij weggehouden. Vanaf de opening van de campussen komen de jongeren in opstand tegen het regime.

.......................

Laat bedrijven niet regeren

In aanloop van en tijdens de WTO-top in Cancún vonden er wereldwijd protesten plaats. Ook in Nederland werd op kleine schaal actie gevoerd.

Milieudefensie beet op 27 augustus de spits af. Boven de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag werd een groot spandoek bevestigd met de tekst "Laat bedrijven niet regeren... Stop WTO-investeringsverdrag!" Op het spandoek stonden ook logo's van Nederlandse en buitenlandse multinationals.

Cabaretier Dolf Jansen bood 8 september op de luchthaven van Schiphol namens ruim dertig maatschappelijke organisaties, minister Brinkhorst en Staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken een koffer aan met zeven concrete aanbevelingen voor de WTO top in Cancún, Mexico. Ze spoorden de minister aan zich binnen de onderhandelingen sterk te maken voor duurzame ontwikkeling, mensenrechten en armoedebestrijding.

De volgende dag 'vierden' ruim zeventig activisten, verkleed als zakenlui, bij het ministerie van Economische Zaken in Den Haag de grote invloed van bedrijven op het proces van de WTO. Bij het ministerie van Landbouw werd gevierd dat alle boeren in Nederland verdwijnen, en wereldwijde de boeren tegen elkaar uit worden gespeeld. "Hiep hoi kapitalisme en de liberaliseringen! Meer winst voor ons!", zo riepen de feestvierders.

Op 12 september bracht een groep activisten een bezoek aan het accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC). Ze bevestigden twee spandoeken aan de gevel waarin het logo van PwC veranderd was in Privatise What we Can. PwC is een van de vier grootste internationale accountantskantoren met vestigingen in 150 landen en 16 kantoren in Nederland. Het bedrijf heeft enorm geprofiteerd van de economische globalisering en is een van de agressiefste lobbyisten voor uitbreiding van de WTO met een investeringsverdrag.

Cancún zelf was, zoals gebruikelijk als het WTO-circus ergens neerstrijkt, veranderd in een vesting. De beveiliging van de WTO-top kost de Mexicaanse overheid minstens twintig miljoen euro. Zo'n twintigduizend politieagenten en militairen werden ingezet en een groot hek scheidde de zone rond de conferentie-ruimte van de demonstranten.

Toch verstoorden afgevaardigden van ruim twintig NGO's woensdag de opening van de Ministers Conferentie van de WTO. De vreedzame betogers hielden borden omhoog met teksten waaruit bleek dat ze de WTO illegaal vonden.

Op vrijdag stonden de acties in Cancún in het teken van het terugeisen van de publieke ruimte. De activisten slaagden er onder meer in om een van de toegangswegen bij de conferentiezaal te blokkeren. Ze gedroegen zich als toeristen, waardoor ze bij de ruimte konden komen, waarna ze overgingen tot de bezettingsactie. Ook werd er gratis eten uitgedeeld, dat buitgemaakt was in een supermarkt.

Leden van NGO's slaagden er ondanks de strengere veiligheidsmaatregelen in door te dringen tot het terrein waar het conferentiecentrum gevestigd is. Als reactie hierop werd met onmiddellijke ingang elke vertegenwoordiger van NGO's de toegang tot het terrein ontzegd. Dit betekent dat leden van NGO's niet meer de persbijeenkomsten kunnen bijwonen van WTO en delegaties.

Ongeveer vijftig NGO-vertegenwoordigers met zwarte band en borden hielden desondanks zaterdagmiddag vlak bij het conferentiecentrum van de WTO een vreedzame herdenkingsbijeenkomst voor de Zuidkoreaanse boer Kyung Hai Lee die in Cancún zelfmoord pleegde uit protest tegen de liberalisering van de landbouw. Eerder die dag riepen een aantal activisten leuzen tijdens een persconferentie van de Amerikaanse handelsdelegatie, waarna de WTO-leiding hen een entreeverbod oplegde.

Op zaterdag namen tussen de tien à vijftien duizend WTO-activisten deel aan een demonstratie tegen de WTO. De mars begon 's ochtends vroeg en trok naar de zone waar eerder in de week de Koreaanse boer zijn leven nam. Een poging om het "veiligheidshek" te doorbreken, slaagde na ruim een uur werk. Een groep vrouwen uit Chiapas heeft daarbij het laatste handwerk verricht. De politie haalde waterkanonnen tevoorschijn en tijdens de confrontaties die daarop volgden raakten enkele mensen gewond. Ook zijn er minstens tien activisten gearresteerd.

De demonstratie ging rond drie uur 's middags Mexicaanse tijd weer langs het "veiligheidshek". Een menselijke schild werd rond de demonstratie getrokken om de mars te beschermen van de politie.

...............

Glimmerveen mag weer brommen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft de 74-jarige Joop Glimmerveen donderdag veroordeeld tot vier maanden celstraf waarvan twee voorwaardelijk. Hij krijgt deze straf wegens het aanzetten tot haat jegens buitenlanders.

Dat gebeurde een kleine zeven jaar geleden tijdens twee partijbijeenkomsten van de CP'86. In 1999 was de ex-voorzitter van de Volksunie daar reeds voor veroordeeld door het Haagse gerechtshof, maar de Hoge Raad oordeelde dat de bewijsvoering in dat arrest ondeugdelijk was. De Amsterdamse rechters moesten de zaak opnieuw bekijken.

In het Dynamisch Partycentrum in Rotterdam en café 't Sterretje in Schiedam hield Glimmerveen begin november 1996 racistische redevoeringen. Vooral toenmalig GroenLinks-kamerlid Tara Singh Varma moest het ontgelden. Tevens zou hij hebben gezegd dat het afgelopen moest zijn met de "joodse overheersing van de Nederlandse partijen". Hoewel Glimmerveen de aantijgingen grotendeels erkende, vond hij zichzelf onschuldig omdat hij sprak op "besloten bijeenkomsten".

Zowel de Rotterdamse rechtbank als het Haagse gerechtshof stelde echter dat de strafbare uitlatingen in het openbaar zijn gedaan. De media waren immers ruimschoots vertegenwoordigd. Sterker, tijdens de tweede bijeenkomst heeft Glimmerveen journalisten persoonlijk toegelaten. Ook de ordedienst bleek geen journalist te hebben tegengehouden.

Tijdens het hoger beroep zei Glimmerveen dat het voor de inhoud van zijn speeches ook geen verschil zou hebben gemaakt. Hoewel de bewijzen in het dossier voor het oprapen lagen, hadden de Haagse raadsheren verzuimd op te schrijven dat de journalisten fysiek aanwezig waren.

Glimmerveen, die zich niet door een advocaat laat vertegenwoordigen, ging in cassatie. Tijdens zijn pleidooi wees Glimmerveen het hof erop dat sinds 1996 nooit meer iemand is vervolgd wegens het aanzetten tot haat. Volgens hem bewijst de opkomst van Pim Fortuyn dat de rassenhaat waartoe hij anderen zou hebben aangezet, inmiddels alom aanwezig is.

,,Er hoeft helemaal geen haat meer worden gezaaid. Bovendien mag je tegenwoordig zeggen wat je wilt. Kijk maar naar Rob Oudkerk met zijn opmerking over 'kutmarokkanen''', pleitte Glimmerveen. Dat gezegd hebbende somde hij alle hatelijke opmerkingen op die aan het adres van Fortuyn zijn geuit.

Voorts vond de verdachte dat het proces tegen hem veel te lang heeft geduurd. Desgevraagd verkondigde de voormalige boekhouder van de NAVO die niet de minste spijt betuigde van zijn uitlatingen, absoluut geen boete te kunnen betalen met zijn oudedagsuitkering. Ook een werkstraf als alternatief voor een celverblijf komt bij hem niet in aanmerking. ,,Al die jaren heb ik niet mogen werken en dan zou ik nu moeten werken? Dat vertik ik. Bovendien, vervolgde politici werken niet.'' (PvIJ)

.................

Woningnood!

In toenemende mate nemen jongeren die een onderkomen zoeken het initiatief in eigen handen en kraken een huis. Ravage plaatst een overzicht van het meest opvallende kraaknieuws.

AMSTERDAM

Zondag 24 augustus werd er opnieuw een villa gekraakt in Amsterdam-Zuid, dit keer aan de Apollolaan. Het pand op nr. 139 staat te koop voor 1.900.000 euro (7300 euro per mē!). Eigenaar is de bekende Dé Stoop, oud directeur van FC Den Haag en FC Amsterdam. Ook bezit meneer Stoop Desto, een vastgoed BV.

In de media werd de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan de vondst van munitie en explosieven in een kraakpand in Amstelveen. Dit goedje werd tijdens een nachtelijke escapade door een van de krakers op zolder ontdekt, nadat er een gat in het plafond van de ondergelegen verdieping was geslagen. Sinds de kraak van het huis aan de JC van Hattumweg, februari dit jaar, bleek de zolder ontoegankelijk. De krakers hebben de vondst gemeld aan de politie, waarna men voor enige dagen het huis diende te verlaten.

Op 6 september zijn er elf woningen gekraakt in Van der Hoopstraat in de Staatsliedenbuurt. De woningen zijn eigendom van woningstichting Patrimonium en meer dan een jaar geleden gerenoveerd. Sindsdien staan ze leeg in afwachting van een splitsingsvergunning. Na splitsing zullen deze voormalige sociale huurwoningen verkocht worden. De kraakactie is een aanklacht tegen de toenemende woningnood, de uitverkoop van sociale huurwoningen en tegen het huidige huisvestingsbeleid waardoor mensen met een laag inkomen verdreven worden uit de oude stadswijken.

Studenten hebben op zondag 7 september hun intrek genomen in vijf leegstaande dienstwoningen die toebehoren aan de Bijlmerbajes. De woningen staan twee jaar leeg en zijn eigendom van het ministerie van justitie. De leegstand is waarschijnlijk het gevolg van de aankomende verhuizing van de bajes. Op termijn zal het hele gebied rond de bajes herontwikkeld worden. De bewoners van de niet gekraakte dienstwoningen die zich op het erf bevinden, personeel van de Bijlmerbajes, reageerden positief op de komst van de krakers.

De Studenten Kraakgroep Amsterdam, voorheen bewoners van het Olympisch Stadion 12, hebben opnieuw woonruimte voor zichzelf gecreëerd. Zondag 7 september kraakten zij een pandje aan de Rozengracht. De eigenaar van de gekraakte kantoorunit in het Olympisch Stadion dwong hen te vertrekken. Hij zou vlak voor de kraak een huurcontract hebben afgesloten.

.................

Van geweld verdachte Amsterdammer wordt uitgeleverd

AMSTERDAM, 26 AUG 03 - De Amsterdamse actievoerder die er door de Zweedse justitie van wordt verdacht tijdens de Eurotop in 2001 een agent te hebben geslagen, mag worden uitgeleverd. Dit heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald.

De 22-jarige Maarten Blok nam in de zomer van 2001 deel aan de protesten tegen de Eurotop in het Zweede Göteborg. De demonstraties liepen al snel uit op rellen. Volgens de politie zou Maarten zich schuldig hebben gemaakt aan gewelddadig gedrag, onder meer tegen een agent.

De Amsterdammer spreekt de aantijgingen tegen en heeft hiervoor inmiddels een steungroep aan z'n zijde. De rechtbank is van mening dat uitlevering toelaatbaar is. Wel adviseert ze minister Donner niet tot uitlevering over te gaan voordat de datum van de zitting in Zweden bekend is, zodat de duur van het voorarrest beperkt blijft.

Het is onduidelijk op welke termijn de rechtszaak in Zweden plaats zal vinden. Verder oordeelde de rechtbank dat het feit waarvan Maarten verdacht wordt geclassificeerd moet worden als enkelvoudige mishandeling, en niet als zware mishandeling zoals de aanklacht luidt. (www.steunmaarten.org)

 

Gebouw TNO met 'bloed' besmeurd

ZEIST, 1 SEPT 03 - De actiegroep 'Econostra' claimt de verantwoordelijkheid voor het bekladden van de voordeur van TNO-Pharma in Zeist. "Deze instantie maakt zich schuldig aan het uitvoeren en steunen van dierentesten in de vorm van geldelijke en materiële steun aan het BPRC in Rijswijk", meldt het persbericht.

"'Bloed aan je voeten', zo luidt de leus die op de voorgevel werd gekalkt, terwijl het 'bloed' uit het gebouw loopt", schrijft Econostra. Het feit dat TNO-Pharma meewerkt aan de proefdierindustrie vindt de actiegroep "immoreel".

 

ABN-Amro weer doelwit acties

UTRECHT, 3 SEPT 03 - Dierenrechtenactivisten hebben bij drie filialen van ABN-Amro in Utrecht de pinautomaten en deuren onklaar gemaakt en muren voorzien van teksten als 'BPRC moet dicht'. De acties zijn een protest tegen de connecties tussen de bank en het noodleidende proefdiercentrum BPRC in Rijswijk.

Verspreid over het land hebben de afgelopen maanden tientallen acties plaatsgevonden tegen de huisbankier van Europa's grootste en omstreden primatencentrum. De activisten vinden dat alle bedrijven die banden hebben met BPRC medeverantwoordelijk zijn voor het dierenleed in het centrum.

 

Actie tegen kokkelvisserij gesmoord

LAUWERSOOG, 6 SEP 03 - Actievoerders van de stichting Wilde Kokkels, die zich verzetten tegen de kokkelvisserij, zijn in Lauwersoog door mannen van de ordedienst hardhandig van het terrein verwijderd tijdens de 'Dag van de Garnaal'.

Leden van Wilde Kokkels wilden 's middags omstreeks twee uur een petitie ophangen aan een vrachtauto van garnalenverwerker Heiploeg uit Zoutkamp. De directie van Heiploeg weigerde de brief in ontvangst nemen. Wilde Kokkels is een groep jongeren en wetenschappers die protesteert tegen de intensieve kokkelvisserij op de Waddenzee.

De vrachtauto stond bij de visafslag tegenover de tent voor genodigden. Vijftien demonstranten liepen met een spandoek met daarop 'Kokkels zijn vogelvoer' het terrein op. Op datzelfde moment cirkelde een vliegtuigje boven de haven met een sleep waarop de tekst 'Heiploeg stop kokkelvisserij'.

Actievoerder De Jong werd enige tellen later hardhandig beetgepakt. Een lid van de ordedienst snoerde hem letterlijk de mond. ,,Die man drukte zijn hand tegen mijn tanden. Ik heb er net voor 3000 euro nieuwe tanden in laten zetten. Het was een boom van een kerel. Ik heb me maar mee laten sleuren.''

Wilde Kokkels roept Heiploeg door middel van een open brief op om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en over te stappen op duurzame vormen van visserij. Het bedrijf slaagt er in Engeland namelijk wel in om haar kokkelvisserij op een kleinschalige en natuurvriendelijke wijze uit te oefenen.

De vangst van kokkels, een schelpdier die vooral in Spanje wordt genuttigd, in de Waddenzee stuit al jaren op verzet van natuurbeschermers. Door het opzuigen van de bovenste laag van het wad verstoren de kokkelvissers de samenstelling van het sediment, waardoor er aantoonbaar veel minder schelpdieren in kunnen groeien.

 

Frans proefveld vernield

PARIJS, 7 SEPT 03 - Een veld met genetisch gemanipuleerde maïs in Zuid-Frankrijk is vernield. Het maïsperceel is eigendom van het zaadconcern Monsanto. Het gaat om veld van een half hectare groot dat middenin de bossen van Magnesq ligt.

In dezelfde regio werd enkele dagen eerder een demonstratie gehouden tegen genetisch gemanipuleerd voedsel. In Frankrijk wordt dit jaar op zo'n honderd lokaties proeven gedaan met genetisch aangepaste gewassen. Al deze testvelden zijn met toestemming van het ministerie van landbouw aangelegd.

 

Sympathisanten Juanra hebben geloof in rechtsstaat verloren

DEN HAAG, 11 SEPT 03 - Met het plaatsen van een aantal mensenrechten-monumenten bij het Haagse gebouw van de Tweede Kamer, hebben actievoerders hun ongenoegen geuit over de wijze waarop Europa sinds 11 september 2001 omspringt met de mensenrechten. Tevens eisen zij de vrijlating van een van terrorisme verdachte Catalaan die in Nederland gevangen zit.

De monumenten voor de mensenrechten werden op 11 september rond het middaguur aan de oever van de Hofvijver onthuld. Tevens werd het eilandje in de vijver bezet en uitgeroepen tot Vrijstaat Nederland. Enige tientallen sympathisanten van Juanra, de Catalaan die nu anderhalf jaar gevangen zit wegens vermeende banden met de ETA, wilden met deze symbolische actie hun ongenoegen uiten over het Nederlandse en Spaanse rechtssysteem.

In hun ogen wordt in Europa in het kader van de strijd tegen het terrorisme met groot gemak "allerlei fundamentele mensenrechten opzij geschoven zodra iemand het woord 'terrorisme' in de mond neemt". Als voorbeeld noemen zij de lotgevallen van de Catalaan Juanra, die binnenkort uitgeleverd dreigt te worden aan Spanje.

Een steungroep stelt alles in het werk aan om te voorkomen dat Juanra wordt uitgeleverd. Ze zijn het samen met de Catalaan eens dat Juanra onschuldig is. Om die reden is de Staat der Nederlanden gedagvaard. Het proces zal op 24 september plaatsvinden in het paleis van justitie in Den Haag. Aanvang: 10.30 uur, Prins Clauslaan 60. (www.freejuanra.org)

 

Blokkade van bouwput Schiphol

SCHIPHOL, 12 SEPT 03 - Terwijl Schiphol nog in diepe rust verkeerde, hebben veertig actievoerders van Milieudefensie de bouwput van lounge-1 nabij de hoofdingang van de luchthaven bezet. Ze ketenden zich vast bij de ingang, bezetten shovels, graafmachines en betonmolens, en klommen in twee hoge hei-installaties om spandoeken op te hangen.

Om kwart voor vijf hadden de actievoerders zich in alle rust verzameld op het parkeerterrein bij het brugrestaurant over de A4, nabij Nieuw-Vennep. Met twee bussen zijn ze daarop naar Schiphol getogen. Daar werd het bouwterrein in no-time bestormd. Zelfs een man in een rolstoel liet zich niet onbetuigd. Hij ketende zichzelf vast aan een shovel.

Het toegangshek werd afgesloten. De eerste bouwvakkers werden weer naar huis gestuurd. De bezettingsactie duurde tot vier in de middag. Marechaussee en politie besloten niet in te grijpen. Een woordvoerster van Schiphol denkt dat Schiphol ongeveer 150.000 euro schade lijdt door de actie. Volgens Milieudefensie is dat bedrag zwaar overdreven.

Schiphol breidt Lounge 1 uit om de voortdurende groei van het aantal vertrekkende passagiers te kunnen verwerken. Lounge 1 is de wachtruimte waar passagiers die al ingecheckt zijn winkels, restaurants en bars kunnen bezoeken. De bouwput staat voor Milieudefensie en de omwonenden van Schiphol symbool voor de uitbreidingsdrift van de luchthaven.

Naar boven

 

 

 

 


Ravage
Archief
Overzicht 2003
Overzicht #12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.