Uit: Ravage #4, 14 maart 2003

Ontruiming foute krakers gewenst

Vrijplaatsen behoren toe aan krakers. Dat dit niet allemaal zulke lieverdjes zijn, bewijzen de bewoners van de Constant Rebecque Kazerne in Eindhoven. In plaats van punkmuziek schalt daar de rock "voor volk en vaderland" uit de speakers. De Anti Fascistische Actie is een campagne gestart tegen de extreem-rechtse broedplaats.

Enigszins verscholen in de bossen van de Eindhovense wijk Meerhoven ligt de Constant Rebecque Kazerne. Na afschaffing van de dienstplicht heeft defensie hier in de loop van de jaren negentig haar militaire taken afgestoten waarna het gebouwencomplex leeg kwam te staan. Het hoofdgebouw werd vervolgens ingericht als asielzoekerscentrum.

December 2000 wordt een deel van het complex, enkele bijgebouwen gelegen aan de Achtseweg Zuid, gekraakt door een groep extreem-rechtse lieden. Sindsdien fungeert het kraakpand als ontmoetingsplek voor neonazistische groeperingen, waarvan Voorpost, Nationalistische Studenten Eindhoven en Nationaal Offensief de voornaamsten zijn. Naast internationale bijeenkomsten worden er concerten gegeven.

Treiteracties

Gedurende het jaar 2000 vormen de kantoren van linkse organisaties in Eindhoven een gewillig mikpunt voor de haat van extreem-rechtse jongeren. Met name de Jongerenbond moet het hierbij ontgelden. Er worden herhaaldelijk nazi-stickers en leuzen op deuren en gevels aangebracht, afval en poep door de brievenbussen gedeponeerd. Deze treiteracties nemen in omvang toe na de kraak van de kazerne.

Het dossier 'Extreem-rechts in Eindhoven' bevat een ellenlange lijst van incidenten: 27-01-01: De voordeur van het kantoor van de Jongerenbond is kapot getrapt (...) 17-03-01: Skinheads onder leiding van Maarten Harff en Michel Hubert intimideren een lid van de Jongerenbond (...) 17-03-01: De voordeur van de Jongerenbond moet het opnieuw ontgelden, eieren en urine door de brievenbus, etc.

Tijdens de zomermaanden van 2001 zijn de rollen omgedraaid. Nu krijgen de gekraakte gebouwen van de kazerne het zwaar te verduren: Inbraken, diefstallen, vernielingen, bedreigingen en pesterijen, zoals het opendraaien van brandkranen en het met kettingsloten afsluiten van toegangen. De extreem-rechtse krakers wijzen de beschuldigende vinger in de richting van radicaal-links en bieden de gemeenteraad een petitie aan waarmee ze aansturen op maatregelen.

De uitlatingen van neonazi Constant Kusters in Nieuwe Revu werpen een ander licht op deze zaak. Volgens Kusters zouden de vernielingen in de kazerne wel eens het resultaat kunnen zijn geweest van een interne strijd binnen het extreem-rechtse kamp. Hoe dan ook, vanaf het najaar van 2001 keert de rust in Eindhoven weer terug. Wel duiken er geregeld extreem-rechtse stickers en posters op in het straatbeeld.

Posters

Eind februari jl. worden op initiatief van de Anti Fascistische Actie (AFA) op grote schaal antifascistische posters verspreid in de lichtstad. Het is het startsein voor een campagne tegen de extreem-rechtse vrijplaats. Op opzichtige plekken prijken plakkaten met portretten en persoonsgegevens van twee prominente neonazi's, Maarten Harff en Michel Hubert, woonachtig in de Constant Rebecque Kazerne.

De AFA, een landelijk netwerk van lokale antifascistische organisaties, vindt dat er onmiddellijk een einde moet komen aan het bestaan van de gekraakte kazerne. In een eerder stadium stuurde de AFA een brief aan de gemeente, met een dringende oproep de kazerne te ontruimen.

De kazerne is voor tweederde eigendom van de gemeente Eindhoven. De gemeente dient dan ook haar verantwoordelijkheid te nemen, vindt woordvoerder Jaap van de AFA. Hoe? ,,Door hard op te treden tegen deze haard van rechts-extremisme. Men doet al twee jaar helemaal niets''. Daarom neemt de AFA nu een initiatief, in de veronderstelling dat men ,,iets in gang weet te zetten in Eindhoven.''

Op zaterdag 22 maart houdt de AFA onder het motto "Geen racisme, geen moslimhaat, geen neonazi kazerne" een betoging door het centrum van de stad. Men verzamelt om 14 uur op de Grote Markt. Voor de mobilisatie wordt er deze weken een informatietour gehouden langs een tiental Nederlandse en Vlaamse steden.

Verdeeldheid

Opvallend genoeg vindt er in Eindhoven géén voorbereidende bijeenkomst plaats. Bij lokale linkse organisaties, eerder doelwit van extreem-rechts geweld, voelen ze zich een klein beetje gepasseerd door de AFA. ,,We hebben de afgelopen twee jaar geprobeerd op lokaal niveau een draagvlak te creëren voor de campagne. Dat is jammergenoeg niet gelukt'', aldus Jaap.

,,De AFA is min of meer op eigen houtje bezig'', zegt Patrick van Eindhoven Samen tegen Racisme (STR). ,,We hebben hen voorgesteld om een overleg met lokale organisaties te houden, waarop geen reactie is gekomen.'' Jaap van de AFA zegt niets af te weten van dit voorstel.

STR, een samenwerkingsverband van Eindhovense politieke en antiracisme organisaties, heeft geen problemen met een betoging waarmee sluiting van de kazerne wordt afgedwongen. Maar men is niet blij met het gekozen tijdstip van 22 maart, de dag dat STR haar activiteiten in het kader van de antiracismeweek afsluit met een buurtfeest.

De betoging van de AFA valt hierbij qua karakter enigszins uit de toon, vindt Patrick. ,,Onze activiteiten staan in het teken van verdraagzaamheid en een multiculturele samenleving, waarbij het uitdragen van opvattingen de boventoon voert. De AFA voert vooral een campagne tegen personen.''

Er ligt nog een ander probleem ten grondslag aan de haperende samenwerking tussen de AFA en STR. Patrick: ,,Ook wij willen een spoedige ontruiming van de kazerne. Maar in onze ogen dien je de gemeente te benaderen als medestander en niet als tegenstander, zoals de AFA doet. De gemeente zit wel degelijk met de kazerne en de extreem-rechtse bewoners in haar maag.''

Alex van Veen

Meer info: www.afanederland.nlNaar boven

 

 Ravage
Archief
Overzicht 2003
Overzicht #4

..