www.ravagedigitaal.org

Gerard Hamer:
Een juridische scherpslijper

De maandag overleden advocaat kwam onvermoeibaar op voor de kennelijke rechtelozen.

Gaza-Bloedbad Hoofdstuk 738
Gesterkt door de lauwe internationale reacties en de steun van de VS laat de IsraŽlische regering weten dat dit offensief nog maar het begin is.

Stop de Hilversumse vermaakindustrie
In talkshows heerst de religie van het platte gewin, boven de sociale relevantie. De samenleving en de democratie zijn er niet bij gebaat.

Over geweldsdeformatie, verantwoordelijkheid en vergiffenis
Wat doe je als je met daders wordt geconfronteerd, zoals geweldplegers, verkrachters, dieven enzovoorts? Een oude autonome groep die zich niet verlaat op de autoriteiten kan hier misschien uitkomst bieden.

De bijbel van het nihilisme
Verhulst laat er in de roman Godverdomse Dagen Op Een Godverdomse Bol op geen enkele pagina twijfel over bestaan: Langzaam maar zeker leiden monsters de complete Planeet Aarde naar de ondergang.

Zij die zien worden (nog) niet gehoord
Zij die de financiŽle crisis wel aan zagen komen worden nog steeds niet serieus genomen.


Wat bezielde Volkert van der G.
Volgens Johan Faber had de destijds 32-jarige Volkert van der Graaf er geen moeite mee om op 6 mei 2002 Pim Fortuyn dood te schieten. Alsof hij boodschappen ging doen.


Autonome neonazi's?
Sinds een jaar kent Nederland neonazi's die zich spiegelen aan de links-radicale autonome beweging. Ze noemen zich de Nationaal-Socialistische Actie (NSA) en demonstreren in een heus zwart-blok.


Deeltjesversneller voor reÔntegratie
Politici verlangen in toenemende mate dat reÔntegratie richting arbeidsmarkt beter meetbaar wordt gemaakt. Manipulatie ligt op de loer.

KIWANJA: Reconstructie van een bloedbad
Troepen van de Congolese rebellengeneraal Laurent Nkunda hebben begin november een zestigtal jongemannen in de stad Kiwanja in Oost-Congo geliquideerd.


'We zijn in oorlog'
Europa fungeert momenteel als voorname vertrekbasis voor wereldwijde militaire interventies. Een overzicht van de situatie in de ons omringende landen.


Gas, het Russische wapen
Gazprom is de grootste aardgasleverancier ter wereld. Maar hoe ver gaat de verstrengeling van Gazprom met het Kremlin eigenlijk?


Kom maar op met die crisis!
Bij fondsorganisatie XminY is men blij met de huidige financiŽle crisis. "Dit is hťt moment voor fundamenteel andere keuzes zowel binnen als buiten de formele politiek."

Kortstondig bestaan anti-IND site
De makers van de site riepen op tot actie. Op last van de autoriteiten ging de site offline. Was dit terecht?

Amerikaanse krijgsmacht blijft parel der natie
Ook met Obama zal er een sterke sociale beweging nodig zijn om er voor te zorgen dat het Amerikaanse defensiebudget een stuk lager wordt.

De Keerzijde van de Noodhulp
Wie bang is weer een illusie armer te worden moet nu stoppen met lezen en zeker niet de eerste de beste sigaren- en tijdschriftenwinkel binnenvallen om De crisiskaravaan te kopen.

Crisis schept ruimte voor andere wereld
De crisis in de financiële wereld stort veel mensen in diepe ellende, maar op de lange termijn biedt het de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een alternatieve, meer duurzame
economie

Democratie voor de Amerikaanse elite
Als democratische instelling moet het verkiezingsproces hoognodig en grondig worden bijgewerkt en gerenoveerd.

Misbruik van bevoegdheden
In de trein met de voeten op de bank, met krantje als onderlegger. Mag dat? Volgens de conducteur die Janneke van Beek trof overduidelijk niet.

Media te gretig met term populisme
Vanzelfsprekend mogen Nederlandse media de term 'populisme' gebruiken, maar ze zouden vaker moeten aangeven wat ze hiermee exact bedoelen.


Conflict IsraŽl-Palestina gekleurd belicht
Met hun berichtgeving zonder context wekken invloedrijke media, bewust of onbewust, de indruk dat Palestijnen vooral aanvallen en IsraŽl vergeldt.

Op naar de volgende crash
Er is geen voor de garanties: als de beurzen tegelijk met de hypotheken naar beneden duiken, komen de gezinnen in de problemen.

VONDEL, DE EEUWIGE REBEL
Meer dan welke andere Nederlandse dichter in de Gouden Eeuw heeft Joost van den Vondel deelgenomen aan de politieke en godsdienstige strijd in een samenleving die worstelde met haar identiteit.


DE VERNIELZUCHT VAN HET NEOLIBERALISME
De God van de Vrije Markt heeft met zijn uitsluitende winst- en groeigebod alle sectoren van het openbare leven aangetast.

Beeldenguerrilla zet aan tot nadenken
De beelden van Abel Heijkamp duiken plotsklaps uit het niets op in het publieke domein. Steevast met een achterliggende boodschap.

Sportjournalistiek kiest voor medailles
Hoe objectief zijn sportverslaggevers nog? Dat valt vies tegen, betoogt sportjournalist
Guus van Holland
.

WHY WAR IN AFRICA?
Hoe kan een door oorlogen en honger geteisterd continent een goede toekomst verwezenlijken?

Nederlandse Palestijn op zoek naar wortels en identiteit
In Niet iedereen kan stenen gooien beschrijft Arjan El Fassed zijn Palestina, waar familiegeschiedenis wordt vermengd met de geschiedenis van een land.

Feestgangers als criminelen behandeld bij razzia
Naar aanleiding van een politie-inval vorig jaar bij een discotheek in Amsterdam hebben vier personen de Nationale Ombudsman gevraagd onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in die bewuste nacht.

VS: Een gevaar voor de wereld
In Mislukte Staten belicht Noam Chomsky recente ontwikkelingen in het binnen- en buitenlandse beleid van de VS. Op buitenlands gebied zal er ook na de verkiezingen weinig veranderen.

HET VERLEDEN ALS TIKKENDE TIJDBOM
Hoe een voormalig activist zijn eigen politieke graf graaft en een gewenste milieudiscussie om zeep helpt.

STEL NIET DE JAREN '80 MAAR HET HEDEN TER DISCUSSIE
Niet de jaren '80 dienen ter discussie staan, maar de huidige tijd, met een blik op de toekomst. Het is nu aanpassen of oprotten, om het maar even scherp te stellen.


Gaat de Zuidas de Noord-Zuidlijn achterna?
De overheid leert niet van financiŽle fiasco's bij megaprojecten zoals de Noord-Zuidlijn. Ook bij de Zuidas loopt de rekening snel op.

'Verbiedt de leegstand'
Het hernieuwde voornemen van de politiek en vastgoedondernemers om het kraken van leegstaande gebouwen en woningen te verbieden, levert de nodige
reacties op.


KRAAKVERBOD: Dodelijk voor jeugdengagement
Een kraakverbod is dringend gewenst, want krakers zouden geweld en intimidatie niet schuwen. Onzin, de meeste krakers van nu zijn voorbeeldige bloemenkinderen.

NAMEN MET EEN POLITIEKE LADING
Met de ontdekkingsreizen en kruistochten legde Europa niet alleen haar wil en visie op aan de rest van de wereld, ook de namen voor de veroverde gebieden waren Europees.

OPEN BRIEF AAN WIJNAND
'Als jij en jouw partij GroenLinks enig werkelijkheidsbesef hebben van de situatie waarin we verkeren en het Groen en Links serieus namen, dan zouden jullie juist moeten opkomen voor de noodzaak van acties.'

Illegale actie soms gerechtvaardigd
Er is een moreel recht om misstanden en schendingen van vrijheid aan te kaarten onder strakke criteria, ook als je daarmee de wet breekt. De discussie zou moeten gaan over de vraag waar je exact de grens moet trekken.

Cordaid: Van alle smetten vrij
In Geloven dat het kan van Renť Grotenhuis, directeur Cordaid,daagt nergens het besef dat 'ontwikkelingssamenwerking' achteraf wel eens zou kunnen worden opgevat als de grootste collectieve vernedering die mensen elkaar in de geschiedenis hebben aangedaan.

Waarom 'links' dood moet
De afgang van Wijnand Duyvendak was ontluisterend en compleet. En tegelijk met de nieuwe Koude Oorlog rond GeorgiŽ wordt in Nederland de links-rechts tegenstelling weer opgerakeld.

'HARDE MILIEUACTIE CONTRA-PRODUCTIEF'
Een maatschappelijke klimaatbeweging is harder nodig dan ooit. Maar wel een die geweldloos is en de democratische rechtsstaat respecteert, aldus Wijnand Duyvendak.

STRIJD TEGEN DE ONDERKANT
Vandalen in de tram en mensen zonder baan worden vereenzelvigd en wordt streng tegen op getreden. Eventuele morele dilemma's die opspelen, kunnen worden verzacht door wetenschappelijke adviezen.

EX-BLUFFER PLEEGDE KARAKTERMOORD
Niet de open brief van de voormalig ambtenaar van Economische Zaken, wiens woning in 1985 bijna in brand was gestoken, deed Duyvendak besluiten af te treden, maar de onthullingen van Jo van der Spek over Wijnand's actieverleden in het tv-programma Nova.

'VERBOD OP MILITAIRE INMENGING'
Jean Bricmont vindt in het boek Humanitaire Interventies dat militair interveniŽren de mensenrechten geen stap dichterbij heeft gebracht en onwenselijk is.

DWI: Schuiven met mensen erg populair
Al jaren onderzoekt men hoe reÔntegratietrajecten beter kunnen aansluiten op mensen met een uitkering. Inmiddels zijn miljarden euro's verdampt, maar er verandert bar weinig.

SPARREN OVER SCHIPHOL
Bewonersorganisaties, bestuurders en Schiphol worstelen met elkaar over geluidsnormen en vliegbewegingen. Omwonenden van Lelystad en Eindhoven vrezen een toename van de overlast.

BACK TO BASICS
Een economie die lokaal is georganiseerd, kan een flinke crisis doorstaan. Oftewel: voedsel, bouwmateriaal en energie moeten weer (grotendeels) uit de eigen omgeving gehaald worden, als antwoord op peakoil en de klimaatcrisis.

Joe Boyd schrijft soundtrack van de sixties
In Backstage in de sixties beschrijft Joe Boyd het wel en wee van een muzikant als persoon of binnen zijn band, dan weer belicht hij concerten en opnamesessies.

Europese migratiepolitiek: Frontex
Met het stuklopen van het verdrag van Lissabon heeft de EU nog steeds geen gezamenlijk asielbeleid. Maar de ontwikkeling van ťťn Europese buitengrens die gemeenschappelijk bewaakt wordt gaat door.

Bevrijding Betancourt: Uitvlucht voor een paramilitair-politiek schandaal
Volgens Moritz Tenthoff komt de vrijlating van Ingrid Betancourt meer dan gelegen voor het Colombiaanse regime.

TechnoCalyps schept huiveringwekkend toekomstbeeld
Een filmdocumentaire over een nakende transhumane samenleving waarbij de mens niet langer het enige of intelligentste wezen op aarde zal zijn.

Energiecrisis: Keerpunt van de mensheid

Om de beschikbaarheid van energie en de welvaart te handhaven, dienen economische hervormingen. Volksvertegenwoordigers kunnen dit eventueel afdwingen.

Cyriel Buysse en zijn tijd
In Het leven, niets dan het leven wordt het verhaal verteld van een maatschappelijk geŽngageerd auteur, die op veel gebieden zijn tijd ver vooruit was.

Strijdbijl tegen het BPRC weer opgepakt
Het is geruime stil geweest rondom het omstreden primatencentrum BPRC in Rijswijk, maar de actiegroep Anti Dierproeven Coalitie brengt hier verandering in.

Misstanden in uitzetcentrum Rotterdam
Janneke nam een jaar lang deel aan een bezoekgroep van uitzetcentrum Rotterdam. "Ik ben tot de conclusie gekomen dat mensen in vreemdelingenbewaring schandalig behandeld worden."

Lol op Oerol
Oerol is deze week weer op Terschelling neergestreken. Nog tot en met 22 juni kun je er terecht voor 'theater op locatie' op straat, in het bos of op het strand.

Kraakverbod is onwijs en onwenselijk
Oud-kraker Tjebbe van Tijen vindt de tijd aangebroken om, nu de VVD een Zwartboek met een zwarte kijk op de kraakwereld heeft gelanceerd, een Witboek samen te stellen.

'Hervormingsverdrag' verworpen: crisis in de EU
De Ieren hebben in een referendum het Verdrag van Lissabon verworpen. 'Brussel' zit nu met de handen in het haar.

Bezint eer ge abklinkt
Mensen zullen weer zelf in weilanden op zoek moeten naar kaalkopjes, want CDA-minister Ab Klink wil de verkoop van paddo's verbieden. De politicus wordt ontvoerd.

Noord-Zuidlijn: Geld in een bodemloze bouwput
Opnieuw is Amsterdam opgeschrikt door een enorme kostenstijging van de Noord-Zuidlijn. De lijn is bovendien niet in 2012 klaar, maar pas in 2015.

Een postmoderne constructie van het verleden
Volgens de Franse historicus Pierre Nora 'versnelt' de geschiedenis door ontwikkelingen van de media. Deze 'democratisering' zet bij crises de collectieve identiteit onder druk.

Konfrontationen in zwaar weer
Na ruim tien jaar prachtmuziek is het meest unieke jazz- en improfestival van Europa in zwaar weer terecht gekomen. Het geld is op. Subsidiegevers houden de hand op de knip.

Afschaffing bijstand door omvang strafmaatregelen nabij
De bijstand in de huidige vorm tot 27 jaar wordt al afgeschaft, de algehele afschaffing ervan komt in zicht.

Alsjeblieft Wouter, blaas dit enge kabinet op
De intimiderende aanhouding van Gregorius Nekschot staat niet op zichzelf. De angst om arme moslims te kwetsen bepaalt het denken van CDA'ers.

IsraŽl gebaat bij extremisme
In zijn autobiografie Once Upon A Country biedt Nusseibeh een frisse blik op het conflict in het
Midden-Oosten
.

Gerede twijfels bij racistisch karakter moord Kerwin
Zo meldt het tv-programma Profiel. Volgens de Stichting Vrienden van Kerwin schetst de regisseur een "eenzijdig beeld". Natasha Gerson, die onderzoek verrichtte voor Profiel, betwist dat.

Ideologie vermomd als wetenschap
Bijna een kwart van de bijzonder hoogleraren is afhankelijk van het bedrijfsleven. We kijken er al nauwelijks meer van op. Maar het zit het bijvoorbeeld met de onafhankelijkheid van de sociaal-wetenschappelijke adviesraden in Den Haag?

Hippiesfeer ver te zoeken in Christiania
Vrijstad Christiania in Kopenhagen werd in 1970 gesticht. Peter Barton toog naar Denemarken op zoek naar zijn droombeeld.

ReÔntegratie is leven in leugens
Niet lang geleden werden 'bulkpartijen' werklozen door commerciŽle reÔntegratiebedrijven aan elkaar verkocht. Gemeenten hebben geleerd en namen de regie over.

Tibet Festival vreselijk actueel
Een kleine 10.000 mensen namen deel aan het Ticket for Tibet festival, dat afgelopen zondag op de NDSM-werf in Amsterdam werd gehouden.

Alleen tegen de wereld
Liet de moordenaar van Louis SťvŤke zich door Netsjajevs' Cathechismus van een revolutionair inspireren?

Zijn we er dan toch weer ingetuind?
De Tweede Kamer is jarenlang schimmig en onvolledig geÔnformeerd over de vliegreizen van het koninklijk huis. De Oranjes hebben van 2001 tot en met 2006 op gemeenschapskosten voor 8 miljoen euro gevlogen.

Willen wij groei?
De economische groei zal dalen, zegt het Centraal Planbureau. Is dat erg? Volgens veel bekende economen niet.

Terreur demografisch verklaard
Religieus fanatisme of diepe armoede zijn niet de echte oorzaken van het wereldwijd escalerende terrorisme.

De Leugen Regeert
Het kabinet zette hoog in om Wilders te benadelen in het debat over Fitna. Tegelijk bood de kwestie ons inzicht in de manier waarop de overheid langzaam maar zeker bezig is het recht op een vrije meningsuiting in dit land uit te hollen.

Wat ons samenbindt en verdeelt
In zijn boek Het land van aankomst probeert Paul Scheffer een uitweg te vinden uit de impasse waarin de voortwoekerende discussie over integratie terecht is gekomen.

Seksualiteit, rolpatronen en vijandbeelden
Het Krokodillengat is een roman gebaseerd op Saskia Wieringa's eigen onderzoek naar het verhaal achter de Indonesische genocide.

NAVO groeit met VS uit tot een wereldwijde militaire alliantie
De VS willen de NAVO laten evolueren van een Europees-Amerikaanse militaire alliantie naar een wereldwijde, militaire veiligheidsorganisatie.

Tibet valse noot in Olympische ouverture
De Chinese repressie van het Tibetaanse protest in Lhasa roept herinneringen op aan de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Alleen heeft China als gastheer van de Olympische Spelen nu heel wat minder manoeuvreerruimte.

Dagen van Wilders lijken geteld
De wijze waarop de overheid en media er voor gezorgd hebben dat een nog niet bestaand koranfilmpje en diens producent wereldwijd tot controverses heeft geleid, spreekt boekdelen. Het is menens: weg met die enge man!

ReÔntegratie wordt opgeleukt
Work First is de nieuwste toverformule die korte metten moet maken met de langdurige werkloosheid onder burgers. Volgens Nanda van Oo laten de media zich met een kluitje in het riet sturen.

Waar geloof
Er zijn mensen die beweren dat zoiets als de waarheid niet bestaat. Die mensen beschouw ik als weinig integer en betrouwbaar.

Fabelachtige expositie
Kippen en nog eens kippen. Al vanaf zijn jeugd leeft de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen met kippen. Al jaren is hij geobsedeerd door deze beesten.

Ongerijmdheden in strafzaak moordenaar SťvŤke
Niet alle feiten die tijdens de rechtszaak van de moordenaar van Louis SťvŤke op tafel kwamen te liggen, zijn door de media openbaar gemaakt. Een toevoeging.

Proces boek 'Man tegen de Staat' bekostigd door burger
Om de voor hen onwelgevallige passages uit boeken geschrapt te krijgen, stappen bewindslieden en topambtenaren naar de rechtbank. De juridische kosten worden verhaald op de belastingbetaler.


Oh, almachtig Amerika!

Na de Amerikaanse verkiezingen lijkt het aannemelijk dat onder een nieuwe regering de harde kantjes van het huidige beleid eraf gaan, maar dat het in grote lijnen wel gehandhaafd blijft.


Vrouwen zijn ook maar mensen
Het blijft een spelletje zwartepieten. Wie heeft de schuld? De emancipatie is mislukt, dus ergens moet er iemand schuld hebben.
Wie-o-wie?

'Verarmd uranium schaadt de gezondheid'
Het inhaleren van het stof dat vrijkomt bij de verbranding van verarmd uranium in wapens kan leiden tot gezondheidsrisico's. Maar er is epidemiologisch onderzoek nodig voor hard bewijs dat het kanker veroorzaakt.

Van sociale huur naar armenzorg
Omdat de woningcorporaties nu al minder bouwen dan ze slopen en verkopen, zal de omvang van de sociale huursector steeds meer samenvallen met de omvang van de lagere inkomensgroepen en zal de sector steeds meer marginaliseren tot armenzorg.

Hypotheekdrama in de VS
Een golf van gedwongen verkopen met leegstand en voortdurende huisuitzettingen teistert de Amerikaanse maatschappij. De woningmarkt voor koophuizen zakt in elkaar en slaat om zich heen als een van de belangrijkste onruststokers van de wereldeconomie.

Ieder zijn gelijk
In de verwerkelijking van het VN- of vredesideaal ligt zodoende het gelijk van zowel Wilders en de zijnen als dat van de aanhangers van de islam (lees elke religie en ideologie) besloten.

'Benadruk islamvriendelijkheid'
Vanwege de mogelijke vertoning van een film die kritiek op de koran bevat, zijn de Nederlandse autoriteiten in rep en roer. Er wordt gereageerd uit angst in plaats van kracht.

Vlag uit voor dood Soeharto
De Indonesische oud-president Soeharto is met militaire eer bijgezet in het graf van zijn familie bij Solo, in Midden-Java. De organisatie Peoples Against Genocide roept op tot vlagvertoon.

Leugencampagne VS als opmaat voor oorlog Irak
Na de aanslagen in Amerika van 11 september 2001 hebben president Bush en zijn voornaamste regeringsfunctionarissen een campagne gevoerd, waarmee desinformatie werd verspreid over de dreiging van Saddam Hussein.

Veiligheid en transparantie vereist met OV-chipkaart
Nu het duidelijk dat de OV-chipkaart te kraken is, dienen we over te stappen op een nieuwe duurdere maar veiligere techniek. Want als het helemaal mis gaat met de chipkaart dan zou de samenleving alweer leergeld moeten betalen.

Leven in waarheid
De opmerking van koningin Beatrix in haar kersttoespraak dat vooroordelen als waarheid worden aangenomen, roept de vraag op of wij niet allemaal (de koningin incluis) bevooroordeeld zijn wat waarheid betreft.

Film beter dan boek
Het idee dat lezen gezond is, wordt in stand gehouden door zowel de mensen die er hun brood mee verdienen als door al u lezers, die zichzelf wijsmaken dat zolang een boek lezen beter is dan tv-kijken, u goed bezig bent.

Leger te huur
Het uitbesteden van militaire taken neemt steeds grotere vormen aan. Op scholen worden jongeren geronseld, terwijl het militaire apparaat wordt geprivatiseerd.

Cultuur van Schijn
Discriminatie is een overlevingsstrategie om onderscheid te maken tussen dingen en vervolgens je favoriet te kiezen. Dit bewustzijn is het begin van beheersing.

Nederlandse bedrijven zadelen werkloze IsraŽliŽrs op met zinloos werk
Nederlandse bedrijven spelen een centrale rol in een IsraŽlisch work first-programma gericht op werkloze Arabieren en immigranten. Volgens critici maken deze bedrijven "de deelnemers het leven zuur, totdat ze het opgeven en thuisblijven."

Spelen China omgeven door censuur en executies
De organisatie Verslaggevers zonder Grenzen acht het noodzakelijk dat in de aanloop van de Olympische Spelen het IOC, atleten en sportliefhebbers zich kritisch uit zullen laten over de dictatuur in China.

Melkveehoudersvakbond moet boerenverstand gebruiken
De vakbond voor melkveehouders beschuldigt de makers van Meat the Truth van leugens. Volgens de samenstellers van de film echter zijn hun beweringen gebaseerd op onvolledige berekeningen en onjuiste vergelijkingen.

'Plasterk, help mij naast Picasso te staan'
Op last van de directeur van het Haags Gemeentemuseum mag de Iraanse kunstenares Sooreh Hera haar project Adam en Ewald, zevendedagsgeliefden niet exposeren. In een open brief aan minister Plasterk van Cultuur vraagt Hera om steun.


Arhief 2007

Archief 2006

 

 

Naar boven