www.ravagedigitaal.org

'In Venray geen plaats voor dierproeflaboratoria'
De Anti-Dierproeven Coalitie hield haar zoveelste hoorbare protest tegen de mogelijke komst van het ScienceLink bedrijvenpark.

'Maak Europa kernwapenvrij'
Europese burgemeesters op wiens grondgebied Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen, vragen in een opiniestuk dat deze verwijderd worden uit hun gemeente.

Radicale islam gijzelt ons land
De kiezer kan over de islam niet meer zeggen wat hij denkt. Dat is het politieke succes van de jihadisten, meent
Meindert Fennema
.

Rechtbank India: Arresteer mensenrechtenactivisten
De Magistrate Court in de Indiase stad Bangalore heeft opdracht gegeven tot de arrestatie van medewerkers van Nederlandse mensenrechtenorganisaties en een provider.

Hoera! Links Hilversum op het matje!
De publieke omroep gaat onderzoeken hoe links ze is. Prima, vindt Hans van Willigenburg. als zou het onderzoek een slag dieper moeten gaan.

Moore: Amerikaanse gezondheidszorg ziek
Michael Moore haalt in Sicko fel uit naar alles en iedereen die de Amerikaanse gezondheidszorg tot een hel maken.

Kernwapens op Europese bodem gericht op het Midden-Oosten
Uit een onlangs vrijgegeven document van het Amerikaanse Strategic Command blijkt dat de VS de rol van hun kernwapens verruimd hebben. Deze zijn niet louter meer tegen kernwapenstaten gericht, maar ook tegen andere landen die
mogelijk massavernietigingswapens ontwikkelen, zoals Iran

Multi's en koningin op uitbuitingspad in India
Deze week brengen multinationals met hun koningin een bezoek aan India. De Landelijke India Werkgroep gaf de handelsdelegatie een dringende boodschap mee.

'Geef ons Ajax terug!'
Sinds de roemruchtige voetbalclub uit de Amsterdamse Watergraafsmeer in de jaren '90 van een van gezelligheidsvereniging transformeerde tot een zakelijke NV gevestigd in de Bijlmermeer, mort het publiek.

Ian Curtis lost control
Fotograaf en videoclipmaker Anton Corbijn heeft met zijn Control een liefdesbrief over de legendarische rockband Joy Division afgeleverd.

Werkwijze CPB ter discussie
De te verwachten achteruitgang in koopkracht zou komend jaar groter kunnen uitvallen dan Wouter Bos ons doet geloven. De gehanteerde berekeningsmodellen door het Centraal Planbureau deugen namelijk niet.

Migranten Zuid-Korea eisen aandacht op
Sinds twee jaar heeft Zuid-Korea een migrantenbond, uniek in zijn soort. Inmiddels worden de naar schatting 400.000 migranten serieus genomen door de overheid

Technologie degenereert ons tot cyborg
Nederland stevent af op een maatschappij waarin techniek een centrale rol speelt en waarbij het begrip 'veiligheid' de richtinggevende factor is.

Britse milieuactivisten attaqueren uitbreiding Heathrow
Tezamen met lokale bewoners bonden milieuactivisten dagenlang de strijd aan met bedrijven die het vliegverkeer op Heathrow drastisch willen uitbreiden, met een nog rampzaligere luchtvervuiling tot gevolg.

Noticias hekelt rol pers in kwestie FARC-guerrilla
De vaderlandse pers is op zoek naar informatie over Tanja 'Eillen' Nijmeijer en de activiteiten van de FARC in Nederland. Noticias plaatst kanttekeningen bij hun aanpak.

Toerismebranche achter Griekse tragedie
Volgens de gedupeerde bewoners van de Peloponnesos zitten projectontwikkelaars die hun zinnen hebben gezet op aantrekkelijke locaties voor het toerisme tezamen met de overheid achter de recente brandstichtingen.

'Nederland wordt me te heet'
De afgelopen maanden werden radicale dierenrechtenactivisten door pers en politiek afgeschilderd als een agressieve bende. Laurens, één van de deelnemers aan de 'mars tegen dierenleed' van begin augustus in Amsterdam, uit hierover z'n onvrede.

Slechts twee regio's kennen woningnood
Wie wil kraken om de woningnood tegen te gaan, moet in de regio Katwijk/Leiden of in de regio Assen/Groningen zijn. Althans, dat is de conclusie van het ministerie van VROM.

Biometrie: Wir haben es gewußt
Nederland werkt aan het meest perfectionistische persoonsregistratiesysteem sinds de Tweede Wereldoorlog. De invoering van de identificatieplicht in januari 2005 was nog maar het begin.

ID-plicht dient enkel repressie
Waarom zou een mens zich moeten laten identificeren en registreren? Wat bezielt toch al die mensen die dat zo vanzelfsprekend vinden?

Koreanen blijven zich verzetten tegen handelsovereenkomst VS
Eind juni sloten de VS en Zuid-Korea een handelsovereenkomst af. Bij de vakbonden in Zuid-Korea leidde dit onder meer in april tot felle demonstraties.

RFID technologie tweesnijdend zwaard
De RFID-chip wint snel terrein, maar over de risico's die hieraan verbonden zijn, zoals aantasting van privacy en burgerrechten, is nauwelijks iets bekend. Volgens Louise Baanders moet de technologie de mens dienen en mag het niet zo zijn dat de mens uiteindelijk de slaaf van zijn eigen schepping wordt.

Bloeddonoren blijken mensen met wensen
Donoren verlangen meer transparantie en medezeggenschap inzake de verwerking van hun bloed en eisen dat de voorwaarden voor de donoren worden verbeterd. Aanleiding van de kritiek is de commerciële werkwijze van bloedbank Sanquin.

Pensioengeld voor oorlogsgeweld
Naast de productie van landmijnen en clusterbommen investeren Nederlandse pensioenfondsen op grote schaal in militaire ondernemingen. Met een investering van ruim 5 miljard spant ABP de kroon.

'Rigide partijcultuur SP is aan herziening toe'
De voorkeurstemmen op de Overijsselse senator Düzgün Yildirim hebben geleid tot een stevig debat binnen de Socialistische Partij. Inmiddels staat volgens sommige 'kameraden' de partijcultuur ter discussie.

Het rookgordijn van Schokland [opinie]
Na de sterrenshow van minister Koenders op het ingepolderde eiland Schokland, is het nog maar de vraag of hij daarmee de ontwikkelingshulp een tweede leven kan verschaffen.

Speelfilms filmacademie excelleren
Een nieuwe lichting filmmakers maakt de overstap naar het beroepsveld, vol plannen en ambities. Deze week vertoont de filmacademie het werk van 72 afgestudeerde studenten.

Scherpe kroniek over Russisch autoritair regime [boek]
Russisch dagboek bestaat uit de dagboeknotities die Anna Politkovskaja maakte tussen december 2003 en eind augustus 2005 - een periode die Poetin gebruikte om zijn macht te consolideren.

Oorlog van de vlooien [opinie]
Leiders die verkeerde beslissingen nemen, moeten continu door kleine speldenprikken onder druk worden gezet. Een veelheid van kleine acties hebben meer invloed dan een paar grote acties tegen de G8 in Seattle, Genua of Heiligendamm.

Raketschild nieuwste peperdure speeltje van Bush
De Amerikaanse plannen om op Europees grondgebied onderscheppingsraketten en radarsystemen op te stellen, kunnen na vijftien jaar tot een nieuwe Oost-West tegenstelling leiden.

Identificatieplicht mag de prullenbak in
In Zwartboek 2005 en Hoe maakbaar is veiligheid? worden de eerste ervaringen met de per 2005 ingevoerde Wet op de uitgebreide identificatieplicht kritisch tegen het licht gehouden.

Standplaats Giessenburg
Milieuactivisten van GroenFront! baarden zaterdag opzien door op maar liefst zes plaatsen de Betuwelijn te blokkeren. Een van de actievoerders, die met collega's bij het Zuidhollandse Giessenburg de spoorbaan stremde, doet verslag.

G8: Politiepropaganda en mediageweld
De hetzerige berichtgeving over de protesten tegen de G8 werd gestuurd door de autoriteiten, die de pers simpelweg op het verkeerde been wisten te zetten.

Positie koningin onhoudbaar
De premier en de Raad van State kronkelen als een boeienkoning om openheid te voorkomen over het handelen van de koningin, constateert Ulli d'Oliveira.

G8: De ongelijke strijd om de media
Terwijl de journalisten die verslag deden van de G8-Top door de gezagsdragers in de watten werden gelegd, moesten de actievoerders die de pers te woord wilden staan, dit doen onder slechte omstandigheden.

G8: 'Wir wollen eine objektive Presse'
Tussen tal van hindernissen door, in de vorm van opgeworpen wegblokkades, hinderlijke politieposten en een in beslag genomen mediabus, werkte Peter Barton samen met fotograaf Unai Risueño aan het laatste deel van hun G8-dagboek.

Fascinatie voor de seriemoordenaar [film]
Wat is toch de grenzeloze fascinatie voor de seriemoordenaar? Nu The Dead Girl van Karen Moncrieff als Zodiac van David Fincher over dit onderwerp in de bioscoop draaien die duidelijk afwijken van de voorspelbare norm, is dat een dwingende vraag.

'De politie is overrompeld'
Dwars gezeten door een in beslag genomen persbus verzorgt relverslaggever Peter Barton samen met actiefotograaf Unai Risueño met enige vertraging een G8-dagboek vanaf de sperzone rondom Heiligendamm. "Tientallen verbouwereerde ME'ers staan machteloos tegenover de tienduizenden activisten."

Politie heeft handen vol aan G8-betogers
Ondanks de excessief harde aanpak van de tegenstanders van de G8 gedurende de afgelopen dagen, zijn tienduizenden betogers woensdag op de been gekomen in een poging de toegangswegen tot het conferentieoord in Heiligendamm te blokkeren.

'De smeris is uitgeclownd'
Redacteur Peter Barton neemt ons in gonzostijl deze week mee naar de diverse locaties in Duitsland waar wordt gedemonstreerd tegen de G8. Maandag, actiedag rond migratie, was hij met actiefotograaf Unai Risueño onder meer aanwezig bij de bezetting van de immigratiedienst.

'Gierende banden, loeiende sirenes'
Onvoorbereid en een tikkeltje onwetend neemt Peter Barton ons in gonzostijl deze week mee naar de diverse locaties in Duitsland waar wordt gedemonstreerd tegen de G8.

Heiligendamm: Zinvol protest of spektakel? 
Betekenen de komende protestacties tegen de G8-top de wedergeboorte van de antiglobaliseringsbeweging, die een jaar of tien geleden voor het eerst van zich deed spreken maar sinds de bloedige rellen in Genua 2001 in het slop is geraakt?

Rus laat geen traan om dood Jeltsin
Boris Jeltsin hielp de georganiseerde criminaliteit aan de macht, liet delen van het land in een economische afgrond storten en bracht een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens

Nieuw drama in Libanon
De beschietingen van een dicht bevolkt Palestijns vluchtelingenkamp in Libanon baart grote zorgen. De kans dat er radicalisering optreedt in de
Palestijnse kampen is groot.

VN slaat met verkiezing Zimbabwe een modderfiguur [commentaar]
Ondanks fel protest van westerse landen is Zimbabwe gekozen tot voorzitter van de VN-commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Pascal Richard van ZimbabweWatch vindt de verkiezing een aanfluiting. "Als één land een schoolvoorbeeld is van drastische sociaal-economische achteruitgang, dan is het Zimbabwe."

Nieuwe opmars der gladiatoren?
Wapenhandelaren waarvan aantoonbaar bewezen is dat ze zich schuldig maakten aan wapensmokkel, zijn nooit vervolgd. Anonieme bronnen melden dat Gladio, een geheime internationale militaire organisatie, hiervan de oorzaak is.

Repressiegolf stimuleert verzet tegen G8
Met het nodige machtsvertoon en onder valse voorwendselen hebben de Duitse autoriteiten op 9 mei een groot aantal huiszoekingen verricht bij groepen die zich verzetten tegen de komende G8-top.
Met averechts effect.

Harry Zevenbergen maakt furore
Temidden van de oranje-franje van de Haagse Koninginnenach werd Harry Zevenbergen officieel tot stadsdichter benoemd. "Ik ben dichter van de stad en zijn inwoners, géén loopjongen van de politiek."

Staat medeplichtig aan Halabja
Op de dag dat het Gerechtshof in Den Haag een handelaar in gifgassen veroordeelt wegens medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Irak, wordt bekend dat de overheid in de jaren '80 toestond dat bedrijven gifgasgrondstoffen aan Irak konden leveren.

De mens roeit zichzelf uit [boek]
Volgens de neoconservatieve Britse historicus Niall Ferguson is de turbulente periode die begon met de Eerste Wereldoorlog niet ten einde. De westerse wereld is verwikkeld in een proces waarbij het zichzelf langzaam maar zeker ten gronde richt.

Het hofjournaille van de Oranjes
Als gevolg van de kritiekloze houding van de pers én politiek kan de monarchie als ondemocratische staatsvorm weelderig gedijen.

Stop de nieuwe preutsheid [opinie]
De laatste tijd menen publicisten zich in toenemende mate uit te moeten spreken over de pornoficatie van de samenleving, die een negatieve invloed zou hebben op het vrouwelijk gedrag.

Seks moet weer haute couture worden [manifest]
Wij willen afrekenen met het idee dat vrouwelijkheid enkel gedefinieerd wordt door schoonheid. Normaal moet weer normaal worden, het extreme is niet de norm.

Dagboek van een moordenaar
Met de arrestatie van de vermoedelijke moordenaar van Louis Sévèke, druppelen de nieuwsfeiten over diens motief via gelekte dagboekaantekeningen van de dader naar buiten. De advocate van de verdachte heeft het OM gevraagd een onderzoek in te stellen naar het lek bij politie.

Een revolutionaire crimineel?
Indien het verhaal in dagblad De Stentor van vandaag klopt, dan zou Martin T., de moordenaar van Louis Sévèke, in 1996 achter de bomaanslag bij BASF hebben
gezeten.

Moordenaar Louis vast, motief onbekend - Commentaar
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bevindt de moordenaar van de Nijmeegse activist Louis Sévèke zich achter slot en grendel.

Kameraden, sluit de rijen - Opinie
Artikel 7 lid 1 van de Nederlandse Grondwet: Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Zijn EU-medewerkers Europavreemd? - Boek
Bij de EU in Brussel werken zeker 150.000 professionals uit allerlei Europese landen. In De Europeanen gaat Caroline de Gruyter op zoek naar de wortels én de realiteit van het 'verenigd Europa'.

Extreem-rechts zoekt heil buiten de partijpolitiek – opinie
Nieuw Rechts en de Nederlandse Volksunie vielen bij de provinciale verkiezingen van begin maart opnieuw buiten de boot. Buitenparlementair roert extreem-rechts zich daarentegen steeds meer.

Death of A President - film
In oktober 2007 wordt de Amerikaanse president George W. Bush neergeschoten in Chicago. Een man van Syrische afkomst wordt gezien als de belangrijkste verdachte van de
moord.

Europese parlementariërs wonen film over wapenhandel bij
Binnen het bastion van het Europees Parlement werd onlangs de film Dealing and Wheeling with Small Arms vertoond. Een felle aanklacht tegen de internationale handel in kleine wapens, die almaar groter wordt.

VS-IRAN: Roofoverval op nucleaire brandstofmarkt
In de coulissen van het politieke steekspel rond Iran, zijn een paar landen bezig met het vormen van een nieuwe wereldorde. Ze nemen de wereldmarkt voor nucleaire brandstoffen in bezit.

22 februari 2007
Aanpak huiselijk geweld in conservatief Libanon
De Libanese Raad tegen Huiselijk Geweld komt voor slachtoffers op, soms tegen wil en dank. "Het persoonlijke leed verdwijnt naar de achtergrond bij de nationale crisis die we thans doormaken. Het maakt alles moeilijker."

18 februari 2007
Oorlog met Iran: We stonden erbij en keken er naar…
Terwijl de Amerikaanse oppositie tegen het mislukte avontuur in Irak aan kracht wint, bereidt Bush de publieke opinie voor op een aanval op z'n nieuwe doelwit: Iran. Met dezelfde leugens, terwijl de publieke verontwaardiging nagenoeg uitblijft.

14 februari 2007
Fred Spijkers: Eenling in gevecht met de Staat
In 1984 komt Rob Ovaa bij tests van een ondeugdelijke mortiermijn om het leven. Defensie stopt de zaak in de doofpot, waarna Fred Spijkers een jarenlange strijd aanbindt met de autoriteiten

10 februari 2007
Onderdelen tanks via Rotterdam naar oorlogsgebied
Onder toeziend oog van de opsporingsdienst FIOD-ECD en de douane is in 2003 een schip uit de Rotterdamse haven vertrokken met onderdelen voor het vervaardigen van T-54- en T-55-tanks, bestemd voor Eritrea.

8 februari 2007
Censuur doet intrede op internet
Internetprovider UPC is samen met de politie begonnen websites met kinderporno ontoegankelijk te maken voor haar klanten. Andere providers zullen spoedig volgen.

6 februari 2007
Humanitaire crisis in Birma
Al meer dan veertig jaar bezetten de generaals de politieke macht in Birma. Het leger voerde in het najaar van 2006 het zwaarste offensief sinds jaren.

31 januari 2007
Géén copyright voor de publieke omroep - Opinie
Twee keer betalen en dan nog niks mogen. Dat is heel kort door de bocht wat de publieke media ons laten doen. Terwijl er zoveel goedwerkende alternatieven, vrijere licenties, zijn zoals Creative Commons.

27 januari 2007
Demonstranten worden voortaan geroosterd
Met de Silent Guardian, een soort van magnetronkanon, worden demonstranten met hittestralen onder controle gehouden. Het bezorgt je een intens branderig gevoel.

25 januari 2007
Weerstand tegen planvorming recreatiegebied
Het 160 hectare grote recreatiegebied de Berendonck tussen Nijmegen en Wijchen wordt bedreigd door de commercie. Een coalitie van uiteenlopende organisaties verzet zich tegen de plannen.

23 januari 2007
Gent stuurt Roma van hot naar her       
Een groep Roma-families is al maandenlang bezig met een zwerftocht langs leegstaande gebouwen in Gent. Volgens hun steungroep probeert de gemeente met een subtiel ontmoedigingsbeleid de families langzaam te verdrijven.

20 januari 2007
Doel: Walhalla voor krakers
De leegstaande woningen in het Belgische Doel vormen een gretige prooi voor krakers, die nieuw leven in de brouwerij willen brengen.

17 januari 2007
Aanval op Iran: lont in het kruitvat? - Opinie
De spanningen rond Iran nemen toe. Volgens Ed Hollants is de huidige situatie in het Midden-Oosten vergelijkbaar met die voorafgaande de Eerste Wereldoorlog.

11 januari 2007
Zet GroenLinks een streep door het IJmeer?! - Opinie
Amper doet GroenLinks mee aan het college in Amsterdam of één van de wethouders verdedigt een plan om het IJmeer prijs te geven aan woningbouw.

8 januari 2007
Revolutie in Ecuador? - Opinie
Het heeft er alle schijn van dat met de nieuwe president Rafael Correa de linkse orkaan die woedt in Latijns-Amerika nu ook Ecuador heeft bereikt.

5 januari 2007
ExxonMobil nept de wereld
De oliegigant ExxonMobil heeft tussen 1998 en 2005 bijna 16 miljoen dollar (12 miljoen euro) gepompt in 43 lobbygroepen die twijfel zaaien over het broeikasprobleem.

 

Archief 2006

 

 

Naar boven