Ravage Digitaal 2006 Print deze pagina
 


Archief Actienieuws:

Cola en Pepsi onder vuur in India (06-08-06)
Herkraak Utrecht tegen kraakverbod (05-08-06)
Onderzoek kerncentrale Borssele bepleit (04-08-06)
IsraŽl begaat oorlogsmisdaden (03-08-06)
India verbiedt deel kinderarbeid (02-08-06)
GroenFront! bezet bos in Borsbeek (01-08-06)
Opnieuw blokkade bajesboot Rotterdam (31-07-06)
Wake voor Libanon op de Dam (30-07-06)
Manifestatie voor Iraanse hongerstaker (29-07-06)
Bezetting kantoorpand wegens kraakverbod (28-07-06)
Illegale sloop kraakpand Pijnacker (27-07-06)
Inspectie gemanipuleerd maÔsveld (22-07-06)
'Awacskap alleen met ontheffing' (22-07-06)
Woonblok Rotterdam gekraakt (21-07-06)
Plannen oliewinning Canada leiden tot milieuschandaal
(21-07-06)
Rechter verbiedt blokkade vleesgigant Vion (21-07-06)
'IsraŽl kindermoordenaar!' (15-07-06)
Conferentie wapenhandel eindigt in fiasco (10-07-06)
Obrador dreigt met protest in Mexico (06-07-06)
Knuffelaap voor minister OCW (04-07-06)
Met ontwikkelingshulp de markt op (04-07-06)
Den Haag treedt bruut op tegen vredesactivisten (04-07-06)
Zwolse krakers op de bres voor cultuurhuis (01-07-06)
Hongerloon voor arbeiders WK-bal (30-06-06)
GroenLinks verkwanselt principes (29-06-06)
Utrecht kraakt herenhuis (28-06-06)
ME-er breekt arm toeschouwer ontruiming (27-06-06)
Weerstand tegen plan vrije export defensiegoederen
binnen EU
(27-06-06)
Protesten tegen bajesboot (26-06-06)
Milieu-activisten inspecteren proefveld maÔs (24-06-06)
Reclame aan de horizon (22-06-06)
Peijs wijst alternatief A6-A9 van de hand (20-06-06)
Nieuw succes in strijd tegen dam India (20-06-06)
VROM: Enorme geluidsoverlast Schinveld (19-06-06)
Groot pand gekraakt in Zwolle (18-06-06)
Actie tegen kolencentrale (13-06-06)
China's foute wapenhandel (12-06-06)
Nederland betrokken bij bewapening Pakistan (12-06-06)
Start campagne tegen kraakverbod (12-06-06)
Personeel Circus Renz intimideert dierenvrienden (10-06-06)
Vrijheid voor eco-activisten VS! (09-06-06)
Wetswijziging moet kraken strafbaar maken (09-06-06)
Bulgarije wil krakers weg hebben (08-06-06)
Krakers beklimmen de 'Hef' (07-06-06)
Actiegroep vernielt hek Johannes Postkazerne (07-06-06)
Volleyballen in Ter Apel (04-06-06)
Gevangenen GuantŠnamo stoppen hongerstaking (04-06-06)
Betoging tegen huurbeleid (03-06-06)
Actievoerders bezetten taxibaan Schiphol (02-06-06)
VS werkt aan Europees anti-raketschild (01-06-06)
G-Star schendt arbeidsrechten in India (01-06-06)
Circuseigenaar voor rechter (31-05-06)
Hongerstaking Brussel voorbij (31-05-06)
Activisten blokkeren hoofdkantoor ENCI (30-05-06)
Grote steden voor uitbreiding antikraak (29-05-06)
Lawaaibetoging bij detentieboot (28-05-06)
Opnieuw protest tegen Circus Belly (27-05-06)
Aanhoudingen bij antifa-protest (27-05-06)
Antwerpen herdenkt slachtoffers racisme (26-05-06)
Extreem-rechts op Stadionplein (26-05-06)
Antifascisten tegen JOVD-debat met Vlaams Belang (26-05-06)
Krakers Raaks vrijgesproken (23-05-06)

< Recentere berichten | Oudere berichten >

Cola en Pepsi onder vuur in India

NEW DELHI, 6 augustus 2006 Ė Het Indiase hooggerechtshof heeft Coca-Cola en Pepsi om informatie gevraagd over de ingrediŽnten en chemische samenstelling van hun producten. Uit onderzoek blijkt dat de frisdranken een gevaarlijke hoeveelheid pesticiden bevatten. Inwoners van Mehediganj intussen voeren een verwoede strijd tegen Coca-Cola wegens het onttrekken van grondwater.


Colaflessen in India worden verbrand uit protest tegen de giftige inhoud

In verband met aanwijzingen dat de frisdranken pesticiden zouden bevatten onderzochten analisten 57 monsters van elf verschillende soorten frisdrank, alle geproduceerd door Coca-Cola India en PepsiCo India. Hieruit blijkt dat in de frisdranken gemiddeld 24 keer meer pesticide zit dan de toegestane hoeveelheid. Het zou gaan om een cocktail van vier tot vijf verschillende soorten bestrijdingsmiddelen. Het onderzoeksresultaat heeft tot diverse protesten geleid.

Indiase fabrikanten verwerpen de testresultaten, maar volgens sommige Indiase boeren is cola juist het beste en goedkoopste bestrijdingsmiddelÖ Wettelijke kwaliteitsnormen voor frisdranken ontbreken vooralsnog in India. Het kent alleen een pesticide-norm voor drinkwater. Een parlementaire commissie adviseerde in 2004 invoering van een kwaliteitsnorm voor frisdrank.

De vestiging van een fabriek van Coca-Cola in het dorp Mehediganj ligt al geruime tijd onder vuur. De grond, voorheen gemeenschapsbezit van het dorp, kwam in 1999 in handen van Coca-Cola. De fabriek maakt gebruik van grootschalige machines en generatoren om het grondwater op te pompen voor het fabriceren van frisdranken en 'mineraal' water. De fabriek haalt dagelijks 250 duizend liter water naar boven.

Het drinkwaterpeil in de putten daalt de laatste jaren. Volgens de inwoners van Mehediganj en omgeving is dit het gevolg van de werkzaamheden in de fabriek. Geheel in de geest van Gandhi zijn enkele boeren daarop hun strijd begonnen tegen een van de grootste multinationals ter wereld. Boeren met hun kroos ondernamen inmiddels actie tegen de fabriek.

Bij het eerste protest vorig jaar nam slechts een tiental deelnemers deel, maar inmiddels is het verzet uitgegroeid tot tweeduizend mannen, vrouwen en kinderen. Er werd een hongerstaking op touw gezet en er werden tiendaagse voettochten georganiseerd. Een van deze voettochten eindigde november vorig jaar in een confrontatie met de oproerpolitie die het lijdzame verzet met lange latten beŽindigde. Hierbij werden 300 mensen gearresteerd.

 

Herkraak Utrecht tegen kraakverbod

UTRECHT, 5 augustus 2006 - Actiegroep Woonstrijd! is na de actieweek in Leiden vandaag neer gestreken in Utrecht. Uit protest tegen het plan om een algeheel kraakverbod in te voeren is een pand aan de Vismarkt in het centrum opnieuw gekraakt.


November 2005 hingen krakers een spandoek over de steigerreclame die de gevel van Vismarkt 4 aan het
oog onttrok

In 1993 werd Vismarkt 4 voor de eerste maal gekraakt. Directe aanleiding destijds waren de plannen van de toenmalige regering (Lubbers III) om een kraakverbod in te voeren. In de tussentijd hebben er twaalf jaar lang krakers in gewoond waarna het na ontruiming in 2005 ruim een jaar heeft leeggestaan.

Gezien de ligging en de historie van het pand aan de Vismarkt is de bestuurlijke druk die vanuit het college van B&W op de eigenaar wordt uitgeoefend bijzonder hoog. Toch concludeert wethouder Bosch op 12 juli jl. dat er tot dusver geen spectaculaire werkzaamheden in het pand waarneembaar zijn geweest. Sinds de ontruiming is er niets wezenlijks met het pand gebeurd om gebruik mogelijk te maken. De gemeente is daarom van plan een onteigeningsprocedure te starten.

Volgens de krakers is het duidelijk dat de kraak van vandaag verre te prefereren valt boven leegstand. "Wij zullen er in ieder geval voor zorgen dat de voorkant van het pand weer toonbaar wordt", aldus kraker Rogier. Op het moment dat een onwelwillende eigenaar een pand leeg laat staan of laat verkrotten, is het erg moeilijk hier verandering in aan te brengen. Kraken is dan eigenlijk het enige echte pressiemiddel.

Onlangs is Woonstrijd! in Leiden een actietour gestart uit protest tegen de plannen voor een kraakverbod. Kort voor het zomerrecces, en de val van Balkenende II, heeft het kabinet aangegeven een algeheel kraakverbod door te willen drukken. Tegen dit plan is al veel weerstand gerezen. Een groot aantal gemeenten (waaronder Utrecht), maatschappelijke organisaties, huurdersverenigingen en politieke partijen hebben zich inmiddels uitgesproken tegen een kraakverbod.

Website Woonstrijd!

 

Onderzoek kerncentrale Borssele bepleit

AMSTERDAM, 4 augustus 2006- De milieuorganisatie Greenpeace dringt er bij het ministerie van VROM op aan zo snel mogelijk onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van de kerncentrale in Borssele en de kernreactoren in Petten en Delft. Directe aanleiding is een ernstig incident in Zweden door stroomuitval.

Het incident gebeurde vorige week in de centrale van Forsmark bij Stockholm. Door kortsluiting stopte de reactor abrupt. Zo'n situatie zorgt voor oververhitting die moet worden opgevangen door een met dieselgeneratoren aangedreven koelsysteem. Wegens een constructiefout sloegen echter niet alle noodgeneratoren automatisch aan. Pas na 23 minuten kreeg het personeel ze handmatig aan de praat.

Volgens een expert is Zweden met geluk ontsnapt aan een tweede Tsjernobyl. Ook in dit geval had de fout in de koeling kunnen leiden tot het smelten van de reactor en het vrijkomen van radioactiviteit. Onderzoek door de Zweedse nucleaire autoriteiten heeft geleid tot stillegging van vijf van de tien Zweedse kerncentrales.

Naar aanleiding van dit incident heeft het Duitse ministerie van milieu een onderzoek ingesteld naar de Duitse kerncentrales. Greenpeace wil nu onmiddellijk een onderzoek in Nederland. Bij de geringste twijfel over veiligheid moeten de kernreactoren stil worden gelegd, aldus de milieuorganisatie.

Als de stroom uitvalt en de noodstroomvoorziening faalt, verliest de exploitant de controle over de reactor. Hierdoor is het niet meer mogelijk de reactor te koelen en dit kan tot een kernsmelting leiden. Een rapport van de nucleaire toezichthouder van de Verenigde Staten gaf aan dat vijftig procent van alle meltdownscenario's begint met stroomuitval.

In een vorig jaar gepubliceerd rapport benadrukt Greenpeace de risico's van de noodstroomvoorzieningen en de veelvuldige problemen die de VS en Duitsland hiermee met hun kernreactoren hebben. Greenpeace ontdekte verder dat er vorig jaar juli dichtbij Nederland een zelfde soort incident als in Zweden plaatsvond, namelijk in de Belgische reactor Tihange-2. Tijdens een test ontbraken twee van de drie noodvoorzieningen.

Ook Finland had problemen met twee kerncentrales. De Finse nucleaire toezichthouder STUK zegt dat deze problemen opgelost zijn, maar het blijft onduidelijk of de stroomvoorzieningen bij noodgevallen werkelijk goed functioneren. "Een wereldwijd onderzoek naar de noodstroomvoorzieningen van alle 443 kerncentrales is dringend gewenst", aldus Thijssen.

 

IsraŽl begaat oorlogsmisdaden

WASHINGTON, 3 augustus 2006 Ė Na drie weken bombarderen verdringen de mensenrechtenorganisaties zich in Zuid-Libanon om officieel te constateren wat we in wezen al langer weten: IsraŽl maakt zich schuldig aan oorlogsmisdaden.

Het faalt er systematisch in bij bombardementen een onderscheid te maken tussen Libanese burgers en Hezbollah-strijders. Dit concludeert Human Rights Watch (HRW) na een eerste onderzoek. "Het beeld dat IsraŽl ons probeert voor te houden is fout", zegt uitvoerend directeur van HRW Kenneth Roth. "In de vele door ons bestudeerde aanvallen waarbij burgerdoden vielen, waren er geen Hezbollah-troepen in de buurt."

Bij de twintig IsraŽlische aanvallen die de mensenrechtenorganisatie onder de loep nam, stierven 153 burgers in huizen of voertuigen. Daaronder bevonden zich 63 kinderen. In geen enkele van de gevallen vonden HRW-onderzoekers bewijs dat er genoeg militaire redenen bestonden om de aanvallen te rechtvaardigen. Het risico op burgerslachtoffers was te groot en in veel gevallen bleek er niet eens een militair doelwit in de buurt.

In andere gevallen lijkt het IsraŽlische leger het zelfs met opzet op Libanese burgers gemunt te hebben, zegt HRW in het rapport Fatal Strikes: Israel's Indiscriminate Attacks Against Civilians in Lebanon. "Door systematisch te weigeren het onderscheid tussen soldaten en burgers te maken, maakt IsraŽl zich schuldig aan een van de fundamenteelste oorlogsregels: de plicht om enkel militaire doelwitten aan te vallen", concludeert het rapport.

Het rapport van HRW volgde luttele uren na de publicatie van haar voorlopige onderzoeksresultaten over de IsraŽlische aanval op een appartementsgebouw op het Zuid-Libanese dorp Kana, op 30 juli. HRW stelde daar de dood vast van 28 burgers onder wie 16 kinderen. Aan de hand van interviews en eigen onderzoek besloot HRW dat er in of rond het appartement geen Hezbollah-strijders actief waren geweest, zoals IsraŽl eerder heeft beweerd.

Momenteel onderzoekt een delegatie van Amnesty International in Tyrus, Zuid-Libanon, de mensenrechtenschendingen en inbreuken op het internationaal humanitair recht. Duizenden Libanezen hebben in hun vlucht voor de IsraŽlische aanvallen tijdelijk onderdak gevonden in deze stad. De delegatie brengt tevens een bezoek aan het nabijgelegen Kana.

Deze week is ook een tweede delegatie van Amnesty naar IsraŽl vertrokken. Die wil vooral inzicht krijgen in de impact van de raketaanslagen bij burgers in het noorden van IsraŽl. De delegatie wil ook informatie van de IsraŽlische overheid in verband met een onderzoek tegen enkele IsraŽlische militairen die betrokken waren bij incidenten in het zuiden van Libanon waarbij doden vielen.

India verbiedt deel kinderarbeid

NEW DELHI, 2 augustus 2006 - India stelt een volledig verbod op kinderarbeid in. Vanaf oktober mogen Indiase kinderen onder de veertien ook niet meer werken in de horeca of als huishoudelijke hulp. Kinderarbeid in de landbouw en de eigen huishouding blijft toegestaan.


Een kind aan het werk met een pers voor suikerriet
in India

Tot nu toe mochten kinderen onder de 14 jaar in India al niet meer werken in fabrieken, mijnen en op andere gevaarlijke arbeidsplaatsen. Desondanks werken kinderen nog massaal in fabrieken omdat de naleving van de wet niet wordt afgedwongen.

De campagne 'Stop kinderarbeid', waartoe in Nederland de Landelijke India Werkgroep (LIW) behoort, juicht het besluit van de Indiase regering van harte toe. "Dit is een belangrijke stap na alle druk op India om meer werk te maken van de bestrijding van kinderarbeid", laat Gerard Oonk van LIW weten.

Oonk is echter teleurgesteld in het feit dat niet besloten is om ook het werk in de landbouw en in het eigen huishouden aan banden te leggen. Daarvoor moet het recht op onderwijs, sinds kort in de Grondwet, beter in de praktijk worden gebracht. Naar schatting gaan circa 100 miljoen kinderen in India tussen de 5 en 14 jaar niet naar school.

De beslissing van de Indiase regering lijkt ook een reactie op een voorlopige uitspraak van het Indiase Hooggerechtshof. Daarin wordt gesteld dat de huidige kinderarbeidwet niet strookt met het fundamentele recht op onderwijs. Dit recht is onlangs in de Indiase Grondwet opgenomen.

Volgens de Wereldbank werken in India zo'n 44 miljoen kinderen. Dat is het hoogste aantal in de wereld. Armoede is een belangrijke oorzaak voor het verschijnsel. Kinderen leveren vaak een onmisbare bijdrage aan het gezinsinkomen, ook al worden zij slecht betaald.

 

GroenFront! bezet bos in Borsbeek

BORSBEEK, 1 augustus 2006 - Een twintigtal actievoerders van onder meer Boomspotting en GroenFront! zijn in de nacht van maandag op dinsdag begonnen met het bezetten van het bos bij Fort III in Borsbeek nabij Antwerpen. Ze willen hiermee de geplande boomkap zo lang mogelijk zien tegen te houden.

De bomen van Fort III moeten verdwijnen om de veiligheid vanwege de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Deurne-Antwerpen, waar voornamelijk zakenvluchten worden uitgevoerd, te vrijwaren. De situatie lijkt hiermee op die van Schinveld in Z-Limburg. De aannemer voert de komende dagen nog voorbereidende werkzaamheden uit, alvorens de echte kap- en snoeiwerken van start gaan.

De actievoerders nemen het zekere voor het onzekere en hebben afgelopen nacht al de eerste boomhutten gebouwd. Het bouwen van de hutten verliep niet eenvoudig aangezien de politie hinderlijk aanwezig was in de vorm van regelmatige patrouilles. Uiteindelijk zijn er drie hutten in de bomen aangebracht.

"Het maakt niet uit of we hier een week, een maand of een jaar moeten zitten. Zolang het bos maar niet gekapt wordt," zegt Kurt van GroenFront!. De actievoerders krijgen ook bijstand van mensen die deelnamen aan de bezetting van het Lappersfortbos bij Brugge en de Schinveldse Bossen in het Nederlandse Limburg.

Fort III en het bos dat er omheen ligt, vormen tezamen een natuurgebied dat beheerd wordt door Natuurpunt Schijnvallei. Het is een belangrijke biotoop voor vleermuizen, waaronder een aantal zeldzame soorten zoals de Franjestaart. Naar verwachting zal de kap van het bos woensdag beginnen. De activisten ondersteunen met hun initiatief de al jaren lopende pogingen van buurtbewoners om de kap van het bos en de uitbreiding van het vliegveld tegen te houden.

Meer informatie, updates en foto's zijn te vinden op de websites van GroenFront! en Boomspotting

 

Opnieuw blokkade bajesboot Rotterdam

ROTTERDAM, 31 juli 2006 - Gewapend met ladder en sloten voerden veertien personen maandagochtend vroeg actie bij de bajesboten in de Rotterdamse haven, alwaar asielzoekers worden opgesloten voordat ze op het vliegtuig richting land van herkomst worden gezet.

Nadat de eerste actievoerder rond zes uur in de ochtend over de dubbele hekken was geklommen, werd hij met geweld gearresteerd door de aanwezige bewaking. Dat gaf de overige activisten mooi de tijd zich met lock-ons Ė stalen buizen met inwendige sloten waar aan weerszijden armen in worden gestoken - vast te maken aan de hekken en de elektriciteitskabels op het dak van de boot. Hiermee was de blokkade van de toegang tot de bajesboot een feit, een herhaling van de actie van 26 juni.

Niet veel later arriveerde de politie. Voor het losmaken van de zeven vastgeketende actievoerders moest de brandweer komen opdraven. Die knipte enorme gaten in het hekwerk, waarna de eerste actievoerders met hun armen nog in de lock-on konden worden aangehouden door de politie. Aan de persoon die zich op het dak van de bajesboot bevond, had de brandweer een beduidend zwaardere klus. Aangezien deze zich aan een elektriciteitskabel had vastgeketend, diende eerst de electricien langs te komen.

Intussen hadden de overige actievoerders zich geposteerd op de kade met het spandoek 'Vluchten is geen misdaad; stop detentie van vluchtelingen en mensen zonder papieren'. Passanten die op weg waren naar hun werk gaven er blijk van de actie wel te zien zitten. "Snijbrander nodig?", riepen ze in plat Rotterdams vanuit hun busje, na het zien van het spandoek. "Heb je al die mensen zo vrij!"

Ook de brandweermensen, die even niets te doen hadden, staken de actievoerders op de kade een hart onder de riem. "Ik kan het me voorstellen dat het niet leuk is om hier te zitten", zei een van hen. "Ik had die actievoerders dan ook liever niet losgemaakt, want ik ben het helemaal met ze eens." Hij kreeg bijval van een collega: "Die activisten doen goed werk."

Toch moest er om kwart over acht Ūets gebeuren om ook de enig overgebleven actievoerder weg te krijgen. De brandweer knipte uiteindelijk de elektriciteitskabels maar door, wat volgens een agent een "enorme schade" veroorzaakte. Met de lock-on nog om zijn arm werd ook hij naar de gereedstaande politiebus geleid en afgevoerd. De zeven actievoerders werden in verzekering gesteld.

Een woordvoerder van de Europese Organisatie voor Rechtspositie van Gedetineerden (EORG), die de actie ondersteunde, zei na afloop tevreden te zijn. "De vorige keer waren we al na een uurtje weggehaald. Dit keer hebben we het twee en een half uur vol gehouden, een vooruitgang." De organisatie wil de actievorm maandelijks herhalen. (PB)

 

Wake voor Libanon op de Dam

AMSTERDAM, 30 juli 2006 Ė Zondagavond om acht uur vond op de Dam in Amsterdam een wake plaats ter nagedachtenis aan de duizend Libanezen die tot nu toe zijn omgekomen bij IsraŽlische bombardementen. Directe aanleiding was het bombardement op Qana eerder die dag, waarbij zestig burgers om het leven kwamen.


Foto: Thomas Schlijper (schlijper.nl)

 

Manifestatie voor Iraanse hongerstaker

DEN HAAG, 29 juli 2006 - Ongeveer vijftig mensen hebben op het Plein in Den Haag geprotesteerd tegen het inhumane asielbeleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken. Aanleiding is de penibele situatie waarin Ali Reza Anoushei (32) uit Iran verkeerd na 47 dagen zonder voeding.


Ali Reza Anoushei op het Plein in Den Haag

Tot ieders verbazing nam Anoushei zelf deel aan het protest, al was het vanwege zijn zwakte vanuit een liggende positie. Drie dagen eerder, op dag 44 van zijn hongerstaking, werd hij opgenomen in het ziekenhuis na het vertonen van ernstige verschijnselen van ondervoeding.

De man raakte naar eigen zeggen in 1998 betrokken bij een studentenopstand in hoofdstad Teheran. Daarbij zijn veel mensen opgepakt door het Iraanse regime. Anoushei vluchtte daarop naar Nederland waar hij na aankomst de diagnose post-traumatische stresstoornis en paranoÔde waanstoornis kreeg opgelegd. Hij is daar vervolgens in 2002 en 2004 voor behandeld. Zijn behandelend arts schreef hierover in een rapportage van 23 mei 2006 dat verdere behandeling en medicatie 'zeer belangrijk' is voor Anoushei.

Maar de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) wilde de man terug sturen naar Iran, omdat het daar veilig zou zijn en de benodigde medische hulp ook in Iran gegeven zou kunnen worden. De rechter oordeelde in maart van dit jaar echter dat het advies van het Bureau Medische Advisering (BMA), waarop het besluit van de IND was gebaseerd, onduidelijk was over de kwaliteit van de Iraanse behandelmogelijkheden.

Minister Verdonk ging tegen de uitspraak van de rechter in beroep bij de Raad van State. Zij is van mening dat de rechter enkel in had mogen gaan op de juridische aspecten van de door de IND gevolgde procedure en niet op de kwaliteit van het BMA. De Raad van State gaf haar hierin gelijk.

De IraniŽr wil echter koste wat het kost in Nederland blijven, uit angst voor zijn veiligheid. Vluchtelingenorganisatie PRIME ontfermt zich over deze vluchteling. Sinds 8 juni is hij op het Plein in hongerstaking, omdat hij "liever sterft dan dat hij terug gaat naar Iran", aldus een vriend van Anoushei.

Kandidaat-Kamerlid Renske Leijten voor de SP wees in een toespraak op het Plein op de 170.000 mensen die de handtekeningenactie 'een royaal gebaar', waarin de koningin werd opgeroepen een generaal pardon af te kondigen, hebben getekend. Ze riep niet alleen minister Verdonk op humaner om te gaan met asielzoekers, ook premier Balkenende kreeg een veeg uit de pan.

Tijdens de manifestatie namen enkele deelnemers spontaan het initiatief handtekeningen op te halen onder de aanwezigen met als doel Anoushei ervan te overtuigen zijn hongerstaking te beŽindigen. Dit uit hevige bezorgdheid over zijn gezondheid. Het initiatief mocht niet baten. (PB)

 

Bezetting kantoorpand wegens kraakverbod

LEIDEN, 28 juli 2006 Ė Met de kraak van een leegstaand kantoorgebouw aan het Stationsplein in Leiden is een landelijke 'actietour' tegen het dreigende kraakverbod van start gegaan. Het gebouw zal de komende dagen worden omgetoverd in een alternatief sociaal project.

Het gebouw, dat zich op de hoek van het Stationsplein en Schuttersveld bevindt, staat pal naast het befaamde gat van Van de Putte en is in erfpacht bij Bonavella Holding BV. De krakers hekelen de rol van Ronnie (Ronald) van de Putte, de projectontwikkelaar die zich in hun ogen al meer dan dertig jaar schuldig maakt aan speculatie.

Nadat Van de Putte in de tweede helft van de jaren '70 'honderden huizen liet verkrotten, knokploegen inzette en illegaal woningen sloopte in met name Amsterdam, is hij nooit meer opgehouden de samenleving te terroriseren met zijn eigendomsvergaring', aldus de krakers. Door een uiterst gehaaide structuur van BV-tjes, die onder meer doodloopt op CuraÁao, heeft de ex-'Krottenkoning van Amsterdam' vaak kunnen ontkomen aan rechtsvervolging.†

In Leiden staat Van de Putte bekend vanwege het gapende gat pal voor het Centraal Station. Hoewel de gemeente Leiden al vanaf begin 2002 praat over onteigening van het gat van Van de Putte, is daar nog weinig van te merken. Doordat de projectontwikkelaar bovendien al sinds maart 2003 de inmiddels gekraakte kantoorflat feitelijk in erfpacht heeft, dreigt hij grote delen van het stationsgebied in handen te krijgen.

Met de kraakactie van vandaag, die tevens het startsein vormt van een actietour door Nederland, richten de krakers zich ook tegen het door kabinet Balkenende II voorgenomen kraakverbod. 'De aanval van minister Dekker is er een gericht op de ideologie van krakers. (Ö) Dat kraken ook onderdeel uitmaakt van een sociale strijd tegen woningnood en voor het behoud van sociale woningbouw wordt door de minister volledig genegeerd', aldus de krakers.

Lees ook de website van de actiegroep Woonstrijd

 

Illegale sloop kraakpand Pijnacker

PIJNACKER, 27 JULI 2006 - Burg Wegtransportmiddelen B.V. uit Pijnacker vond het blijkbaar niet zo leuk dat het naastgelegen huis aan de Katwijkerlaan gekraakt was. Het werd daarom maar plat gegooid, zonder toestemming van de gemeente.

De sloop van het pand aan de Katwijkerlaan werd ontdekt voor een voormalige bewoner die er is opgegroeid. De eigenaar van het perceel, Burg Wegtransportmiddelen BV, ging tot illegale sloop over nadat in een eerder stadium een gezin er haar intrek in had genomen. Dit door het na langdurige leegstand te kraken.

Het krakersgezin had vorige week al contact met de politie gezocht, omdat sloopwerkers zomaar begonnen met de sloop. Tussen de krakers en de eigenaar werd toen afgesproken dat de sloopwerkzaamheden niet verder zouden gaan voordat de krakers op de hoogte waren gesteld. Kennelijk vond de eigenaar dat de krakers nu op de hoogte waren en is het huis alsnog gesloopt.

Overigens is de gemeente niet blij met deze vorm van eigenrichting, waarvoor geen vergunning is verleend. Die vergunning is op 24 juli aangevraagd, maar toen lag het huis al in duigen. De gemeente Pijnacker-Nootdorp stelt een onderzoek in naar de gang van zaken, maar laat bij monde van een perswoordvoerder weten dat hier niet teveel van verwacht moet worden.

Eerder kwam het in soortgelijke gevallen elders in het land tot verplichte heropbouw van het gebouw. "Maar dat is doorgaans bij beschermde monumenten. Als dat hier ook het geval blijkt, dan zouden wij die maatregel ook op kunnen leggen. Maar het onderzoek spitst zich nu vooral toe op de vraag of het pand gesloopt had mogen worden", aldus de woordvoerder. De eigenaar was niet bereid tot het geven van commentaar. Waar de krakers naartoe zijn, is onbekend. (PB)

 

Inspectie gemanipuleerd maÔsveld

BLITTERSWIJCK, 22 juli 2006 Ė Mannen in witte pakken met mondkapjes hebben in een maÔsveld even buiten Blitterswijck bodemmonsters genomen, waarschuwingsborden geplaatst en het veld afgezet met lint. Met deze symbolische actie vestigde de milieuorganisatie A Seed de aandacht op het genetisch gemanipuleerde gewas.

De actievoerders wilden door middel van een 'inspectie' controleren of de gegevens die door de overheid en het onderzoeksinstituut zijn verstrekt aangaande de proef ook juist zijn. Daarnaast deden zij eigen onderzoek door middel van het nemen van bodemmonsters en verstrekten de activisten uitleg aan omwonenden.

Het veld met de gemanipuleerde maÔs maakt onderdeel uit van een proef met zes velden die in opdracht van het ministerie van LNV door Plant Research International (PRI) wordt uitgevoerd. De proef bestaat uit ťťn hectare gemanipuleerde maÔs waar vier zogeheten receptorveldjes met gewone maÔs omheen liggen. Het doel van de proef is te meten hoe sterk de uitkruising op een afstand van 25 meter is.

Er is veel kritiek op de proef van PRI en die komt niet alleen uit de hoek van milieuactivisten. Onafhankelijke wetenschappers hebben reeds aangegeven dat de opzet van de proef geen relevante gegevens over uitkruising zullen opleveren. A Seed vraagt zich af waarom de proef in hert Limburgse Blitterswijck dan Łberhaupt plaatsvindt? Volgens PRI levert de proef wel andere interessante gegevens op, maar het is onbekend waar men dan op doelt.

De inspecteurs van A Seed vonden overigens afwijkende gegevens wat betreft de omvang van de receptorvelden en de afstand naar andere maÔsvelden dan officieel opgegeven. Zo bevond de maÔs zich op een afstand van ongeveer 270 meter, terwijl de overheid beweert dat er binnen 500 meter van het proefveld geen andere maÔs geteeld wordt.

 

'Awacskap alleen met ontheffing'

MAASTRICHT/SCHINVELD, 22 juli 2006 - Wie met motorzagen aan het werk wil in een stiltegebied moet een ontheffing aanvragen. Dat geldt ook voor het ministerie van VROM als ze in het bos bij Schinveld de laatste hectare wil gaan kappen. Dat schrijft de provincie Limburg in een brief aan het ministerie.

VROM heeft de provincie gevraagd om de Provinciale Milieu Verordening (PMV) zodanig aan te passen dat er een uitzondering wordt gemaakt voor de Schinveldse bossen. Daar wil het ministerie nog bijna ťťn hectare bos kappen om de aanvliegroute van Awacsvliegtuigen van de NAVO-basis in Geilenkirchen volledig obstakelvrij te maken. Den Haag voelt er, gezien de tegenwerking van lokale overheden in het verleden, weinig voor om daarvoor via de gangbare weg een ontheffing aan te vragen bij het college van B&W in Onderbanken.

In december 2005 omzeilde VROM de net in werking getreden PMV door het bewuste artikel 5.10 - dat over het gebruik van luidruchtige apparatuur in stiltegebieden gaat - te schorsen met een koninklijk besluit. De Raad van State had immers toestemming gegeven voor de bomenkap en het Rijk had weinig behoefte aan nog meer procedures.

De schorsing gold in principe tot 1 juli van dit jaar. Op die datum moest VROM besluiten of artikel 5.10 van de PMV blijvend verdwijnt. Omdat het ministerie daar nog niet uit is, is op 29 juni opnieuw een koninklijk besluit genomen. Dit is geldig tot 20 december 2006. Ondertussen overlegt het ministerie met de Limburgse gedeputeerde Bert Kersten om te kijken of er een derde optie is: tekst aanpassen.

Maar daar voelt de provincie niets voor. Gedeputeerde Staten realiseert zich dat de bescherming van alle stiltegebieden eronder lijdt als VROM het mes in de verordening zet. Want dan hoeft niemand meer een ontheffing aan te vragen als hij in een stiltegebieden in Limburg aan de slag wil met motorapparatuur. Toch stelt de provincie in de brief dat andere argumenten zwaarder wegen, zoals de vrees dat een aanpassing 'opnieuw tot grote onrust' zou leiden.

Bovendien heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om de kap van de laatste 0,7 hectare uit te stellen tot na de uitspraak in de bodemprocedure bij de Raad van State over de hele kwestie. Het zou daarom een 'verkeerd signaal' zijn om VROM nu tegemoet te komen. Verder heeft het Rijk voldoende tijd gehad om bezwaar te maken toen de milieuverordening nog niet van kracht was, zo schrijven Gedeputeerde Staten: 'Er is toen van Rijkszijde niet of onvoldoende gereageerd.'

Ook ziet de provincie niet in waarom VROM niet gewoon via de normale weg een ontheffing aanvraagt: als het ministerie zorgvuldig handelt zou ook Onderbanken die ontheffing niet kunnen weigeren. Gedeputeerde Kersten was gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Ook bij VROM kon gistermiddag niemand reageren.††

Bron: Limburgs Dagblad

 

Woonblok Rotterdam gekraakt

ROTTERDAM, 21 juli 2006 Ė Jongeren hebben vrijdag twintig langdurig leegstaande woningen aan de Snellinckstraat bezet in de Rotterdamse wijk Middelland. Woning Bedrijf Rotterdam wil de woningen renoveren, maar laat ze leeg staan tot ongenoegen van de resterende bewoners in de straat. Zij zijn dan ook tevreden met de komst van de krakers.

Woning Bedrijf Rotterdam heeft het plan opgevat om zowel in de Snellinckstraat als de nabijgelegen Zwaerdecroonstraat woningen te renoveren. Deze woonblokken staan inmiddels al langer dan een jaar leeg, tot ongenoegen van de resterende inwoners in de straten. Actiegroep het Lincke Zwaerd staat dan ook achter de veertig krakers.

"De Snellinckstraat is erg kwetsbaar omdat er nog maar elf huurders wonen", zegt Margo van Ewijk van het Lincke Zwaerd in het Algemeen Dagblad. "Het risico dat er junks intrekken is erg groot. In deze krakers hebben we meer vertrouwen." Uitgezonderd van nummer 38 zijn alle gas- en waterleidingen uit de woningen gesloopt. In december wil Woning Bedrijf Rotterdam beginnen met de renovatie.

 

Plannen oliewinning Canada leiden tot milieuschandaal

BROOKLIN, Canada, 21 juli 2006 - Duizenden kubieke kilometers Canadees oliezand worden op dit ogenblik ontgonnen om tegemoet te komen aan de Amerikaanse vraag naar olie. Milieuactivisten spreken van het grootste milieuschandaal in Canada.

Canada is in alle stilte de grootste buitenlandse olieleverancier van de VS geworden. Dagelijks gaan 2,1 miljoen vaten olie naar de VS. Daarmee voorziet Canada in 10 procent van de Amerikaanse oliebehoefte. De helft van de olie komt uit de zogenoemde oliezanden in de noordoostelijke Canadese deelstaat Alberta. Daar ligt een van de grootste oliereserves ter wereld.

Olie winnen uit oliezand is veruit de meest vervuilende productiewijze. Het leidt volgens lokale milieuorganisaties als het Pembina Institute en de Sierra Club of Canada tot broeikasgasemissie, vernieling van bossen en moerassen, luchtverontreiniging, giftig afval en waterverontreiniging.

Sinds 1973 werd maar een kleine 2 procent van de voorraad aangebroken, omdat het moeilijk en duur is om uit het oliezand een bruikbaar product te winnen. Maar nu de olieprijzen blijven stijgen, gaat het snel. Oliebedrijven uit de hele wereld willen 110 miljard dollar investeren en de olieproductie binnen tien tot vijftien jaar verdrievoudigen.

Vorige week stelde een Canadees bedrijf voor om voor 3,6 miljard dollar een pijpleiding van 3.300 kilometer naar Texas aan te leggen. China heeft voorgesteld om een leiding van 1.160 kilometer aan te leggen, van Alberta naar de westkust van Canada, dwars door de Rocky Mountains.

In het totaal liggen er acht of negen voorstellen voor pijpleidingen op tafel, inclusief een pijpleiding naar CaliforniŽ, zegt Greg Stringham, vice-president van de Canadese Vereniging van Petroleumproducten. Aan uitbreidingen van leidingen naar het Amerikaanse Midwesten en de Canadese westkust wordt al gewerkt.

Het oliezand zit op zo'n zestig meter diepte onder de uitgestrekte bossen, meren en moerassen van Alberta. Voorlopig is de meest gebruikte ontginningstechniek strip-mining, een methode waarbij de bovenste grondlagen worden verwijderd. De krachtigste hydraulische graafmachines ter wereld scheppen 80 tot 90 ton rots en zand op. Dat wordt gedumpt op het grootste type vrachtwagen dat bestaat - de Caterpillar 797B, die leeg al meer dan 600.000 kilo weegt.

Per vat olie van 158 liter is ongeveer twee ton zand nodig. Het opgegraven oliezand moet ter plaatse verwerkt worden. Daarvoor wordt de oliefractie (bitumen) uit het zand gekookt met heet water. Het bitumen moet dan verder verwerkt worden door waterstof toe te voegen en het geheel te verhitten tot 500 graden Celcius en onder druk te zetten. Stikstof en zwavel worden verwijderd en daarna ontstaat ruwe olie.

De productiewijze levert vervuild water en zand op, momenteel zoín 300 miljoen kubieke meter. Het verwerkingsproces is bovendien erg energie- en waterintensief en stoot immens veel broeikasgassen uit. Ander afval bedekt nu al zo'n 50 vierkante kilometer - gemakkelijk zichtbaar vanuit de ruimte.

 

Rechter verbiedt blokkade vleesgigant Vion

AMSTERDAM, 21 juli 2006 - De rechtbank in Den Bosch heeft Milieudefensie vandaag verboden vleesproducent Vion in Boxtel te blokkeren. Naar het oordeel van de rechter was het middel te zwaar. Milieudefensie wilde het bedrijf met de blokkade onder druk zetten om eindelijk iets te doen aan de misstanden bij de teelt van veevoersoja in BraziliŽ.


Dumeco, onderdeel van Vion Food Group

Milieudefensie kondigde de actie vooraf aan om Vion de kans te geven alsnog met maatregelen te komen en om het bedrijf in staat te stellen de voor die dag geplande veetransporten af te gelasten en zo dierenleed te voorkomen. Milieudefensie beraadt zich nu op andere acties.

Campagneleider Wouter van Eck van Milieudefensie is teleurgesteld over de uitspraak: "De gemeente Boxtel had ons al toestemming gegeven voor een blokkade. We dachten een sterke zaak te hebben. Helaas heeft de rechtbank anders geoordeeld. We zullen ons nu beraden op andere manieren om Vion tot maatregelen te bewegen."

Eind vorig jaar bleek uit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en ontwikkelingsorganisatie Cordaid dat Nederland op grote schaal Braziliaanse soja importeert uit gebieden waar sprake is van kap van tropische bossen, illegale landonteigening en zelfs slavernij. Een groot deel van de soja die Nederland importeert dient als veevoer voor de varkens van Vion Food Group, het grootste slachtbedrijf van Europa.

De ontbossing van het Amazonegebied is de laatste jaren sterk toegenomen. In 2004 is ruim 26.000 vierkante kilometer bos gekapt. Dit betekent dat er elke dag een natuurgebied groter dan het Nationaal Park Hoge Veluwe tegen de vlakte gaat. Soja is daarmee de belangrijkste bedreiging van het Amazonegebied, op het grootste deel van de nieuwe landbouwgrond wordt dit gewas verbouwd.

 

'IsraŽl kindermoordenaar!'

DEN HAAG, 15 juli 2006 Ė Zo'n honderd mensen hebben vanmiddag een uurlang bij de IsraŽlische ambassade gedemonstreerd. De organisatoren stellen dat IsraŽl met de bombardementen in Libanon en de Gazastrook de Conventies van GenŤve op grove wijze schendt.


IsraŽlische soldaten beschieten Beiroet

In pamfletten stellen ze dat de internationale gemeenschap in gebreke blijft door IsraŽl niet te veroordelen voor zijn militaire acties. De betogers eisen dat de internationale gemeenschap, waaronder Nederland, druk op IsraŽl uitoefent voor een diplomatieke oplossing.

"De apathie van de internationale gemeenschap wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat het koppige IsraŽl gewoontegetrouw iedere internationale kritiek naast zich neer legt", stellen de Palestijnse Gemeenschap Nederland en het Nederlands Palestina Komitee in een verklaring.

De betogers hadden naast Palestijnse en Libanese vlaggen spandoeken opgehangen met teksten als 'Boycot IsraŽl' en 'Freedom for Palestine'. De actievoerders scandeerden leuzen als 'IsraŽl kindermoordenaar' en 'Gaza vrij, Palestina vrij, Libanon vrij'.

Onder begeleiding van de politie maakte een kleine delegatie zich los van de grote groep demonstranten om een petitie aan te bieden bij de IsraŽlische ambassade. Om klokslag 14.00 uur werden de vlaggen opgerold en was de vreedzaam verlopen protestmars afgelopen.

 

Conferentie wapenhandel eindigt in fiasco

NEW YORK, 10 juli 2006 - De VN-conferentie over kleine wapens is mislukt omdat een handvol landen de belangrijkste onderwerpen erg vasthoudend blokkeerde. De Verenigde Staten, China, Cuba, Iran, IsraŽl, India, Pakistan en Egypte wisten te voorkomen dat er vooruitgang werd geboekt.

De Control Arms Campagne van Amnesty International, Oxfam International, Pax Christi, IANSA (International Action Network on Small Arms) en Unicef heeft zeer teleurgesteld gereageerd op het uitblijven van enige vooruitgang bij de aanpak van de ongeremde verspreiding van kleine en lichte wapens.

De Control Arms Campagne heeft de afgelopen drie jaar grote publieke en politieke steun gegenereerd voor een internationaal Wapenhandelsverdrag. Meer dan een miljoen mensen uit 160 landen hebben de Control Arms Campagne gesteund door deel te nemen aan de 'Miljoen Gezichten Petitie' die VN secretaris-generaal Kofi Annan op de openingsdag van de conferentie, maandag 26 juni, werd aangeboden.

Maar liefst 115 staten gaven hun steun aan de ontwikkeling van nieuwe internationale afspraken die moeten voorkomen dat wapens verhandeld worden naar ernstige mensenrechtenschenders of conflictregioís. Voorstanders voor meer controle op wapenhandel waren de Europese Unie en tal van Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse staten. De Verenigde Staten, China, Cuba, Iran, IsraŽl, India, Pakistan en Egypte wisten echter te voorkomen dat op dit terrein vooruitgang werd geboekt.

"De wereld is door een kleine minderheid van landen in gijzeling genomen. In het huidige tempo zijn bijna 12.000 mensen omgekomen door kleine wapens gedurende de twee weken dat de conferentie plaats vond. Zij zijn eenvoudigweg verraden", aldus Anna MacDonald, de Control Arms Campagne-manager van Oxfam International.

Staten hebben elke referentie aan mensenrechten in de uitkomst van de conferentie vermeden. De organisaties van de Control Arms Campagne hebben juist aangetoond dat misbruik van kleine wapens leiden tot wijdverspreide mensenrechtenschendingen. Ook de effecten van wapenmisbruik op de ontwikkeling van een land zijn genegeerd.

De campagne voor strengere regels voor wapenhandel gaat zich nu richten op de Algemene Vergadering van de VN komende oktober. Daar worden besluiten vaak bij meerderheid van stemmen genomen, hetgeen inhoudt dat een kleine minderheid van regeringen de voortgang niet kan blokkeren. Enkele regeringen, waaronder Nederland, hebben al aangegeven dat ze voorstander zijn van een resolutie in de Algemene Vergadering waarin wordt opgeroepen onderhandelingen te beginnen over een bindend Wapenhandelsverdrag.

Bron: www.amnesty.nl

 

Obrador dreigt met protest in Mexico

MEXICO-STAD, 6 juli 2006 - De linkse Mexicaanse presidentskandidaat Andrťs Manuel Lůpez Obrador eist een grondige hertelling van de stemmen van de verkiezingen van zondag. Obrador gaat de zaak eerst aankaarten bij de kiesraad. Als dat niets oplevert, dreigt hij zijn aanhangers te mobiliseren voor straatprotesten.

Het federale kiesinstituut IFE besloot zondag tot hertelling, nadat de eerste uitslagen aangaven dat de marge tussen de twee rivalen miniem was. Calderůn had toen 1 procent meer. Hoewel men bij het tribunaal van het IFE nog beroep kan aantekenen, is de kans groot dat deze uitslag definitief is.

In Mexico tellen willekeurig aangewezen burgers de stembiljetten. Dat werk werd gisteren overgenomen door professionele tellers. Zij hertelden echter niet de stembiljetten, maar de resultatenlijsten van de stembussen. Volgens de wet mag dit werk ondertussen niet stilgelegd worden; de hele Mexicaanse nacht stroomden de uitslagen non-stop binnen.

De PRD van Lůpez Obrador eist dat stem voor stem herteld wordt. Ze stelt dat de PAN van Calderůn heeft gefraudeerd. Gisteren werd de PRD in deze verdenking gesterkt toen bleek dat het IFE een deel van de drie miljoen stemmen die eerder 'terzijde' waren geschoven nu wel geldig verklaarde. Hierdoor nam Lůpez Obrador ineens een voorsprong van ruim een half procent. Later liep dat op tot ruim 2 procent.

Nu Calderůn weer op winst staat, gelooft Lopez Obradors al zeer argwanende aanhang nog sterker dat de autoriteiten de voorsprong van hun favoriet hebben weggepoetst. Ze dreigden eerder met straatprotesten wanneer hij met een kleine en in hun ogen frauduleuze marge als verliezer werd aangewezen.†††

De Mexicaanse verkiezingen van 2 juli worden op de voet gevolgd door de Verenigde Staten. Na confrontaties met Hugo ChŠvez in Venezuela en Evo Morales in Bolivia, zien de VS liever niet nog een linkse bewindsman aan de macht in Zuid-Amerika.

Knuffelaap voor minister OCW

RIJSWIJK, 4 juli 2006 Ė Met de aanbieding van een knuffelaap drong de dierenrechtenorganisatie EDEV vandaag bij minister Van der Hoeven van OCW aan het proefdiercentrum BPRC te sluiten. Aanleiding vormde de opening van een chimpanseeverblijf op Beekse Bergen voor bejaarde chimpansees uit Rijswijk.

Twee jaar geleden werden medische proeven op chimpansees door de overheid verboden en konden alle dieren van dit ras die in het BPRC verbleven met vervroegd pensioen. De 53 gezonde chimpansees van het BPRC in Rijswijk krijgen een nieuw onderkomen: 20 in DierenPark Amersfoort en 33 in Safaripark Beekse Bergen. De 28 geÔnfecteerde chimpansees zullen spoedig verhuizen naar de nieuw gebouwde Special Care Unit van Stichting AAP in Almere.

Dierenactivisten grepen de opening van het nieuwe verblijf op Beekse Bergen aan om de minister aan te moedigen om ook de naar schatting 1.300 resterende apen die nog gebruikt worden voor tests in primatencentrum BPRC met "pensioen te laten gaan". Hierbij werd haar een knuffelaap aangeboden. Van der Hoeven stelde daarop dat ze zich ging inzetten om het BPRC binnen tien tot vijftien jaar te laten sluiten.

Voor EDEV duurt dit veel te lang: "Iedere dag dat er een aap gemarteld wordt in het BPRC is er een teveel." EDEV trok de aandacht van het publiek bij de ingang van de Beekse Bergen door middel van een spandoek en het uitdelen van folders over het BPRC. De dierenrechtenorganisatie pleit voor een Europees verbod op het gebruik van primaten ten behoeven van experimenten.

 

Met ontwikkelingshulp de markt op

KATWIJK, 4 juli 2006 Ė Het weer zat flink mee tijdens De Andere Markt in Katwijk die dit jaar in het teken stond van ontwikkelings- en vluchtelinghulp. Vanwege de hitte vlogen bij de kraam van de Wereldwinkel de Fair Trade-sapjes als warme broodjes over de toonbank.

De alternatieve markt van Katwijk werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd op het Andreasplein. Zo'n twintig kraampjes van uiteenlopende organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en vluchtelingenwerk staan op het plein uitgestald. Vanuit een muziektent verzorgt de band Los Andinos de muzikale omlijsting. Hoe ze het volhouden is een mirakel, want rond twee uur 's middags stijgt het kwik ruim boven de dertig graden.

Tussen de infokraampjes van Vluchtelingenwerk, het Rode Kruis en Unicef door, bevinden zich minder bekende veelal lokale Katwijkse organisaties. Hiervan is misschien de kraam van Kavoro (een afkorting voor Katwijk Voor RoemeniŽ) wel de meest opvallende, volgestouwd met speelgoedbussen en Ėautoís, koffieblikken en schilderijen. Wat dit met RoemeniŽ, of zelfs ontwikkelingshulp in het algemeen te maken heeft?

"Niets", geeft B. Barnhoorn grif toe. "Het meeste hebben we gewoon van mensen gekregen die het nog op zolder hadden staan. We verkopen het om ons project te bekostigen." Kavoro staat voor het eerst op de Andere Markt. "We hadden eigenlijk geen idee wat we mee moesten nemen. We hebben volle dozen staan in onze opslag in de haven. Het meeste gaat naar RoemeniŽ, maar zoals vandaag dan verkopen we nog eens wat, om de jaarlijkse reis mee te bekostigen."

Eveneens een opmerkelijke verschijning is de kraam van de Dirk Kuyt Foundation. Uiteraard ligt de kraam van de bekende Feijenoord- en Oranjevoetballer uit Katwijk vol met Kuyt-artikelen, die dankzij het verlies van het Nederlands Elftal stuk voor stuk in de kraam bleven liggen. Grote afwezige was de voetballer zelf. "Die is direct na de uitschakeling op het WK met vakantie gegaan", vertelt plaatsvervanger Jan Verloop.

Verloop deelt ook foldertjes uit van de stichting, die samenwerkt met Unicef, Starchildren en Tio Loiro. Eigenlijk is de Dirk Kuyt Foundation niets meer of minder dan een geldinzamelaar die vervolgens het geld doorsluist naar deze doelen. En dat geld wordt voornamelijk bij elkaar geraapt door de naam Dirk Kuyt zo veel mogelijk te noemen. De Dirk Kuyt Foundation, onthoud die naam.

Dat het niet zo wil vlotten met de verkoop van de T-shirts kan ook komen door het warme weer. Veel mensen lopen liever even een straatje verder, naar de boulevard en dan het strand op. Later op de dag koelt het wat af en lopen mensen nog even langs de markt. De weergoden zijn de kraamhouders goed gezind, maar volgend jaar mag de temperatuur wel ietsje omlaag. (PB)

 

Den Haag treedt bruut op tegen vredesactivisten

DEN HAAG, 4 juli 2006 - De politie heeft dinsdag tien mensen gearresteerd die voor het Ministerie van Defensie in Den Haag op vreedzame aan het demonstreren waren tegen het Nederlandse kernwapenbeleid. De aanhoudingen zijn beslist geen incident.


Als rechters verklede vredesactivisten demonstreren op de stoep van het ministerie van Defensie (foto: Domenique)

Omdat de betogers hun actie op het Plein niet vooraf aangemeld hadden bij de politie, waren ze volgens de lokale verordening in overtreding. "We hebben ze opgedragen te vertrekken, toen ze dat niet deden hebben we ze opgepakt. Hadden de activisten de demonstratie wel aangemeld, dan hadden we ze zelfs begeleid. Iedereen heeft in Nederland immers het recht te demonstreren", zo meldde de woordvoerder van Politie Haaglanden.

De tien als rechters verklede vredesactivisten blokkeerden rond half een ís middags het ministerie aan het Plein omdat het deze week tien jaar geleden is dat het Internationaal Gerechtshof kernwapens illegaal verklaarde. "Er bevinden zich nog altijd Amerikaanse kernwapens op de vliegbasis Volkel in Noord-Brabant. Ook worden Nederlandse F16-piloten opgeleid om deze bommen af te kunnen gooien", meldt Akties Tegen Kernwapens in een persverklaring.

Op 8 juli 1996 sprak het Internationaal Gerechtshof, het hoogste juridische college ter wereld, uit dat 'het dreigen met of het gebruik van kernwapens [...] in het algemeen in strijd met het internationaal, humanitair recht [is].' Nederland heeft de afgelopen tien jaar, net als alle andere landen waar zich kernwapens bevinden, laten zien zich niets van deze uitspraak aan te trekken. "Het kernwapenbeleid is op geen enkele wijze aangepast en in het kader van de NAVO blijft de regering vasthouden aan het mogelijke gebruik van kernwapens", aldus de actiegroep.

Voor vredesactivisten betekende de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof een nieuwe impuls in de strijd tegen kernwapens. Er zijn talloze acties gevoerd, variŽrend van het ophalen van handtekeningen en burgerinspecties tot het onklaar maken van de communicatie-infrastructuur voor de inzet van de kernwapens op Volkel. Ook in het parlement is de regering vele malen aangesproken op de aanwezigheid van kernwapens in Nederland en op het kernwapenbeleid. Toch weigert Defensie zelfs maar te erkennen dat erkennen dat er kernwapens op Volkel liggen.

Akties Tegen Kernwapens vindt "tien jaar bewust illegaal beleid" meer dan genoeg. "De illegale werkzaamheden van Defensie moeten stilgelegd worden. Daarom hebben wij hier vandaag de voordeur geblokkeerd", aldus Gonnus. Na hun aanhouding werden de tien arrestanten gedurende zes uur vastgezet en opgezadeld met een dagvaarding voor 13 september waarin een boete van Ä 220,- per persoon wordt geŽist.

Den Haag heeft de laatste jaren een reputatie opgebouwd met een repressieve aanpak van actievoerders, of ze de actie nu wel of niet vooraf hadden aangemeld. Tientallen malen is de politie over de schreef gegaan door betogers aan te houden die op vreedzame wijze hun grieven in de openbaarheid kenbaar maakten. Door over te gaan tot arrestatie en uitdelen van forse boetes, enkel en alleen om een bureaucratische reden (het niet aanmelden van de actie) proberen de autoriteiten initiatiefnemers van spontane acties en demonstraties te ontmoedigen.

In steden als Amsterdam en Utrecht worden acties die niet zijn aangemeld in de regel ongemoeid gelaten, tenzij de openbare orde wordt bedreigd. Op last van de Haagse Stadspartij werd onlangs een zwartboek over de Haagse politie-aanpak gepresenteerd, waarin tientallen misstanden worden beschreven. De partij bepleit een aanpassing van de APV.

 

Zwolse krakers op de bres voor cultuurhuis

ZWOLLE, 1 juli 2006 Ė Het mocht helaas niet werken; het onlangs gekraakte pand aan de Ferdinand Bolstraat te Zwolle werd noodgedwongen verlaten. Maar een standpunt hebben de Zwolse krakers wel gemaakt: er is behoefte aan een laagdrempelige podiumaccommodatie en een culturele vrijplaats. En dus togen de krakers naar de gemeente om aldaar een spreekwoordelijk ballonnetje op te laten.


Het inmiddels weer verlaten kraakpand aan de Ferdinand Bolstraat in Zwolle

Nu zoín anderhalf jaar geleden de Kunstacademie van Kampen verhuisd is naar de Zwolse wijk Diezerpoort, trekt de stad steeds meer studenten aan. Wil je die in de stad houden, dan moet de mentaliteit binnen Zwolle veranderen, aldus kraker Karl tijdens het inspreekrondje van de raadsvergadering afgelopen maandag. "Er zijn te weinig mogelijkheden voor hen", stelt hij.

De kraakgroep van Zwolle wilde met de kraak van het kantoorpand aan de Ferdinand Bolstraat half juni nieuwe mogelijkheden creŽren, maar eigenaar Oranjevast BV had andere plannen met het gebouw. Het stond op het punt om verbouwd te worden waarna het wordt verhuurd aan zorgverzekeraar Achmea. Omdat bouwplan en contract met de aannemer afgerond zijn, verlieten de krakers na vijf weken vrijwillig het pand.

Maar er moet wel iets gebeuren op Zwols cultuurgebied, zo luidt het standpunt van de krakers. Verschillende raadsfracties zijn het met hen eens, al vond raadslid William Dogger van de lokale partij Swollwacht het aanvankelijk overbodig. "Er is in Zwolle op cultureel gebied al veel ontwikkeld", aldus Dogger. De krakers vinden het huidige aanbod echter niet laagdrempelig genoeg of te eenzijdig.

Uiteindelijk zag ook Dogger wel mogelijkheden voor alternatieve cultuurwerkplaatsen. De krakers denken zelf aan het voormalige kolossale TPG-gebouw, waar tot enkele jaren terug nog het oude sorteercentrum was gevestigd. Verder betoogden de krakers dat het hen niet te doen was om subsidie, maar "slechts" om een locatie voor hun plannen. Eťn van de collegepartijen, GroenLinks/De Groenen, ziet wel wat in het plan van de krakers. (PB)

 

Hongerloon voor arbeiders WK-bal

AMSTERDAM, 30 juni 2006 Ė Sportkledingbedrijven maken met het WK-voetbaltoernooi forse winsten. De Thaise arbeiders daarentegen die de voor het spel gebruikte ballen van Adidas produceren kunnen niet van hun loon rondkomen.

Het vandaag verschenen rapport van de Thai Labour Campaign onthult de arbeidsomstandigheden in de Thaise Molton fabriek, waar de bij het WK gebruikte Teamgeist bal van Adidas wordt geproduceerd. De arbeiders in deze fabriek verdienen slechts Ä 3,60 per dag. Voor drie eenvoudige maaltijden per dag moet een arbeider meer dan driekwart van zijn salaris uitgeven.

Zelfs arbeiders die al jaren bij Molton werken, kunnen nauwelijks rondkomen. Een 41-jarige arbeidster die achttien jaar in de fabriek werkt, vertelde de onderzoekers dat ze zonder overwerk Ä 201,- per maand zou verdienen. De kosten van een absoluut bestaansminimum (voeding, transport, gedeelde huisvesting, persoonlijke verzorging en de zorg voor ťťn kind) bedragen in Thailand Ä 166,- per maand.

De bevindingen in het rapport komen overeen met de conclusies uit eerdere onderzoeken naar de rol van sportgoederenbedrijven. "Deze blijken nog steeds niet in staat om een menswaardig bestaan te garanderen aan de arbeiders die aan de basis van hun enorme bedrijfswinsten staan", meldt de Schone Kleren Kampagne (SKK).

De lonen van de arbeiders staan volgens de SKK in schril contrast met de omvangrijke reclamebudgetten. Adidas besteedde bijvoorbeeld 142 miljoen euro aan marketing rond het wereldkampioenschap voetbal en verwacht dit jaar voor 1,2 miljard euro aan voetbalproducten aan de man te kunnen brengen.

Uit het recent door Oxfam uitgebrachte rapport Offside! over arbeidsomstandigheden bij de productie van sportkleding in AziŽ werd duidelijk dat ook de arbeiders in deze sector veelal van een hongerloon moeten rondkomen. Marktleiders als Nike, Puma en Fila werden in het rapport aangesproken op hun gebrek aan inzet om de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren.

De Schone Kleren Kampagne, een internationaal netwerk van organisaties dat zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden, roept de mondiale sportkledingindustrie op om arbeiders een leefbaar loon uit te betalen en er zorg voor te dragen dat arbeiders gebruik kunnen maken van hun recht om lid te worden van een vakbond.

 

GroenLinks verkwanselt principes

AMSTERDAM, 29 juni 2006 Ė Kinderboerderijen, huurteams en andere maatschappelijke organisaties verwijten GroenLinks dat ze de belangen van mensen met een gesubsidieerde baan heeft verkwanseld. Fractievoorzitter Sargentini erkent dat er sprake is van "lapwerk", maar zegt dat dit komt doordat er in de raad geen meerderheid is voor een betere oplossing.

De organisaties zeggen dat GroenLinks Amsterdam zich in het verleden wel degelijk heeft sterk gemaakt voor WIW-ers en ID-ers, maar dat hier in het nieuwe programakkoord met de PvdA te weinig van is terug te vinden. Men vreest dat de huidige werknemers straks in een zogenaamde participatiebaan moeten gaan werken voor een uitkering in plaats van salaris. Dit zou neerkomen op een inkomensverlies van veertig procent.

Judith Sargentini stelt echter dat ID-ers en WIW-ers alleen kunnen uitstromen naar een baan met een normaal salaris, en niet naar een participatiebaan. De participatiebanen zijn bedoeld voor mensen die in de bijstand zitten. GroenLinks heeft verder gezorgd dat deze mensen tenminste een aanvulling krijgen op hun uitkering als ze gaan werken, aldus Sargentini.

Dankzij een motie van GroenLinks zijn in het verleden tachtig ID- en WIW-banen omgezet in gewone banen, maar de critici zeggen dat dit niet voldoende is. De sociale dienst bespaart veel geld door de daling van het aantal uitkeringen. Dit geld moet worden gebruikt om gewone banen te creŽren voor bijvoorbeeld stadswachten en klassenassistenten, zo vinden de critici.

De brief waarin de kritiek aan het adres van GroenLinks wordt verwoord, is ondertekend door 45 maatschappelijke organisaties, waaronder welzijnsstichtingen, kinderboerderijen, migrantenorganisaties, huurteams en culturele instellingen.

Bron: Nieuws Uit Amsterdam

 

Utrecht kraakt herenhuis

UTRECHT, 28 juni 2006 Ė Met de bezetting van een herenhuis aan de Parkstraat 2 in Utrecht, presenteren krakers de oprichting van een lokaal platform dat actie gaat voeren tegen het dreigende kraakverbod.

Volgens de krakers staat het pand al meer dan een jaar leeg. "Een woning leeg laten staan in een tijd van woningnood is misdadig, niet het kraken. Al langer dan een jaar hadden mensen in dit huis kunnen wonen, maar de eigenaar weigert z'n steentje bij te dragen aan het oplossen van de woningnood", melden de krakers.

Het nieuw opgerichte platform, waarvan vooralsnog onduidelijk is wie eraan deelnemen, gaat actie voeren tegen het kraakverbod dat het kabinet wil invoeren. Ook de gemeente Utrecht is tegen een kraakverbod. De gemeenteraad stuurde hierover samen met de andere drie grote steden eind mei een brief aan minister Dekker van Volkshuisvesting.

Inmiddels spreken meerdere gemeenten zich uit tegen het kraakverbod. "Gemeenten zijn vooral bang dat zij, met het eventueel verdwijnen van het kraken, geen middel meer hebben om eigenaren te bewegen iets met hun panden te doen", zo menen de Utrechtse krakers. Met acties zal de komende tijd het dreigende kraakverbod en de negatieve gevolgen ervan onder de aandacht worden gebracht.

 

ME-er breekt arm toeschouwer ontruiming

AMSTERDAM, 27 juni 2006 Ė Een jongen die de ontruiming van een kraakpand aan de Looiersgracht in Amsterdam gadesloeg, is vanmiddag gewond geraakt. Zijn arm zou moedwillig door een ME-er zijn gebroken, zo melden krakers. De ontruiming van acht kraakpanden verliep verder gladjes.


De entree van het vandaag
ontruimde pand aan de
Looiersgracht

Het incident vond plaats aan de overzijde van de gracht, waar zich voornamelijk toeschouwers bevonden die de ontruiming van Looiersgracht 82 gadesloegen. Hoewel deze personen de ME-ers niet in de weg liepen, dienden ook zij zich op een gegeven moment te verwijderen. Een van de toeschouwers besloot hierop uit protest op de grond te gaan zitten.

Vervolgens draaide een van de ME-ers zijn linker arm op de rug. Een collega ME-er probeerde ook de rechter arm op de rug te draaien. Dit lukte niet zo snel omdat de jongen naar zijn vrienden aan het zwaaien was. "Hierop zei de ene ME-er iets tegen zijn collega, waarna er een knie op het midden van mijn linker bovenarm werd gezet en in een snelle beweging mijn arm doormidden werd gebroken", meldt de kraker.

In het ziekenhuis werd de jongen door de agenten die hem bewaakten toegevoegd dat hij niet zo moest zeuren. "Ik zou het aan mijzelf te danken zou hebben vanwege het verzet van de krakers bij de vorige ontruimingsgolf", meldt het slachtoffer. Hij doelt hiermee op de ontruimingsoperatie van 21 maart jl. waarbij de ME naar eigen zeggen zou zijn bestookt met stalen pijpen bij het leeghalen van een pand aan de Bilderdijkstraat. Na behandeling werd de jongen vrijgelaten, zonder dagvaarding of anderszins. Hij doet aangifte van mishandeling.

De ontruiming van acht kraakpanden verliep verder rustig. De meeste kraakpanden bleken reeds verlaten door de krakers, zoals Keizersgracht 231a, Van Hallstraat 110 t/m 114, Frederik Hendrikstraat 79hs en panden in de Willemstraat, Ceintuurbaan, 's Gravelandseveer en Sarphatistraat.

Bij een pand in de PC Hooftstraat kreeg de politie wŤl te maken met weerstand van krakers. Zij gooiden vanuit het pand enkele verfbommetjes naar de ME, die daarop het waterkanon inzette. De advocaat van de krakers van Marcusstraat 23 wist net op tijd te verhinderen dat ook dit pand leeg gehaald werd. Dit pand bevond zich ook niet op de lijst van te ontruimen panden van vandaag, kennelijk verveelde de ME zich een beetje.

 

Weerstand tegen plan vrije export defensiegoederen binnen EU

AMSTERDAM, 27 juni 2006 - en achttal Europese organisaties keren zich tegen een voorstel van de Europese Commissie voor vrij verkeer van defensieproducten binnen de EU. Men is onder meer bang dat het zicht op verder exporteren vertroebelt. Zij hebben hun zorgen per brief overgebracht.

Het Directorate General Enterprises and Industry van de Europese Commissie presenteerde onlangs een Consultatiepaper met daarin het voorstel de vergunningplicht voor export van militaire goederen binnen de EU af te schaffen. Acht vredesorganisaties, waaronder Campagne tegen Wapenhandel (NL), Forum voor Vredesactie (B) en European Network Against Arms Trade (UK) zijn tegen.

De hoofdpunten van kritiek van de acht vredesorganisaties zijn het risico van het verder exporteren en de afnemende transparantie van wapenexporten die een gevolg zal zijn van het voorstel van de Commissie.

Met name het risico van verder exporteren baart de organisaties grote zorgen. Het ligt volgens de vredesorganisaties voor de hand dat bedrijven via het land met het minst strenge exportbeleid hun goederen naar buiten de Europese Unie zullen gaan uitvoeren.

"Daarmee wordt het wapenexportbeleid van de EU al snel gereduceerd tot de laagst gemeenschappelijke deler en wordt de soevereiniteit van individuele landen om een strenger beleid te voeren ernstig ondermijnt", zo schrijven zij aan de Europese Commissie.

Daarnaast zal de transparantie van wapenleveranties na uitvoering van het voorstel sterk afnemen. "Zeker wanneer onderdelen van het ene naar het andere land gaan, is het nauwelijks mogelijk voor het land van oorsprong om bij te houden wat het eindgebruik van de wapensystemen is die deze onderdelen bevatten."

Daarmee worden ook de mogelijkheden voor parlementaire en maatschappelijke controle gereduceerd. Voor een land als Nederland, dat veelal onderdelen van wapens exporteert, betekent het voorstel dat er nauwelijks nog zicht zal zijn op de eindbestemming van deze onderdelen.

"Via EU-landen met een minder streng exportbeleid wordt het een koud kunstje om een export, waarvoor in Nederland geen vergunning werd afgegeven, alsnog naar een ongewenst land van bestemming te krijgen", aldus de vredesorganisaties.

In het voorstel van de Europese Commissie worden militaire goederen beschouwd als ieder ander exportproduct waarvoor het principe van vrij verkeer van goederen en diensten binnen de EU moet gaan gelden. De acht organisaties vinden dit een onjuiste opvatting.

"Dit idee doet geen recht aan de onvergelijkbare kenmerken van defensiematerieel, in die zin dat de consequenties van het gebruik ervan dodelijk en verwoestend zijn. Daarom moeten ongewenste exporten voorkomen worden."

De beste garantie hiervoor is een "transparant, verifieerbaar en strikt exportbeleid van elke EU lidstaat, zodat elke staat verantwoordelijk kan worden gehouden voor de export van zijn eigen aan defensie gerelateerde producten."

Protesten tegen bajesboot

ROTTERDAM, 26 juni 2006 - Acht activisten hebben maandagochtend korte tijd de uitgang van de bajesboot in de Rotterdamse Merwehaven geblokkeerd. Vier van hen hadden zich vastgeketend aan het hek rondom de boot, waar vreemdelingen zitten opgesloten.

De actie begon om zes uur 's ochtends. Nadat vier actievoerders zich met lock-ons aan het hekwerk hadden vastgeketend, posteerden anderen zich op het dak van de boot met het spandoek 'Vrijheid voor alle mensen zonder papieren!'.

Na een uur ging de politie over tot het opruimen van de blokkade. Na de aanhouding van twee personen ging men over tot het losmaken van de geketende actievoerders. Nadat dit naar hun zin niet snel genoeg gebeurde, werd het hekwerk kapot gezaagd waarna de vier personen met lock-ons en al werden afgevoerd. Uiteindelijk werden de betogers met het spandoek van het dak verwijderd. Alle acht deelnemers zijn aangehouden.

De actiegroep Werkgroep Stop Deportaties, ondersteund door de belangenvereniging van gedetineerden EORG, streeft sluiting van de huidige bajesboten na en wil de bouw en in gebruikname van nieuwe zien te voorkomen. In hun ogen zijn de verblijfsomstandigheden in de bajesboten slechter dan in een standaard-gevangenis, terwijl de mensen die er worden vastgehouden in de regel niets misdaan hebben.

Ook zondagmiddag 25 juni stond de bajesboot in de Merwehaven in de warme belangstelling van tegenstanders. Deze actie, waaraan enkele tientallen mensen deelnamen, werd voorafgegaan door een betoging vanaf metrostation Delfshaven. Parallel aan dit protest voerden twee extreem-rechtse betogers een tegenactie uit vanaf een dak van een loods. Zij werden er door de politie vanaf gehaald met een hoogwerker.

 

Milieu-activisten inspecteren proefveld maÔs

DRIMMELEN, 24 juni 2006 Ė Tegenstanders van genetische manipulatie van gewassen hebben zaterdag bij Hooge Zwaluwe een proefveld met maÔsplanten bezocht en er waarschuwingsborden achter gelaten. Tevens werden de inwoners van het Brabantse dorp Made ingelicht over de milieu- en gezondheidsrisico's die verbonden zijn aan gentech.

De naar schatting vijftig deelnemers, die gedurende hun actiewandeling werden begeleid door een muziekband en een groep clowns, begonnen hun actie op het dorpsplein in Made. Vandaar liep men in twee groepen langs verschillende routes naar Hooge Zwaluwe. Hierbij werden passerende auto's, huizen en voorbijgangers door de "ontsmettingsdivisie" in de vorm van een groep clowns "tijdelijk bevrijd van besmetting met gemanipuleerde genen."

De actie was bedoeld om omwonenden te waarschuwen voor het vrijwel onzichtbare veld en hen voor te lichten over de nadelen en gevaren van de gemanipuleerde maÔs. Zonder problemen kon het bonte gezelschap van milieuactivisten, waarvan een aantal zich in witte beschermingspakken had gestoken, tot op vijftig meter van het proefveld komen. Hoewel de verleiding groot was, zijn de betogers niet het veld in gegaan. Wel werden er waarschuwingsborden rond het maÔsveld in de grond gestoken.

Het receptorveld, de locatie waar de kruisbestuiving met pollen van het proefveld gemeten wordt, ligt er overigens zeer beroerd bij, zo constateerden de milieuactivisten met "lede" ogen. De maÔsplantjes zijn beroerd opgekomen en het veld staat vol met onkruid. "De eventueel gevonden besmetting kan nooit representatief zijn voor het gevaar dat andere 'normale' maÔsvelden lopen", meldt A Seed, initiatiefnemer van de actie.

De recente ervaringen in Spanje spreken boekdelen. Daar worden op grote afstand van de proefvelden besmettingen aangetroffen in de conventionele velden van boeren die gentechvrij telen. Overigens troffen de 'gentech-inspecteurs' in Hooge Zwaluwe diverse conventionele maÔsvelden aan op afstand van rond de 300 ŗ 400 meter van het proefveld. Eventuele besmetting zal door Plant Research International en het ministerie van VROM niet worden gemeten.

Meer over de actie, alsmede een fotoverslag en verwijzing naar de locaties van proefvelden in Nederland, vind je op de website van A Seed

 

Reclame aan de horizon

AMSTERDAM, 22 juni 2006 Ė Lekker lui vanuit je strandstoel ongestoord genieten van de laatste aanbiedingen van Albert Heijn zonder dat je partner wegzapt! Het buro In Stores Now maakt het mogelijk door middel van het plaatsen van enorme banners aan de horizon.

"Vanaf deze week doet 'Beachvertising' zijn intrede op de Nederlandse stranden", zo meldt In Stores Now. "Na het winnen van de LSB-prijs (prijs voor aanstormend en innovatief reclametalent) en na alle commotie rond de vermeende prostitutie "uitbuiting", waar velen over vielen, verleggen we het accent nu naar de Nederlandse horizon."

Volgens het bureau verliezen tal van middelen waarmee reclamebureau's de positie van hun opdrachtgevers bepalen, hun effectiviteit. "Wij bieden compleet nieuwe uitkomsten in revolutionaire projecten. Eťn daarvan is het Beachvertise project waarmee wij de exclusieve exposure bieden op de Nederlandse stranden; monumentale advertentie oppervlakken in zee!"

Ook baanbrekende reclamemiddelen als afbeeldingen op dieren ("wij verleggen het accent op adoptie van dierentuinbewoners"), de lichamen van escortdames ("hook up") en het bedrukken van de achterzijde van commerciŽle bouwstijgerdoeken, zodat ook de bewoners van het pand een reclameboodschap kunnen lezen, behoren tot de mogelijkheden.

Tevens werkt In Stores Now aan een wereldwijd project genaamd 'Oh Lord', waarbij met diverse geloofsgroepen wordt samengewerkt. "Uw doelgroep bereiken met als voorwaarden dat communicatie moet intrigreren, dat het de aandacht moet vasthouden en bovenal emotie toevoegen. Daarbij zijn wij als beste in staat uw boodschap te integreren in diverse religieuze uitingen."

Uiteraard wilden we wel meer weten van dit hippe reclamebureau, al was het maar om onze site te promoten in Zandvoort. Met het telefoonnummer van het persbericht werden we doorverbonden met een antwoordapparaat, waarop een man met een Vlaams accent om de minuut om je geduld vraagt, afgewisseld doorÖ commercials.

Vermoedelijk hebben we hier te maken met een prachtige vorm van communicatieguerrilla met als doel de buitenissige reclamewereld op de hak te nemen. Al moeten we ernstig vrezen dat ook de door het project In Stores Now gevisualiseerde middelen vroeg of laat realiteit zullen zijn. Het bedrijf dat onlangs nog een kudde schapen langs een snelweg in Friesland liet bekleden met reclame, bewijst dat.

De website van In Stores Now

 

Peijs wijst alternatief A6-A9 van de hand

DEN HAAG, 20 juni 2006 Ė Minister Peijs van Verkeer heeft dinsdag in Den Haag bezoek gekregen van twaalf dubbelgangers, die haar een petitie overhandigden tegen meer asfalt in de regio AlmereĖAmsterdamĖSchiphol. De imitatoren van Peijs brachten in vier roze Cadillacs zoín 12.000 handtekeningen naar het Plein.

Het ging om de handtekeningen van verontruste omwonenden. De bewindsvrouw neemt deze dagen een besluit over de infrastructuur in dit deel van de Randstad. Vooral de mogelijkheid van een nieuw stuk snelweg in het natuurgebied Naardermeer geldt als zeer omstreden. Op 30 juni praat de Kamer over de kwestie.

Het asfalt zou de A6 richting Almere verbinden met de A9, die AmsterdamĖZuidoost weer verbindt met Amstelveen en Schiphol. Bewonersorganisaties en Milieudefensie vrezen dat de minister vooral gaat kiezen voor veel meer wegen. De organisaties stellen dat een toename van 50 procent verkeer door belangrijke woonĖ en natuurgebieden onacceptabel is.

De initiatiefnemers pleiten voor een 'nulplus-variant', zoals ze het zelf noemen. Zij vinden dat de minister beter kan investeren in goed openbaar vervoer, een spitsheffing, lagere maximumsnelheden op 'stadssnelwegen', een betere regeling van woonĖwerkverkeer en het dichter bij elkaar brengen van wonen en werken. Maar Peijs vindt de nulplus-variant geen goed alternatief.

 

Nieuw succes in strijd tegen dam India

NEW DELHI, 20 juni 2006 - De Indiase overheid heeft de werkzaamheden aan de Maheshwar-dam in India opnieuw stilgelegd onder druk van activisten. Zij beweren dat het nog steeds mogelijk is te beletten dat bijna 10.000 IndiŽrs moeten verhuizen voor deze en de 29 andere geplande megadammen in de Narmadarivier.

Het Indiase ministerie voor Bosbouw en Milieu heeft de regering van de Indiase deelstaat Madhya Pradesh bevolen de werken aan de Maheshwar-dam onmiddellijk stil te leggen. De dam is een van de dertig geplande megadammen in de Narmadarivier, die van Madhya Pradesh naar de Arabische Zee stroomt.

Het ministerie eist dat de projectleiding eerst een volledig plan indient voor de verhuizing en compensatie van de bijna 8.000 families, verspreid over 61 dorpen, die door de dam hun land, inkomen en/of huis zullen verliezen. De dam dreigt zo'n 5.000 hectare land onder water te zetten, waaronder ongeveer 1.000 hectare akkerland.

Tot nu toe is er van vergoedingen geen sprake. De hoofdsponsor van de dam, Shree Maheshwar Hydel Power Corp., wordt ook beschuldigd van corruptie en achterstallige afbetalingen. Negen jaar na de start van de werken is de oorspronkelijk geschatte kostprijs van een miljard dollar bijna vervijfvoudigd, hebben investeerders uit Duitsland en de Verenigde Staten zich teruggetrokken en is nog maar een vijfde van de dam af.

De tegenstanders stellen dat de dam vooral energie zal opwekken tijdens de moesson, wanneer de deelstaat waarschijnlijk een energieoverschot zal hebben. Volgens hun berekeningen valt de energie van de dam ook enorm duur uit. De weerstand tegen de dam heeft vele buitenlandse investeerders verjaagd, waaronder Bechtel in 1997, de Duitse bedrijven Bayernwerk en VEW Energie in 1999 en het Amerikaanse Ogden in 2000.

Dit jaar werd het project opnieuw gestart. Voor financiering is een beroep gedaan op de Power Finance Corporation, een Indiaas staatsbedrijf. Volgens tegenstanders gaat het staatsbedrijf daarmee in tegen een overheidsverbod. De woordvoerder van de Power Finance Corporation wil alleen kwijt dat het bedrijf niets over het onderwerp te zeggen heeft.

 

VROM: Enorme geluidsoverlast Schinveld

ONDERBANKEN, 19 juni 2006 Ė De bevolking van Onderbanken krijgt regelmatig te maken met enorm hoge geluidsniveaus tot wel 100 decibel, veroorzaakt door landende en startende AWACS-radarvliegtuigen. Dat blijkt nu ook uit geluidsmetingen in opdracht van het ministerie van VROM.

Ook in delen van het naburige Brunssum is de herrie oorverdovend, blijkt uit de metingen. Die werden enkele maanden lang continu verricht met een meetpunt op de basisschool aan de Voorste Boschweg in Schinveld en op een verzorgingshuis in Brunssum.
De Vereniging Stop AWACS liet eerder al weten dat bij zoín geluidsniveau elk ander bedrijf zou zijn stilgelegd. Zij eist dan ook een vliegverbod voor de AWACS-toestellen. Al sinds de opening van de NAVO-basis in Geilenkirchen begin jaren tachtig klagen de inwoners van Onderbanken over de enorme geluidsoverlast.

Volgens het ministerie van VROM is het nog te vroeg om op grond van de gegevens conclusies te trekken. De metingen zijn afgerond, maar de gegevens wachten nu op analyse, aldus een woordvoerster van VROM. Naar verwachting is het rapport over de geluidsmetingen rond Schinveld deze zomer klaar.

De geluidsmetingen zijn uitgevoerd om boven water te krijgen of er soms sprake is van een toename van de overlast na de bomenkap van januari. Daarvoor zullen de resultaten worden vergeleken met soortgelijke metingen uit het najaar van 2004.
Aan de registratie van het geluid is deze keer geen ruchtbaarheid gegeven. Volgens een woordvoerder van het ministerie is daarvoor gekozen om de kritiek van de vorige metingen te vermijden. Tegenstanders van de Awacs waren namelijk bang dat bij ruchtbaarheid de basis in Geilenkirchen haar vluchtschema kon aanpassen en dat piloten extra voorzichtig zouden vliegen.

 

Groot pand gekraakt in Zwolle

ZWOLLE, 18 juni 2006 Ė Vandaag hebben krakers in Zwolle een kolossaal pand betrokken. Volgens de krakers staat het perceel in de Ferdinand Bolstraat langer dan een jaar leeg en ook voor de nabije toekomst zijn er geen aanwijzingen voor ingebruikname.

Na de vroegtijdige ontruimingen van sociaal-culturele ruimtes als de CO-9 aan de Bankastraat en de Katwolderweg, the Q, Villa Landwijk en de Opel Garage zit de Zwolse jeugd al geruime tijd zonder laagdrempelig cultuurpodium. Daarom is vandaag het pand aan de Ferdinand Bolstraat 25 bezet.

Volgens de krakers staat het pand geruime tijd leeg. Sinds 1991 heeft op het adres geen bedrijf meer ingeschreven gestaan bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent volgens de krakers niet dat het pand sindsdien in onbruik is geweest, maar het staat zeker langer dan een jaar leeg en het betreden en in gebruik nemen van het object valt dan ook niet onder Artikel 138 Sr. en/of Artikel 429 Sexies van de Huisvestingswet.

"In onze ogen is het, sociaal gezien, onverantwoord vastgoed ten prooi te laten vallen aan langdurige leegstand, terwijl er op hetzelfde ogenblik mensen zonder woning zitten en culturele doeleinden niet gerealiseerd kunnen worden omdat er geen ruimte beschikbaar is", aldus de krakers in een uitvoerig persbericht

 

Actie tegen kolencentrale

ROTTERDAM, 13 juni 2006 - Actievoerders van Greenpeace voerden dinsdag actie tegen een nieuwe kolencentrale van stroomproducent Eon. Zij beschilderden de al bestaande kolencentrale van het bedrijf op de Maasvlakte met de leuze 'Smoking Kills' (Roken doodt), zoals ook op sigarettenpakjes staat.

De actie is gericht tegen het beleid van de stroomproducenten die met steun van de regering kolencentrales blijven bouwen, hoewel die broeikasgassen uitstoten die bijdragen aan de verwarming van de aarde. De Tweede Kamer vergadert donderdag over het klimaat en het Nederlandse energiebeleid.

Eon heeft evenals drie andere stroomproducenten (Nuon, RWE en Electrabel) aangekondigd dat het een nieuwe kolencentrale in Nederland wil bouwen. Die verrijst waarschijnlijk naast de huidige centrale op de Maasvlakte. Volgens Greenpeace stoot het nieuwe bedrijf jaarlijks meer dan 5,5 miljoen ton kooldioxide (CO2) uit. Dat is het belangrijkste broeikasgas dat tot opwarming van de aarde leidt.

Het debat in de Kamer gaat onder meer over de handel in CO2-emissierechten, die de milieuorganisatie een farce noemt. Het kabinet heeft het afgelopen jaar zoveel emissierechten uitgedeeld dat al de bedrijven die het broeikasgas uitstoten, zoals stroomproducenten, raffinaderijen en papierfabrieken, rustig CO2 konden blijven uitstoten en geen enkele investering in schone energie hoefden te doen.

Uit het verdelingsplan voor de CO2-emissierechten dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd trekt de milieuorganisatie de conclusie dat de emissiehandel de komende jaren opnieuw niet het beoogde positieve effect op het klimaat zal hebben.

 

China's foute wapenhandel

AMSTERDAM, 12 juni 2006 - Chinaís levering van militaire voertuigen en wapens aan Soedan, Nepal en Birma heeft aangezet tot geweld, criminaliteit en repressieve maatregelen in die landen, rapporteert Amnesty International.

Het rapport onthult verder de mogelijke betrokkenheid van westerse bedrijven bij het vervaardigen van sommige van de geleverde wapens. Volgens de directeur van de Britse afdeling van Amnesty, Kate Allen, houdt China geen rekening met de schendingen van de mensenrechten in de betreffende landen.

China is de enige wapenexporteur ter wereld die internationale verdragen, bedoeld om de wapenexport aan mensenrechtenschenders te verhinderen, niet heeft ondertekend. Peking publiceert geen enkele informatie over wapenhandel aan dubieuze regimes. Evenmin werd in de afgelopen jaren gerapporteerd aan het wapenregister van de Verenigde Naties.

Het onderzoek van Amnesty wijst uit dat China meer dan 200 militaire vrachtwagens verscheepte naar de West-Soedanese regio Darfur. De trucks werden geŽxporteerd door het bedrijf Hubei Dong Feng Motor Industry Import and Export Co. uit de provincie Hubei. Het model van de geleverde vrachtwagens zou zijn uitgerust met motoren vervaardigd door het Amerikaanse bedrijf Cummins inc., dat enkele vestigingen in China heeft. Amnesty vindt het zorgwekkend dat Amerikaanse bedrijven mogelijk betrokken zijn bij de leveranties.

Het rapport meldt verder dat China de Birmese junta van wapens en voertuigen voorziet ondanks de betrokkenheid van de militairen bij moord, martelingen en uitzetting van burgers. Het Nepalese leger gebruikte 25.000 wapens en 18.000 granaten van Chinese makelij om de opstand van maoÔsten neer te slaan.

 

Nederland betrokken bij bewapening Pakistan

GRONINGEN, 12 juni 2006 - Griekenland is van plan vier van oorsprong Nederlandse fregatten aan Pakistan door te verkopen. De oorlogsschepen behoren tot de zogenoemde Kortenaer-klasse waarvan er eerder tien door Nederland zijn verkocht.

De schepen, gebouwd door de scheepswerven KMS de Schelde en Wilton Fijenoord, deden eerder dienst voor de Nederlandse marine. Volgens een publicatie in het militaire vakblad Janeís Defence Weekly wacht Griekenland op de vereiste toestemming van Den Haag om de vier fregatten door te verkopen. Later dit jaar hoopt Pakistan de eerste militaire schepen te ontvangen.

De order is vorige maand tot stand gekomen tijdens een bezoek van de Pakistaanse premier aan Griekenland. Oorspronkelijk zouden de schepen pas na 2015 door Griekenland worden afgestoten. Het is onbekend hoeveel geld met de verkoop is gemoeid.

Als onderdeel van een andere wapenorder levert de Hengelose wapenproducent Thales Nederland militaire elektronica die geÔnstalleerd wordt op nog eens vier fregatten, die momenteel in China voor leverantie aan Pakistan worden gebouwd. De levering van deze zogeheten Link-Y Data Link systemen plus bijbehorende training en logistieke diensten is in oktober 2005 bij exportkredietverzekeraar Atradius herverzekerd voor een bedrag van 2,6 miljoen euro. Voor deze order is zover bekend nog geen exportvergunning afgegeven.  

De Campagne tegen Wapenhandel (CtW) roept de Nederlandse regering op geen toestemming te verlenen voor beide wapenleveranties. Hoewel het tussen aartsrivalen India en Pakistan de afgelopen jaren tamelijk rustig is gebleven, baart de huidige bewapeningsronde CtW grote zorgen. "Incidenten in het recente verleden hebben bewezen dat de situatie licht ontvlambaar is en gemakkelijk tot gewapende confrontaties kan leiden."

India is al enige jaren 's werelds tweede wapenimporteur. Pakistan volgt het buurland momenteel met een serie nieuwe wapenaankopen. Ondanks een enorme schuldenlast en de aardbeving in Kasjmir vorig jaar, heeft het regime van Pervez Musharraf de laatste maanden voor een paar miljard euro orders geplaatst bij de VS (F-16's en Harpoon-raketten), Zweden (Erieye spionagevliegtuigen) en China (gevechtsvliegtuigen en fregatten). 

Strikte toetsing aan de Europese gedragscode staat wapenhandel met Pakistan in de weg. "Het sluimerende conflict tussen India en Pakistan rond Kasjmir, de slechte mensenrechtensituatie, de hoge militaire uitgaven, alsmede de grote armoede waarin het land verkeert, botsen met de geest van de gedragscode die bewapeningsspiralen moet voorkomen", aldus CtW.

 

Start campagne tegen kraakverbod

AMSTERDAM, 12 juni 2006 Ė In het hele land worden vandaag op zo'n 150 voormalige kraakpanden in meer dan vijftien plaatsen spandoeken opgehangen met de tekst 'Mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging'. Hiermee is het startschot gegeven voor de landelijke campagne tegen een dreigend kraakverbod.


De Fabriek in Amsterdam, onder meer werkplek voor de redactie van Ravage

In Amsterdam vond vanochtend de aftrap plaats van een campagne tegen de plannen van de ministers Donner (Justitie) en Dekker (Volkshuisvesting) om het kraken te verbieden. De actievoerders hingen de eerste spandoeken aan poptempels de Melkweg en Paradiso in de hoofdstad, die ooit het domein waren van krakers.

De (voormalige) krakers maken zich boos over de plannen van de ministers. Volgens hen is kraken de laatste jaren noodzakelijker dan ooit. "In heel Nederland staat 8 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Door het verbod wordt het doel van kraken ondermijnd", meldt een van de krakers van het comitť Stop het Kraakverbod.

Door de jaren heen zijn er talloze panden gekraakt die mede door het kraken een nieuwe functie hebben gekregen. Bijvoorbeeld Paradiso en Melkweg in Amsterdam, Nighttown in Rotterdam of Tivoli in Utrecht. Ook zijn er monumentale panden gered van de sloop, zoals de Amsterdamse Haarlemmerpoort en de gehele Nieuwmarktbuurt. Zonder krakers waren ook de Graansilo en heel recent Pakhuis de Zwijger in Amsterdam gesloopt.

De website van Stop het Kraakverbod

 

Personeel Circus Renz intimideert dierenvrienden

ASSEN, 10 juni 2006 Ė Een actie van Circusleed in het centrum van Apeldoorn, kon zaterdag op weinig bijval rekenen van het personeel van Herman Renz. Met vereende krachten probeerden de circusmedewerkers de actie te verstoren.

Momenteel is het circusgezelschap van Herman Renz neergestreken in Apeldoorn. Tegenstanders van het gebruik van dieren in de piste, verenigd in de actiegroep Circusleed, grepen deze gelegenheid aan om de inwoners van de stad erop te attenderen dat circussen zonder dieren dringend gewenst zijn.

Het protest begon in het centrum van Apeldoorn, alwaar de actiegroep de bevolking van Apeldoorn flyers aanbood en uitleg verschafte over het leven van de dieren bij het circus. Vervolgens verplaatsten de dierenvrienden hun flyeractie naar de ingang van het circus. Ogenblikkelijk bemoeiden medewerkers van het bedrijf zich nadrukkelijk met de betogers.

Een circusmedewerker probeerde met enig duw- en trekwerk een megafoon afhandig te maken. Kort daarop werden er door circusmensen en -vrienden dreigementen geuit aan het adres van de betogers, zoals "Ik ram je in elkaar." De uitgedeelde protestflyers werden uit de handen van de bezoekers gegrist.

Actiegroep CircusLeed is van mening dat de dieren in circussen lijden doordat ze te maken krijgen met stress als gevolg van een krappe behuizing, beperking in hun natuurlijke gedrag en verveling. Dit is ook aantoonbaar doordat de dieren bij het circus veel stereotype gedrag vertonen, wat een teken is dat dieren niet goed kunnen leven.

Ook de Dierenbescherming afdeling Apeldoorn komt in het geweer vanwege de komst van Circus Herman Renz. De organisatie heeft de gemeente verzocht om circussen met wilde dieren te weren. Om de oproep kracht bij te zetten startte de Dierenbescherming een handtekeningenactie. Op hun internetsite staat de petitie.

Sites Circusleed en Dierenbescherming

 

Vrijheid voor eco-activisten VS!

AMSTERDAM, 9 juni 2006 Ė Radicaal milieuactivisme wordt binnen de VS beschouwd als terrorisme. Diverse personen hebben langdurige gevangenisstraffen opgelegd gekregen. In het kader van een internationale actiedag werd er bij het Amerikaanse consulaat in Amsterdam geprotesteerd voor vrijlating.

Zo'n twintig betogers hielden vrijdag een korte actie voor de hekken van het Amerikaanse consulaat aan het Museumplein. Met spandoeken uitten ze hun onvrede over de vervolging van eco-activisten in de VS. Die krijgen de laatste tijd verbijsterende gevangenisstraffen opgelegd voor acties waarbij geen enkel persoonlijk letsel werd veroorzaakt.

Op 9 juni 2000 werd Jeffrey Luers tot 22 jaar en 8 maanden veroordeeld voor het in brand steken van drie terreinwagens bij een dealer in Eugene, Oregon. Jeffrey en zijn maat hebben hun daad destijds bekend omdat ze anders tot een nog zwaardere straf zouden zijn veroordeeld.

Jeffrey werd als leider gezien van de actie, vandaar dat hij veel zwaarder bestraft werd dan zijn compagnon. Maar hij werd door de rechtbank vooral gezien als de eerste gevangene van een ondergrondse wijd verbreide actiegroepering die lange tijd ongrijpbaar leek en veel schade veroorzaakte, het Earth Liberation Front (ELF).

Eind vorig jaar werden nog veel meer mensen opgepakt of aangeklaagd voor deelname aan acties van het Earth Liberation Front en/of Animal Liberation Front. Velen van hen zitten vast, anderen zijn op borgtocht vrij gelaten in afwachting van hun proces, en een lange lijst personen kan elk moment vervolging verwachten. Een van de arrestanten, Bill Rodgers, heeft kort na zijn arrestatie zelfmoord gepleegd in de cel.

Anti-terrorisme-wetgeving wordt in de VS gebruikt om de radicale politieke oppositie de kop in te drukken. Ook mensen die weigeren te getuigen voor een zogeheten Grand Jury Tribunaal (dat vooronderzoek doet naar verdachten) worden in toenemende mate opgesloten. Deze repressiegolf is de Green Scare gaan heten.

Verder lezen over de campagne voor vrijheid van Jeffrey Luers,
de Green Scare, over de vervolging van Luers
en de harde Amerikaanse aanpak van het milieuactivisme

 

 Wetswijziging moet kraken strafbaar maken

DEN HAAG 9 juni 2006 Ė Een wijziging van artikel 429sx van het Wetboek van Strafrecht moet het kraken altijd strafbaar maken ongeacht de duur van de leegstand. De ministers Dekker en Donner maakten dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend.

Kraken wordt strafbaar, maar zal niet in alle gevallen worden vervolgd. Dat is de kern van de afspraak die de ministers Donner (Justitie) en Dekker (Volkshuisvesting) gisteren hebben gemaakt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers dat ze nog deze zomer met een wetsvoorstel zullen komen.

Strafbaar stellen van kraken is overeenkomstig de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer (LPF, VVD en CDA voorop). Voor de partijen gold hierbij onder meer dat de rechtspositie van de eigenaren van vastgoed moest worden versterkt. Hun positie was volgens diverse woordvoerders als het om kraken ging, veel te onduidelijk. Daarnaast wilden zij ook aandacht voor leegstand van gebouwen in woonwijken.

Minister Dekker stelt wel een voorwaarde aan de wetswijziging vast: eigenaren zullen alles op alles moeten zetten om de leegstand van hun panden te voorkomen. Hoe dit precies gecontroleerd wordt, is onduidelijk. De minister wil, eens het kraken strafbaar is, een voorlichtingscampagne beginnen voor pandeigenaren.

'In deze campagne zal de nadruk liggen op voorlichting over preventie van kraken en het tegengaan van leegstand', zo schrijven de ministers in hun brief. Daarnaast zal worden ingegaan op de maatregelen die eigenaren zelf in gang kunnen zetten om het kraken van hun panden te beŽindigen.

De nieuwe wetgeving luidt nog niet direct het einde van het kraken in, maar maakt van de thans legale situatie een gedoog-situatie, zo blijkt aan het einde van de brief. 'Het is van groot belang dat de eigenaar van de onroerende zaak maatregelen moet hebben getroffen om kraken te voorkomen, omdat anders de Officier van Justitie niet in actie zal komen.'

SP-kamerlid Krista van Velzen is er in elk geval niet gelukkig mee. In een reactie laat ze weten dat ze het maar een "vage brief" vindt. "De minister laat aan het openbaar ministerie over om te bepalen of de eigenaar voldoende heeft gedaan om leegstand te voorkomen."

Van Velzen ziet liever dat krakers gewoon kunnen blijven kraken. "En laat eigenaren van panden die korter dan een jaar leeg staan voordat ze worden gekraakt, maar aantonen dat ze er iets mee van plan zijn. Wordt het pand ontruimd en doet de eigenaar er vervolgens niets mee, dan moet hij een dwangsom opgelegd krijgen."

Bulgarije wil krakers weg hebben

AMSTERDAM, 8 juni 2006 Ė Het komt wel vaker voor dat krakers de eigen staat tegenover zich zien tijdens een rechtszaak, maar een buitenlandse mogendheid komt zelden voor. In een civiele zaak heeft Bulgarije, eigenaar van een pand in de Leidsestraat, de krakers aangeklaagd.


Leids Bezet, waar onder andere een weggeefwinkel is gevestigd (foto: Mathilde MmPe)

Namens Bulgarije waren de heer Krikorian en zijn tolk in de rechtbank aanwezig. Hij vond het onbegrijpelijk dat krakers in Nederland rechten hebben. Na de kraakactie van het voormalige Bulgaarse reisburo in oktober vorig jaar hield de politie hem tegen toen hij eigenhandig naar binnen wilde gaan. Daarop deed hij aangifte van lokaalvredebreuk.

Kraken is in Bulgarije bij wet verboden en Krikorian was dan ook van mening dat het kraken van het pand aan de Leidsestraat "onrechtmatig jegens Bulgarije" is. Daarnaast zou het pand sinds 1 mei 2006 verhuurd zijn aan de Nederlandse Beleggingsmaatschappij, die het pand wil verbouwen en er een winkel in wil vestigen.

De krakers van activiteitencentrum Leids Bezet, vertegenwoordigd door advocaat mr. Koopman, stelden dat volgens een uittreksel van het Kamer van Koophandel de Nederlandse Beleggingsmaatschappij helemaal geen winkels exploiteert. Bovendien zou voor verbouwing van het pand een bouwvergunning nodig zijn, omdat ook de pui vervangen wordt.

Die bouwvergunning is er niet, en al zou die bouwvergunning er wel zijn, dan nog staat de bouwvakantie voor de deur, en zou het niet aannemelijk zijn dat de verbouwwerkzaamheden snel zullen aanvangen. De krakers zijn van mening dat er voor ontruiming geen spoedeisend belang is. De rechter doet 22 juni uitspraak, om zo nog op tijd te zijn voor de eerstvolgende ontruimingsdag die voor 27 juni gepland staat. (PB)

 

Krakers beklimmen de 'Hef'

ROTTERDAM, 7 JUNI 2006 Ė Met diverse acties brengt de kraakscene dezer dagen de noodzaak van het kraken onder de aandacht. In Rotterdam werd een enorm spandoek met de tekst 'Handen af van ons woonrecht' aan de oude spoorbrug over de Maas gehangen.

Met hun actie wijzen de Rotterdamse krakers erop dat het uitvaardigen van een kraakverbod symptoombestrijding is. "De overheid garandeert geen betaalbare woonruimte en is van mening dat de marktwerking alles op lost. {Ö) Allerlei versoepelingen geven het vastgoed vrij spel. Hiermee faciliteert minister Dekker de wanpraktijken van huiseigenaren. CoŲrporaties slopen het restant sociale huur, zoals in Crooswijk, Rotterdam."

Ook van de verruiming voor anti-kraak moeten de krakers niets hebben. "Dit is geen oplossing, maar een pleister op een etterende wond. Het maakt uitbuiting van speculatieve leegstand rendabel en, ten onrechte, maatschappelijk geaccepteerd. Het op grote schaal verstrekken van tijdelijke verhuurcontracten is onwenselijk. In deze contracten ontbreekt de huurdersbescherming."

De krakers zien liever dat de overheid de hand in eigen boezem steekt: "Huurrecht en woonrecht afbreken is onacceptabel. Stimuleer sociale woningbouw en -huur. Stop verdere afbraak van het sociale huurbestand. Huisvesting eist overheidsbemoeienis, de markt lost niet alles op. Zij bouwt alleen de meer lucratieve projecten. Laat onze middelen tot verweer tegenover het machtige vastgoed intact. Wanneer er leegstand en speculatie dreigt, hebben wij een creatief antwoord. Geen kraakverbod!"

 

Actiegroep vernielt hek Johannes Postkazerne

HAVELTE Ė 7 juni 2006 - Antimilitaristen van de actiegroep Onkruit hebben begin deze week het hekwerk rond de Johannes Postkazerne in Havelte vernield. De omheining werd over een lengte van ongeveer dertig meter opengeknipt.

De directe actie vond plaats in de nacht van 4 op 5 juni. In een verklaring zegt Onkruit te hebben gehandeld uit onvrede met het voortbestaan van het "staatsterroristisch apparaat, dat het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Het Nederlands leger is daarin geen uitzondering."

Directe aanleiding voor de actie waren de Open Landmachtdagen die vorige maand op de kazerne werden gehouden. Met de actie protesteert Onkruit tegen wat zij noemt "de ronseldrift" van defensie. "Het defensieapparaat vormt mensen om tot moordenaars, jongeren worden geÔndoctrineerd en hun eigen individu wordt ondergeschikt gemaakt aan de groep."

 

Volleyballen in Ter Apel

TER APEL, 4 juni 2006 - Ruim vijftig demonstranten zijn zondagmiddag naar het Groningse Ter Apel getogen. Met een spandoek "Refugees Welcome" en het scanderen van leuzen maakten ze de mensen in het vertrekcentrum duidelijk dat ze niet zijn vergeten.

De aanwezige politie trachtte de demonstranten de weg naar de ingang van het vertrekcentrum te beletten, maar slaagden daar niet in. Hierdoor werd de toegangspoort voor enige tijd afgesloten. Diverse asielzoekers kwamen aan de andere kant van het hek staan, waardoor conversatie mogelijk bleek. Het hek fungeerde tevens als denkbeeldig volleybalnet zodat er met de aanwezige kinderen gespeeld kon worden.

Vluchtelingen vertelden dat ze bang zijn om naar het land van herkomst terug te moeten keren. Kinderen vertelden over zelfmoorden in het vertrekcentrum en hoe vreselijk het is om er te moeten leven met ouders die voortdurend over de asielprocedures praten. En verder verveling, verveling, verveling... Volgens een betoger drijft Ter Apel de mensen tot wanhoop: "Deze psychische marteling moet stoppen!"

Gevangenen GuantŠnamo stoppen hongerstaking

WASHINGTON, 4 juni 2006 - Tientallen personen die vastzitten op de Amerikaanse marinebasis GuantŠnamo op Cuba hebben hun hongerstaking opgegeven, al dan niet onder dwang van de legerleiding. In het gevangenenkamp is geen extern toezicht.

In een verklaring stelt het Amerikaanse leger dat het aantal hongerstakers is gedaald van 89 op 1 juni tot 18 op zondag. Het leger liet niet weten waarom veel gevangenen niet langer voedsel weigeren. Enkele gevangenen krijgen met behulp van buisjes met dwang voedsel toegediend, omdat ze ernstig zijn verzwakt.

In het detentiekamp worden ongeveer 460 personen vastgehouden. De meeste verblijven er al meer dan vier jaar zonder te zijn aangeklaagd. Het zijn volgens de Amerikaanse regering 'vijandelijke strijders' of 'terreurverdachten' die niet onder de Conventies van GenŤve vallen. Velen gingen in hongerstaking om te protesteren tegen hun behandeling.

De Europese Unie heeft bij monde van de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Ursula Plassnik onlangs laten weten dat de VS alles moet doen om GuantŠnamo zo snel mogelijk te sluiten. Het onderwerp zal waarschijnlijk aan de orde worden gesteld tijdens de top tussen de VS en de EU op 21 juni in Wenen.

Volgens Plassnik heeft de Verenigde Staten zich met het voor onbepaalde tijd vasthouden van terreurverdachten op Cuba in een "juridisch vacuŁm" begeven dat zo snel mogelijk moet worden opgeheven.

Lees de filmbespreking Road to GuantŠnamo

 

Betoging tegen huurbeleid

AMSTERDAM, 3 juni 2006 - Het Comitť 'Demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker' heeft zaterdag zo'n 500 boze huurders op de been weten te brengen. Volgens de organisatie groeit de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte door de dreigende massale sloop in 56 wijken in Nederland.


Eindstation Museumplein (foto: Mathilde MµPe)

Het 'Comitť Landelijke Demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker' organiseerde de bijeenkomst om te protesteren tegen het "afbraakbeleid van Dekker." De deelnemers aan de betoging konden onder meer luisteren naar sprekers uit wijken in Nederland, die getroffen worden door het beleid van Dekker: Crooswijk Rotterdam, Bomenwijk Delft, Utrecht, Almere en de Staatsliedenbuurt uit Amsterdam.

Er liepen ongeveer vijfhonderd demonstranten mee in een optocht van de Dam naar het Museumplein. Bij de vorige demonstratie van de Woonbond in april kwamen nog zo'n 4.000 mensen op de been. "We laten ons geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal wel meevalt. We protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder wil maken", aldus een van de initiatiefnemers.

Volgens het comitť wordt de leegstand van de huurwoningen vergroot door de massale verkoop van goede en betaalbare woningen. "Door loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit."

 

Actievoerders bezetten taxibaan Schiphol

AMSTERDAM, 2 juni 2006 - Ongeveer veertig actievoerders van Milieudefensie hebben vrijdagochtend ruim drie uur lang de taxibaan van de Polderbaan en de Zwanenburgbaan op Schiphol geblokkeerd. De actie was een protest tegen de kabinetsplannen om de geluids- en milieuregels voor Schiphol op te rekken.

De veertig actievoerders hadden zich in een cordon aan elkaar vastgeketend. Ze hadden het terrein weten te betreden door een gat te zagen in het hekwerk rondom de luchthaven. Zes van hen zaten hoog boven de grond op metershoge palen, die verankerd waren in beton. De actie was door grote lampen goed zichtbaar en de verkeersleiding was van tevoren op de hoogte gebracht.

Omstreeks 05.40 uur begon de marechaussee, die al vanaf het begin van de actie massaal aanwezig was, met het afvoeren van de eerste actievoerders. Met behulp van een hoogwerker werden de palen een voor een ontruimd en neergehaald. Binnen vijf minuten stonden de drie bezetters beneden. Ondanks de vroegtijdige aanwezigheid van politie en marechaussee en de uiteindelijke ontruiming sprak Milieudefensie na afloop van een geslaagde actie.

De actie is een protest tegen de kabinetsplannen om de geluids- en milieuregels voor Schiphol op te rekken. De luchthaven eist opnieuw extra groeiruimte, dat betekent extra vervuiling en extra overlast. Milieudefensie roept Tweede Kamerleden op om dit niet toe te staan maar de Luchtvaartwet zo te verbeteren, dat die meer mensen gaat beschermen.

Met het voorstel voor 'saldering' wil Schiphol toestemming krijgen om extra lawaai te maken op plaatsen waar de wettelijke geluidsgrenzen al vol gevlogen zijn. Milieudefensie dringt er bij Tweede Kamerleden op aan te zorgen voor fatsoenlijke wettelijke milieu- en geluidsgrenzen in de hele regio. Niet alleen voor de directe omgeving, maar voor het hele "buitengebied" dat nog steeds niet wordt beschermd.

Eerder deze week overhandigden 19 bewonersplatforms uit de regio Schiphol een petitie aan het kabinet in Den Haag. Zij zijn woedend dat het kabinet dat de luchthaven wil laten doorgroeien van 400.000 naar 600.000 vluchten per jaar. "Een absurd standpunt omdat de huidige overlast al onaanvaardbaar is", aldus Milieudefensie. De regering negeert de ruim 1.941.100 klachten van honderdduizenden omwonenden. Alle beloftes om burgers te beschermen tegen de vliegtuigoverlast, zijn gebroken. Het wantrouwen is groter dan ooit.

Fotoverslag van de actie

Website Milieudefensie

 

VS werkt aan Europees anti-raketschild

NEW YORK, 1 juni 2006 - De Verenigde Staten treft voorbereidingen voor de bouw van een anti-raketschild in Europa. Het schild moet bescherming bieden tegen aanvallen van Iran op Europa en de VS. Polen en TsjechiŽ zouden hiervoor in aanmerking komen.

De Amerikaanse regering is van plan om in 2011 in een Europees land tien installaties te plaatsen met raketten die andere raketten kunnen onderscheppen. Polen en TsjechiŽ zouden hiervoor in aanmerking komen. Deze zomer zal minister van Defensie Rumsfeld naar verwachting een aanbeveling krijgen over de keuze van de Europese locatie. Aan het Congres zou al 56 miljoen dollar zijn gevraagd om met het project te kunnen beginnen.

President Reagan is in de jaren tachtig al begonnen met de ontwikkeling van een rakettenschild. Hij streefde naar een project waarbij raketten vanuit de ruimte zouden worden uitgeschakeld. Op een bescheidener schaal, met raketbases op aarde, blies George W. Bush de plannen aan het begin van zijn presidentschap nieuw leven in. Een aantal onderscheppingsraketten is inmiddels op Amerikaanse bodem geplaatst, ter verdediging tegen Noord-Koreaanse raketten.

Over de plannen voor een Europese basis voor een rakettenschild wordt in algemene termen al geruime tijd gesproken. De huidige Poolse regering heeft bij haar aantreden gezegd er een voorstander van te zijn. In Rusland stuit het idee op bezwaren. Minister van Defensie Sergej Ivanov heeft gewaarschuwd dat een Europees rakettenschild "negatieve gevolgen zal hebben voor het hele Euro-Atlantische veiligheidssysteem."

Begin april hebben Amerikaanse functionarissen in Warschau gesprekken gevoerd over het project, met zowel de Poolse regering als de oppositie. De Poolse minister van Defensie, Radoslaw Sikorski, heeft nu vragen voorgelegd aan het Pentagon die eerst beantwoord moeten worden voor formele onderhandelingen kunnen beginnen.

Vorige maand publiceerde de NAVO een studie over de toenemende dreiging van lange-afstandsraketten. Een anti-raketsysteem zou technisch en financieel haalbaar zijn, concludeerde het rapport. Onder-secretaris-generaal Billingslea stelde dat "het nu aan de NAVO-landen is om te besluiten over de wenselijkheid van zoín verdediging."

Het Brits-Amerikaans onderzoeksinstituut British American Security Information Council (BASIC) wijst in een notitie op het belang van een openbare discussie over de plannen om Europa via de NAVO te betrekken bij het Amerikaanse raketschild. BASIC wijst erop dat de studie die in opdracht van de NAVO is gedaan, niet openbaar is. Dit maakt het onmogelijk voor onafhankelijke buitenstaanders om mee te praten over de wenselijkheid en werking van het anti-raketschild.

 

G-Star schendt arbeidsrechten in India

UTRECHT, 1 juni 2006 - De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep wijzen op een vast patroon van schendingen van het arbeidsrecht bij de Indiase toeleveranciers van het Nederlandse bedrijf G-Star. Naar aanleiding van een protestbrief praat G-Star binnenkort met de mensenorganisaties.

Van alle overtredingen die plaats vinden bij Fibre and Fabrics International Pvt Ltd (FFI) en Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL), gevestigd in de Indiase stad Bangalore, springen het geweld tegen werknemers en de seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers het meest in het oog. Daarnaast zijn lage lonen, verplicht overwerk, het niet uitbetalen van overwerk, het ontbreken van arbeidscontracten ook schering en inslag bij de toeleveranciers van G-Star.

In een protestbrief worden de problemen bij FFI en JKPL en de eisen van de betrokken vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties uitgebreid uit de doeken gedaan. De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep spreken G-Star aan op haar verantwoordelijkheid voor de zeer problematische arbeidsomstandigheden bij FFI en JKPL en roepen G-Star op haar invloed te gebruiken om de verbeteringen door te voeren.

De organisaties verwijten G-Star de problemen bij FFI en JKPL te lang te hebben genegeerd. Recente protestbrieven hierover bleven onbeantwoord. Ook loopt G-Star achter als het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een geloofwaardig beleid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Naar aanleiding van de laatste protestbrief heeft G-Star contact opgenomen met de opstellers om over de problemen bij FFI en JKPL in Bangalore te praten.

Meer over G-Star en het schenden van arbeidsrechten lees je hier

 

Circuseigenaar voor rechter

HANAU, 31 mei 2006 - De Duitse circuseigenaar Giovanni Althoff, zijn echtgenote en de manager van het circus zijn woensdag voor een rechtbank in het West-Duitse Hanau verschenen. Het drietal wordt verdacht van dierenmishandeling, bedreiging en het toebrengen van lichamelijk letsel.

In de aanklacht is onder meer sprake van verscheidene olifanten die bijzonder slecht zijn behandeld. Een ziek exemplaar zou zelfs maandenlang medicijnen zijn onthouden en ook andere dieren kregen veel te weinig zorg. Dierenrechtenactivisten werden in het circus met geweld geweerd.

Het circus Althoff behoorde ooit tot de grootste in de branche. Momenteel is het nog maar een klein reizend circus. Het proces, dat is aangespannen door de actiegroep BŁndnis fŁr die Befreiung der Althoff-Tiere, zal waarschijnlijk de rest van de week in beslag nemen.

Meer informatie over BŁndnis fŁr die Befreiung der Althoff-Tiere

 

Hongerstaking Brussel voorbij

BRUSSEL, 31 mei 2006 - De 71 asielzoekers die nog in hongerstaking waren in het opvangcentrum Klein Kasteeltje in Brussel, zijn in de loop van de maandag naar het ziekenhuis gebracht. De estaffette-hongerstaking in Antwerpen voor een verblijfsvergunning gaat door.

De beslissing om de hongerstakers af te voeren, werd genomen door Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, na overleg met minister van Integratie Christian Dupont (PS). Zij waren van oordeel dat de hygiŽne in het gebouw en de toestand van de hongerstakers niet meer aanvaardbaar waren.

De ontruiming verliep, op enkele uitzonderingen na, zonder incidenten. De asielzoekers mogen na medisch onderzoek terugkeren naar het opvangcentrum in het Klein Kasteeltje. De voorwaarde is wel dat ze niet opnieuw in hongerstaking gaan. Sommige asielzoekers zaten al 35 dagen zonder eten. De actievoerders wilden zo verblijfspapieren krijgen.

De deelnemers aan het kerkasiel in Antwerpen gaan hun vijfde week in. Na de katholieke Egidiusgemeenschap en de protestantse gemeenschap is het nu de beurt aan de moslimgemeenschap. Die verleent onderdak in haar secretariaat, omdat enkele moskeeŽn in een erkenningsprocedure zitten en bang zijn dat die in het gedrang komt. De actievoerders vragen de regularisatie van mensen zonder papieren. Op 24 juni loopt de actie af met een wake.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) ontkent dat dossiers van hongerstakende asielzoekers sneller behandeld worden. De dienst Vreemdelingenzaken had dat eerder gesuggereerd. "Vreemdelingenzaken moet aan de andere kant wel antwoord geven op dringende, humanitaire noden. En dat wordt altijd geval per geval beoordeeld."

Minister Dewael heeft onlangs het wetsontwerp voor de hervorming van de asielprocedure voorgesteld in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Drie categorieŽn van asielzoekers komen in aanmerking voor een regularisatie.

In de eerste plaats gaat het om mensen die minstens vier jaar legaal in het land verblijven, blijk geven van hun wil tot integratie en geen gevaar betekenen voor de openbare orde. De tweede groep zijn mensen die vanwege een ziekte of hun fysieke toestand niet meer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. De derde groep betreft mensen die om prangende humanitaire redenen niet of zeer moeilijk kunnen terugkeren.

 

Activisten blokkeren hoofdkantoor ENCI

DEN BOSCH, 30 mei 2006 - Elf milieuactivisten van GroenFront! hebben de gehele dag de toegangspoort van het hoofdkantoor van ENCI in Den Bosch geblokkeerd. De actiegroep protesteert tegen plannen van de cementfabrikant om in Maastricht nog eens anderhalve hectare bos te kappen om mergelwinning mogelijk te maken.

Actievoerders hadden zich met zogenoemde lockons vastgeketend aan het schuifhek, dat daardoor niet meer open kon. De politie liet zich kort zien, maar kreeg van de ENCI niet de opdracht om in te grijpen. Het personeel wist in de loop van de dag via een gat in het hek en een achteringang toch het gebouw binnen te komen.

GroenFront! eist van ENCI en het moederbedrijf Heidelberg-cementgroep dat de plannen voor verdere afgraving en eventuele kap onmiddellijk van tafel worden gegooid. Met daarbij een degelijk sociaal plan voor de werknemers ten tijde van sluiting van de mergelwinning. Op 20 Maart jl. heeft ENCI anderhalve hectare bos gekapt zonder de uitspraak van de bezwaarprocedure hieromtrent af te wachten.

Directeur Theo Goossens van de ENCI had aan het begin van de middag een onderhoud met de actievoerders. Hij beloofde tot het eind van het broedseizoen (15 juli) niets te ondernemen in het omstreden gebied. Op de eisen om met het afgraven te stoppen, ging hij niet in. "Hopelijk heeft de directie van de ENCI met deze eerste actie nu goed begrepen dat natuurvernietiging niet ongehinderd plaats kan vinden", aldus GroenFront!

 

Grote steden voor uitbreiding antikraak

DEN HAAG, 29 mei 2006 - De vier grote steden zijn tegen een verbod op kraken maar voor een uitbereiding van tijdelijke verhuur. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht schrijven dat in een brief aan minister Dekker van Volkshuisvesting. De minister is bezig het antikraakbeleid aan te scherpen nadat een meerderheid van de Tweede Kamer begin dit jaar hiertoe een motie had aangenomen.

De Haagse wethouder Marnix Norder heeft de brief maandag namens de G4-gemeenten verstuurd. Norder stelt dat er veel panden leegstaan in de grote steden, niet alleen woningen maar ook kantoor- en bedrijfspanden. "Als de plannen van de minister doorgaan, dan raken de gemeenten een stok achter de deur kwijt in de strijd tegen leegstand."

In de Tweede Kamer is begin dit jaar een motie van de leden Hermans en Veenendaal aangenomen om het kraken tegen te gaan. Dit vanuit de overweging dat kraken een ernstige aantasting is van het eigendom- en beschikkingsrecht. Op basis van de motie dient minister Dekker vůůr 1 juni voorstellen naar de Kamer te sturen waarmee de praktijk van het kraken zo veel mogelijk kan worden teruggedrongen.

Volgens de vier grote steden kan het kraken en leegstaan van woningen en gebouwen het best worden teruggedrongen door de "tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet een groter werkingsgebied te geven, met als stok achter de deur dat woningen/gebouwen die langer dan ťťn jaar hebben leeggestaan gekraakt mogen worden." Recent is al de† termijn van tijdelijke verhuur verlengd, van drie jaar naar maximaal vijf jaar (twee jaar plus drie keer een jaar verlenging).

Daarnaast stelt de G4 verruimingsmogelijkheden voor van tijdelijke verhuur van woningen bestemd voor herontwikkeling, sloop of renovatie, commerciŽle bedrijfsruimten en voor kantoren en winkels en reeds bewoonde huurwoningen die voor de verkoop bestemd zijn. Indien deze voorstellen worden ingevoerd, breken er gouden tijden aan voor de antikraakbeweging.

 

Lawaaibetoging bij detentieboot

ROTTERDAM, 28 mei 2006 Ė Zo'n vijftig tegenstanders van vluchtelingendetentie hebben zondagmiddag twee uur lang een lawaaidemonstratie gehouden bij de detentieboot in de Rotterdamse Merwehaven.


Foto: Jan Kees Helms

Het spandoek 'Weg met de bajesboot. Vluchtelingen vrij!' vatte het doel van het protest kort en bondig aan. Veertig politie-agenten en een schip van de rivierpolitie zorgden er voor dat dit laatste zeker niet zou gebeuren. De groep demonstreerde tevens tegen de overheid die in hun ogen onschuldige mensen opsluit en tegen de directie van de bajesboot die zich niet zou houden aan de beginselenwet Gevangeniswezen.

De betogers maakten herrie met een salsaband en potten en pannen. Gevangenen gooiden papier, wc-papier en zelfs hun hele broodvoorraad uit het raam. "Ik ga dood" en "ze vermoorden ons" werd er geroepen vanuit de boot zodra het tromgeroffel stilviel. Op zondag 25 juni om 15.00 uur wordt er opnieuw geprotesteerd in de Merwehaven.

 

Opnieuw protest tegen Circus Belly

ASSEN, 27 mei 2006 Ė Zo'n vijftig tegenstanders van het gebruik van dieren in de circuspiste, hebben zaterdag in het centrum van Assen gedemonstreerd tegen de voorstellingen van Belly Wien in de Drentse hoofdstad.

Met spandoeken, borden, dierenmaskers en dergelijke riepen de betogers de omstanders op om die dag niet naar Belly Wien te gaan. In dit circus vertonen wilde dieren als tijgers, leeuwen, slangen, een giraffe en berberapen hun kunstjes ter vermaak van het publiek. Voor wilde dieren is het leven in een circus helemaal geen feest, zo vinden de tegenstanders. Hun welzijn wordt ernstig aangetast als gevolg van krappe behuizing en harde training.

In de dagen voorafgaande de betoging hebben actievoerders in het centrum van Assen flyers uitgedeeld waarin wordt gewezen op het misbruik van de dieren en dat het om die reden wijselijk zou zijn Belly Wien te boycotten. Ook in de omgeving van het circus werd op zodanige wijze geprotesteerd. Nadat bij eerdere acties is gebleken dat het personeel van Belly Wien over wel erg losse handjes beschikt, had de politie van Assen een bufferzone aangebracht rond het circus.

 

Aanhoudingen bij antifa-protest

AMSTERDAM, 27 mei 2006 Ė De Amsterdamse politie heeft zaterdag 21 tegenstanders van extreem-rechts opgepakt wegens verstoring van een betoging van de Nationale Alliantie. De Antifascistische Actie vindt het onbegrijpelijk dat burgemeester Cohen "rabiate racisten" de gelegenheid biedt door Amsterdam "te marcheren."


Aanhangers van de Nationale Alliantie

Na een oproep van de extreem-rechtse Nationale Alliantie (NA) kwam zaterdag rond twee uur een twintigtal personen bijeen op station WTC in Amsterdam-Zuid. Het was de bedoeling om vanaf het Stadionplein een betoging te houden tegen het voortbestaan van Martijn, een belangenvereniging voor pedoseksuelen.

Op last van de massaal aanwezige politie (ME, vredesteam, stillen, agenten en zelfs een helikopter) werd besloten om het protest vanaf station WTC te starten. Zo'n dertig antifascisten hadden zich op dat moment in de directe omgeving van het Stadionplein opgesteld. Daar ging in de ogen van de ordehandhavers te veel dreiging vanuit, nadat gebleken was dat een paar neonazi's die zich reeds op het plein bevonden, bekogeld waren met zakjes waterverf. Hierop werden 21 antifascisten groepsgewijs ingesloten en aangehouden.

De kaalkoppen konden onder begeleiding van de politie door een deel van Zuid lopen, onderwijl teksten gericht tegen de vereniging voor pedoseksuelen rond bazuinend. Omstanders zagen het tafereel hoofdschuddend aan. De Antifascistische Actie (AFA) stelde naderhand het "schokkend te vinden dat de extreem-rechtse club haatzaaiende propaganda mag verspreiden in de stad, nota bene door een vooroorlogse joodse buurt." Deelnemers droegen extreem-rechtse insignes en symbolen zoals keltische kruizen en SS-totenkopfen.

De NA wilde aanvankelijk bij het Muiderpoortstation demonstreren, waar het postadres van vereniging Martijn is gevestigd. Nadat de AFA voor dezelfde locatie een betoging had aangevraagd, besloot de gemeente om de demonstranten van elkaar te scheiden: de NA op het Stadionplein en de AFA bij het Muiderpoortstation. Dit omdat drie jaar geleden een vergelijkbaar protest van extreem-rechts op een gewelddadige confrontatie uitliep met tegenstanders.

De AFA is van mening dat de Nationale Alliantie geen recht heeft op demonstreren, zeker niet in Amsterdam. "De NA staat bekend als een bijzonder racistische en antisemitische groepering die niet voor geweld terugdeinst. Zo werd onlangs het NA-lid Ben van der Kooi gearresteerd wegens brandstichting in een Surinaamse moskee in Rotterdam. Kortom, een gevaarlijke groep die rassenhaat predikt", aldus de AFA.

De AFA beschouwt de houding van de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris- red.)in de aanloop naar 27 mei, en het optreden van de politie als een nieuw dieptepunt. "Er wordt overmatig repressief opgetreden tegen links protest, zoals bij de anti-Verdonk spandoek-affaire. Bij het door de burgemeester met de mond beleden antiracisme blijkt het voornamelijk om holle woorden te gaan."

foto's van de antifa-actie tegen extreem-rechts

 

Antwerpen herdenkt slachtoffers racisme

ANTWERPEN, 26 mei 2006 Ė Ruim 18.000 mensen liepen vrijdag 26 mei mee met de stille mars langs de schelde in Antwerpen. Hiermee werden recente gewelddaden herdacht waaraan racistische motieven ten grondslag hebben gelegen.

De organisatie schatte het bezoekersaantal op zoín 20.000, nog altijd een stuk minder dan de verwachte 50.000. Voornaamste reden was mogelijk het tegenvallende weer; het grootste gedeelte van de mars werd in de gutsende regen gelopen. Hoewel de optocht in het prille begin nog wat magertjes oogde, sloten al snel na de start (die een uur was uitgesteld vanwege het vrijdagsgebed) aardig wat mensen zich aan. Die moesten dan wel eerst nog even langs de zijkant toekijken, want de organisatie van de optocht wilde koste wat het kost de familie van de overledenen vooraan hebben lopen.

Want daar ging het allemaal om. De ouders van Mohamed Bouazza, de jongen die begin mei in de Schelde dood werd aangetroffen na een ruzie met een skinhead in een kroeg, hadden de tocht georganiseerd. Toen later deze maand de Malinese au-pair Oulemata Niangadou en de tweejarige Vlaamse Luna Drowart door een skinhead werden doodgeschoten en de Turkse SongŁl KoÁ ernstig werd verwond, sloten de families van deze slachtoffers zich bij de organisatie aan. De organisatie kreeg bovendien steun van de stad Antwerpen.

De protestmars, die tevens bedoeld was als een mars tegen zinloos geweld, had toch vooral het karakter van woede tegen racisme. Niet alleen mensen uit de allochtone gemeenschap liepen mee, ook veel Vlamingen namen deel aan de tocht. Zo ook Ina, die zelf in Antwerpen woont en daar werkt op een school waar veel allochtonen op zitten. Zelf merkt ze gelukkig niet veel van racisme. "Dat komt op onze school niet voor. Ik vond het ook verschrikkelijk wat er de afgelopen tijd in onze stad gebeurde. Ik loop mee vandaag om te laten zien dat er gelukkig ook mensen zijn in Antwerpen die wŤl geloven in een multiculturele samenleving."

Na de mars gaven enkele familieleden van de slachtoffers een toespraak voor de menigte. Opvallend was dat ondanks de oproep om er geen politiek schouwspel van te maken, vooral het Vlaams Belang in deze toespraken er flink van langs kreeg. Overigens was het Vlaams Belang nadrukkelijk niet welkom bij de betoging, die enkele honderden meters van het partijgebouw van de extreem-rechtse partij eindigde. Mede daarom was het partijgebouw voor een dag veranderd in een ware vesting: de stoep was afgezet met prikkeldraad en de ME stond met een waterkanon klaar voor als er iets zou gebeuren. Ze hadden een rustige dag, want er waren geen incidenten. (PB)

Zie ook dit artikel

 

Extreem-rechts op Stadionplein

AMSTERDAM, 26 mei 2006 - De demonstratie van de extreem-rechtse Nationale Alliantie tegen Martijn, de belangenvereniging van pedoseksuelen, mag zaterdag niet plaatsvinden in stadsdeel Oost in Amsterdam. De actie is op last van de burgemeester verplaatst naar het Stadionplein, meldt Het Parool.

De Nationale Alliantie (NA) wilde aanvankelijk demonstreren bij het Muiderpoortstation in Oost, omdat Martijn daar een postbusadres heeft. De gemeente gaf daarvoor geen toestemming, om problemen met antifascisten te voorkomen. Antifascistische Actie Amsterdam (AFA-A) was volgens de gemeente nŤt even eerder met een aanvraag voor die plek.

De NA zegt in Het Parool vanwege haar hang naar 'orde en discipline' te hebben ingestemd met een andere locatie, het Stadionplein. "Wij komen immers om te demonstreren tegen de vereniging Martijn met hun verderfelijke ideeŽn, niet om te rellen. De AFA laat met deze tegendemonstratie haar ware gezicht zien als beschermers van pedofielen, hierin gesteund door burgemeester Cohen", aldus de organisatie.

AFA-A stelt dat de NA het gevoelige onderwerp slechts aangrijpt om zijn extreem-rechtse ideeŽn te kunnen uitdragen. De gemeente wil de twee partijen "zo ver mogelijk bij elkaar uit de buurt houden", aldus een woordvoerder van de gemeente. In 2003 raakten ze nog slaags bij het Centraal Station. De partijen hebben toegezegd elkaar niet te zullen opzoeken. De politie houdt morgen "wat mobiele eenheid" achter de hand.

NA-voorzitter Jan Teijn verwacht morgen tussen de vijftig en honderd symphatisanten. Hij zegt bedreigingen uit AFA hoek te hebben ontvangen. "Maar wij realiseren ons dat als zij de demonstratie verstoren, wij veel goodwill winnen bij de publieke opinie. Tachtig tot negentig procent van het publiek steunt het doel van de actie."

 

Antifascisten tegen JOVD-debat met Vlaams Belang

NIJMEGEN, 26 mei 2006 Ė De deelname van het Vlaams Belang aan een door de JOVD georganiseerd integratiedebat, wordt door antifascisten zwaar bekritiseerd. AFA verwijt de VVD-jongeren gebrek aan compassie met de slachtoffers van de meervoudige racistische moord in Antwerpen. "Wij betreuren het standpunt van AFA", laat voorzitter Niels Franzen van de JOVD Zuid-Limburg weten.


Kopstukken van het Vlaams Belang

De JOVD Zuid-limburg houdt op 14 juni in een zaal van het statige Chateau St. Gerlach bij Maastricht een debat over integratie. Naast vertegenwoordigers van moslimorganisaties en lokale politieke partijen als SP en GroenLinks, hebben de VVD-jongeren Martin Dijkhuizen, raadslid van de extreem-rechtse partij Nieuw Rechts uit Ridderkerk en Bert Schoofs uitgenodigd, kopstuk van het Vlaams Belang.

Vooral de deelname van het Vlaams Belang aan het debat, stuit bij Antifascistische Actie (AFA) op problemen. Met name omdat Vlaanderen momenteel in diepe rouw verkeert vanwege de "meervoudige racistische moord" eerder deze maand in Antwerpen. "De dader was afkomstig uit een Vlaams Belang-familie. Wat volgde was een golf van brede maatschappelijke woede. Woede die zich niet enkel richtte op de dader, maar ook op zijn umfelt, het Vlaams Belang", aldus AFA.

AFA verwijt de VVD-jongeren gebrek aan compassie met de slachtoffers van de meervoudige moord. "Dat de JOVD uitgerekend nķ haar naam verbindt aan de racisten van het Vlaams Belang, getuigt van een volledig gebrek aan timing om dezer dagen met een figuur als Bert Schoofs over integratie te discussiŽren. Wij hopen dat de zaaleigenaar van Chateau St. Gerlach en de andere genodigden meer maatschappelijk besef tonen en besluiten om hun naam niet aan het Vlaams Belang te verbinden", aldus AFA.

Voorzitter Niels Franzen van de JOVD Zuid-Limburg kan zich de kritiek wel voorstellen, maar betreurt het standpunt van AFA evenzeer. "Wij distantiŽren ons van de ideeŽn van het Vlaams belang en Nieuw rechts en willen helemaal niets te maken hebben met hun extremistische gedachtegoed. Wel durven wij de discussie met ze aan om duidelijk te maken hoe verkeerd ze zitten", laat hij weten. Franzen stoort zich eraan dat AFA niet eerst contact met hem heeft opgenomen, alvorens een persbericht rond te sturen.

 

Krakers Raaks vrijgesproken

HAARLEM, 23 mei 2006 -† De krakers, die in september 2004 een pand binnen het Raakscomplex in Haarlem kraakten, zijn dinsdag door de rechter vrijgesproken. De krakers werden vervolgd omdat ze het pand zouden hebben gekraakt dat nog geen jaar leegstond.


Sloop van een van de voornaamste panden van het Raakscomplex

Het pand werd in april 2005 ontruimd. Hierbij werden veertien mensen opgepakt. De ontruiming was volgens de rechter onrechtmatig. Het verhaal dat Haarlem het pand aan de GG&GD had gegeven deed de rechter af als flauwekul. Het zou een truc zijn om nieuwe kraakacties te voorkomen. De rechter noemde dit "niet netjes".

Het verhaal dat de gemeente het pand in gebruik had gegeven aan de GG&GD heeft de rechter afgedaan als "flauwekul". Het gebruik door de GG&GD is volgens de rechter "fake" en enkel bedoeld om nieuwe acties tegen te gaan. De rechter is van mening dat de gemeente voor het oplossen van haar eigen problemen niet het strafrecht en dus de politie mag inzetten.

De kraakgroep Axielijst heeft, samen met buurtbewoners, in 2004/2005 een verwoede strijd gevoerd rond de omstreden sloop van het Raakscomplex. Hierbij werden naast juridische procedures verschillende panden gekraakt. De gemeente Haarlem heeft een megalomaan nieuwbouwproject voor ogen op de locatie van het voormalige complex.

 

 


Naar boven

 

 

hghg