Ravage Digitaal Actienieuws Print deze pagina

Tien aanhoudingen bij ontruimingsronde 17-10-06
Antimilitaristen vernielen hekwerk vliegbasis 16-10-06
Krakers zetten Leidsestraat op z'n kop 14-10-06
Protest tegen verbreding A9 12-10-06
Portefeuillehouder jaagt buurt op kosten 11-10-06
Posters anti-terrorismecampagne beplakt
08-10-06
Dienst presenteert bajesboten Zaandam 07-10-06
Politie smoort Brussels straatfeest in de kiem
07-10-06
Belgische minister van Justitie getaart (07-10-06
Actie bij bajesboten Rotterdam 06-10-06
Zendmast blijft voorlopig nog staan 06-10-06
Pleit iepen Javastraat beslecht 05-10-06
Awacs vliegen lager over Schinveld 05-10-06
Stemcomputers simpel te manipuleren 05-10-06
Zendmast Troelstraschool moet van dak 03-10-06
'Kinderen minder waard dan winst UMTS!' 02-10-06
Actie tegen kernenergie oogst bijval CDA-congres 30-09-06
GroenFront! beschimpt voormalig burgemeester Onderbanken
29-09-06
Winschoten verbiedt circussen met wilde dieren 28-09-06
Duitse rel over zelfcensuur opera 27-09-06
Nijmegenaren strijden voor behoud populieren 26-09-06
'Terreurdreiging groter door Irak' 25-09-06
Actievoerders mogen apen niet uitzwaaien 25-09-06
Massa-arrestatie in Kopenhagen 25-09-06
Gratis feest als tegengeluid voor Robodock 24-09-06
TV-optredens extreem-rechts wekt torn antifa's (24-09-06)


Archief: Voorgaande nieuwsberichten

 

Tien aanhoudingen bij ontruimingsronde

AMSTERDAM, 17 oktober 2006 – De Amsterdamse politie heeft vandaag zeven locaties ontruimd. Hierbij werden in totaal tien personen aangehouden. Het ging om gekraakte etages in de Staatsliedenbuurt en panden aan de Van Ostadestraat, de Weteringschans en de Westermarkt.


Deze stillen zien de humor van dit clowneske gedrag
wel in

In de Van Ostadestraat is de ME nog het langst bezig geweest. Na zich gedurende anderhalf uur door barricades geworsteld te hebben, konden de in lock-ons vastgehaakte krakers worden losgeslepen en aangehouden. Het duurde allemaal wat langer omdat de politie bij het slijpwerk een hoofdgasleiding raakte, waardoor het werk moest worden gestaakt totdat het energiebedrijf het gas had afgesloten. Hiervoor moest de straat worden opgebroken.

Tengevolge van het gaslek, in combinatie met het elektrisch slijpwerk, ontstond er een levensgevaarlijke situatie in de panden. De bewonerspartij Vereniging Oud Zuid heeft naar aanleiding van het voorval vragen gesteld aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Stadsdeel Oud-Zuid. Zo wil men weten of het DB na het ontstaan van het gaslek contact heeft opgenomen met de politie en de NUON omtrent de situatie, en zo nee waarom dan niet. Verder dringt de partij aan op betere voorzorgsmaatregelen bij toekomstige ontruimingen.

De percelen Van Ostadestraat 228-230 zijn in eigendom van woningcorporatie De Dageraad. De krakers konden rekenen op de nodige steun van buurtbewoners, die geheel op eigen initiatief spandoeken aan hun gevel hadden opgehangen met protestleuzen tegen de plannen van De Dageraad. Enkele buurtbewoners hadden zelfs hun auto voor de deur van de te ontruimen panden geplaatst, om de ontruiming te bemoeilijken. En dat werkte, want de ME kon de container die het dak op moest worden gehesen niet kwijt.

Frans Reus, woordvoerder van De Dageraad, stond erbij en keek er naar. Hij was verrast door de actie van de buurtbewoners. "In 1990 zijn de panden door de gemeente aangekocht, al met de bedoeling ze te slopen en nieuwe panden te bouwen", liet hij weten. Reus verhaalde over een huurster die tot op het laatst in de panden is blijven wonen uit protest tegen de sloop. "Maar ook zij is nu bezig met verhuizen. De panden zullen binnenkort worden gesloopt." Een reactie op de krakersprotesten wilde hij niet geven.

Rond half twaalf had de politie de klus geklaard, waarna het circus zich verplaatste naar de Weteringschans. Daar was eerder de naast het kraakpand gesitueerde school tijdelijk ontruimd omwille van de veiligheid. Vanuit nummer 41 schalde Radio Patapoe keihard uit de speakers, de piraat die live verslag deed van de ontruimingen. Traditiegetrouw werd de ME door krakers die zich in het pand hadden verschanst bekogeld met verfbommetjes.

Enkele als clown vermomde actievoerders liepen opzichtig de aanwezige stillen te stalken en te sarren, door naast ze te gaan staan met aanwijsbordjes ("I love stillen"). Het duurde niet lang voordat beide clowns op de Weteringschans werden gearresteerd. Tegen 13.00 uur had de ME de omstanders een flink eind de straat uitgejaagd, waarna de BraTra via een belendend perceel het dak op klom en zich een weg naar binnen zaagde.

Om tien voor twee had de politie het pand doorzocht maar geen kraker aangetroffen. Wel werden er op straat een aantal personen aangehouden. Het pand aan de Weteringschans is in eigendom van Rudolf Booker, die het in 2004 heeft uitgesloopt. Twee weken geleden werd het pand gekraakt. Deze bezettingsactie was dus van korte duur.

Als laatste werd Westermarkt 3 ontruimd, waar de ME om tien voor drie het plein schoonveegde om vervolgens twee krakers te verwijderen uit het pand. Dit perceel is in eigendom van Diacra Vastgoed en Ambrosini Vastgoed, en werd vorige maand herkraakt (het was eerder gekraakt van oktober 2002 tot maart 2005). De krakers verdenken de eigenaren van speculatie.

Afgelopen zaterdag werd er al een kraakpand ontruimd aan de Leidsestraat. Dit nadat de krakers een spontaan feestje hielden op straat, waardoor de drukke koopgoot en het verkeer op de grachten in een mum van tijd veranderde in een chaos. De ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen en het pand Leids Bezet, waar onder meer een weggeefwinkel in was gevestigd, te ontruimen

 

Antimilitaristen vernielen hekwerk vliegbasis

SOESTERBERG, 16 oktober 2006 - Afgelopen nacht hebben activisten van Onkruit zo'n 30 meter hekwerk van de vliegbasis Soesterberg stuk geknipt. Daarnaast werden enkele kleinere gaten gemaakt in andere delen van de omheining. Met de actie protesteren de antimilitaristen tegen de vlieger-infodagen die momenteel op de basis gehouden worden.


Ook in augustus 2003 knipten vredesactivisten het hekwerk van vliegbasis Soesterberg kapot.

Tijdens de vlieger-infodagen kunnen 'schoolverlaters kennismaken met het beroep van jacht- of helikoptervlieger'. De Koninklijke Luchtmacht heeft jaarlijks veel nieuwe vliegers nodig. "Dat deze toekomstige piloten onder meer bombardementen uit zullen gaan voeren, waar andere mensen het slachtoffer van zullen worden, blijft onvermeld", meldt Onkruit in een persverklaring

Sinds de afschaffing van de dienstplicht is defensie op zoek gegaan naar andere manieren om personeel te werven voor het militaire apparaat. "Die manier blijken ze na enkele moeilijke jaren gevonden te hebben: jongeren worden bestookt met propaganda, er zijn oriëntatiejaren, kinderclubjes enzovoort. Het leger wordt afgeschilderd als een spannend avontuurlijk spelletje. Dit gebeurt, terwijl oorlog alles behalve een spelletje is!"

Volgens Onkruit vormt "het defensieapparaat mensen om tot moordenaars: jongeren worden geïndoctrineerd en hun eigen individu wordt ondergeschikt gemaakt aan die van de groep. Het leger wordt ingezet om de ongelijke nationalistische machtsverhoudingen op de wereld in stand te houden en te vergroten. Het leger is een groot staatsterroristisch apparaat, dat het niet zo nauw neemt met mensenrechten. Het Nederlands leger vormt daar geen uitzondering in."

Onkruit keert zich tegen dit militair apparaat en keert zich ook tegen deze ronselpraktijken. "Er zijn genoeg andere manieren om onszelf nuttig te maken door te werken aan echt duurzame vrede en veiligheid van onderop. Een vrede op niet-hiërarchische, niet onderdrukkende basis, waar het sociale en het welzijn van mens, milieu en andere dieren voorop staan. Men zou zich ook nuttig kunnen maken door de defensie-moordmachine, het militarisme tot de grond toe af te breken."

 

Krakers zetten Leidsestraat op z'n kop

AMSTERDAM, 14 oktober 2006 - De Leidsestraat is zaterdagmiddag tijdens het koopspitsuur een aantal uren gestremd geweest. Een grote groep krakers hield een 'afscheidsfeestje' op straat voor het pand Leids Bezet, dat daarop door de politie werd ontruimd.

Aanvankelijk lag het in de lijn der verwachting dat het kraakpand Leids Bezet meegenomen zou worden in de 'ontruimingsgolf' van komende dinsdag. Om de drie maanden regisseert de Amsterdamse politie een serie ontruimingen. De krakers van Leidsestraat 43, waar onder meer een weggeefwinkel was gevestigd, verkozen hun eigen moment van ontruiming door deze uit te lokken.

Wat is dan een mooiere gelegenheid dan koopgoot Leidsestraat, toonbeeld van een uit de hand gelopen consumptiedrift, op z'n kop te zetten. Klokslag drie uur werd het huisraad en de spullen van de weggeefwinkel dwars over de straat gezet, waardoor in een mum van tijd een chaotische situatie ontstond. Per minuut wandelen er op een zaterdagmiddag gemiddeld vijfhonderd mensen voorbij, ga maar na.

Opgezweept door de klanken van een sambaband hielden tientallen krakers hun afscheidsfeestje. Een vuurspuwer vertoonde zijn kunsten aan het verbouwereerde publiek. Vanuit het kraakpand werden vuurpijlen in de lucht geschoten en met water gevulde ballonnen gegooid naar agenten die dachten in hun eentje de krakers aan kant te kunnen vegen. Paniek op het hoofdbureau waarop de mobiele eenheid werd opgetrommeld.

De politie zette de straat af uit 'veiligheidsoverwegingen'. Door de stremming waren enkele tientallen winkels gedurende een aantal uren niet meer bereikbaar. Ook de trams konden al die tijd niet meer verder. Op het moment dat de ME via een belendende winkel aan de achterzijde het kraakpand binnendrong, bleken de vogels gevlogen. Daarop werd het perceel overhandigd aan een vertegenwoordiger van de eigenaar.

Naast onvrede over de ontruiming protesteerden de krakers van Leids Bezet met hun straatfeestje tegen het commerciële karakter van de winkelstraat waar geen plek is voor niet-winstgevende bedrijfjes. In een persverklaring wordt de campagne I Amsterdam gehekeld: "Cultureel gezien is er alleen bestaansrecht voor hen die zich binnen de eenheidsworst van het gemeentebeleid willen schikken."

Leids Bezet werd oktober 2005 gekraakt na vijf jaar leegstand. Vervolgens werden er een dagcafé, ecologische voedselcoöp, weggeefwinkel en een gratis toegankelijke cinema in het voormalige Bulgaarse reisbureau geopend. Verder vonden er regelmatig informatiebijeenkomsten plaats. Door deze alternatieve invulling vormde Leids Bezet het afgelopen jaar een markante ontmoetingsplek in de doorgaans zo hypercommerciële Leidsestraat.

De eigenaar van het perceel, de staat Bulgarije, beweerde tijdens de rechtszaak dat het pand per 1 mei verhuurd zou zijn aan de Nederlandse Beleggingsmaatschappij die er na verbouw een winkel in wil vestigen. Volgens de krakers exploiteert de Nederlandse Beleggingsmaatschappij geen winkels. Bovendien zou voor verbouwing een vergunning nodig zijn, omdat in de plannen ook de pui vervangen wordt.

Komende dinsdag 17 oktober worden er meerdere kraakpanden ontruimd. Welke is niet geheel duidelijk, aangezien het stadhuis geen adressen meer prijsgeeft. De krakers van de panden Van Ostadestraat 228-230 weten het echter zeker. Zij hebben de afgelopen weken hun ramen geblindeerd en gebarricadeerd. In een buurtpamflet verontschuldigen zij zich voor de ontstane geluidsoverlast die gepaard gaat met het getimmer en gezaag, en voor de overlast die de ME de omwonenden zal gaan bezorgen.

Naast deze panden staan zeer waarschijnlijk Weteringschans 41 (centrum), Van Bossestraat 27 1+3, Van Hallstraat 94 en Rochussenstraat 11 2+3 (allen Westerpark) op het dagprogramma van de ME. Daar kan Westermarkt 3 (centrum) nog aan toegevoegd worden, afhankelijk van het resultaat van een kort geding tegen de staat dat maandag plaatsvindt.

 

Protest tegen verbreding A9

AMSTERDAM, 12 oktober 2006 - Actievoerders van Milieudefensie hebben donderdagochtend een enorm spandoek opgehangen boven de snelweg A9 in Amsterdam-Zuidoost. Ze protesteren samen met omwonenden tegen toename van verkeer en luchtvervuiling als het kabinet besluit de weg te verbreden.

Op het 15 meter lange spandoek staat: 'Naardermeer gered. Nu wij nog!'. Actievoerders in witte pakken met gasmaskers op hielden het doek vast. De demonstranten begonnen rond acht uur bij een viaduct in Zuidoost en verplaatsten zich later op de ochtend naar Amstelveen. De politie hield het vanaf een afstandje in de gaten om te controleren of zich geen gevaarlijke situaties voordeden.

Volgens een woordvoerder van Milieudefensie is bewust voor deze plekken gekozen, omdat bewoners hier de meeste last zullen ondervinden van verbreding. De beslissing van het kabinet woensdag om de plannen voorlopig uit te stellen, was geen reden voor de actiegroep van het protest af te zien. "Wij zijn er niet gerust op dat van uitstel ook echt afstel komt. Daarom blijven we duidelijk maken dat zo'n beslissing hele negatieve gevolgen heeft voor de mensen hier."

Als de Gaasperdammerweg verbreed wordt, neemt het verkeer daar volgens Rijkswaterstaat in 2020 met minstens 77 procent toe. Op de A9 door Amstelveen is dat 38 procent. De luchtkwaliteit is in deze bewoonde gebieden nu al beneden de maat. Milieudefensie en de bewonersorganisaties pleiten voor andere milieuvriendelijke maatregelen om de bereikbaarheidsproblemen in de hand te houden.

De files tussen Amsterdam en Almere worden aangepakt via een snelle verbreding van delen van de A10 Oost, A1 en A6. Dat laatste gaat nog niet op voor de A9 door Amsterdam–Zuidoost. Daarop moet eerst worden gestudeerd. Een besluit over (gedeeltelijke) verbreding en overkapping van de A9 is uitgesteld. PvdA-wethouder Wonen Adrie Duivesteijn van Almere dringt aan op een spoedig besluit omdat hij 60.000 extra woningen wil laten bouwen.

 

Portefeuillehouder jaagt buurt op kosten

AMSTERDAM, 11 oktober 2006 – Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld (LSG) verwijt portefeuillehouder Tys de Ruijter onbekwaamheid in bestuur. Niet alleen staat de zendmast nog steeds op het dak van de Troelstraschool, de buurt draait tevens onnodig op voor de extra kosten vanwege de verplaatsing.

In de Raadsbehandeling van 3 oktober jl. wees LSG de portefeuillehouder er ten overvloede op dat de mast illegaal op de school staat en dat T-Mobile contractueel verplicht is om te zorgen voor de benodigde vergunningen op straffe van ontbinding van de huurovereenkomst. Al op 27 maart van dit jaar had T-Mobile hierover een intern akkoord bereikt om de mast te verplaatsen, hetgeen men op 3 mei in correspondentie aan de portefeuillehouder De Ruijter (GroenLinks) bevestigde.

Stadsdeel Slotermeer/Geuzenveld zou € 35.000 bijdragen in de kosten voor verplaatsing. De portefeuillehouder heeft volgens LSG sindsdien stelselmatig aanbiedingen tot verplaatsing van T-mobile genegeerd. Op 9 juni 2006 deelde de portefeuillehouder in een brief aan mevrouw Van Beest van de actiegroep Bezorgde Ouders van de Troelstraschool mede dat hij geen verdere actie wilde ondernemen. Het bedrag tot verplaatsing is hierdoor onnodig opgelopen tot € 200.000.

De zendmast op de Troelstraschool zorgt onder kinderen en ouders van de basisschool voor onrust nadat er bij twee leerlingen en een leraar hersentumor werd geconstateerd. Hoewel de gemeenteraad op 4 oktober unaniem besloot de mast per direct te laten verwijderen, kwam wethouder De Ruijter nog geen dag later op dit besluit terug. Er is volgens hem drie weken tijd nodig om een alternatieve locatie te vinden voor de UMTS/GSM-mast.

 

Posters anti-terrorismecampagne beplakt

AMSTERDAM, 8 oktober 2006 – Critici van de landelijke anti-terrorismecampagne hebben in Amsterdam op grote schaal posters beplakt met teksten waarmee enig tegenwicht wordt geboden aan het "creëren van een klimaat van constante paranoia."

Amsterdam is in september een publiekscampagne gestart om de inwoners meer alert te maken op een terroristische dreiging. Daarmee sluit de regio aan bij de landelijke publiekscampagne 'Nederland tegen Terrorisme'. Inwoners worden opgeroepen verdachte zaken, zoals achtergelaten pakjes, te melden bij OV-personeel, de politie of telefoonnummer 112.

Critici zien deze campagne als het zoveelste bewijs dat de overheid "een klimaat van constante paranoia" creëert. "En laat dat nu precies het mechanisme zijn waarmee de politiek haar draconische anti-terreurmaatregelen doorvoert die in de meeste landen tot grove mensenrechtenschendingen leiden en tot een verdere polarisering van de bevolking."

Het afgelopen weekeinde was de postercampagne 'Nederland tegen terreur' doelwit van adbusters. In grote delen van Amsterdam werden zo'n 300 posters met prikkelende leuzen overgeplakt. Zoals: 'Geen IDee - bel 112', ''n verlaten tas - breng hem naar de gevonden voorwerpen', 'Vindt uw mij verdacht - dat wordt wel van uw verwacht' en 'Ik vind alles verdacht - klinkt als een psychische klacht'.

 

Dienst presenteert bajesboten Zaandam

ZAANDAM, 7 oktober 2006 – Medewerkers van de 'Dienst Opsluiting en Uitsluiting' hebben zaterdagmiddag in het centrum van Zaandam de inwoners voorgelicht over de komst van enkele gevangenisboten. Naast de presentatie van een maquette werd er een huis-aan-huis folder verspreid.


Inwoners van Zaandam tonen interesse voor de maquette (foto: Bas Baltus)

Ambtenaren van de Dienst Opsluiting en Uitsluiting (DOU) presenteerden de Zaanse bevolking de gevangenisboten die binnenkort in gebruik genomen zullen worden. "Deze bajesboten dienen om migranten, wiens enige misdrijf is dat zij niet over de juiste papieren beschikken, op te sluiten", aldus één van de ambtenaren.

Het college van Zaanstad (PvdA, GroenLinks en SP) wordt verweten tot nu toe te hebben verzuimd de details over de drijvende gevangenissen te hebben verstrekt aan haar burgers. "Zaandam heeft zelfs bij monde van wethouder Egberts (PvdA) flink aan de criminalisering van migranten bijgedragen, door keer op keer te pretenderen dat alleen 'criminelen' op die boten opgesloten zullen worden."

Medewerkers van de DOU hebben voor een middagje de voorlichtingstaak van de gemeente Zaanstad overgenomen. Ze wezen de bevolking op de bijzondere details van de boten. Zaken als brandveiligheid werden toegelicht middels bouwtekeningen van systeembouwer Ursem, die ook het uitzetcentrum te Rotterdam heeft gebouwd. Ook de maat van de cellen werd toegelicht.

Het publiek bleek slecht geïnformeerd te zijn. Er heerste veel verwarring over de toekomstige 'klanten' van de gevangenisboten: zijn het nou vluchtelingen of misdadigers? Of zijn illegalen per definitie criminelen? En hoe kan het dan dat ondanks harde taal van wethouder Egberts ("als er in Zaandam een uitzetcentrum komt, dan ben ik weg") er toch een gevangenis komt, waar ook uitgeprocedeerde asielzoekers opgesloten zullen worden?

 

 

Politie smoort Brussels straatfeest

BRUSSEL, 7 oktober 2006 – 'Neem de stad weer in bezit, vrolijk en collectief’. Onder dit motto gingen zo'n duizend inwoners van Brussel zaterdag de straat op om zich de publieke ruimte toe te eigenen. Ver kwam het bonte gezelschap niet, want de ME blokkeerde hen de doorgang. Daarop werd een gebouw bezet.

Volgens goed gebruik nam een hele rits muziekgroepjes deel aan de streetrave. Van hiphop tot een accordeonfanfare, verscheidenheid troef. Omdat er voor het muzikale protest geen aanvraag was ingediend bij de lokale autoriteiten, was de mobiele eenheid massaal aanwezig om het feestje flink te vergallen. De geplande route moest danig worden aangepast en ingekort.

Uiteindelijk trok de optocht van de Hallepoort naar een plein bij metrostation Munthof, waar de feestvierders enthousiast werden begroet door de locataires en colère die er enkele panden bezet houden. Na een uurtje dansen toog de groep weer terug in de richting van de Hallepoort.

De streetrave werd afgesloten met de feestelijke bezetting van een reusachtig leegstaand gebouw, al vier jaar onbewoond, op de hoek van de Hoogstraat en de Waterloolaan. Hierop probeerde de ME de toegang tot het gebouw te versperren waarbij traangas werd ingezet. Uiteindelijk trok de politie zich terug en nam de menigte het gebouw toch in. Om er even vreedzaam als voordien haar feestelijke revolte met toeters en bellen voort te zetten.

 

Belgische minister van Justitie getaart

BRUSSEL, 7 oktober 2006 - De Belgische minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft vrijdagavond tijdens haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen een taart in haar gezicht geduwd gekregen. De dader ging vrijuit.

De man had de taart in Anderlecht gekocht. Hij ging naar de beste bakker uit de gemeente en kocht de duurste taart. Vervolgens trok hij naar het verkiezingsfeest van Laurette Onkelinx in het station van Schaarbeek. Net nadat zij haar speech had afgerond, omstreeks 22 uur, duwde hij de taart in haar gezicht.

Hoewel de man ter plekke werd aangehouden, kwam hij alweer snel op vrije voeten omdat Onkelinx geen aangifte deed. De 78-jarige man is een bekende van justitie. Benito Francesconi, een notoire onruststoker, maakte de afgelopen jaren naam door zich in processen te mengen waar hij helemaal geen belang in heeft.

In 1994 verstoorde Francesconi de persconferentie van Willy Claes over de Augusta-affaire om zijn eigen theorieën te verkondigen en eind 2003 belemmerde hij het proces Cools door verschillende wrakingen van de voorzitter van de rechtbank. Hij stelde zich ook burgerlijke partij tijdens het proces Dutroux.

Nadat het proces Cools een aantal keer werd stilgelegd door Francesconi, veranderde minister van Justitie Onkelinx de wet. Een proces moet sindsdien volgens de wet niet meer stilgelegd worden als het wrakingsverzoek niet uitgaat van een van de partijen. Het verzoek moet bovendien ondertekend zijn door een advocaat met tien jaar ervaring aan de balie. Mogelijk houdt de actie van Francesconi daarmee verband.

Onkelinx is kandidaat voor de Franstalige socialisten als burgemeester van de Brusselse gemeente Schaarbeek. Zij raakte de afgelopen tijd in opspraak wegens de ontsnapping van 28 gevangenen uit het Huis van Bewaring van Dendermonde, in augustus, en de recente vervroegde vrijlating van enkele zware criminelen.

 

Actie bij bajesboten Rotterdam

ROTTERDAM, 6 oktober 2006 - Actievoerders hebben zich vrijdagochtend vroeg vastgeketend aan hekken bij de bajesboten voor illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers in de haven van Rotterdam. Het is de zesde van een reeks acties die in mei van start is gegaan.

Actievoerders van de Werkgroep Stop Deportaties drongen rond zes uur het terrein van de bajesboten aan de Merwehaven binnen. Zes van hen ketenden zich vast aan een toegangshek en een loopbrug naar een van de schepen. Met name het beklimmen van de loopbrug werd door het aanwezige bewakingspersoneel hardhandig beantwoord met de wapenstok.

Een van de actievoerders kwam hierdoor aan de zijkant van de loopbrug te hangen, waarna bewakers probeerden het bevestigingsmateriaal waaraan de bezetter hing te vernielen. Dit veroorzaakte een hachelijke situatie. Pas nadat een agent vanaf de wal wat geroepen had, staakten de bewakers hun pogingen.

De actievoerder wist zijn positie onderaan de loopbrug een uur lang vol te houden. De actie kon rekenen op luid 'applaus' van de mensen die vast zitten op de bajesboten: verschillende keren werd er vanuit de cellen langdurig en hard gebonkt. De politie heeft de acht actievoerders rond half acht meegenomen naar het bureau.

De groep is tegen het opsluiten van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen in de boten. "We willen dat de heksenjacht op geïllegaliseerden stopt en deze mensen recht op een menswaardig bestaan krijgen; dus sluiting van alle detentie- en uitzetcentra, vrijlating van al deze onschuldige gevangenen", aldus de actiegroep.

 

Zendmast blijft voorlopig nog staan

AMSTERDAM, 6 oktober 2006 - T-Mobile weigert vooralsnog de zendmast op de PJ Troelstraschool in Slotermeer/Geuzenveld uit te zetten en te ontmantelen. De telecomprovider eist van het stadsdeel dat er eerst een alternatieve locatie wordt gevonden.

Dat is de uitkomst van de onderhandelingen die portefeuillehouder Tys de Ruijter vanmiddag voerde met de directie van het telecombedrijf. De lokale tv-zender AT5 wist te melden dat binnen drie weken een tijdelijke mast zou worden geplaatst en daarna elders een nieuwe.

De partijen verwachten in de loop van volgende week een geschikte tijdelijke locatie aan te kunnen wijzen. De provider denkt dan nog tenminste twee weken nodig te hebben om een tijdelijke mast te kunnen plaatsen. Tot die tijd zal T-Mobile de huidige mast blijven gebruiken. Het dagelijks bestuur verwacht dat de kosten voor het stadsdeel kunnen oplopen tot circa € 200.000,=.

De ouders van de school reageerden vanmiddag furieus toen zij dit bericht van AT5 hoorden. Er gingen stemmen op om het stadsdeelkantoor te bezetten en om de kinderen van school te halen. De ouders overleggen in het weekeind welke acties zij zullen ondernemen.

Eerder deze week gaf de deelraad de opdracht aan het dagelijks bestuur om de UMTS/GSM-zendmast onmiddellijk te ontmantelen. Op de basisschool zijn drie gevallen van hersentumor ontdekt, waardoor de ongerustheid onder de kinderen en hun ouders explosief is toegenomen.

De ouders vinden het volksverlakkerij om eerst te zeggen dat de mast er onmiddellijk af gaat, terwijl dit nu anders blijkt. Ze begrijpen niet dat de mast niet gewoon door het stadsdeel wordt uitgezet. "Met een mast zonder vergunning die ook nog eens langer is dan vijf meter hebben ze toch geen recht van spreken", zo stelde een van de ouders.

 

Pleit iepen Javastraat beslecht

AMSTERDAM, 5 oktober - De meeste bezoekers van de inspreekavond over de herprofilering van de Javastraat kwamen woensdagavond van een koude kermis thuis. De kap van de geliefde iepen blijkt een voldongen feit.

De Indische buurt moet broodnodig worden "opgepept", zo vinden de beleidsmakers van stadsdeel Zeeburg. Het huidige "smoezelige karakter" van de Javastraat, dé winkelstraat van de buurt, moet veranderen in een "mediterrane winkelpromenade" waar het "leuk vertoeven" is, zo meldde wethouder Dennis Straat van Openbare Werken in het stadsdeelkantoor.

De herprofileringsplannen dateren al van halverwege de jaren '90, maar nu de Europese Commissie een flinke bijdrage levert (2/3 van de financiering) wordt er haast mee gemaakt. In tegenstelling tot het aanvankelijke plan uit 2004 - waarbij men uitging van eenrichtingsverkeer en behoud van de iepen – heeft de deelraad nu besloten het tweerichtingsverkeer te handhaven, de weg te versmallen, langsparkeren in te voeren en de bomen te vervangen.

Met name dit laatste stuit op veel onbegrip bij de buurtbewoners. De reusachtige karakteristieke iepen - zo'n twintig oude en veertig jonge - zijn sfeerbepalend voor de straat. Het idee dat deze gezonde bomen worden geveld, bezorgt vele stadsbewoners hartkloppingen. "Weet u wel wat u in uw hoofd haalt, we hebben maar één kosmos!", riep een buurtbewoonster die naderhand woedend de zaal verliet.

Haar voornaamste drijfveer om te vertrekken is een klassieker: er was weliswaar een inspreekavond over de 'voorlopige' plannen georganiseerd, maar deze liggen inmiddels zo vast dat tips en grieven van de buurtbewoners er nauwelijks meer toe lijken te doen. Zoals de kritiek op de keuze voor de nieuwe bomen, de Amerikaanse esdoorn ("waarom geen inheemse soort!"). Deze peervormige boom deed de aanwezigen aan de allure van Almere denken.

De inspreker van de actiegroep Groen en Blauw, die strijdt voor behoud van de iepen en op deze avond voor het nodige vuurwerk moest zorgen, maakte een wat bedeesde indruk. Hij vroeg zich in alle ernst af wanneer het besluit is genomen om de bomen te kappen, want dit was hem, en de meeste van de honderd aanwezigen, geheel ontgaan.

Maar er waren ook positieve geluiden, zoals die van de voorzitter van de winkeliersvereniging die de "te negatieve houding" van de aanwezigen hekelde. "De deelraad is al vier jaar bezig met de planvorming, waar waren jullie toen? Er zijn hier nu méér mensen aanwezig dan bij alle eerdere inspraakbijeenkomsten bij elkaar." De eigenaar van de fotozaak in de Javastraat sloot zich hierbij aan.

De meeste vragen van de insprekers zullen nog voor het eind van dit jaar schriftelijk worden beantwoord. De herprofileringsplannen kunnen tot 20 oktober worden ingezien in het stadsdeelkantoor van Zeeburg, of via internet. In december neemt de deelraad een definitief besluit, waarna het project in 2008 wordt uitgevoerd.

 

Awacs vliegen lager over Schinveld

SCHINVELD, 5 oktober 2006 – Sinds de boskap van begin dit jaar vliegen veel Awacs–radartoestellen lager over Schinveld. De herrie door Awacs boven het dorp is daarmee toegenomen, een van de voornaamste argumenten waarom inwoners en milieuactivisten zich hebben verzet tegen de kap.

Dat erkenden onderzoekers van het Nederlands Lucht– en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) op vragen van wethouder Ubachs van Onderbanken, waaronder Schinveld valt. Het NLR komt daarmee terug op de voornaamste conclusies uit een onlangs in opdracht van het ministerie van VROM opgesteld rapport waarin ten onrechte wordt gemeld dat de geluidsoverlast nauwelijks toenam.

NLR en VROM bespraken de gerapporteerde meetresultaten donderdag in Schinveld met de gemeentebesturen van Brunssum en Onderbanken en leden van de Vereniging Stop AWACS. Daarbij bleek dat de conclusies uit het rapport op belangrijke onderdelen moeten worden bijgesteld.

Zo blijken Awacs meer dan bij een vorige meting in 2004 boven het dorp Schinveld te vliegen. Ook erkenden de onderzoekers dat er op twee plekken is gemeten, wat niets zegt over de waarschijnlijke toename van de geluidsoverlast elders. Temeer omdat de meetpunten ver buiten de aanvliegroutes lagen. De onderzoekers van het NLR erkenden dat de meetresultaten op toeval berusten en statistisch geen waarde hebben.

Nog voor de verkiezingen debatteert de Tweede Kamer over het rapport. Volgens Ubachs is het VROM-rapport van geen waarde. "Het bewijst alleen dat permanente metingen nodig zijn." Eind dit jaar komt er in Schinveld en omgeving een belevingsonderzoek naar de overlast door Awacs, maakte Ubachs nog bekend. Dat was begin dit jaar afgesproken met Den Haag.

 

Stemcomputers simpel te manipuleren

AMSTERDAM, 5 oktober 2006 - Kiezers zouden hun stem weer moeten uitbrengen met behulp van rood potlood en stembiljet, want de meeste stemcomputers zijn niet beveiligd en daardoor zeer fraudegevoelig. Hierdoor kan niet worden gecontroleerd of verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen.

Dat zegt de actiegroep Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl. De actiegroep, bestaande uit ict-experts, hebben een stemcomputer van het bedrijf Nedap uit elkaar gehaald en onderzocht. De meeste gemeenten in Nederland maken gebruik van stemmachines van dat bedrijf. Volgens de fabrikant is de stemcomputer voldoende beschermd tegen fraude.

De experts van de actiegroep hebben speciale software ontwikkeld waaruit bleek dat het zeer eenvoudig is om verkiezingsfraude te plegen met de stemcomputers. Daarnaast ontdekte de actiegroep dat ook gemakkelijk te herleiden valt wat iemand heeft gestemd.

Verder blijkt dat bij alle 8.000 stemcomputers van Nedap ook nog eens hetzelfde slot en sleutel wordt gebruikt om de verkiezingen te openen en te sluiten. Volgens de actiegroep kunnen de problemen met de stemcomputers niet worden verholpen voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 22 november. De experts pleitten dan ook voor het herinvoeren van het rode potlood en stembiljet in alle gemeenten.

Wijvertrouwenstemcomputersniet.nl heeft minister Atzo Nicolaï (VVD) van Bestuurlijke Vernieuwing in een brief gevraagd zo snel mogelijk maatregelen te nemen, zodat eerlijke en betrouwbare verkiezingen kunnen worden gewaarborgd. Doet Nicolaï dat niet, dan zal een kort geding tegen hem worden aangespannen.

www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl

 

Zendmast Troelstraschool moet van dak

AMSTERDAM, 4 oktober 2006 - De UMTS/GSM-mast op de PJ Troelstraschool moet onmiddellijk worden ontmanteld. Dit heeft de volledige raad dinsdagavond besloten tijdens een emotioneel geladen bijeenkomst in het stadsdeelkantoor van Slotermeer/Geuzenveld. T-Mobile weigert medewerking.

Met het besluit lijkt een einde te komen aan een anderhalf jaar durende strijd van ouders die vanwege de elektromagnetische straling van de zendmast vrezen voor de gezondheid van hun kinderen. Onlangs werd bekend dat er bij een leerling en een ex-leerling, alsmede een leraar, hersentumoren zijn geconstateerd.

Hoewel er geen bewijs is dat de ziektes het gevolg zijn van de straling, kan het ook niet worden uitgesloten. Er is immers geen onderzoek verricht naar de effecten van langdurige blootstelling aan de straling, laat staan op kinderen. Dit heeft de gemoederen de afgelopen weken flink verhit. Op een voorlichtingsbijeenkomst van afgelopen maandag lieten diverse ouders hun emoties de vrije loop.

Daaruit bleek een sterk wantrouwen tegenover de schooldirectie en het stadsdeelbestuur, die de UMTS-mast in 2005 zonder instemming en zonder medeweten van de ouders op het dak hebben laten installeren. In ruil ontvangt de deelraad van T-Mobile een bonus van 6.000 euro op jaarbasis. Wethouder Piet Dikken (PvdA), tevens lid van het schoolbestuur, is hier verantwoordelijk voor.

Dat de ouders zich belazerd voelen, bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. De mondelinge bijdragen van de diverse raadsleden - met uitzondering die van Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld (LSG), de partij die de kwestie binnen de raad heeft aangezwengeld en een motie had ingediend voor ontmanteling binnen twee maanden - werden dan ook met hoongelach en cynisme begroet.

Om LSG af te troeven, hadden PvdA, GroenLinks, VVD en CDA zélf ook een gezamenlijke motie ingediend die aanvankelijk niet zover strekte als die van de Leefbaren. Zo drong men in deze motie aan op verplaatsing van de zendmast en ontmanteling voor het einde van dit jaar. Waarop de circa tweehonderd aanwezigen in de zaal "morgen, morgen, morgen!" scandeerden. Verder was in de motie opgenomen dat er geen causaal verband bestaat tussen de gezondheid van de leerlingen en de straling van de zendmast.

In de pauze van de rumoerige bijeenkomst werd de motie in allerijl aangepast aan de stemming in de zaal, zo leek het wel: het Dagelijks Bestuur krijgt in de nieuwe en aangenomen versie de opdracht de mast onmiddellijk te laten ontmantelen en een tijdspad uit te zetten over de te volgen procedure. Van verplaatsing is niet langer sprake. Want "er is geen politiek argument in te brengen tegen zoveel emotie", liet fractievoorzitter Robby Rijssel (PvdA) zich ontvallen.

Na afloop van de bijeenkomst liep Rijssel grijnzend de zaal rond, buurtbewoners aansprekend om volgende maand toch vooral op zijn partij te gaan stemmen. Deze boodschap bleek aan dovemansoren gericht, want niet zijn partij, noch GroenLinks, CDA en VVD, maar LSG heeft zich de afgelopen anderhalf jaar hard gemaakt om de zendmast van het dak te krijgen. Richard M. van Schaik van LSG was deze avond, naast de insprekers, dan ook het enige raadslid dat kon rekenen op een hartelijk applaus.

Vandaag maakte T-Mobile bekend de opdracht van het Dagelijks Bestuur (DB) om de mast te ontmantelen naast zich neer te leggen. Deze zou in tegenspraak zijn met de wet. Richard van Schaik van Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld vreest dat T-Mobile gelijk heeft. "Als DB kun je wel het contract met onmiddellijke ingang opzeggen. Daarom hadden wij in onze motie opgenomen dat de mast binnen twee maanden moet worden ontmanteld." Desondanks overweegt de partij nog deze week naar de rechtbank te stappen.

 

'Kinderen minder waard dan winst UMTS!'

AMSTERDAM, 2 oktober 2006 - Op een rumoerig verlopen voorlichtingsbijeenkomst over UMTS hebben verontruste ouders aangedrongen op verplaatsing van een zendmast op het dak van de Amsterdamse basisschool P.J. Troelstra in Geuzenveld/Slotermeer. Bij een medewerker van de school en bij twee leerlingen zijn hersentumoren geconstateerd.


De zendmast op het dak van de basisschool

Op de school staat sinds 1999 een GSM-zendmast voor mobiele telefonie. Sinds 2005 is de mast uitgebreid met UMTS. Nu er bij een leerling, een ex-leerling en een leraar tumor is geconstateerd, is de onrust onder de ouders groot. De tumoren zouden wel eens ontstaan kunnen zijn door de elektromagnetische straling van de mast.

Om iets aan deze onrust te doen, hield de deelraad maandagavond een voorlichtingsbijeenkomst in de aula van de basisschool. Hiervoor had men voornamelijk gastsprekers uitgenodigd die het risico van elektromagnetische straling bagatelliseerden. De vertegenwoordiger van T-Mobile, eigenaar van de zendmast, was de enige gastspreker die het risico op gezondheidsschade volledig uitsloot.

Daar hadden de aanwezigen in de volgepakte zaal geen boodschap aan. "Hier is vanavond niemand aanwezig die iets zeker weet, behalve de meneer van T-Mobile", riep huisarts Bart Visser in een emotioneel betoog. "Hoe halen jullie het in godsnaam in je hoofd om een zendmast op een lagere school te zetten. De enige remedie om de onrust weg te nemen is door die mast te verwijderen." Het leverde hem een daverend applaus op.

Er werd veelvuldig instemmend geapplaudiseerd en gejoeld. Zo ook na het deskundige betoog van Henk Wever van de website Stopumts.nl die de gastsprekers zo'n beetje knock-out sloeg door met argumenten hun voorlichtingspraatjes te reduceren tot ridicule bijdragen. Een moeder maakte zich enorm kwaad over het feit dat er op de schoolavond niemand van de directie of leraren aanwezig was.

Een vader van drie kinderen, waarvan er nog twee op de basisschool zitten, legde de 'deskundigen' achter de tafel de vraag voor of er ook onderzoek is verricht onder kinderen naar de gevolgen van langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling. "Mijn dochtertje is vier, volop in de groei en dus extra kwetsbaar. Heeft u enig idee welk een stralingslimiet er gehanteerd wordt voor kleine kinderen?" Geen van de gastsprekers had daarop een adequaat antwoord.

"Onze kinderen zijn kennelijk minder waard dan het geld dat de telecombedrijven en de staat verdienen aan UMTS", concludeerde een boze vader. "Als u morgenavond niet besluit de zendmast te verplaatsen, dan halen wij onze kinderen van school!" De man doelde op de raadsvergadering van dinsdagavond in het stadsdeel (19.30u, Plein 40-45) waar op initiatief van Leefbaar Geuzenveld/Slotermeer een motie tot verplaatsing van de mast in stemming wordt gebracht. (AvV

 

Actie tegen kernenergie oogst bijval CDA-congres

AMSTERDAM, 30 september 2006 - Terwijl CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen een toespraak afstak waarin hij vooral de PvdA ervan langs gaf, slaagden activisten van Greenpeace erin onder luid applaus van de zaal een spandoek met de tekst 'Het CDA kiest voor 240.000 jaar kernafval' op te hangen.

Verhagen merkte weliswaar op dat er iets achter hem te gebeuren stond, maar ging onverstoord door met zijn speech. Maar de aandacht van de zaal CDA-congresgangers was duidelijk weg. Achter de schermen probeerden mensen van de organisatie de activisten en het spandoek te bereiken, maar ze konden niet de juiste deuren openen.

Een jonge activist zich als alpinist aan een touw afglijden. Na lang aandringen van onder meer partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt kwam de jongeman naar beneden. CDA-leden deden op het congres tevergeefs een poging het kernenergiestandpunt van de partij terug te draaien. Op advies van het partijbestuur werd er gestemd vóór nieuwe kerncentrales.

Het CDA vindt kernenergie noodzakelijk totdat we in de toekomst kunnen overstappen naar duurzame energie. De Energierevolutie van Greenpeace, een scenario doorgerekend door een gerenommeerd Duits instituut, bewijst echter dat kernenergie helemaal niet nodig is.

Een nieuwe kerncentrale zou in 2016 klaar moeten zijn. "Het scenario laat zien dat in die tijd, door slim om te gaan met energie en schone energiebronnen te gebruiken, acht kerncentrales van het type Borssele voorkomen kunnen worden", aldus Greenpeace. Ook plaatst de milieuorganisatie grote vraagtekens bij de beschikbaarheid van voldoende uraniumbrandstof.  

Staatssecretaris Van Geel (CDA, VROM), presenteerde afgelopen week de voorwaarden voor de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland. Uit de notitie van Van Geel blijkt dat hij het kernafvalprobleem op de lange baan schuift. Een kerncentrale moet de gebruikte splijtstof tot 2025 tijdelijk opslaan in de hoop dat er ooit een oplossing voor komt. Voor opslag van kernafval op de lange termijn durft Van Geel geen locatie aan te wijzen.

 

GroenFront! beschimpt voormalig burgemeester Onderbanken

SITTARD, 29 september 2006 – Dat de voormalig burgemeester van Onderbanken, medeverantwoordelijk voor de boskap bij Schinveld, zich kandidaat stelt voor de Provinciale Statenverkiezingen, wordt niet door iedereen gewaardeerd. GroenFront! zette de man vandaag op zijn nummer.


Links: De boomgeest en de boskabouter. Rechts: De getopte rozen zijn niet aan Zuidgeest besteed

Vandaag was een 'boomgeest' uit de gekapte Schinveldse bossen naarstig op zoek naar Jos Zuidgeest. Deze voormalig burgemeester van de gemeente Onderbanken wil lijsttrekker worden voor de PvdA in Limburg bij de komende verkiezingen van Provinciale Staten. De boomgeest wilde Zuidgeest confronteren met zijn enthousiaste aanpak van de boskap ten faveure van de NAVO-basis in Geilenkirchen.

Samen met een delegatie van Tweede Kamer leden bezocht Zuidgeest vandaag Sittard voor een overleg van de Statenfractie in hotel café de Limbourg. Iets voor twaalf uur kwamen eveneens de boomgeest en een boskabouter, vergezeld door enkele actievoerders van GroenFront! aan op deze locatie. Op het terras werden enkele boomstammen en wat protestposters neergelegd.

De voormalig burgmeester van Onderbanken kon de komst van de actievoerders niet waarderen. "Jullie leven in het verleden" en "dit is een persoonlijke aanval" riep hij uit. In de zaal bleken de medewerkers van het restaurant en enkele PvdA-leden sympathieker tegenover de actie te staan.

De boomgeest richtte het woord tot de aanwezigen en vertelde hoe Zuidgeest zich als burgemeester misdragen had. Tegelijkertijd stond de boomgeest demonstratief enkele rode (PvdA-)rozen te toppen, vergelijkbaar met het 'toppen' van de bomen in de Schinveldse bossen. Jos Zuidgeest was not amused, pakte snel enkele broodjes, ging aan de andere kant van de tafel zitten en staarde nors naar zijn papieren.

Daarop nam de boskabouter het woord. Die vertelde dat het nu tijd was voor karaoke en pakte enkele papiertjes met een aangepaste tekst van 'De Internationale'. Diverse aanwezigen zongen mee, maar na enkele regels werd hiermee gestopt vanwege de norse blikken van de niet-zingende partijgenoten. Zuidgeest weigerde de getopte rozen aan te nemen van de boskabouter.

Rond half twee ruimden de actievoerders de boomstammen en poster weer op, veegden de stoep voor het restaurant schoon togen huiswaarts. "Politieke partijen, bestuurders of bedrijven die, zoals Zuidgeest, meehelpen aan natuurvernietiging moeten -ook later nog- altijd rekening blijven houden met acties", meldde een van de actievoerders tot slot

 

Winschoten verbiedt circussen met wilde dieren

WINSCHOTEN, 28 september 2006 - Winschoten stelt als eerste gemeente in Nederland definitief een verbod in op circussen die gebruik maken van wilde en exotische dieren als leeuwen, tijgers en olifanten. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. De circussen zijn voortaan niet meer welkom binnen de gemeente.

De drijvende kracht achter het verbod is Stichting AAP, die in coalitie met Wilde Dieren De Tent Uit, campagne voert tegen het gebruik van wilde dieren in circussen. De organisatie zocht eerst contact met Groningen, maar deze gemeente weigerde mee te werken. De stichting ging vervolgens op zoek naar een andere 'linkse' gemeente en koos uiteindelijk voor Winschoten.

Al in december 2005 besloot de raad van Winschoten geen circus met wilde dieren meer te willen in haar gemeente. Het welzijn van deze dieren wordt te ernstig en structureel geschaad. Maar het was even zoeken naar een juridisch houdbaar beleid. Dat heeft de gemeente nu gevonden.

De campagnegroep Wilde Dieren de Tent Uit is erg blij met deze doorbraak. Woordvoerder Jeroen van Kernebeek: "Dit is echt een doorbraak. Winschoten heeft zijn nek uitgestoken en uitgezocht hoe het kan. De weg ligt nu vrij voor andere gemeenten om ook een verbod in te stellen en dit achterhaalde misbruik van dieren te beëindigen."

In veel landen om Nederland heen zijn al gemeentelijke of nationale verboden van kracht. Deze verboden zijn het gevolg van uitgebreide onderzoeken en bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het welzijn van wilde dieren in circussen structureel wordt geschaad. In België hebben al 85 gemeenten een verbod ingesteld, in Engeland al meer dan 200 gemeenten en is een nationaal verbod in de maak. Oostenrijk kent al sinds 1 januari 2005 een nationaal verbod.

Wilde Dieren de Tent Uit is een coalitie van Stichting AAP, de Sophia Vereniging tot bescherming van dieren, het International Fund for Animal Welfare (IFAW), Stichting Vier Voeters en afdelingen van de Dierenbescherming. Deze coalitie zet zich in voor een diervriendelijk circus zonder wilde dieren. De petitie waarin burgers hun gemeentebestuur en de overheid verzoeken om circussen met wilde dieren te weren, is inmiddels de 25.000 ondertekenaars gepasseerd.

 

Duitse rel over zelfcensuur opera

BERLIJN, 27 september 2006 - Duitse politici en kunstenaars hebben verbolgen gereageerd op het besluit van een Berlijns operatheater om een stuk van Mozart met de islamitische profeet Mohammed te schrappen. Het theater vreest negatieve reacties van moslims.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft scherpe kritiek geleverd op het besluit om de opera Idomeneo te schrappen omdat het onthoofde hoofd van Mohammed er in voorkomt. Voor moslims is het afbeelden van de profeet godslasterlijk. "We moeten uitkijken dat we uit angst terugdeinzen voor radicalen die bereid zijn geweld te gebruiken", aldus Merkel. Ze noemt zelfcensuur uit angst "onacceptabel".

De christen-democratische regeringsfractie in het parlement spreekt over een knieval voor terroristen. Woordvoerders bestempelen het besluit als laf en als bedreiging voor de vrijheid van de kunst. Minister Wolfgang Schäuble van Binnenlandse Zaken heeft de maatregel idioot, belachelijk en onacceptabel genoemd. Ook de sociaal-democratische coalitiepartner uit kritiek op de "capitulatie voor een mogelijk gevaar."

De Deutsche Oper in de Duitse hoofdstad Berlijn haalde Idomeneo uit het programma op aandringen van de politie, die echter niet over concrete aanwijzingen voor een gewelddadig protest beschikt. In een van de scènes van de opera uit 1781 presenteert koning Idomeneo van Kreta de afgeslagen hoofden van Poseidon, Jezus, Boeddha en Mohammed.

De opvoering van regisseur Hans Neuenfels leidde al tijdens de première eind 2003 tot protesten van het publiek. Neuenfels zou de scène bedoeld hebben als radicale afrekening met religie en godsdienstoorlogen. Idomeneo stond dit seizoen vier keer op het programma.

 

Nijmegenaren strijden voor behoud populieren

OOIJ, 26 september 2006 - De politie dreigt met boetes en de aannemer met schadeclaims. Dus zoeken de actievoerders, die de bomenkap bij de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen willen verhinderen, juridische steun.

Gertjan Altena en Peter Grummels, die de bomenkap bij de Bisonbaai willen voorkomen, zoeken nu juridische en financiële steun. Ze willen een zogenoemde 'voorlopige voorziening' aanvragen bij de rechter. Bij een voorlopige voorziening wordt de kap stilgelegd tot is uitgezocht wie gelijk heeft.

Gistermorgen waren de boombeschermers weer bij de Bisonbaai om de kap van populieren te voorkomen. Vrijdagochtend was het tweetal er in geslaagd de kettingzagen enkele uren het zwijgen op te leggen, maar nu was de sfeer wat minder ontspannen. De kappers wilden doorwerken.

"Het hinderen van de kap is een gepasseerd station", zei Altena. "We kregen een laatste waarschuwing van de politie. Volgende keer krijgen we een flinke boete en de aannemers dreigen met flinke schadeclaims." Een jurist van GroenLinks heeft inmiddels zijn steun toegezegd.

Staatsbosbeheer is eigendom van het natuurgebied waarin de Bisonbaai ligt. Men wil de Canadese populieren kappen omdat het een geteelde soort is die van nature niet voorkomt in Nederland. Staatsbosbeheer streeft in de uiterwaarden naar natuur die zich spontaan ontwikkelt. Daarin past de Canadese populier niet. Bovendien vindt Staatsbosbeheer dat de bomen kaprijp zijn.

 

'Terreurdreiging groter door Irak'

NEW YORK, 25 september 2006 - De Amerikaanse invasie en bezetting van Irak heeft de terreurdreiging in de wereld groter gemaakt. Een nieuwe generatie islamitische radicalen ontleent haar inspiratie aan Irak, waardoor de kans op terroristische acties is toegenomen. Dat is de belangrijkste conclusie uit de Amerikaanse National Intelligence Estimate (NIE).

Het dagblad The New York Times berichtte er zaterdag over. De krant sprak met ruim een dozijn ambtenaren en deskundigen die betrokken waren bij het opstellen van het rapport. Alle bronnen van het stuk wilden anoniem blijven.

In de NIE hebben analisten van de voornaamste inlichtingendiensten voor het eerst sinds de inval in Irak, in maart 2003, een gezamenlijke taxatie gemaakt van de mondiale terreurdreiging. De studie werd in 2004 aangevraagd door een lid van de National Intelligence Council. Het zeer geheime document, waarvan de conclusies haaks staan op die van de regering Bush, is in april dit jaar afgerond.

De inleiding van het rapport, getiteld 'Aanwijzingen voor de verspreiding van een mondiale jihadistische beweging', concludeert dat "de Irak-oorlog het probleem van terrorisme in het algemeen heeft verergerd". Naast het internationale terreurnetwerk Al-Qaeda en aanverwante groepen is zelfstandig een nieuwe lichting terreurcellen ontstaan.

Volgens een deel van de geïnterviewden in de krant liet de afronding van het rapport zo lang op zich wachten, omdat de regering niet tevreden was met de opbouw en invalshoek van het stuk. Inmiddels is het goedgekeurd door de coördinator van alle inlichtingendiensten, John Negroponte. Begin 2005 concludeerde de National Intelligence Council al dat Irak na de Amerikaanse inval, in maart 2003, een kweekvijver voor terroristen was geworden.

 

Actievoerders mogen apen niet uitzwaaien

RIJSWIJK, 25 september 2006 - De eerste zes geïnfecteerde chimpansees uit het primatencentrum BPRC zijn maandagmorgen overgeplaatst naar stichting AAP in Almere. Actievoerders die de apen wilden uitzwaaien, kregen een demonstratieverbod opgelegd.

Rond 10.00 uur vanochtend kwamen negen dierenvrienden op initiatief van EDEV (Een Dier Een Vriend) bij het proefdiercentrum BPRC aan de Lange Kleiweg in Rijswijk bijeen. Ze waren van plan de eerste zes geïnfecteerde chimpansees uit te zwaaien die werden overgeplaatst naar de verblijven van Stichting AAP in Almere.

De overplaatsing is een gevolg van het feit dat proeven op mensapen enkele jaren geleden zijn verboden. De nog gezonde chimpansees in Rijswijk worden ondergebracht in dierentuinen, de met ziekten geïnfecteerde chimpansees hebben speciale opvang nodig en gaan daarom naar AAP. Met 1.300 kleinere aapjes, voornamelijk resusaapjes, gaan de proeven voor de medische wetenschap gewoon door.

De actievoerders wilden vanochtend protestbordjes met de tekst 'Nog 1.300 te gaan' in de grond steken bij de ingang van het primatencentrum. Ze werden daarvan echter weerhouden door een overmacht aan politie. Men gaf geen toestemming voor de actie omdat deze niet van tevoren zou zijn aangemeld. EDEV daarentegen stelt zich op het standpunt dat men de actie wel degelijk tijdig heeft aangemeld.

Het is overigens niet de eerste keer dat de lokale autoriteiten het demonstratierecht rond het BPRC drastisch inperkt. "Het lijkt soms wel of de Politie Haaglanden zich als een soort privé-beveiligingsbedrijf laat inzetten voor het primatencentrum", zegt een woordvoerder van EDEV. Naar verluidt heeft de politie ter plaatse besloten het protest te verbieden. EDEV overweegt juridische stappen.

 

Massa-arrestatie in Kopenhagen

KOPENHAGEN, 25 september 2006 – De Deense politie heeft zondagmiddag 263 jongeren aangehouden, nadat een krakersdemonstratie was geëscaleerd. Zo'n 800 betogers namen deel aan het 'reclaim the streets' protest voor het behoud van autonoom cultureel centrum 'Ungdomshuset'.

De politie was vanaf het begin massaal aanwezig, en volgde de groep van alle kanten totdat ze de demonstratie geheel tegenhield. De groep demonstranten sloeg vervolgens een andere weg in, nog steeds vreedzaam en vrolijk, totdat ze compleet omsingeld en aangevallen werd door de politie.

Gemaskerde activisten reageerden daarop met het opwerpen van brandende barricades en het gooien van stenen en flessen. Volgens berichten in de media waren het de activisten die de gewelddadigheden begonnen, maar volgens ooggetuigen was het de politie die de situatie heeft uitgelokt. De rellen waren de ernstigste in Denemarken van de afgelopen zes jaar. Aan het eind van de dag had de politie 263 betogers ingerekend.

Het hele weekend was Kopenhagen het toneel van grote protesten en manifestaties tegen de dreigende sluiting van het cultureel centrum. Zaterdag namen meer dan 3.000 mensen deel aan een vreedzame betoging die van hippiebolwerk Christiania naar het Ungdomshuset liep. Deze demonstratie voor het behoud van het kraakpand was de grootste tot nu toe. Vrijdag kwamen meer dan 2.000 mensen af op een festival in het gebouw, waar dj's, bands en kunst werden gepresenteerd.

De problemen voor Ungdomshuset, een vier verdiepingen tellend gebouw waar de krakers in 1982 zijn ingetrokken, komen niet uit de lucht vallen. Het centrum wordt al jaren bedreigd, maar sinds twee jaar serieus nadat de gemeenteraad het complex verkocht aan een religieuze groepering. De rechtszaken rondom het complex zijn nu bijna afgerond, en waarschijnlijk gaan de huidige gebruikers die verliezen.

 

Gratis feest als tegengeluid voor Robodock

AMSTERDAM, 24 september 2006 - Stond Robodock ooit bekend als een 'alternatief krakersfestijn', tegenwoordig wordt het festival gesponsord door overheden en grootkapitaal en zijn de peperdure toegangskaartjes gewoon bij het postkantoor om de hoek verkrijgbaar. Vandaar dat er een gratis alternatief feest werd georganiseerd.


Vanwege de toegangsprijzen is Robodock veranderd in een vesting…

Het tegengeluid van vrijdag en zaterdag vond dit jaar voor de tweede keer plaats, en wel in de IJ-kantine, pal naast het Robodock-festivalterrein in Amsterdam-Noord. Een protest tegen het duurder en commerciëler worden van Robodock? "Zo moet je dat niet zien", vertelt Sid van ChronicSoundz.Com, die het feest organiseerde. "Wij zijn een aanvulling op Robodock, geen tegenhanger."

Sid was ooit zelf zes jaar lang betrokken bij de organisatie van Robodock. Voor het laatst in 2003, toen het illustere Robodock-gezelschap eenmalig in Rotterdam neerstreek. "Het festival werd toen nog voornamelijk bezocht door mensen uit de kraakscene", vertelt Sid. "Vervolgens ging Robodock commercieel. Enkele vaste artiesten van Robodock wilden wel iets anders. Wij organiseerden het D-formed festival in Barcelona, maar dat werd door de ME beëindigd."

Hoewel Sid zich met het gratis feest niet afzet tegen Robodock, bleken veel bezoekers op vrijdag en zaterdag dat wel te doen. De kritiek richtte zich met name op de peperdure toegangsbewijzen. Er liepen ook mensen rond die het officiële Robodock hadden bezocht. Hun aanwezigheid werd door de aanwezigen die het wat minder breed hebben aangegrepen door de toegangsstempel op de hand over te tekenen. Een buitenkansje, alsnog gratis naar Robodock. (PB)

 

TV-optredens extreem-rechts wekt torn antifa's

AMSTERDAM, 23/24 september 2006 – De aanwezigheid van enkele extreem-rechtse figuren in het tv-programma Rondom Tien heeft zaterdagavond tot woedende reacties geleid bij een vijftigtal antifascisten. Voor het gebouw waar de uitzending plaatsvond hielden zij een fluitconcert. De komst van Filip Dewinter bij Buitenhof resulteerde in een vernielde auto.

Het debatprogramma Rondom Tien besteedde zaterdagavond live aandacht aan extreem-rechts. Hiervoor waren Constant Custers (Nederlandse Volksunie) en Jan Teijn (Nationale Alliantie) uitgenodigd. Dit zeer tegen het zere been van een aantal radicale antifascisten, die van mening zijn dat discussiëren met neofascisten not done is, die moet je weren uit de stad.

Zo kwam het dat een groep van vijftig betogers zaterdagavond vanaf een uur of zeven geprobeerd heeft de toegang van Felix Meritis aan de Keizersgracht te blokkeren, in een ultieme poging de deelname van Custers te belemmeren. Jan Teijn had eerder die dag afgezegd. Het had overigens weinig gescheeld of de antifa's hadden voor het verkeerde gebouw gestaan, omdat de oproep op internet in eerste instantie melding maakte van de Rode Hoed als locatie voor het tv-programma.

Nadat het vermoeden rees dat Kusters via een achteringang aan de Prinsengracht naar binnen zou worden geloodsd, verplaatste een deel van de actievoerders zich. De ME maakte met een charge een einde aan de blokkade. Toch konden de antifa's gedurende de uitzending voor het gebouw het nodige lawaai maken, hetgeen op tv goed te horen was. Tijdens het debat werd echter door de presentator en gastsprekers meermaals opgemerkt dat het in woord bestrijden van extreem-rechts een goede strategie is die niet verhinderd mag worden door derden.

De komst van Filip Dewinter, de voorman van het populaire Vlaams Belang, leidde zondagochtend in de Plantage Middenlaan tot een hit-and-run actie vanaf de fiets. Zo'n twintig vermomde actievoerders kozen een auto met een Belgisch nummerbord uit als zijnde de wagen van Dewinter, sloegen de ruiten in en kieperden het vehikel vol met straatafval. Volgens de politie behoorde de wagen niet toe aan de leider van de Vlaamse nationalistische partij. Zes jaar geleden ging het er nog heel wat heftiger aan toe.

 

 

Naar boven