Uit: Ravage #15 van 21 november 2003

Terrein ama-campus wordt weer natuur

Het experiment met de campusopvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) in het Gelderse Deelen wordt eind dit jaar beëindigd. Aan de vooravond van dit besluit hebben tegenstanders van de campus tot tweemaal toe het dak van een van de barakken bezet.

Plotsklaps doken ze weer op, de vrouwen en mannen in de geheimzinnige witte pakken. Op de rug van hun overall prijkt een opvallend logo: mensen en kinderen die ergens uitbreken, begeleid door de woorden 'escape campus'. Eind augustus wisten dertig actievoerders een groot deel van de hekken rond de campus in Deelen neer te halen.

Woensdagochtend 5 november zijn ze weer terug. Behendig klauteren ze over de hekken om even later het dak van een van de barakken te bezetten. Ze hebben lock-ons bij zich, waarmee de actievoerders zich met de armen aan elkaar kunnen vasthechten. Een truc waarmee het de politie moeilijk wordt gemaakt hen van het dak te verwijderen.

De pers wordt ingeseind, waarna de actie voor de rest van de dag geregeld op radio en tv aan bod komt. De eis is kort maar krachtig: "We blijven op de campus totdat de overheid de ama-campussen in Deelen en Vught opdoekt. Vrijheid voor alle vluchtelingen!"

"De campussen hebben tot doel de ama's gescheiden van de Nederlandse maatschappij voor te bereiden op hun uitzetting", zeggen de bezetters. "De steeds harder wordende asielwetgeving en procedures zorgen ervoor dat steeds meer mensen buiten de boot vallen. De ama-campus is hier een schrijnend voorbeeld van".

De actie is niet alleen bedoeld om te protesteren tegen de ama-campussen, zo benadrukken de actievoerders. "De campus is een voortvloeisel, de rauwe werkelijkheid van het asielbeleid. Een beleid dat mensen beoordeelt op economisch nut, illegaal verklaart, opsluit, buitensluit en uitzet kan wat ons betreft geen goed beleid worden genoemd".

In overleg met de directie van de campus ziet de politie aanvankelijk af van optreden. De bezetters op het dak trekken slechts de aandacht van de pers maar verstoren de voortgang in de campus nauwelijks. Als het gaat schemeren verlaten de actievoerders het oncomfortabele dak en zoeken beschutting in de barak. Hierop arresteert de politie zes indringers wegens erf- en huisvredebreuk.

De volgende ochtend, bij het krieken van de dag, keren de actievoerders onverwachts terug. De actie verloopt volgens hetzelfde scenario. Dit keer beklimmen negen personen het dak van de barak. Al gauw krijgen ze gezelschap van een aantal jonge vluchtelingen, die de campus ook wel eens vanaf hoogte willen aanschouwen. Als de actievoerders 's avonds de leegstaande barak betreden, worden ze gearresteerd.

Vijf dagen na de bezettingsacties maakt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bekend dat de campus in Deelen eind dit jaar gesloten wordt. De gemeente Ede, eigenaar, en de provincie Gelderland willen de lokatie "teruggeven aan de natuur".

Het kabinet besluit eind november over het experiment met ama-campussen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie, waar het experiment onder valt, kan de ministerraad er ook toe besluiten om elders een campus te openen, als vervanging van die in Deelen.

Wat er met de campus in Vught gebeurt is nog niet duidelijk. Voor die lokatie wordt al wel nieuw personeel geworven. De tijdelijke contracten met de werknemers daar lopen binnenkort af. Het COA wil niet zonder personeel zitten als de ministerraad besluit dat deze campus openblijft.

De ama-campus is een omstreden methode om minderjarige asielzoekers onder een streng regime op te leiden voor terugkeer naar het land van herkomst. Op beide campussen hebben ama's zich verzet tegen dit regime. In het begin, eind vorige jaar, was het vooral in Vught onrustig, de laatste tijd geldt dit voor Deelen.

.........................

China moet haast maken met dialoog Daila Lama

Verbaasde gezichten onder de Chinese delegatie van parlementariërs, nadat deze op de avond van 5 november arriveerde bij de ambtswoning van de burgemeester aan de Amsterdamse Herengracht. Met Tibetaanse vlaggen en een spandoek stond een vijftiental betogers hen op te wachten.

Nog geen 24 uur eerder had de Tibet Support Groep er lucht van gekregen dat de Chinese parlementariërs, die voor een vijfdaags bezoek in Brussel waren voor de interparlementaire EU-China bijeenkomst, door de gemeente Amsterdam waren uitgenodigd voor een diner in de ambstwoning van burgemeester Cohen.

In korte tijd werd besloten een picket-line te houden op de stoep van de ambtswoning. 'China: negotiate with His Holiness The Dalai Lama!', luidde het spandoek. ,,We hebben de tekst bewust mild gehouden. Het gaat erom dat ze ons zien'', zegt Tsering Jampa, voorzitter van Tibet Support Groep Nederland en directrice van de International Campaign for Tibet.

Nu China, dat Tibet al 54 jaar bezet houdt, recent heeft aangegeven bereid te zijn om toch met de Dalai Lama in dialoog en onderhandeling te gaan, wil ze China nog even het voordeel van de twijfel geven. ,,Maar we willen hen nog wel even helpen herinneren aan hun belofte'', aldus Jampa.

Terwijl de Chinese delegatieleden zo snel mogelijk de ambtswoning binnen vluchtten, liet Europarlementariër Thierry Jacob de actievoerders nog snel even weten dat hij de actie zeer op prijs stelde. ,,Goed dat jullie hier zijn'', zei hij tevreden.

Tijdens het EU Forum over Tibet op 13 november heeft het Europees Parlement China opgeroepen om alle voorwaarden voor onderhandelingen met de Dalai Lama te laten vallen, en herhaalde zij haar wens voor het aanstellen van een speciale EU afgezant voor Tibet om de dialoog tussen Peking en Dharamsala (India) te vereenvoudigen.

De Europarlementariërs bekritiseerden de Europese Commissie voor het niet aan de orde stellen van de Tibetaanse zaak tijdens de China-EU top in oktober in Peking, ondanks haar beleid om de dialoog tussen beide landen aan te moedigen.

Het forum in Brussel dat bedoeld is om licht te werpen op de ernstige politieke en mensenrechtensituatie in Tibet, was georganiseerd door de intergroep voor Tibet van het Europees Parlement, in nauwe samenwerking met het Tibet Bureau in Brussel en de International Campaign for Tibet.

,,Tot dusver is de aanpak van de EU van Tibet zonder inhoud geweest'', zei Tsering Jampa tijdens het forum. ,,Het aanstellen van een speciale afgezant voor Tibet zou kenbaar maken dat het de EU menens is in de Tibetaanse kwestie. Het zou voor China het signaal zijn dat de EU de voortgang van de Sino-Tibetaanse dialoog op de voeten volgt, en een time-line wil zien voor de onderhandelingen.''

China bezette Tibet in 1949. Sindsdien weigert China resoluut iedere poging van de in 1959 naar India gevluchte Dalai Lama om te praten over een oplossing voor het conflict. Ondanks het feit dat de geweldloze Tibetaanse leider zijn hoop en eis voor onafhankelijkheid van Tibet al meer dan tien jaar geleden heeft laten vallen, en nog slechts pleit voor een bepaalde vorm van autonomie voor zijn land.

Wil het Tibetaanse volk en haar cultuur overleven, dan moet er snel iets gebeuren. Als gevolg van China's beleid van de afgelopen decennia, vormen de Tibetanen momenteel reeds een minderheid in eigen land. Als deze culturele genocide niet snel een halt wordt toegeroepen, dan zal de Tibetanen eenzelfde lot zijn beschoren als de Indianen in Amerika. (Lousco)

........................

Krakers houden open huis

Een kleine zestig kraakpanden in heel Nederland hebben zaterdag 8 november de deuren voor het publiek opengesteld. Enige tientallen panden hadden een speciaal programma georganiseerd en in bepaalde steden waren speciale fietstochten uitgezet. De open dag mag een unieke gebeurtenis worden genoemd.

De open dag werd georganiseerd naar aanleiding van een motie die is aangenomen in de Tweede Kamer, waarin gepleit wordt voor een verbod op kraken van bedrijfsruimten. Volgens het CDA-kamerlid Ten Hoopen zouden dit soort kraakpanden criminelen aantrekken die er illegale housefeesten geven om er drugs te kunnen verkopen. Met de open dag wilde de kraakbeweging laten zien dat dit onzin is.

Volgens de organisatoren is de open dag succesvol verlopen. Veel mensen hebben met eigen ogen kunnen zien dat de argumenten van het CDA nergens op gebaseerd zijn. In veel plaatsen zijn lokale gemeenteraadsleden een kijkje komen nemen. In Amsterdam vond er ter afsluiting een groot feest plaats in het gekraakte Pakhuis Afrika aan de Oostelijke Handelskade.

Krakers in Wageningen hebben voor het stadhuis actie gevoerd. Voor een klein gehoor speelden de krakers een toneelstukje over een houseparty in een gekraakt pand, waar drugs en buitenlandse criminelen de dienst uitmaken. Dat is volgens de krakers het foutieve beeld dat Ten Hoopen schetst van gekraakte bedrijfspanden.

Voor meer informatie: www.krakengaatdoor.nl

VERSE KRAKERS

Jongeren zonder uitzicht op een woning nemen de koevoet in eigen handen en kraken een huis. Ravage plaatst driewekelijks een overzicht van het meest opvallende kraaknieuws in dit land.

AMSTERDAM

Zondag 2 november 2003 heeft kraakgroep de Pijp het pand aan de 2e J v/d Heijdenstraat 89 herkraakt. De eigenaar, voormalig deelraadslid Hans Bremer, heeft destijds bij de rechter aannemelijk gemaakt dat hij het pand na ontruiming (1 oktober 2002) zou gaan verbouwen. Een jaar later is er niets van deze toezegging terecht gekomen waarna het voor de tweede maal werd gekraakt.

Woonstichting Patrimonium eist ontruiming van de twaalf gekraakte etages aan de Van der Hoopstraat 76-80 in Amsterdam. Zij kan op dit moment niet verkopen, omdat de krakers volgens Patrimonium compleet in de weg zitten. Het plan tot verkoop van de woningen is gemaakt in de tijd dat de vraag naar koophuizen hoog was.

ALPHEN (NB)

Ruim twintig jongeren hebben maandag 10 november voor even bezit genomen van het 55 ha grote militaire luchtmachtterrein De Kiek aan de Oude Tilburgsebaan in Alphen, Noord Brabant. Hierbij werden vier gebouwen van defensie gekraakt. Op last van de officier van justitie dienden de krakers later op de dag hun biezen te pakken.

De krakers van De Kiek stellen dat de beslissing van de officier van justitie op onjuiste juridische gronden is genomen. Men geeft toe dat het terrein gedurende het afgelopen jaar is gebruikt, maar daarentegen staan de gebouwen langdurig leeg.

ARNHEM

De afgelopen weken zijn er enkele pandjes gekraakt in Arnhem maar het zat de krakers bepaald niet mee. Neem de kraak van de stadsboerderij aan de Arnoudstraat. Nadat bleek dat het hier ging om een (illegale) dumpplaats van auto-accu's en het pand op instorten stond vertrokken de krakers weer.

Zondag 19 oktober werd een schoolgebouw aan de Sasboutstraat/Willem van Kleeflaan gekraakt. In de loop van de week bleek de eigenaar te kunnen aantonen dat het nog geen jaar leeg stond. Ook hier verlieten de krakers vrijwillig het pand.

Vrijdagochtend 24 oktober werd een kantoorpand aan de Kastanjelaan gekraakt dat 1,5 jaar leeg staat. Nadat diverse mensen die het kunnen weten kwamen langs om te vertellen dat het pand vol asbest zit, werd ook dit onderkomen verlaten.

LEUVEN (B)

Op maandag 27 oktober werd Diestsesteenweg 34 in Leuven gekraakt en bewoonbaar gemaakt met de hulp van vrienden van het Sociaal Centrum.

MAARSEN

Op 29 oktober is Straatweg 28, een voormalige zeilmakerij, in Maarsen gekraakt.

UTRECHT

Oosterkade 23 Bis A is gekraakt.

ZEIST

Het pand Montaubanstraat 219 t/m 225 in Zeist is gekraakt. Het bestaat uit de oude garage van Alfa Romeo-dealer Peka en drie bovenwoningen. Eigenaar is vastgoedontwikkelaar Dura Vermeer uit Houten.

Meer weten over kraken? Bezoek de website: www.squat.net

...................

Agent niet vervolgd voor doodschieten man

AMSTERDAM, 29 OKT 03 - De politieagent die op 6 augustus de 33-jarige Driss Arbib doodschoot op het Mercatorplein, wordt niet vervolgd. Het ging hier om een ,,specifiek noodweerschot'', zei hoofdofficier L. de Wit op een persconferentie.

De familie gaat tegen deze beslissing in beroep, liet de advocaat weten. De Marokkaan Arbib werd doodgeschoten in een eethuis op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Arbib zou de agent met een mes hebben bedreigd. Zijn dood leidde tot grote commotie binnen de Marokkaanse gemeenschap.

Volgens De Wit heeft het onderzoek naar de toedracht door de rijksrecherche duidelijk gemaakt dat de agent geen tijd had om zich met een ander geweldsmiddel te verdedigen. De agent riep Arbib nog toe dat hij het mes moest laten vallen. Toen de man dat niet deed, loste de agent het dodelijke schot.

Na de dood van Arbib verenigden een aantal migrantenorganisaties zich in het Comité tegen zinloos politiegeweld en discrimatie. In een demonstratie rond dat thema liepen half augustus ongeveer duizend mensen mee op en rond het Mercatorplein. Zowel het comité als de advocaat van het slachtoffer hebben van meet af aan getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de rijksrecherche.

Slechtste verhuurder geëerd

SOEST, 30 OKT 03 - Het halve politieburo van Soest was uitgelopen om een twintigtal Amsterdamse huurders in de gelegenheid te stellen hun verhuurder de twijfelachtige eer van 'Slechtste verhuurder van Amsterdam' toe te kennen.

In de tuin van het kantoor van R&R Beheer in Soest onthulden de huurders een bord ('Hier is gevestigd: de slechtste huisbaas van Amsterdam') en eisten zij een gesprek met de verhuurder. Het personeel van het kantoor gaf echter niet thuis.

Verhuurder R&R Beheer (ook bekend als Henk Janssen Holding of Ruizendaal Beheer) heeft een bedenkelijke reputatie vanwege het niet uitvoeren van onderhoud en het negeren van klachten van huurders. De ceremonie was georganiseerd door het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag, dat huurders van slechte huisbazen bijstaat in de hoofdstad.

Borssele krijgt koekje van eigen deeg

BORSSELE, 30 OKT 03 - Ruim honderd actievoerders hebben 600 gele vaten in een lange rij op de dijk voor de kerncentrale in Borssele gezet. De symbolische actie vond plaats op de dag dat de kerncentrale haar 30-jarig bestaan vierde.

Kerncentrale Borssele is oorspronkelijk gebouwd voor dertig jaar elektriciteits-productie. In die tijd heeft de centrale een hoeveelheid hoogradioactief afval geproduceerd die gelijk staat aan de 600 vaten van 200 liter die Greenpeace, GroenLinks, Milieudefensie, Partij van de Arbeid, WISE, SP, Stichting Natuur en Milieu en de Zeeuwse Milieufederatie bij de kerncentrale hebben achter gelaten.

Nu Borssele nog eens tien jaar langer open mag blijven, wordt er nog meer afval geproduceerd en wordt dit probleem dus alleen maar groter. Het kernafval moet niet alleen voor een onvoorstelbaar lange periode worden opgeslagen, maar zorgt ook voor vervuiling van de Noordzee.

Voordat het kernafval uit kerncentrale Borssele wordt opgeslagen, wordt het namelijk in de nucleaire fabriek in La Hague, Frankrijk, opgewerkt. Dit proces is zeer vervuilend: er worden miljoenen liters afvalwater geloosd, waardoor de zee en de omgeving van La Hague ernstig radioactief vervuild zijn.

Vrijspraak nertsenbevrijders

ZUTPHEN, 31 OKT 03 - De politierechter in Zutphen heeft negen dierenactivisten vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Zij waren betrokken bij de vrijlating van nertsen begin september in Putten.

De officier van justitie zette zwaar in en eiste vier maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen acht activisten en dertien dagen tegen de buschauffeur. De rechter ging echter niet mee in de eis en sprak iedereen vrij wegens gebrek aan bewijs. Ook beschouwde hij de oprekking van artikel 141 WvS (openlijke geweldpleging in vereniging), zoals de officier dat deed, niet in overeenstemming met de intentie van de wetswijziging in 1998.

Aan het vooravond van het proces seponeerde het openbaar ministerie in Zutphen de zaken tegen 33 andere betrokken dierenactivisten. Begin oktober sprak de rechter al vier activisten vrij wegens gebrek aan bewijs. Tot nu toe is één activist wegens openlijke geweldpleging veroordeeld. Hij kreeg vijf weken celstraf opgelegd.

De internationale groep activisten kwam op 5 september met bussen naar de nertsenfokkerij in Putten. Ze lieten zesduizend nertsen ontsnappen, waarna een schertmutseling ontstond met omwonenden. Veel activisten ontkwamen, maar de politie pakte 49 mensen op. Het ging om 27 Finnen, zeven Zweden, vijf Duitsers, twee Italianen, twee Engelsen, een Belg en vijf Nederlanders.

De steungroep van de arrestanten is blij dat iedereen is vrijgesproken. "Gelukkig ging ook deze keer de rechter niet mee in het 'je was erbij, dus je bent erbij' principe dat de officier voorstond", laat de steungroep weten. Justitie is in beroep gegaan tegen de vrijspraak van vijf verdachten.

Rave tegen Balkenende

NIJMEGEN, 1 NOV 03 - Enkele honderden mensen hebben gedurende een kwartier de verkeersstroom op het Keizer Karelplein in Nijmegen lam gelegd. De actie was onderdeel van een streetrave gericht tegen het huidige kabinetsbeleid. De politie maakte met enig geweld een einde aan de blokkade en arresteerde daarbij zes personen.

Vroeg in de middag werd er verzameld in het Kronenburgerpark, waarna het zeker twee uur duurde voordat de betoging vertrok. Begeleid door drie soundsystems en een aantal alternatieve geluidsdragers, vertrok de licht swingende menigte in de richting van het winkelcentrum. Lang niet iedereen begreep dat het de bedoeling was om te dansen door de straten.

De route bleek onbekend. De politie wist niet wie ze hierover moest aanspreken en had geen andere keuze dan de ravers maar te volgen. Nadat de rotonde van het Keizer Karelplein onverwachts werd bezet, reageerden de agenten met harde hand. Er werd over en weer getrokken, en de politie arresteerde zes personen. Op de Waalkade vond in de namiddag een 'afterparty' plaats.

Wereldbank financiert omstreden pijpleiding

AMSTERDAM, 4 NOV 03 - De Wereldbank pompt 250 miljoen dollar in de omstreden oliepijpleiding van Bakoe (Azerbeidzjan) via Tblisi (Georgië) naar Ceyhan (Turkije). Het tracé van de pijpleiding loopt dwars door en langs beschermde natuurgebieden. Organisaties als Milieudefensie voeren campagne tegen de aanleg uit vrees voor vervuiling.

Het bedrijvenconsortium dat de oliepijpleiding gaat aanleggen en exploiteren, heeft speciale contracten met de drie betrokken landen. Deze contracten zetten de milieuwetgeving in de betreffende landen buiten spel en zijn in strijd met Europese wetgeving op het gebied van milieu- en mensenrechten.

De voor het project verplichte milieueffectrapportage (MER) is onzorgvuldig uitgevoerd. Op tal van punten schendt de MER de Europese regelgeving en de richtlijnen van de Wereldbank voor MER-onderzoeken. De inwoners van de dorpen langs het traject zijn niet naar behoren geconsulteerd, hetgeen verplicht is. Verder zijn de seismische risico's van de pijpleiding onvoldoende onderzocht, hetgeen onverantwoord is omdat de betrokken landen vaak te kampen hebben met aardbevingen.

Verbod import honden- en kattenbont

AMSTERDAM, 4 NOV 03 - De Tweede Kamer heeft ingestemd met een motie van de SP die het importeren en verhandelen van honden- en kattenbont in Nederland verbiedt. Momenteel zijn er in verschillende winkels producten te koop waarin ongelabeld honden- en kattenbont is verwerkt.

De Nederlandse regering zal, net als de Britse regering onlangs heeft gedaan, de Europarlementariërs moeten oproepen de verklaring voor een Europees import- en handelsverbod voor honden- en kattenbont te ondertekenen. Daarmee wordt een Europees importverbod mogelijk gemaakt

Modeketen Zara zwicht voor dierenvrienden

AMSTERDAM, 5 NOV 03 - De Spaanse modeketen Zara stopt in Nederland met de verkoop van kleding waarin bont is verwerkt. Zara besloot tot de stap na protesten van de actiegroep Bont voor Dieren.

Stichting Bont voor Dieren heeft haar actie voor de deur van de Spaanse modeketen Zara in Rotterdam, met verder vestigingen in Amsterdam, Den Haag en Arnhem, afgeblazen nadat de directeur van Zara Nederland verklaard heeft af te zien van verdere verkoop van bontproducten in Nederland. De kleding en accessoires met bont zijn inmiddels uit alle filialen van Zara verwijderd.

"Buitenlandse modeketens met vestigingen in ons land, houden vaak geen rekening met de geldende normen en waarden in Nederland ten aanzien van het gebruik van dieren voor luxe producten", meldt Bont voor Dieren. Zo heeft de dierenorganisatie ook enkele kledingstukken met bont aangetroffen in de collectie van Mango, eveneens een Spaans bedrijf.

Het vele bont dat Zara in het assortiment voerde varieerde van mutsen, vesten, kragen en tasjes en is veelal afkomstig uit China. In China plakken bonthandelaren elk etiket op de artikelen dat hen goeddunkt.

Verzet tegen museumles bontcouturier

AMSTERDAM, 16 NOV 03 - Basisscholen in Den Haag dienen hun kinderen bij te brengen welk leed nertsen wordt aangedaan in de bontindustrie. Dit schrijft Bont voor Dieren in een open brief. Aanleiding is het optreden van (bont)couturier Mart Visser als spreker in het kader van z'n overzichtstentoonstelling in het Gemeentemuseum.

De afgelopen week heeft couturier Mart Visser in het Haags Gemeentemuseum schoolkinderen rondgeleid om z'n overzichtstentoonstelling '10 Jaar Mart Visser' toe te lichten. Visser wordt al tien jaar gesponsord door de bontindustrie. De couturier verwerkt bont in zijn collecties, waaronder de huid van de vos, chinchilla, persianer, konijn en nerts.

Bont voor Dieren heeft de leiding van de Haagse basisscholen voor Visser's dieronvriendelijke praktijken gewaarschuwd en een lespakket over de pelsdierenhouderij toegestuurd. Onder het motto 'Bont: Mart Visser's modemissers' voerde de dierenorganisatie op zondag 16 november actie voor de ingang van het museum.

Burgemeester Eindhoven staat concert
neonazi's toe

EINDHOVEN, 8 NOV 03 - Binnen de gemeenteraad van Eindhoven is ophef ontstaan over een neonazistisch concert dat is gehouden in de gekraakte Constant Rebecque Kazerne. Anti Fascistische Actie (AFA) pleit al jaren voor sluiting van deze 'broedplaats'.

Extreem-rechtse jongeren hebben op het kazerneterrein aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven een gebouw gekraakt. Op deze lokatie treden geregeld neonazistische bands op, zoals op zaterdag 8 november, de vooravond van Kristallnacht. Vanwege deze associatie leidde het optreden dit keer tot tumult.

'Rock gegen ZOG', zo luidde de aankondiging. ZOG staat voor Zionist Occupation Government. Binnen extreem-rechtse kringen hangen velen de antisemitische samenzweringstheorie aan dat regeringen wereldwijd achter de schermen beheersd worden door joden. AFA, het ultra-rechtse CIDI en de Eindhovense fracties van de PvdA, de SP en GroenLinks hebben er dan ook bij de burgemeester op aangedrongen het concert te verbieden.

Volgens Eindhovens locoburgemeester Pastoor was de strategie en de tactiek van gemeente en politie gericht op voorkoming van uitlokking, ongeregeldheden en escalatie. "De krakers zitten daar legaal. Het was geen openbare bijeenkomst. Zonder ordeverstoring zijn wij niet bevoegd om op te treden bij mensen thuis", aldus Pastoor.

AFA is sterk verontwaardigd over de houding van de burgemeester. "Hij had de bijeenkomst moeten en kunnen verbieden. Door dergelijke politieke bijeenkomsten toe te staan groeit het zelfvertrouwen van de rechts-extremisten op de kazerne", aldus de woordvoerder van AFA in een persbericht.

De straat terug aan de buurt!

AMSTERDAM, 8 NOV 03 - Een groep van 150 buurtbewoners heeft zaterdagmiddag 8 november de hekken opengegooid van de bouwplaats in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Vervolgens werd de "NZ-Fietslijn" in gebruik genomen.

Begeleid door de vrolijke en strijdbare klanken van een sambaband opende Werkgroep Metro de Pijp de hekken van de bouwplaats en gaf vervolgens groen licht aan het fietsverkeer dat zich onmiddellijk een weg baande over de rijplaten.

Amsterdam werkt aan de aanleg van de omstreden NZ-metrolijn. Hiervoor is onder meer de drukke Ferdinand Bolstraat in de Pijp afgesloten, waar een half jaar geleden begonnen werd met de voorbereidingswerkzaamheden voor de bouw van een metrostation. Op last van de rechtbank liggen deze werkzaamheden alweer geruime tijd stil.

Sinterklaas, waar zijn je papieren?

ZWOLLE, 15 NOV 03 - Tijdens de intocht van Sinterklaas in Zwolle hebben actiepieten aan een kademuur een groot spandoek ontvouwd. "Welkom Sint en Piet, maar eerst papieren alstublieft", een protest tegen de invoering van een algemene identificatieplicht.

Het voorstel van minister van Justitie, Donner, houdt in dat elke burger van 14 jaar of ouder te allen tijde verplicht kan worden zich met officiële documenten te legitimeren. Wie hier niet aan voldoet kan rekenen op een celstraf van maanden of een boete van duizenden euro's. Naar verwachting zal de behandeling van Donners wetsvoorstel binnen enkele weken plaatsvinden in de Tweede Kamer.

Het voorstel wordt afgekeurd door de Campagne tegen Identificatieplicht, dat de actie in Zwolle in touw zette, maar ook door Joodse verenigingen, het Landelijk Bureau Racismebestrijding, ziekenhuizen, College Bescherming Persoonsgegevens, de Nationale Jeugdraad en de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak.

Kritiek op situatie uitzetcentrum

ROTTERDAM, 16 NOV 03 - In het uitzetcentrum op Rotterdam Airport zitten mensen soms maandenlang opgesloten, zonder zicht op uitzetting. Dit blijkt uit een reportage van de IKON-radio. Het centrum werd in juni geopend voor illegalen en asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, in afwachting van snelle uitzetting.

In het centrum, waar geen daglicht is, geen dagprogramma en waar geen bezoek mag komen, zit bijvoorbeeld nu al drie maanden een moeder met baby opgesloten. Staatssecretaris Verdonk zei onlangs nog dat kinderen er maar anderhalve dag mogen verblijven.

Het uitzetcentrum op de luchthaven Zestienhoven in Rotterdam werd eind juni in gebruik genomen. In totaal worden er nog dit jaar zo'n 300 plaatsen in twee uitzetcentra in gebruik genomen. Het uitzetcentrum op Schiphol zal naar verwachting een dezer dagen in gebruik worden genomen. Het Autonoom Centrum roept op tot actie. (zie rubriek Lokkertjes op pg. 30)
Naar boven

 

 


Ravage
Archief
Overzicht 2003
Overzicht #15

..