Uit: Ravage #15 van 21 november 2003

Verbiedt gebruik verarmd uranium

Een internationale coalitie van bezorgde burgers actiegroepen en organisaties lanceerde vorige maand de 'International Coalition to Ban the use of Uranium Wapons'. Doel is een internationaal verbod op het gebruik van wapens met verarmd uranium.

Sinds in de eerste Golfoorlog voor het eerst op grote schaal wapens met verarmd uranium (VU) zijn ingezet, maken basisorganisaties over de hele wereld zich hard voor een verbod op deze wapens. Onderzoek heeft aangetoond dat verarmd uranium gevaarlijk is voor mens en milieu.

Het duidelijkste bewijs hiervoor vormen wellicht de talloze misvormde kinderen die zijn geboren in Zuid-Irak en Koeweit, nadat de VS daar in 1991 zo'n 350 ton VU hebben gedropt. Als de uraniumstofdeeltjes niet worden opgeruimd - hetgeen een uitermate kostbare en tijdrovende bezigheid is - blijft de stof 4,5 miljard jaar liggen en lopen mensen door inademing allerlei gezondheidsrisico's.

Ook 200 duizend Golfoorlogveteranen die in dit gebied waren gestationeerd, kwamen in Amerika terug met gezondheidsklachten; ze kregen kanker of zetten net als in Irak kinderen zonder armen en/of benen op de wereld. Toch blijven de Amerikaanse regering en anderen die belangen hebben bij de oorlogsindustrie zoals de NAVO, volhouden dat er geen relatie is tussen verarmd uranium en de gezondheidsklachten.

Laks

VU-wapens hebben het tactische voordeel dat ze hun vorm behouden en scherper worden, waardoor ze tanks volledig kunnen doordringen. Doordat de uraniumstofdeeltjes al bij geringe hitte spontaan ontbranden, is munitie van verarmd uranium nog dodelijker dan wolfraammunitie.

Inmiddels hebben ook Kosovo, Bosnië en Servië kennis mogen maken met deze gevaarlijke wapens en zijn ze volgens Maarten van de Berg van het Research in International Social Questions (RISQ) tijdens de recente Golfoorlog op grote schaal ingezet, ook in steden.

Tijdens de bijeenkomst over Irak in Zaal 100 hekelde Van de Berg de lakse houding van de Nederlandse regering ten aanzien van de veiligheidsrisico's die de Nederlandse militairen lopen die momenteel in Zuid-Irak zijn gestationeerd.

,,Volgens de Nederlandse minister van Defensie Kamp zou er zelfs helemaal geen risico zijn. Terwijl er bewijs is dat de VU-wapens ook recent nog zijn ingezet'', zegt hij verontwaardigd. Van de Berg vindt het ongehoord dat minister Kamp zegt te wachten op rapportage van de VS hierover, terwijl de Nederlandse troepen in Irak ook de taak hebben om het Irakese volk te waarschuwen voor gezondheidsrisico's.

Verbod

De subcommissie van de VN-mensenrechtencommissie die zich met deze kwestie bezighoudt, lijkt voorlopig niks te voelen voor een internationaal verbod op wapens met verarmd uranium. Dit tot groot ongenoegen van bezorgde burgers, actiegroepen en organisaties die zich hier al jaren voor inzetten. Om hun strijd kracht bij te zetten hebben zij tijdens een strategiebijeenkomst in Brussel op 13 oktober de 'International Coalition to Ban the use of Uranium Wapons' opgericht.

,,Het doel van deze coalitie is een totaalcampagne, waaronder directe actie gericht tegen de fabrikanten van deze wapens'', legt Henk van de Keur van LAKA uit. Omdat wij in Nederland zo'n munitiefabriek niet kennen, zal de campagne zich hier richten op Urenco, waar uranium verrijkt wordt en verarmd uranium ligt opgeslagen. ,,Ook zullen we de transporten aanvallen die vanuit Gronau richting Rotterdam komen'', zegt Van de Keur. Daarnaast zal LAKA onderzoeken waar het verarmd uranium blijft wanneer eind volgend jaar het contract tussen Rusland en Urenco om verarmd uranium te verrijken tot natuurlijk uranium - een soort dumping - afloopt.

De internationale coalitie zal zich in eerste instantie richten op de ontwerptekst om VU-wapens te verbieden, zoals die is opgesteld door Duitse juristen. Dit moet leiden tot een verdrag dat door een land, waarschijnlijk Nieuw Zeeland, bij de VN wordt ingebracht. Wellicht zal de coalitie op termijn ook staten aanklagen. (Lousco)

ww.laka.nl

www.bandepleteduranium.org

www.risq.org
Naar boven

 

 


Ravage
Archief
Overzicht 2003
Overzicht #15

..