Uit: Ravage #14 van 31 oktober 2003

Lichtpunt in de Palestijnse duisternis

Vooraanstaande Palestijnse en Israëlische politici hebben eerder deze maand een ontwerp-vredesakkoord goedgekeurd. Hoewel het akkoord geen officiële status heeft, hopen de initiatiefnemers dat het vroeg of laat zal leiden tot een definitief akkoord tussen Israël en de Palestijnen.

Daar waar de Israëlische regering nog altijd niet in staat is serieuze vredesonderhandelingen te voeren en de nog niet zolang geleden gepresenteerde 'Routekaart naar vrede' inmiddels naar de prullenbak is verwezen, is de oppositie in Israël opgestaan in een poging het vastgelopen vredesproces vlot te trekken en nieuw leven in te blazen.

Verschillende Israëlische prominente politici, waaronder Avraham Burg en Amram Mitzna, en een aantal Palestijnse politici, zoals Nabil Kassis en Hisham Abdel Razeq, hebben 10 oktober in Jordanië een ontwerp-vredesakkoord goedgekeurd. Dit akkoord is een initiatief van voormalig Israëlisch minister van Justitie en architect van de Oslo-akkoorden, Yossi Beilin, en voormalig Palestijns minister van Informatie, Yasser Abed Rabbo.

Zij stellen dat het Israëlisch-Palestijnse conflict schreeuwt om een oplossing en dat er compromissen gesloten moeten worden in een aantal heikele kwesties zoals het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen, de nederzettingen, de grenzen van een toekomstige staat Israël en de toekomst van Jeruzalem.

Opstap

De initiatiefnemers hopen dat het ontwerp-vredesakkoord, alhoewel het geen officiële status heeft, een opstap zal vormen tot een definitief akkoord tussen Israël en de Palestijnen. Overigens is het goedgekeurde ontwerp-vredesakkoord gebaseerd op het plan Clinton en de Taba-gesprekken uit 1999 waarin onder andere plannen zijn gemaakt voor de verdeling van Jeruzalem en de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen.

Wat dit laatste punt betreft lijkt een patstelling te zijn doorbroken aangezien het ontwerp-akkoord melding maakt van het opgeven van het recht op terugkeer. Hiervoor in de plaats zouden de Palestijnen de soevereiniteit over de Tempelberg in Jeruzalem krijgen. Bovendien is het de bedoeling dat Israël zich terugtrekt tot de grens van vóór 1967, behalve rond drie blokken van nederzettingen. De Palestijnen zouden als compensatie gebied elders in Israël krijgen.

Voor zover bekend is Yasser Arafat volledig op de hoogte van de inhoud van de gesprekken en de details en zou hij zijn goedkeuring hebben gegeven. Premier Sharon heeft de Israëlische deelnemers aan de gesprekken beschuldigd van samenwerking met de Palestijnse vijand. Minister Naveh, een vertrouweling van Sharon, verklaarde dat "de oppositie met de Palestijnen onderhandelt achter de rug van de regering, terwijl we midden in een strijd tegen de terreur zitten."

Hoop

Ondanks deze dreigende woorden is het ontwerp-vredesakkoord een positieve ontwikkeling, omdat het laat zien dat er aan beide zijden wel degelijk gesprekspartners zijn, die actief geïnteresseerd zijn in het zoeken naar een serieuze oplossing. Het is te hopen dat er met dit initiatief een hernieuwde belangstelling komt voor de vrijwel uitzichtloze situatie in Israël/Palestina.

Eén van de Palestijnse deelnemers aan de ontmoeting in Jordanië bracht het als volgt onder woorden: "Wij hebben begrepen dat Israël ons militair niet kan verslaan, maar wij hebben ook begrepen dat wij Israël niet kunnen verslaan. Daarom moet er een politieke oplossing worden gevonden."

Wie weet zullen niet alleen het Israëlische publiek en de Israëlische politici inzien dat er geen andere mogelijkheid is, maar zal de internationale gemeenschap eindelijk zijn verantwoordelijke en noodzakelijke taak op zich nemen.

In ieder geval is het de bedoeling is dat de overeenkomst (het zogenaamde 'Akkoord van Genève') op 4 november - de dag dat voormalig premier Rabin werd vermoord - in Zwitserland ondertekend zal worden. Het Zwitserse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bemiddeld en de onderhandelingen gefinancierd. (Bron: SIVMO)

 
Naar boven

 

 


Ravage
Archief
Overzicht 2003
Overzicht #14

..