Uit: Ravage #14 van 31 oktober 2003

Verbiedt de leegstand

Alle zegen komt van boven, zeggen ze in christelijke kringen van het CDA. Inmiddels weten ook de krakers hierover mee te praten, nu CDA-er Ten Hoopen te hoop loopt tegen de kraakbeweging. Hij bepleit een verbod op het kraken van bedrijfsruimten. Door alle commotie die dit teweeg brengt is het kraken weer helemaal in.

De CDA-fractie in de Tweede Kamer sloeg afgelopen zomer alarm over de door hen geconstateerde snelle groei van illegale houseparty's in bedrijfspanden op industrieterreinen, die door jongeren worden gekraakt. De eigenaren van deze bedrijfspanden draaien op voor de torenhoge kosten die door de feestgangers zouden worden veroorzaakt, door het gebruik van gas, stroom en water.

"Door de huidige wet- en regelgeving kunnen eigenaren de krakers helemaal niet of slechts na ellenlange procedures uit hun panden krijgen. Maar meestal is het voor ondernemers vechten tegen de bierkaai", zei CDA-woordvoerder Jan ten Hoopen enkele maanden terug in een regionale krant.

Motie

Op 7 oktober voegde Ten Hoopen de daad bij het woord en diende een motie in tijdens een debat over economische zaken in de Tweede Kamer. De motie verzoekt de regering de wetgeving zodanig te wijzigen dat bedrijfspanden niet door krakers kunnen worden bewoond. De fracties van het CDA, VVD, ChristenUnie, SGP en LPF namen de motie aan, een kamermeerderheid.

Ook staatssecretaris van Economische Zaken, Karien van Gennip (CDA), wil ondernemers een betere bescherming bieden tegen het kraken van onroerend goed. In samenwerking met het bedrijfsleven werken de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse Zaken al langere tijd aan het actieprogramma 'Veilig Ondernemen'.

Tegelijkertijd maakte Van Gennip er in het pre-advies (een advies aan het kabinet voorafgaande de stemming -red.) van de motie Ten Hoopen gewag van dat er momenteel genoeg juridische mogelijkheden zijn om het eigendomsrecht te beschermen tegen kraak en criminaliteit (zie kader). Je kunt hieruit concluderen dat het kabinet de motie overbodig vindt, maar dat als de kamer het per se wil de mogelijkheid om te komen tot een kraakverbod alsnog wordt onderzocht.

De ministeries van Economische Zaken (ondernemingsklimaat), VROM (Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting), en Justitie (strafrechtelijke en juridische aspecten) zullen onderzoeken of het voorstel haalbaar is en zo ja hoe de wet moet worden aangepast. Daar zal een definitief pre-advies op volgen waarin staat dat het kabinet een wetswijziging zal opstellen, of juist niet.

Drijfveren

Mocht het komen tot een wetswijziging dan zal het zo'n twee jaar duren alvorens de Tweede en Eerste Kamer over het definitieve voorstel zullen stemmen. Kraakdeskundigen hebben de indruk dat de betrokken ministeries niet veel zien in een kraakverbod, dat er veel maatschappelijke weerstand bestaat en dat het CDA intern verdeeld is. Genoeg ingrediënten om een wetswijziging te laten sneuvelen.

De cruciale vraag is wat de drijfveren zijn van politici als Jan ten Hoopen en Gerard van As (LPF) die de laatste weken over het kraakverbod de pers welwillend te woord stonden. Het argument van de illegale houseparty's in bedrijfspanden is immers lariekoek, aangezien daar in de praktijk nauwelijks sprake van is.

Hun achtergrond misschien? Ten Hoopen was recentelijk commissaris bij een bouwbedrijf, terwijl Van As projectontwikkelaar is. Dat geeft te denken. Daarnaast is Ten Hoopen momenteel voorzitter Maatschappelijk Ondernemen van MKB Nederland, een functie die ook door staatssecretaris Van Gennip werd bekleed.

Op internet worden ook theorieën beschreven die naar een complot rieken. Zo zou het kabinet heimelijk van plan zijn de anarchistische structuren aan te pakken. De criminalisering van het radicale dierenactivisme en het verbod op het kraken van bedrijfspanden zouden hier onderdeel van zijn.

Profijt

Hoe dan ook, de kraakbeweging heeft profijt van het CDA-offensief. De media hebben in geen jaren zoveel aandacht besteed aan het kraken van woningen en bedrijfspanden als de laatste weken. Het noopt de krakers ook tot nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden.

Onder het motto "Alles wat een kamerlid zou moeten weten over kraken, maar nooit heeft durven vragen bij het kraakpand om de hoek" hield een aantal krakers op 20 oktober een persconferentie in Nieuwspoort te Den Haag. Men presenteerde onder meer een gelijknamige brochure.

Tijdens de persconferentie werd benadrukt dat gekraakte fabrieken, loodsen en pakhuizen veelal broedplaatsen zijn voor alternatieve (non-profit) kunst en cultuur. ,,De combinatie van wonen en werken, van beeldende en expressieve kunst, werkruimtes en publieksfunctie, biedt de beste voedingsbodem voor vernieuwende cultuur'', aldus aan van de krakers.

Door het kraken van bedrijfspanden te verbieden, wordt ook de leegstand gelegaliseerd. ,,In een tijd waarin zowel woningnood onder jongeren als ook de leegstand van bedrijfspanden enorm oploopt, is het onverantwoord om dit pressiemiddel te verbieden.''

De overheid is de afgelopen vijftig jaar niet in staat gebleken een passend antwoord te vinden op het probleem van de woningnood. Woningnood is een groeiend probleem, vooral in de grote steden. ,,Wie het kraken wil tegengaan, zou de langdurige leegstand en het tekort aan woonruimte moeten aanpakken.''

Voor actuele informatie:
http://squat.net/kraakverbod.nl
Naar boven

 

 


Ravage
Archief
Overzicht 2003
Overzicht #14

..