HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vredesactivisten Volkel verliezen rechtsgang
 

DEN HAAG, DI 20 MRT 2012 - De Hoge Raad schaart zich achter de eerdere veroordeling van tien antimilitaristen die in 2005 de vliegbasis Volkel binnendrongen. Volgens de advocaat van de activisten maakt de Raad zich "medeschuldig aan bedrog".


De verdediging door advocaat Meindert Stelling draaide om de stelling dat in Volkel, waar Amerikaanse B-61 atoomwapens liggen opgeslagen, voorbereidingen worden getroffen voor massamoord. Het Gerechtshof in Den Bosch snoerde hem op dat punt eerder de mond. De kwestie leidde bij de zitting van de Hoge Raad tot felle botsingen en wrakingen van rechters. Stelling noemde de aanklager 'ethisch en juridisch corrupt' en 'ongeschikt'.

Het Hof verbood de raadslieden om te spreken over 'collaboratie van leden van de rechterlijke macht met de systeemmisdadige voorbereidingen voor nucleaire massamoord van genocidale omvang.' Het bezwaar van de raadslieden tegen dat verbod werd afgewezen, hoewel het een beperking betekende van de vrijheid van verdediging en de vrijheid van meningsuiting, waarvoor geen rechtsgrond aanwezig was, aldus Stelling.

De Hoge Raad heeft zich volgens Stelling met zijn uitspraak van 13 maart jl. onverkort achter de handelwijze van het Gerechtshof gesteld. Bovendien hield de Raad vast aan de zienswijze dat genocide onder omstandigheden gerechtvaardigd kan zijn. Ook handhaafde de Raad het standpunt dat de geweldsbeperkende bepalingen van het internationaal humanitair recht niet onder alle omstandigheden hoeven te worden gerespecteerd.

De veroordeelde vredesactivisten verschaften zich op 6 augustus 2005, precies zestig jaar na de atoombom op Hiroshima, toegang tot de militaire vliegbasis in Volkel door hekwerk kapot te knippen. Eenmaal op de basis klommen ze op een gebouw en ontrolden er spandoeken. Ook werden bomen geplant. Elf personen werden aangehouden wegens vernieling, openlijke geweldpleging en het zich bevinden op verboden terrein. In 2007 werden tien van hen door de rechter veroordeeld tot taakstraffen van 20 tot 60 uur.Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Naam:

Bericht:  Home


 

.

.