HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  Bleker gaat grens stellen aan megastallen
 

DEN HAAG, DI 13 MRT 2012 - Staatssecretaris Bleker komt met een wetsvoorstel om een grens te stellen aan de trend van grootschalige ontwikkeling van megastallen. Waar die grens komt te liggen is nog onduidelijk.


Tot die tijd zal Bleker er bij provincies en gemeenten op aandringen om geen onomkeerbare stappen te zetten tot het advies van de Gezondheidsraad gereed is. Bleker schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer over de bouw van een megastal bij Vlagtwedde. De komst van de stal met 1.800 koeien is voorlopig opgeschort.

De verantwoordelijkheid voor het ruimtelijke ordeningsbeleid ligt primair bij de provincies en gemeenten, aldus Bleker. Hij vindt dat Groningen eerst het advies van de gezondheidsraad over de mogelijke effecten en risico's van de veehouderij op de volksgezondheid moet afwachten. Daarom is er eerst een pas op de plaats en wordt er na de zomervakantie opnieuw bekeken of de plannen al dan niet gewijzigd kunnen doorgaan.

Staatssecretaris Bleker gaf in de Kamer tevens aan een wetsvoorstel voor te bereiden waarin een grens gesteld gaat worden aan het maximaal aantal te houden dieren per bedrijf. Dit geldt dan zowel voor de pluimveehouderij, de varkenshouderij en de melkveehouderij. Waar Bleker de grens gaat trekken is vooralsnog onduidelijk.

Wat Milieudefensie betreft moeten die grenzen aansluiten op de normen voor een megastal van kennisinstituut Alterra. Het gaat dan bijvoorbeeld om 250 melkkoeien of 7.500 vleesvarkens. “De schaalvergroting in de veehouderij zorgt voor risico's voor de volksgezondheid, staat haaks op de vrije uitloop van dieren en is schadelijk voor natuur en milieu”, aldus Hooijer van MD. “Het is de hoogste tijd dat er grenzen worden gesteld aan de ongebreidelde groei.”

De PvdD roept Bleker op onmiddellijk de bouwvergunning in te trekken van meer dan twintig megastallen. De staatssecretaris beloofde al actie toen hij tijdens het debat over megastallen in december vorig jaar zei over een stal van 1,2 miljoen kippen: 'Als dit echter het begin van een trend is, dan is die trend een reden om een nationale grens te stellen.'

“De staatssecretaris zelf beaamt dat de schaalvergroting in de vorm van megastallen een doodlopende weg is”, meldt de PvdD. De Kamer nam vorig jaar een motie van dierenpartij aan waarin een bouwstop op megastallen werd afgekondigd. Bleker weigerde de motie echter uit te voeren. Hij liet dit over aan provincies en gemeenten, die echter geen juridische instrumenten hebben om vergunningen voor megastallen te weigeren. “Daardoor blijft het aantal megastallen nog steeds fors toenemen”, aldus de PvdD.

Komende zaterdag 17 maart vindt op initiatief van twee dierenvrienden op de Dam in Amsterdam de manifestatie 'We zijn het Megazat' plaats, een politieke bijeenkomst “tegen megastallen, intensieve veehouderij, en afbraak van natuur en milieu, maar ook zeker vanwege de effecten daarvan op de volksgezondheid en de respectloze omgang met dieren.” Aanvang 12.00 uur.Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Naam:

Bericht:  

Jenny Bron - March 14, 2012 - 12:46 pm
Dat zal tijd worden ...zoveel dierenleed en narigheid moet eens een einde aankomen !!!
Home


 

.

.