HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plastic bedreigt nu ook de Noordzee
 

BRUSSEL, ZA 28 APR 2012 - Jaarlijks stroomt er 20.000 ton afval de Noordzee binnen, waaronder veel plastic afval. Ongeveer 70 procent van het afval zinkt naar de bodem, zo'n 15 procent blijft drijven en de rest spoelt op onze stranden aan.


Er drijft zoveel plastic afval in onze zeeën en oceanen dat wetenschappers het bestempelen als één grote 'plastic soep' die steeds groter wordt. De Belgische en Nederlandse kustgemeenten en maatschappelijke organisaties zoals Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu roepen via een resolutie de regeringen op om alles in het werk te stellen om verdere plasticverontreiniging een halt toe te roepen.

"In de Stille Oceaan drijft een plastic vuilnisbelt die twee keer zo groot is als de Verenigde Staten, maar ook onze Noordzee blijft niet gespaard", vertelt Bond Beter Leefmilieu. De plastics verstoren het mariene ecosysteem en vormen een bedreiging voor de voedselketen. Dieren raken verstrengeld in grote stukken plastic of ze eten kleine deeltjes op. Bovendien kost het jaarlijks tien miljoen euro om de afvalberg op te ruimen die op de stranden aanspoelt.

De vervuiling wordt veroorzaakt door schepen, visserij, offshore-industrie, maar ook door zwerfvuil van consumenten op het vasteland dat via rivieren, kanalen en riolen in de zee terecht komt. De Belgische en Nederlandse kustgemeenten, verenigd in Kimo, vragen samen met maatschappelijke organisaties als Friends for the Earth, Natuurpunt, Stichting De Noordzee, Seas at Risk en Sea Firts dat hier snel een einde aan komt.

Het uitbannen van kunststoffen wordt door Kimo niet als oplossing gezien. Kunststoffen zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij van vandaag. Het probleem zou liggen in het verkeerd gebruik van plastics. In chemisch perspectief zijn dit organische polymeerverbindingen die gecreëerd zijn om zeer lang mee te gaan. In de toekomst dient enkel plastic op de markt te mogen worden gebracht die zo ontworpen is dat ze na gebruik een nuttige toepassing kent, wegwerplastic moet worden afgeschaft.Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:Home


 

.

.