HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Armoe troef in maandblad MUG
 

10 juni 2012

'Geef een mens een vis, dan heeft hij een dag te eten; leer hem vissen, dan zal hij altijd te eten hebben'. Een uitspraak in deze verkiezingstijd over ontwikkelingssamenwerking? Bijna, deze woorden schrijft gasthoofdredacteur Niek Hoek in het maandblad voor uitkeringsgerechtigden MUG. De topman van Delta Lloyd Groep verzorgt deze maand het thema 'Armoe'. Een mooi initiatief van de man om zich belangeloos in te zetten, want per jaar verdient hij zo'n 1,3 miljoen en heeft wel wat beters te doen, denk je dan. Zelfs enkele medewerkers van het verzekeringsbedrijf stellen zich beschikbaar om op vrijwillige basis mensen te helpen die schulden hebben.

Maar hoe komt deze topman nu opeens in de redactie terecht? Wat rondneuzen leert dat Delta Lloyd Groep Foundation sinds 2011 de 'MUG wijzer' met adressen sponsort voor 36.000 euro per jaar. Kost het maken en bijhouden van de webpagina dan zo veel? Je beseft al gauw dat het om reclame gaat, te vergelijken met mannenblad Playboy dat op zondag 'een uurtje kansel koopt' om te preken over de leuke kanten van voorplanting. Het verzekeringsbedrijf kocht zich in om via het 'onafhankelijke journalistieke kanaal' het evangelie te verkondigen. Weer een bewijs dat MUG niet zo onafhankelijk is zoals het zelf beweert.

Daarbij heeft Delta Lloyd nog iets dat wel eens opduikt: het gedoe met woekerpolissen dat het bedrijf parten speelt. De Tweede Kamer berekende dat de verzekeraars hun klanten voor 25 miljard euro hebben opgelicht. Zo'n beetje alle financiële dienstverleners in Nederland waren er bij betrokken (en zijn er in feite nooit mee gestopt). Woekerpolissen zijn financiële wurgcontracten die voor menig klant hebben geleid tot huisuitzetting. Het ging hierbij om mensen met een laag inkomen die de kleine lettertjes niet begrijpen. Ze zijn door geldgebrek makkelijk te misleiden en gewilde slachtoffers voor de jongens met brede gekleurde stropdassen en gladde praatjes. Houdt mensen een vette worst voor en ze tekenen kritiekloos hun financiële ondergang. De stropdas heeft zijn provisie weer binnen. Boter bij de vis.

Voor Delta Lloyd en zijn familie liep het met een sisser af. Vanwege het vertrouwen in de markt kon men immers niet de gehele financiële sector gerechtelijk vervolgen, daarom werd Dirk Scheringa van de DSB Bank opgeofferd. Het ideale lulletje van de klas. De gewone jongen uit Grijpskerk, die het moest doen zonder academische studie of hulp van het old boys network omdat hij de deftige omgangsvormen van de heren niet begreep, was op zijn beurt een makkelijk slachtoffer. Zo werd Scheringa symbool van de perverse geldmentaliteit die leidde tot de kredietcrisis waar we tot op de dag van vandaag last van ondervinden.

Terug naar gasthoofdredacteur Hoek. Wat schrijft deze zoal? 'Zowel Delta Lloyd als MUG houdt zich bezig met inkomenszekerheid. Ieder vanuit zijn eigen perspectief'. Het dreigt interessant te worden wanneer de topman in gesprek raakt met een vriendje die hij kent van één van zijn commissariaten: 'Ons wordt wel eens verweten dat wij alleen belang hebben bij rijke mensen omdat we dan meer verzekeringen zouden kunnen verkopen'. Dat klopt wel, waar Scheringa de sloebers pakte zijn de grote jongens gek op de rijken. Die klagen niet zo gauw wanneer het mis gaat.

Soms wordt het wel even verontrustend voor de lezers met zinnen als: 'Winstmaximalisatie zit ons als bedrijfsleven in het bloed'. Maar wat pas echt opvalt aan het themanummer over armoede is dat de politieke partij SP nergens aan het woord komt. Zij komen in feite nooit aan het woord in het maandblad. Zij zijn het die het thema armoede jaren geleden op de agenda hebben gezet. Zou het soms komen doordat MUG in handen is van de concurrent PvdA?

Ron KretzschmarMeer Achter de Coulissen 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Inko Menso Besitas - June 14, 2012 - 06:39 pm
Graag deel ik deze tekst die ik schreef voor denktank EgoïcaDate: Wed, 9 May 2012 10:36:16 +0100
Subject: VERTROUWELIJK — Een Onfortuynlijke Val
From: imbesitas@egoica.org
To: GESENCUREERD
Egoïca VERTROUWELIJK


Een Onfortuynlijke Val


Onze Psychische Pijn
Zeker Nu, Tijd Voor een Rechtsvaardige Strijd

De adel dreigt ernstig te verpauperen. Nederland moet teruggegeven worden aan de extreemwelgestelden, en dat is exact wat het gevallen kabinet deed. De klagende socialisten zouden zich eens wat beter moeten verdiepen in de problemen van welgestelden, in plaats van eindeloos azijnpissen! Veel mensen met inkomensobesitas zijn immers zwaar getroffen door de economische crisis.

Mijn eigen bruto jaarinkomen van zes miljoen euro is drie jaar geleden geslonken tot slechts twee miljoen 7euro. Nog maar drie jaar geleden was mijn vrouw gewend wekelijks een nieuw mantelpakje en schoenen te kopen. Haar vriendinnen hadden toen enorm veel respect voor haar. Vandaag is het precies een maand geleden dat zij voor het laatst nieuwe schoenen kocht en die waren ook nog uit een aanzienlijk lagere prijsklasse dan zij gewend is. Door haar vriendinnen wordt mijn vrouw intussen met minachting bekeken. Ook ik heb daar enorm veel last van, omdat elke keer wanneer ik in de gelegenheid ben haar te zien, zij mij — meestal ongewild — confronteert met haar enorme sociale problemen, ontstaan door pure armoede!

Als zeerwelgestelde leef ik altijd in de angst dat een jaloerse milieu­activist mijn Hummer probeert te bespugen of dat ik het water van mijn privézwembad niet meer dagelijks kan laten verversen omdat de belastingdienst mijn financiële buitenlandconstructies ontrafelt en mij vervolgens dwingt om vermogensbelasting te betalen, net als gewone welgestelden. En mijn laatste houvast lijkt steeds meer op een bouwval… Het betreft mijn villasubsidie.

Psychisch heb ik het als welgestelde ook heel zwaar omdat mijn liberalisme steeds vaker racistisch liberalisme, egoïstisch liberalisme of graailiberalisme wordt genoemd. Steeds vaker hoor ik hoe de mensen in het land mijn partij repressief liberaal noemen, en op straat wordt ik steeds vaker vuil aangekeken omdat ik Hummer rijd. Als U eens wist hoeveel geld ik uitgeef aan de benzine! Ik moet er niet aan denken dat de dag komt dat het hartverwarmende gedachtengoed van mijn partij gekscherend schijnliberalisme wordt genoemd.
Onze Succesvolle Hersenspoeling
Een Geweten In een Onmenselijke Spagaat

Met grote bewondering kon Nederland aanschouwen hoe PVV-leider Geert W. zijn uiterste best heeft gedaan om het kabinet voor zeer­welgestelden overeind te houden, terwijl Henk en Ingrid dachten dat hij hunnies’ belangen liep te behartigen. Geert W. zit in een onmenselijke spagaat. Enerzijds heeft hij een geweten dat zegt dat extreemwelgestelden niet het slachtoffer mogen worden van de economische crisis, anderzijds bestaat het algemene belang dat zijn kiezers in hem blijven geloven. Ik betreur het ten zeerste dat zijn eigen fractie hem heeft laten vallen tijdens de Catshuisonderhande­lingen, terwijl Henk en Ingrid nog altijd het volste vertrouwen in hem hebben. Het is buitengewoon verwerpelijk om een in spagaat staande leider zo pijnlijk te laten vallen.

Voor Frits B. heb ik oprecht het diepst denkbare respect. Hij gaf het liberalisme een verfrissend elan. Dank zij hem wordt racisme niet meer gezien als iets onfatsoenlijks. In het klassiek liberalisme was geen plaats voor racisme, maar in het nieuwe liberalisme van de Frits-B.-generatie gelukkig wel. Daar heeft hij zich jaren lang voor ingespannen. Dank zij het nieuwe liberalisme kan racisme eindelijk worden ingezet om domme arbeiders tegen elkaar op te stoken opdat gevoelige welgestelden onopgemerkt de hele wetgeving en daarmede de gehele economie naar hun hand kunnen zetten.

Met de grootst denkbare bewondering kunnen de mensen in het land zien hoe Geert W. op gewiekste wijze Arische arbeiders zoals Henk en Ingrid uitspeelt tegen Abdul en Fatima, en wel met het hoogst nobele doel de belangen van Roderik en Willemijn te behartigen. Als je met een PVV-stemmer spreekt over de samenleving merk je al na een halve minuut dat de PVV-stemmer zich niet realiseert dat moslims allemaal verschillende individuen zijn. Net zoals iedere westerling een eigen voorkeur heeft voor een rood, groen of paars snoepje, heeft iedere moslim een eigen karakter en een specifieke opvatting over zijn religie. Als je Henk en Ingrid spreekt, kun je de verdienste van neoliberalen als Frits B., Geert W. en Hans Janmaat vrijwel direct herkennen Hun jarenlange, eindeloze reeks van uitspraken over dé moslims en dé Marokkanen hebben de Hollanders het gevoel gegeven dat moslims en Marokkanen allemaal identiek zijn. Dus als Henk en Ingrid in hun Telegraafje lezen dat Mustafa Z. een overval heeft gepleegd, krijgen zij vanzelf het gevoel dat hun Marokkaanse buren eveneens crimineel zijn. En omdat Ingrid eenmaal in haar leven is vreemdgegaan, is zij bang te worden gestenigd zodra zij twee boerka’s over straat ziet lopen.

Hun hersenspoeling is zo voortreffelijk dat Henk en Ingrid hun belangstelling voor andere politieke kwesties zoals een eerlijke economie verloren zijn. Terwijl Henk en Ingrid worden geterrori­seerd door een groeiende berg van overbodigheidsformulieren van een steeds efficiënter werkende overheid, vrezen zij voor een Mohammedaanse bomaanslag. Onopgemerkt kregen de zeerwel­gestelden onderwijl een kabinet om hun vingers bij af te likken: er kwamen meer wetten om gewone mensen uit te knijpen. Gelukkig zijn ook vele paupers tevreden omdat Abdul en Fatima nu een strenge inburgeringscursus moeten volgen. Terwijl Henk en Ingrid bevend op hun bankstel naar de in aanbouw zijnde moskee turen, ontgaat het hen dat Nederland wordt teruggegeven aan de extreem­welgestelden. Behalve de Hollandse neoliberale partij wil ik hiervoor ook neo-intellectueel Geert W. van de PVV bedanken.
Liberalisme voor welgestelden kan dus het beste in doorsneemensen naar boven halen. Voor de gezonde wijze waarop het gevallen kabinet de luie arbeiders — in het bijzonder die verwende schoon­makers met een CAO-luchtje — aanpakte, heb ik ontzaglijk diep respect. Helaas heeft het verfoeilijke stemvee in Geerts fractie de prachtige liberale droom op boosaardige wijze verstoord. Het vee dat de mens nota bene dient te gehoorzamen; niet tegen te werken!Ons Sociaal-Liberaal Rentmeesterschap
Een Buitengewoon Succesvolle Milieulobby

Verder heb ik er ook enorm veel respect voor hoe Geert W. samen met zijn vrienden van de VVD milieuproblemen bagatelliseert, en hoe zij hier de consument systematisch in verwarring weten te brengen. Waarom zou je in Gods naam rekening houden met toekomstige generaties of de natuur? Zijn die linkse bleekscheten soms bang dat de natuur de mens op een dag op het matje zal roepen? Hoe dom kan een consument zijn? Tegen de tijd dat een toekomstige generatie merkt dat wij de aarde geplunderd hebben, zijn wijzelf allang dood! En de huidige consumentengeneratie is zo druk bezig met videospelletjes, realitysoaps, Studiosport en FaceBook, dat zij echt geen tijd overhouden om hierover na te denken. Niemand zal ons dus ter verantwoording roepen voor de destructie van het aardse oppervlak en de dampkring rondom onze aardbol. Het is dus echt belachelijk dat die groene socialistische bleekscheten bang zijn dat hun kleinkinderen hen er te zijner tijd op zullen aanspreken hoe de aarde door onze generatie verkwanseld is. Als je dood bent, kun je tenslotte ook niet meer op je wandaden aangesproken worden! Als een liberaal met een milieuprobleem kampt, zijn wij van de VVD uitgesproken sociaal; dan brengen wij geld bijeen om het probleem door een kundig reclamebureau op te laten lossen. Dat is veel goedkoper dan een duurzame oplossing. Echte vaklui(!), die reclameboys.

Als betamelijk en gevoelig mens is het voor mij onbegrijpelijk dat fatsoensrakkers Geert W. herhaaldelijk in het verdomhoekje proberen te duwen. Het gemak waarmee een fijnbesnaarde persoon als Geert H. wordt vergeleken met Adolf W. vind ik oprecht onbegrijpelijk.

Arbeid geeft vrijheid, maar racisme en uitbuiting geven ons nog meer vrijheid!


© 2012 Inko Menso Besitas
Deze tekst mag niet in gewijzigde vorm verveelvoudigd worden of anderszins in gewijzigde vorm openbaar gemaakt worden. Verspreiding van de integrale tekst in ongewijzigde vorm mag dus wel, en wel zonder toestemming van de rechthebbende.


Ron Kretzschmar - June 11, 2012 - 05:32 pm
Beste Joop Lahaise,

U schrijft: ‘Rob [Ron] vindt dat kennelijk niet kunnen dat DLGF zich inzet voor bestrijding van de armoede.

Ja hoor, tuurlijk mag DLGF mag dat doen. Maar ik leg alleen een verband met het slechte imago van deze financiële dienstverlener en hun strategie om dat te verbeteren – een thema waarop u wederom geen antwoord geeft. U loopt er om heen als een politicus (u maakte de vorige keer ‘dezelfde beweging’ met J. Peeters van de Bijstandbond; zie hierna).

Dan schrijft u waar ik het vandaan haal dat de SP nooit aan het woord komt. In het laatste nummer van MUG over het onderwerp armoede komt de SP niet aan het woord. Kijkt u zelf maar. Alleen een grootverdiener met als motto: ‘de vis wordt niet zo duur betaald’. (Op Hoop van Zegen, 1900; Herman Heijermans was in 1897 lid van de sociaaldemocratische partij SDAP, de voorloper van de PvdA.)

U schermt nu ook weer met ‘sociale namen’ als Maureen van der Pligt. Als raadslid wordt ze 2 x zijdelings genoemd het laatste jaar vanwege haar functie in de gem. raad, maar niet over het thema armoede waar haar partij patent op heeft. De SP was ook niet aanwezig met de MUG-bijeenkomst van het vorige nummer over de ‘huishoudstoets’ toen het Kabinet viel. De SP wordt zelfs niet eens genoemd, laat staan dat de partij aan het woord komt.

Deze ‘Goednieuwsshow’ van MUG werd trouwens gehouden op erg een symbolische plek: de Mozes en Aäronkerk. De PvdA (en coalitiegenoot GL in de gem. raad) kaapte in mei volgens mij handig het thema ‘huishuidstoets’, zoals het nu ook doet met het onderwerp ‘armoede’.

Datzelfde type argument van het noemen van ‘sociale namen’ gebruikte u de vorige keer toen u J. Peeters van de Bijstandsbond noemde als bewijs hoe journalistiek onafhankelijk MUG wel niet is, waar het allemaal om begonnen is. MUG heeft Peeters immers!, was uw argument. Maar Peeters heeft nooit fundamentele kritiek gegeven op het onderwerp waar het toen over ging: Work First. Terwijl de Bijstandbond daar fel tegen te hoop liep (zie het antwoord dat ik gaf op uw reactie op deze website over uw journalistieke onafhankelijkheid waar u zo prat op gaat: MUG, gratis partijkrant van de PvdA?

Nog iets, u schrijft: MUG wordt uitgegeven door stichting BBU, daar zit niet één PvdA’er in. Maar u bent toch de directeur van BBU? En u zit toch in de deelraad voor de PvdA?

Zoals ik zei, u loopt weer zonder te antwoorden er om heen als een politicus.

Met vriendelijke groet,

Ron Kretzschmar


Joop Lahaise - June 11, 2012 - 01:23 pm
Kleine correctie op het stuk van Rob Kretzchmar. De Delta Lloyd Groep Foundation (de goede doelen-tak van Delta Lloyd) heeft MUG gesponsord, voor het kunnen maken (research- en drukkosten) van de sociale kaart MUGwijzer en het realiseren van een nieuwe website, met de bedoeling de MUGwijzer ook digitaal aan te kunnen bieden. MUG is vanzelfsprekend blij met deze steun, uit voor sommige lezers wellicht onverwachte hoek. De sponsorrelatie heeft overigens twee jaar geduurd en is inmiddels beëindigd. Alleen voor het juni-nummer heeft DLGF wederom MUG ingezet (met 'boter bij de vis') om bekendheid te geven aan het door de foundation geïnitieerde BASTA (netwerk van bedrijven die vrijwilligers en vaak ook financiële middelen inzetten om hun steentje bij te dragen aan de bestrijding van armoede in onze stad).
Rob vindt dat kennelijk niet kunnen. Dat mag hij vinden. MUG denkt daar anders over, los van onze mening over de financiële sector. We moeten ook wel, aangezien de overheid niet garant staat voor het voortbestaan van MUG Magazine als blad van en voor de minima. Helaas beste Rob, ook onze huisbaas, de belastingdienst, ons personeel en onze drukker willen graag boter bij de vis. Of zie je ons liever verdwijnen?
Ten slotte nog een kleine maar niet onbelangrijke correctie, en een vraag: 'Waar haal jij vandaan dat de SP in MUG nooit aan het woord komt?' Misschien moet je MUG eens wat vaker lezen. Informeer anders even bij SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt, die regelmatig in MUG aan het woord komt. MUG wordt uitgegeven door stichting BBU. In ons bestuur zit, voor zover ik weet, niet één PvdA'er; overigens wel een SP'er (tot voor kort deelraadslid in Zeeburg/Oost). De opmerking dat MUG in handen is van de PvdA is dus volledig uit de lucht gegrepen.
Voor de duidelijkheid, de MUG-redactie wordt door een redactiestatuut beschermd en is onafhankelijk. De redactie laat in beginsel iedereen aan het woord, die iets te melden heeft over onze belangrijkste thema's (werk, inkomen, uitkeringen, armoedebestrijding). We maken daarin geen onderscheid, dus vermijden vooringenomenheid. Dus inderdaad, als iemand als Niek Hoek, topman bij Delta Lloyd, of Pieter de Jong van Ymere iets op dat vlak te melden heeft, zijn ook zij welkom. Dat wil niet zeggen dat MUG het altijd met deze heren (of van mijn part onze eigen wethouders) eens hoeft te zijn. We zorgen ook voor genoeg tegengeluid.
Met vriendelijke groet,
Joop Lahaise, hoofdredacteur MUG Magazine
Home


 

.

.