HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nieuw licht op religie
 

2 juni 2012

In En de Mens schiep God beschrijft Lucas Catherine de wijze waarop religies door fundamentalisten misbruikt worden voor politieke doeleinden. De gewone mens daarentegen heeft niet in de gaten wat hij of zij vereert.


door
Alejandra Slutzky


De titel van het boek
En de Mens schiep God, een herziene uitgave van De gelaagde religie dat vijftien jaar geleden verscheen, prikkelt. Een voorbode op nog meer prikkelingen, zo klinkt het mij in de oren.

Begon het boek te lezen zonder kennis van de auteur Lucas Catherine. Halverwege voelde ik de onhoudbare drang om meer over hem te weten te komen. Het kon niet zomaar iemand zijn en ja hoor: zie de lange lijst titels welke op zijn naam staan. Allen rondom de thema's religie en samenleving, gepolitiseerd ook en vooral titels met een flinke kwinkslag. Toegankelijke woordkeus, lekker dicht bij de taal welke in elke woonkamer gesproken wordt.

Zo ook is En de Mens schiep God geschreven: lekker vlot vanuit de ik-persoon beschouwt Catherine de gelaagdheid van religies door de eeuwen heen. Pagina's vol bewijslast over hoe de mens zijn eigen religie en geloof verzonnen heeft, en dat vooral blijft doen. Nu, waarschijnlijk straks ook. De auteur openbaart de onzin van alle verzinsels, de oorsprong van tradities en gewoonten binnen en rondom religies.

Zo beschrijft hij hoe de gelaagdheid van religie op religie steeds meer nieuwe religies doet opkomen, vermengd en gestoeld op oude gewoonten van voormalige religies. De auteur toont aan op welke wijze religies, goden, halfgoden etc. in de loop der tijd zijn verdwenen, maar hoe de gewoonten, de tradities gebleven zijn. Blijkbaar zijn we met ons allen best een beetje gewoontedieren: we laten liever ons geloof varen dan onze gewoonten.

Volgens Catherine was Jezus van Nazareth niet veel meer dan een criticus, een cynicus in zijn tijd die het systeem aan de kaak stelde. Maar ook beschrijft hij hoe diens wonderen decennia, zo niet honderden jaren later na 's mans dood aan hem toegeschreven worden, dat Nazareth nooit het dorp van Jezus kan zijn geweest en hoe vele beweringen binnen het huidige geloof op verzinsels gestoeld zijn.

Hij laat ons ook zien hoe het fundamentalisme, of het nou christelijk, boeddhistisch of islamitisch van aard is, als nieuwe scheuten aan een boom ontstaan op het moment dat religie mensen onderdrukt of in een hoek van beklemming drukt. Van Catherine leer ik tevens dat fundamentalisten teruggrijpen naar de eerste regels van hun heilige boeken en de wijsheid van sindsdien gewoonweg wegstrepen, dat het fundamentalisme niets anders is dan een politieke zet om de maatschappij naar hun hand te kunnen zetten.

Fundamentalisme speelt handig in op gevoelens van ontevredenheid. Dit als gevolg van onderdrukking of beklemming door politiek of geloof. Zo ontwikkelde de islam tradities totdat wij, de kolonisten, per se in moslimlanden het beklemmende conservatieve christendom wilden importeren waardoor verworven geëmancipeerde wijsheden van de islam verloren zijn gegaan.

Dit boek werpt voor mij nieuw licht op godsdiensten die door fundamentalisten misbruikt worden voor politieke doeleinden. De gewone mens daarentegen heeft niet in de gaten wat hij/zij aan het vereren is. Overigens bevatten sommige pagina's dermate veel bewijslast en gegevens dat het me duizelde. Dat kan natuurlijk ook komen omdat ik maar een leek ben op dit gebied.

De religieuze verzinsels zijn er niet voor niets. Blijkbaar hebben de mensen behoefte aan houvast, zelfs al is het verzonnen. En er zijn natuurlijk altijd mensen die de verzinsels in het leven roepen opdat anderen hen volgen en hun politieke normering naleven. Verzinsels doen leven, dat blijkt maar weer. Utopieën, dromen, de mens heeft dat nodig. Hoe onnozel kunnen we met zijn allen zijn.

 

 

 

 

titel: En de Mens schiep God

auteur: Lucas Catherine

uitgever: EPO, 2012

uitgave: paperback (12,5 x 20 cm) - 208p.

isbn: 9789491297250

prijs: € 18.50

 

 

 

 



Meer achtergrond 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

mammeloe - March 29, 2013 - 11:19 pm
ik kan me niet voorstellen dat dit boek prikkelt en waarom komt Ravage niet met wat betere boeken aan? Weet deze auteur wel van de 2 lijnen in de bijbel en van het Nieuwe Testament dat niet bij Mattheus begint maar ergens in Handelingen 13? En kent ze het mysterie van de aionen? Nee dus. Blablabla.

Laat Lucas Catherine (wat een rare naam trouwens) dit boek maar eens lezen,

www.tentmaker.org/books/time/index.html


Wolfy - June 15, 2012 - 03:39 pm
Goh wat geweldig dat deze meneer dit schreef.
Elk weldenkend mens moet toch begrijpen dat het een verzinsel is.
Voor mij is het zelfs belachelijk dat men gelooft.
God heeft immers alles geschapen, dus ook de duivel en alle ziektes.

Gegroet.


Maarten - June 03, 2012 - 11:47 am
Wel eens gehoord van het koninkrijk van de geest? Het multi-interpretabele karakter van religieuze geschriften staat lijnrecht tegenover de hardlijnige concreetheid van ideologische manifesten.

Was het slim of dom, goed of slecht, dat Jezus niets opschreef? Alles heeft twee kanten.




Home


 

.

.