HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tentenkamp op wankele basis ontruimd
 

25 mei 2012

De ontruiming van het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel, was disproportioneel. Dat oordeelde de rechter in Groningen in het kort geding dat tegen gemeente Vlagtwedde was aangespannen.


door
Jasmine Magroune


Op woensdag 23 mei heeft de advocaat van de uitgeprocedeerde asielzoekers, die toen nog in het tentenkamp in Ter Apel verbleven, vanaf het krieken van de dag aan alle betrokken instanties herhaaldelijk meegedeeld dat als er een maatregel zou volgen tegen het voortbestaan van het tentenkamp hij dat door een rechter wilde laten toetsen.

Dat daar overheen is gewalst door met name de burgemeester van Vlagtwedde die een, overigens nog steeds lopende, noodverordening uitvaardigde en direct begon met ontruimen, is een grof schandaal. Als er al sprake was van escalatie - de burgemeester werd er niet moe van dit telkenmale te benadrukken - dan heeft deze onduidelijkheid over de rechtspositie en rechtsbescherming van de actievoerende asielzoekers daar zeker aan bijgedragen.

De voorlopige voorzieningen tegen het bevel en de verordening werden door de burgemeester niet afgewacht, waardoor zij een loopje met de rechten van de asielzoekers, en en passant de rechtsstaat, nam. Het tentenkamp is ontruimd, de spullen verwijderd, de asielzoekers opgepakt en naar verschillende centra in het land overgebracht. Het weiland is weer een weiland, met als bijzonderheid dat het het enige weiland in Nederland is met een permanente, oneindige noodverordening.

Juridisch steekspel

Donderdagochtend werden in een ietwat surrealistische setting de bezwaren van de mede-organisatoren van het tentenkamp bij de rechtbank in Groningen behandeld. Buiten het gebouw spandoeken ter ondersteuning van de vluchtelingen en stukken rood-wit afzetlint, afkomstig van het een dag eerder ontmantelde tentenkamp. Binnen vond een juridisch steekspel plaats over het belang van deze bijeenkomst.

Is er wel bezwaar of beroep mogelijk tegen een noodbevel of noodverordening? Daar was verschil van mening over. Indirect zou een strafrechter een dergelijke zaak wel kunnen behandelen, maar dan moet er sprake zijn van rechtsvervolging waarbij die noodverordening een rol speelt. In de onderhavende kwestie is dat niet het geval. De 118 arrestanten gaan kennelijk niet vervolgd worden. Civielrechtelijk ligt er een weg open, daar gaan de asielzoekers sowieso gebruik van maken.

Het belang is natuurlijk evident. De op brute wijze onderbroken manifestatie in Ter Apel staat in het teken van het zichtbaar maken van een maatschappelijk schrijnende situatie waarin betrokken uitgeprocedeerde asielzoekers zich bevinden. Zij die niet kunnen, willen of mogen terugkeren naar het land van herkomst, of ook niet elders hun toekomst mogen opbouwen.

De actie in de vorm van een tentenkamp, waarmee de positie van de asielzoekers zichtbaar kan worden gemaakt voor de samenleving, waarmee ze hun verhaal kunnen vertellen, is tengevolge van de ontruiming niet onherstelbaar beschadigd. Immers, er ligt nu een voorlopige voorziening voor de rechter waarin wordt geëist terug te mogen keren naar het terrein in Ter Apel om de manifestatie voort te zetten, meldde advocaat Marcel Schuckink Kool namens de asielzoekers.

De advocaat van de gemeente Vlagtwedde begon vervolgens op bijna apocalyptische wijze een beeld te schetsen waarom er "door gepakt" moest worden. De demonstratie begon kleinschalig op 8 mei maar kreeg "een enorme aanzuigende werking" [...] "Somaliërs en Iraniërs meldden zich in groten getale, het werd totaal onoverzichtelijk" […] "Van buiten kon je niet meer zien wat zich binnen het kamp afspeelde, mensen die zich voor auto's gooiden, op auto's sloegen" {…] "Volkomen onoverzichtelijk, volkomen onhoudbaar, 80 tenten kriskras door elkaar, acuut brandgevaar en risico van legionella."

Er waren "herhaaldelijk onderlinge strubbelingen", zo vervolgde de advocaat, "en de eigen ordedienst van de asielzoekers gaf in het weekend aan de greep te verliezen."[...] "Er waren bijlen, zagen en ijzeren staven aanwezig op het kamp, welke bij een eventueel conflict gebruikt konden worden. Ook kwamen er twee mensen met jerrycans aanlopen, die zijn direct gearresteerd."

Verder zou er sprake zijn geweest van "veel zieken op het kamp die medische zorg nodig hadden. Er was sprake van een geval van schurft, longontsteking en suikerziekte." Kortom, er móest wel ingegrepen worden, anders zouden er grote ongelukken gebeuren, meldde de gemeente-advocaat. Woensdagochtend verbleven er nog maar 120 mensen op het actiekamp, maar de sfeer zou inmiddels "veel grimmiger" zijn geworden. Met de groep Somaliërs werd nog gesproken, die gaven aan niets te verliezen te hebben. "Na ons de zondvloed."

Noodverordening

Om 13.45 uur werd middels een noodbevel de noodverordening afgekondigd, waarna de mobiele eenheid 118 personen aanhield en het terrein leeghaalde. Hadden er geen andere, minder vergaande, maatregelen kunnen worden genomen, wilde de rechter weten? De gemeente-advocaat begon zijn plaat weer van voren af aan te draaien, dit zou hij gedurende de zitting nog een aantal maal doen.

Dan laat hij zich nog ontvallen dat de basis van het noodbevel de "niet-aangemelde demonstratie" was. Schuckink Kool maakte daar gehakt van. De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van Vlagtwedde vermeldt immers dat een mondelinge mededeling voldoende is. Bovendien is de burgemeester meerdere keren op het kamp aanwezig geweest, dus hoeveel mededeling moet je dan nog hebben? De noodbevoegdheden mogen pas worden aangewend als alle andere voorliggende bevoegdheden niet in aanmerking komen.

Uit niets is gebleken dat de burgemeester zelfs maar heeft geprobeerd om in overleg met de bewoners van het tentenkamp de issues van brandveiligheid of watervoorziening bespreekbaar te maken, dan wel op te lossen. De autoriteiten zaten helemaal niet te wachten op een veilig verlopende manifestatie, zonder brandgevaar en het risico van legionella-uitbraak. Daarmee zou immers weer een grondslag voor ontruiming wegvallen, aldus Schuckink Kool

Overigens was er wel degelijk sprake van enig toezicht. Twee agenten, waaronder de wijkagent van Ter Apel, waren degenen die het kamp wanneer ze maar wilden konden inspecteren. Daarnaast was er continu overleg met het COA. Het tentenkamp is op hun verzoek ook kleiner gemaakt, meubilair werd niet toegelaten. De generator werd buiten het woongedeelte van het kamp geplaatst (overigens waren de jerrycans met benzine bestemd voor deze generator).

Daarnaast waren er voor elke tent emmers, blusdekens en brandblussers beschikbaar. De sloot in de nabijheid van het tentenkamp zou voldoende water hebben geboden om eventuele brandjes te blussen. De inspecteurs van de brandweer drukten zich overigens daags voor de ontruiming tegenover de bewoners van het kamp aanmerkelijk positiever uit over de brandveiligheid, dan het rapport vermeldt dat door de gemeente-advocaat tijdens de zitting openbaar werd gemaakt.

Dat de brandweer een ander beeld heeft geschetst ten overstaan van de burgemeester was vooral "politiek handig", zei Schuckink Kool. Daarnaast bevat het rapport geen specificaties betreffende het brandgevaar en had er natuurlijk overleg moeten plaatsvinden met de asielzoekers over die eventuele gevaren en hoe die konden worden opgelost.

Wat de situatie van de gezondheid betreft, meldde Schuckink Kool dat er drie verpleegkundigen en twee artsen "met grote regelmaat" aanwezig zijn geweest in het tentenkamp. Bij de afgifteplek van het water, een halve pallet met flessen, waren permanent mensen aanwezig die ervoor waakten dat het water te warm zou worden, hetgeen gevaar voor de gezondheid zou kunnen opleveren.

Geheime stukken

Alvorens de voorzieningenrechter de zitting sloot, vroeg hij toestemming aan Schuckink Kool om de stukken die de gemeente geheim wil houden door hem te laten meewegen in zijn oordeel. Die toestemming kreeg hij niet. Het zou gaan om stukken van het crisisteam, verslagen van de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en officier van justitie), observaties vanuit het AZC Ter Apel en verslagen van gesprekken met asielzoekers en betrokkenen aan wie vertrouwelijkheid is beloofd.

Later op de dag oordeelde de rechter dat het tentenkamp ten onrechte is ontruimd. De burgemeester had andere maatregelen kunnen nemen, zoals verbetering van de brandveiligheid en de gezondheid. Dit betekent niet dat het terrein nu weer mag worden ingericht, want de noodverordening is nog steeds van kracht. De noodverordening zal Schuckink Kool vrijdag in een civiele procedure aanvechten. Pas dan wordt het duidelijk of het tentenkamp in Ter Apel toekomst heeft.


De uitspraak staat lees je hier.Meer achtergrond 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

human - May 25, 2012 - 08:32 pm
well those iraqi,s failed asylum seakers are just like a cancer in the body of the country of more water and tulip and this kind of cancer if it is not eradicate as soon as well it well be too late then, so i hope mr leers making all of his best in order to push them out of the netherlands to keep this country beauty and safe
Home


 

.

.