HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

'Steun het Ierse Nee tegen het begrotingspact'


19 mei 2012

Op 31 mei kunnen de Ierse kiezers zich in een referendum uitspreken over het EU begrotingspact. Alleen in Ierland, waar dit een grondwettelijke verplichting is, wordt dit verdrag aan de burgers voorgelegd. De rest van de 500 miljoen inwoners van Europa krijgen deze kans niet. Toch is het verdrag van grote invloed op de toekomst van Europa en haar inwoners.

Het pact verplicht de landen die het hebben ondertekend een zeer stringent bezuinigingsbeleid door te voeren waardoor de armoede en ellende alleen maar verder toe zal nemen. Ook ondergraaft het de democratie in Europa nog verder door ongekozen Europese bureaucraten vergaande bevoegdheden te geven over nationaal beleid en de kaders voor dat beleid voor de komende jaren nu al onwrikbaar vast te leggen.

Het begrotingspact, officieel het 'Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire unie' genoemd, werd op 2 maart door 25 van de 27 Europese regeringsleiders ondertekend. Alleen de Britse en Tsjechische regering hapten niet.

Normaal gesproken is een EU-verdrag alleen geldig als alle (27) lidstaten mee doen. Maar net als bij de Europese Grondwet – die in 2005 in referenda in Frankrijk en Nederland werd verworpen (om een tijdje later met een ander jas als het verdrag van Lissabon toch aangenomen te worden) heeft men ook hier een truc bedacht.

Het begrotingspact namelijk is officieel geen EU-verdrag, maar een verdrag van de 25 EU-lidstaten. Echter, gelet op de enorme impact is het even verwerpelijk als alle andere pacten, verordeningen en richtlijnen die de Europese leiders de voorbije twee jaar op de bevolking hebben losgelaten. Kortom: het blaft als een hond, het bijt als een hond en het schijt als een hond, maar we noemen het iets anders.

De kern van het pact is de regel dat het overheidstekort van de lidstaten niet meer dan 0,5 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag bedragen. Die 'gouden regel' moeten de lidstaten in hun nationale wetgeving opnemen, bij voorkeur in de grondwet. Op die manier kunnen de neoliberale heelmeesters ook over hun graf heen regeren.

Als de Europese Commissie vervolgens vindt dat een van de landen zich niet of onvoldoende aan die gouden regel heeft gehouden, kan het land een boete worden opgelegd tot 0,1 procent van het BBP, vele honderden miljoenen euro's. Ook afzonderlijke landen kunnen sancties tegen andere landen in werking zetten. Als het ene land van mening is dat een ander land zich niet, of niet voldoende aan de regels van het pact houdt, kan het de betrokken lidstaat voor het Europese Hof van Justitie dagen die dan een bindende uitspraak doet en een sanctie oplegt.

Ook voor de staatsschuld kent het pact strenge regels. Als die groter is dan 60 procent van het BBP moet die volgens een bepaalde formule worden afgebouwd. Ook zijn de lidstaten volgens het pact verplicht om alle belangrijke economische hervormingen die ze van plan zijn door te voeren van tevoren met de Europese instellingen en de andere lidstaten te coördineren.

Het begrotingspact bouwt voort op Europese wetten en regels die er de afgelopen tijd al in Europa zijn aangenomen over het economisch bestuur, en ze verscherpt die. Omdat een verdrag als het eenmaal is vastgelegd slechts met instemming van alle verdragspartners gewijzigd kan worden, legt een verdrag de regels veel sterker vast.

Het komt er op neer dat na aanname van dit pact de bewegingsruimte voor afzonderlijke landen als het gaat om hun begroting en economisch beleid minimaal wordt. Overal moet hetzelfde bezuinigingsbeleid worden gevoerd. In Griekenland zien we waar dat toe leidt.

Dit pact is niet alleen een aanval op de economische en sociale rechten van de burgers, maar ook op de democratische rechten. Op het recht van de bevolking om zelf haar toekomst te mogen en kunnen bepalen. Om zelf haar maatschappij zo in te mogen richten als het haar goeddunkt.

De 25 regeringsleiders hebben het pact maart jl. ondertekend. Maar daarmee is de zaak gelukkig nog niet beklonken. Ook de parlementen in de verschillende landen moeten er mee instemmen voordat er van ratificatie sprake is. In Ierland wordt op 31 mei een referendum over het pact gehouden. Een Iers Nee kan het pact niet voor heel Europa tegen houden, want dat treedt in werking als twaalf landen het geratificeerd hebben.

Maar een Iers Nee, of zelfs een sterke Ierse minderheid tegen het pact, kan wel voor heel Europa een belangrijk signaal zijn. Daarom wordt er vanuit de Europese instellingen en regeringen van alles aan gedaan om de Ierse burgers tot een Ja te bewegen. Daarom is er voor ons alle reden om het Ierse Nee te steunen. Om de verdere afbraak van de economie, van sociale verworvenheden en van de democratie in Europa te helpen voorkomen.

In verschillende Europese landen worden om die reden de komende weken acties gevoerd om de Ieren aan te moedigen ook namens ons Nee te zeggen tijdens het referendum. Nogmaals, indien een meerderheid van de Ieren tegen het pact stemt, is dat een belangrijk signaal voor Europa. Zowel in België als in Nederland vinden op woensdag 23 mei symbolische acties plaats bij de Ierse ambassades. In Den Haag om 10 uur bij de Ierse ambassade op de Scheveningseweg 112, in Brussel om 18 uur in de Wetstraat, tussen Schumanplein en Jubelpark.

Willem Bos en Herman Michiel


De auteurs zetten zich in voor het comité Ander Europa.Meer Zeepkist 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

rbn - June 17, 2012 - 05:27 pm
jaja de 99% wordt genaaid door de 1%.. dat riedeltje ken ik ondertussen wel; ondertussen leeft in nederland de 99% in luxe: vakantie, auto, televisie, warme douche, 3x per dag eten, de hele dag drinken, overvolle supermarkten, lange winkelstraten, theaters, concerten en bioscopen.. de 99% leeft hier als god in frankryk.. het nederlandse volk is de elite..


wolfy - June 17, 2012 - 10:33 am
Landen leven niet ver boven hun stand mijn beste.
De elite leeft ver boven hun stand en het gewone volk wordt grondig belazert.
Je kan wel van landen spreken die ontwikkellingshulp krijgen, wat eigenlijk alweer de elite aldaar het in de achterzak steekt.
Stop dus ontwikkellingshulp zou ik zeggen.
Gegroet


Wolfy - June 12, 2012 - 02:10 pm
En dit met dank aan onze geweldig intelligente bestuurders.
Balkenende, Kok, en onze geliefde Wouter Bos moeten eigenlijk terecht staan.
De euro is in principe geweldig, maar de fout ligt bij het uit handen geven van het eigen rechtsysteem.
Alleen met een echte europese regering kan het tij keren, weg dus met alle eigen regeringen.
Ieder land in de eu geeft hun premier en de rest kan fijn de ww in voor 2 jaar.
Men kan zich natuurlijk ook terug trekken uit de euro, dit is goed wanneer Brussel toch de touwtjes in handen blijft houden.

Gegroet.


rbn - May 19, 2012 - 02:05 pm
elk verdrag die staatsschuld en begrotingstekort wil aanpakken juich ik toe.. dat landen ver boven hun stand leven moet maar eens afgelopen zyn..
Home


 

.

.