HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Open brief betreffende de verkoop van
Leopard Tanks
 

17 mei 2012


Minister van Buitenlandse Zaken

Dr. U. Rosenthal Bezuidenhoutseweg 67

postbus 20061 2500 EB DEN HAAG


Minister van Defensie

Drs. J.S.J. Hillen Plein 4

postbus 20701

2500 ES DEN HAAG


Datum: 15 mei 2012

Open brief verkoop Leopard Tanks

Excellentie,

Met verbijstering hebben wij vernomen dat het demissionair kabinet alsnog tot verkoop van de Leopard tanks wil over gaan. Namens het Papoea volk in West-Papoea en het AlifURU volk in de Molukken willen wij krachtig protesteren tegen de voorgenomen verkoop omdat:

  • De opbouw van het Indonesische leger in West-Papoea en de Molukken steeds verder wordt opgevoerd;

  • Indonesië nog steeds op grote schaal de mensenrechten schendt in de Molukken en West-Papoea;

  • Indonesië in West-Papoea en de Molukken sinds een aantal jaren in versneld tempo bezig is bestaande geasfalteerde wegen te verbreden en te verstevigen en nieuwe aan te leggen. Dit biedt mogelijkheden voor snelle troepenverplaatsing en om eventueel overal tanks in te zetten;

  • In de Molukken en West-Papoea begaat Indonesië oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Juist, omdat Indonesië de mensenrechten in de Molukken en West-Papoea met handen en voeten treedt, heeft een meerderheid van de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen de verkoop van Leopard tanks aan Indonesië. Het vervult ons dan ook met afschuw te moeten constateren dat de demissionaire regering de verkoop van de tanks aan Indonesië gebruikt om haar begrotingstekorten te verminderen.

Wij vrezen dan ook dat het Molukse AlifURU volk en het Papoea volk de afrekening van deze verkoop zullen voelen.

Het is onaanvaardbaar en inhumaan om de begrotingstekorten van Nederland af te wentelen op beide volken die geheel buiten de financiële situatie van Nederland staan en hier geen enkel schuld aan hebben, maar wel de tol voor dit beleid moeten betalen.

Tot slot willen wij U er nogmaals op attenderen dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken tegen de levering van de Leopard tanks. In een democratisch land als Nederland zult u zich juist nu als demissionaire regering hier aan moeten houden.

Hoogachtend,


namens het Papua volk,

Oridek Ap, Free West Papua Campaign (NL)


namens het Molukse AlifURU volk,

Danny Turubassa, Front Siwa Lima

Robert Assenberg, Stichting Saka Mese Nusa AlifURU
Meer Zeepkist 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Jan Gabriels - May 20, 2012 - 09:35 am
Als rechtgeaarde SP'er sluit ik me volledig aan met deze goed geformuleerde brief.
Home


 

.

.