HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Power to the people
 

24 februari 2012

Dat de 'politieke- en mediawerkelijkheid van Den Haag' Cohen teveel is geworden, laat onverlet dat zijn wens naar een menswaardige samenleving nog recht overeind staat. Daarenboven ziet hij haarscherp dat de totstandkoming daarvan leiderschap vereist dat bindt in plaats van scheidt. Om de crisis het hoofd te bieden zullen we daar immers met elkaar, los van levensbeschouwelijke gezindte en/of politieke gezindheid, de schouders onder moeten zetten!

En daar wringt de schoen. Want voor de realisatie daarvan hebben we primair geen partijleiders nodig die elkaar de tent uit vechten met veel verbaal geweld, maar een overstijgend leidend beginsel dat verbindt. Daarvoor leent zich bij uitstek het beginsel van power to the people. De democratische oerkracht, die religieus noch ideologisch gekleurd is. De moeilijkheid is alleen dat de effectieve aanwending daarvan via ons verdeeldheid zaaiende partijpolitieke bestel nooit van de grond zal kunnen (!) komen.

Voor het doorbreken van deze impasse zou de PvdA niet naarstig op zoek moeten gaan naar een nieuwe leider, maar naar een nieuw leidend beginsel. Een beleidsbasis die niet draait om partijpolitieke macht maar om wederzijds respect. De voorwaarde om de problemen adequaat aan te pakken en zodoende de beoogde menswaardige samenleving, waarin niemand wordt buitengesloten, in het vizier te krijgen.

Daarvoor zal ons partijpolitiek bestel, waarin respect het aflegt tegen macht, breed maatschappelijk ter discussie gesteld moet worden. De vraag is alleen of de top van de PvdA de morele moed bezit om het initiatief voor die Brede Maatschappelijke Discussie te nemen, gezien het feit dat daarmee het eigen bestaan op losse schroeven wordt gezet, met alle consequenties van dien. Niet alleen wat betreft het aanzien van de gezichtsbepalende partijbobo's, maar ook wat betreft de niet onaanzienlijke materiële zekerheden die aan hun functie kleven.

Wouter ter HeideMeer Zeepkist 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Wouter ter Heide - February 27, 2012 - 08:00 pm
Maarten, Alex heeft alle gelijk van de wereld.


Maarten - February 27, 2012 - 01:41 pm
Het maakt inderdaad niet uit wie het gedaan heeft.

Krijgt Alex dan toch gelijk dat je niet moet gaan stemmen?

Goed ben ik hè, in vragen... stellen.


Wouter ter Heide - February 27, 2012 - 01:19 pm
Die vraag houdt mij niet bezig Maarten. Maar ik sluit je gelijk niet
uit. Wie weet brengt deze week de nodige duidelijkheid.


Maarten - February 27, 2012 - 11:45 am
Dat klopt. Gezamelijke verantwoordelijkheid. In plaats van zondebokbeleid. Met alle konsekwenties van dien.

Degene die Timmermans' mail lekte, houdt dat wijselijk voor zich. Wie zijn volgens jou de eerste verdachten? Want volgens mij heb je er al een paar genoemd.


Wouter ter Heide - February 27, 2012 - 01:19 pm
Hoe terecht je opmerking ook is Maarten, maar als de fractie had gezegd 'Job als jij faalt falen wij', had zij zichzelf een bewijs van onvermogen opgespeld. En dat is teveel gevraagd, zoals Martijn van Dam, Diederik Samson, Ronald Plasterk en Nebahat Albayrak bewijzen.


Maarten - February 25, 2012 - 01:26 pm
De rest van de fractie had moeten zeggen: "Job, als jij faalt, falen wij."

Daar wrong de schoen.
Home


 

.

.