HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De truc van het neoliberale socialisme
 

7 november 2012

Weg met de slavenmoraal. Durf te denken!

De grootste kritiek op de nieuwe zorgpremie is dat het geen bezuinigingsmaatregel betreft om het tekort van de overheid terug te dringen, maar een 'socialistische nivellering' waar niemand wijzer van wordt. "Alleen mensen in de bijstand profiteren er van", zo vertelt een gast in het tv-programma Debat op 2, alwaar VVD'ers solidair bijeenkwamen om hun boosheid de vrije loop te laten. "Laat ze toch werken!" Er was iemand die zelfs overwoog te emigreren naar een niet-socialistisch land.

Wat heeft dit nog te maken met solidariteit, vroeg ook belastinginspecteur Jeroen de Waal zich in De Volkskrant vertwijfeld af. Hij verklaart "geen urgentie te voelen om een deel van zijn inkomen over te dragen aan een bouwvakker." De Waal, aanhanger van de CU, is radeloos: "Ik ben een brave burger, maar ik merk dat ik nu bereid ben dingen te doen die tegen mijn principes ingaan."

Wat een belastinginspecteur allemaal niet kan doen, het laat weinig te raden over. Waarschijnlijk raakte De Waal geïnspireerd door de vele corrupte bestuurders die tegen de lamp liepen de laatste tijd. Je denkt dat toch altijd beter te kunnen doen. Toen erelid van de VVD Hans Wiegel, alias 'Sinterklaas zit daar', zich er mee ging bemoeien, waren de rapen pas echt gaar.

Nadat het stof wat neer gedwarreld was over de wilde berekeningen en uitspraken, verscheen daar de puntenwolk van het Centraal Planbureau die ons 'de echte waarheid' verkondigt over de zorgpremie. Wat blijkt? Alleen tweeverdieners met een inkomen van 140.000 euro per jaar gaan in het ongunstigste geval per maand samen 480 euro betalen.

Ongunstig zou in dit verband kunnen betekenen dat ze samen flink 'scheef wonen' op een goedkope huurwoning en daarbij ook nog eens vier chronisch zieke kinderen hebben – is het laatste het geval dan volgt een 'inkomensaanpassing'. Middeninkomens, tussen 30.000 en 40.000 euro, gaan er met de inkomensafhankelijke zorgpremie niet op achteruit, aldus de puntenwolk. Maar critici die op andere berekeningen uitkomen zeggen: een puntenwolk blijft een puntenwolk. Zeker wanneer die is geboren bij het .

Ondertussen werd 'Marx Rutte' afgebrand door zijn partijblad De Telegraaf en de zetels van zijn partij smolten als sneeuw voor de zon: van 41 naar 21. Een troost voor de minister-president was dat niet stercrimineel Willem Holleeder maar hij prominent op de voorpagina prijkte.

Maar was het regeerakkoord wel zo 'slecht gecommuniceerd' zoals de premier beweerde? De mistige presentatie lijkt eerder strategie om de aandacht af te leiden. Doordat de middengroepen zich gewillig laten uitspelen tegen de onderklasse hoor je bijna niemand over de allerhoogste inkomens. Iemand met een inkomen van 70.000 euro betaalt bijvoorbeeld evenveel zorgpremie als een inkomen van 100.000 of meer.

Tegelijkertijd wordt de verzorgingsstaat verder afgebroken waardoor de kloof tussen mensen die werken voor een normaal loon versus de 'werkende armen', en zij die te oud of te ziek zijn, nog groter wordt. Afschaffing van ontslagrecht en verkorting van WW zal de werkende onderkant (ouderen, laag geschoolden) klem zetten in hun bestaan. De nivellering van de zorgpremie is onderdeel van een beleid van tweedeling.

Hoe ontstond de economische crisis ook al weer? Was dat omdat werknemers zo kritisch zijn? Trappen naar zwakkeren die schuld hebben aan een 'socialistische revolutie' staat wel stoer, maar verhult ook de werkelijke reden. Want is de crisis niet ontstaan omdat in bedrijven en overheidsorganisaties juist te weinig kritiek was op de leiding waardoor die kon ontsporen?

Jarenlang konden politici en bestuurders in zowel het bedrijfsleven als de semi-overheid immers ongestoord hun gang gaan. Omringd door de ja-knikkers die laf hun graantje meepikten. Waar blijft de mentaliteitsverandering bij de werknemers zodat er 'kritisch naar boven wordt getrapt' wanneer dat nodig is? Dan hoeven deze discussies ook niet meer plaats te vinden.

Ron Kretzschmar

 

- Deel deze column op FB en Twitter.


Meer Achter de Coulissen 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Groeneveld - November 10, 2012 - 11:21 am
er kan nog veel meer aan toegevoegd worden wat uiteindelijk als van ouds te doen gebruikelijk met de macht der slechte gewoontes en desnoods met alle geweld - legio voorbeelden - als small talk ge-dis-kwalificeerd word omwille van de gemaakte lieve vrede en om de schoonmakers - omwille van de beveiliging die gefinancierd word met de ziekenfondspremies - er onder te houden als gevolg van de grootste flauwe kul : de privatisering van de bouwnijverheid om te voorkomen dat een niet onverdienstelijk en potentieel deel van : nog meer flauwe kul : traditioneel overwegend blank joods christelijk nederland : het omstreden eigen volk eerst : na jaren legio slechte voorbeelden gegeven te hebben met voornoemd omschreven flauwe kul volkomen terecht op hun strepen gaan/gaat staan .. voor de aandachtige en oplettende is het te vergelijken met een argentijnse vuile oorlog - englandspiel - op papier die sedert 02 02 2002 een ongekende fascistische daden drang : ten minste : het bezuinigen : kent .. inzake europa is nederland daar ongekend in .. overigens in navolging en niet in opdracht van engeland : hit and run and dazzle painting .. dat preekt vanzelf ....


ron - November 10, 2012 - 10:36 am
Toevoeging:

Sinds 2000 alleen al zijn de hoogste (22%) en de hogere inkomens (17%) veel harder gestegen dan de laagste (13%); aldus de cijfers van het CBS en CPB.

Hoe ontstond de welvaartsstijging waarbij de hoogste en hogere inkomens meer beloond werden dan de laagste, bv dat van een schoonmaker?

De koopkracht werd gefinancierd door het maken van schulden, teren op beurswinsten (sinds 2007 weer verdampt tot nog meer schuld, als gevolg waarvan bv de schoonmakers moesten inleveren) en de hypotheekrenteaftrek. En maar klagen over de Grieken.

De ‘economie van het vergeten’ noemt de socioloog Willem Schinkel dit fenomeen en Paul Verhaeghe spreekt in zijn boek ‘Identiteit’ over ‘politiek borderlinegedrag’.


Groeneveld - November 07, 2012 - 09:56 pm
....

met communisme en socialisme is niets mis mee

met elkaar voor elkaar door elkaar is beslist geen utopia

maar word categorisch en systematisch gedwarsboomd en gefrustreerd en gesaboteerd

kritisch naar beneden trappen doen letterlijk en figuurlijk (witte boorden) criminelen

....
Home


 

.

.