HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Drie redenen om wakker te blijven
 

28 oktober 2012


Het was voor mij een volkomen verrassing toen ik tijdens de Tonefloat avond in 2011 in zaal Paradox te Tilburg werd getrakteerd op de subtiele gitaarmuziek van het project The Sleep of Reason. Langzaam gleden de tonen de zaal in en brachten het rumoer tot stilte welke aanhield tot de laatste toon was weggeëbd en je als luisteraar het getik van het plectrum tegen de snaren helder kon horen.

Naast dit concert heeft het muzikale duo, bestaande uit Dirk Serries en Jon Attwood, een drietal elpees opgenomen, The Sleep of Reason Vinyl Trilogy, waarvan de inhoud van het ene album reageert op het vorige. Serries is geen onbekende in het muzikale landschap en heeft de website van Ravage onder meer weten te halen met zijn huidige project microphonics en het inmiddels gestopte muzikale avontuur Fear Falls Burning.

Jon Attwood is afkomstig uit Engeland en is begonnen in de punkscene. Vervolgens speelde hij solo onder de naam Yellow 6 en heeft sinds 1998 tot nu zo'n 150 uitgaven op zijn naam staan, uitgegeven door diverse labels op deze wereldbol. Beide gitaristen verkennen de mogelijkheden van gitaareffecten binnen de experimentele en ambient muziek. Ieder doet dat uiteraard op zijn eigen wijze, binnen zijn eigen mogelijkheden en vanuit eigen muzikale achtergrond.Serries en Attwood kenden elkaars werk al enige jaren. Langzaam groeide het idee om in het samenspel de fascinatie voor de introspectie van klank uit te werken. De synergie tussen beide gitaristen is sprankelend en leidt tot prachtige ingetogen composities, waarbij de klanken in elkaar overlopen, aanvullen of tegen elkaar aanschuren. Elementen van hun eigen stijl zijn terug te horen maar tegelijkertijd ondergeschikt aan het samenspel.

Geluidslagen gaan almaar voort, daaroverheen wordt al dan niet geïmproviseerd met subtiele tonen en melodieën. Het hypnotiserende resultaat is te beluisteren op deze lp-trilogie, een live elpee van bovengenoemd concert en een cd met een selectie van de drie studio albums. Tonefloat zorgt uiteraard voor een prachtige afwerking van het materiaal dat meer dan geschikt is voor de komende donkere maanden.

Jan Kees Helms


Optredens:
28 oktober 2012, Londen - UK (part of the tonefloat event)
29 oktober 2012, Keulen - Stadtgarten (org: Auf Abwegen)
30 oktober 2012 - Stuk, Leuven - België
31 oktober 2012 - K4, Nürnberg - Duitsland
1 november 2012 - Kunstencentrum Signe, Heerlen
3 november 2012, Christuskirche, Bochum – Duitsland (org: thepostrock.de)

4 november 2012 - Paradox, Tilburg

foto Andre Seesink


- Deel Knars op FB en Twitter.


Meer Knars 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Groeneveld - October 29, 2012 - 06:22 am
....

er zijn geen redenen om wakker te blijven

en ledigheid is des duivels o(o)r(en) kussen ....

....

Wilhelmus van Nassouwe Ben ik van Duitsen bloed, Den vaderland getrouwe Blijf ik tot in den doed; Een Prince van Oranjen Ben ik, vrij onverveerd, Den Koning van Hispanjen Heb ik altijd gesmeerd.

In Godes vrees te leven Heb ik altijd betracht, Daarom ben ik verdreven, Om land, om luid' gebracht; Maar God zal mijn bruine ster regeren Als een goed instrument, Dat ik zal wederkeren In mijnen bruinwerkers regiment.

Luidt u, mijn onderzaten, Die oprecht en doortrapt zijn van aard, God zal u niet verlaten, Al zijt gij nu bezwaard; Die vroom begeert te leven, Bidt God nacht ende dag en bij ontij, Dat hij mij kracht wil geven, Dat ik u naar de sodomieterij helpen mag.

Lijf en goed al te samen Heb ik u niet verschoond, Mijn broeders hoog van namen Hebben 't u ook vertoond; Graaf Adolf is gebleven In Friesland in den slag, Zijn ziel in 't eeuwig leven Verwacht den jongsten dag.

Edel en hoog geboren, Van keizerlijken stam, Een vorst des rijks verkoren, Als een vroom en huichelend Christenman, Voor Godes leugenachtig woord geprezen Heb ik vrij onversaagd, Als een held zonder katoentje en vrezen, Mijn edel bloed gewaagd.

Mijn schild ende betrouwen Zijt gij, o God mijn Heer, Op u zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer; Dat ik doch vroom mag blijven Uw dienaar t'aller stond, Die tirannie verdrijven Die mij mijn hert en mijn bruine ster doorwondt.

Van al die mij bezwaren, En mijn vervolgers zijn, Mijn God wilt doch bewaren Den trouwen dienaar dijn; Dat zal mij niet verrassen In haren bozen moed, Haar handen niet en wassen In mijn onschuldig bloed.

Als David moeste vluchten Voor Saul den tiran Zo heb ik moeten zuchten Met menig edelman in mijn bruine ster Maar God heeft hem verheven Verlost uit alder nood Een koninkrijk gegeven In Israel zeer groot

Na 't zuur zal ik ontvangen Van God mijn Heer dat zoet Daar na zo doet verlangen Mijn vorstelijk gemoed: Dat is dat ik mag sterven Met eren in dat veld Een eeuwig rijk verwerven Als een getrouwe held

Niet doet mij meer erbarmen In mijnen wederspoed Dan dat men ziet verarmen Des Konings landen goed Dat u de Spanjaards krenken O edel Neerland zoet Als ik daar aan gedenke Mijn edel hert, mijn bruine ster, dat bloedt

Als een Prins opgezeten Met mijner heires kracht Van den tiran vermeten Heb ik den slag verwacht Die bij Maastricht begraven Bevreesde mijn zinloos geweld Mijn verslaafde en aan den buikloop lijdende ruiters zag men draven Zeer moedig door dat veld

Zo het den wille des Heren Op die tijd had geweest Had ik geern willen keren Van u dit zwaar tempeest Maar de Heer van hier boven Die alle ding regeert Die men altijd moet beloven En heeft het niet begeerd

Zeer prinselijk was gedreven Mijn prinselijk gemoed Standvastig is gebleven Mijn hert in tegenspoed Den Heer heb ik bereden Van mijnes herten grond Dat hij mijn zaak wil reden Mijn onschuld doen bekend

Oorlof mijn arme varkens Die zijt in groten nood Uw herder zal niet slapen Al zijt gij nu verstrooid! Tot God wilt u begeven Zijn heilzaam woord neemt aan Als vrome Christenhuichelaar leven 't Zal hier naast zijn gedaan

Voor God wil ik belijden En zijner groter macht Dat ik tot genen tijden Den Koning heb verkracht Dat dat ik God den Here Der hoogster Majesteit Heb moeten obedieren en beffen en pijpen In der gerechtigheid ....

....

bruine ster : anus

edel bloed : sperma

verslaafde ruiters : pedofielen, kinderverkrachters

....


rbn - October 28, 2012 - 12:54 pm
klinkt lekker
Home


 

.

.