HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het GVB rommelt verder
 

1 oktober 2012

Op 26 september was het zover, het langverwachte rapport Toezicht bij GVB van de Amsterdamse Rekenkamer over het functioneren van het lokale vervoersbedrijf zag het licht. Een cruciale zin daarin luidt dat 'er veel aandacht is voor strategische ontwikkeling en operationele resultaten en weinig voor interne beheersing bij het GVB'. Dat betekent dat de Raad van Commissarissen (RvC), waarvan er inmiddels vier (gedwongen) zijn vertrokken, de boel hielp ontsporen.

De RvC verdiepte zich liever in strategische vergezichten en keek weg van de problemen, wat eveneens opgaat voor verantwoordelijk wethouder Gehrels (PvdA). Op haar beurt keek zij weg van de RvC, die zo vrij spel kreeg. De visie op de rol van de gemeente in het toezicht ontbrak volledig, beweert de Rekenkamer indirect over Gehrels. 'De gemeente moet als aandeelhouder haar belangen bewaken en het is opvallend dat zij haar taak om commissarissen te benoemen zo lichtvaardig heeft opgevat'.

Het gaat eigenlijk niet over de RvC, maar over het bestuur van Amsterdam. Dit wordt het meest schrijnend zichtbaar aan het eind van het rapport, waarin de Rekenkamer in zes aanbevelingen uitlegt hoe de gemeente haar taak dient te vervullen. Aanbeveling 4 kan als voorbeeld dienen hoe de onderzoekers over het bestuur denken: 'Leg zorgvuldig de gemaakte afspraken vast en geef bij elke afspraak aan hoe de gemeente op de hoogte wil worden gehouden'. Alsof papa aan zijn kind, dat onzeker aan de rand van het trottoir staat, de verkeersregels probeert uit te leggen.

Zo opzienbarend is dat onderzoeksresultaat dan ook niet. Het stadsbestuur heeft door de rampen met de (voormalige) topmusea, jarenlang onnodig gesloten, en het gewiekste miljardenspel van de aannemers van de Noord/Zuidlijn ten nadele van bewoners, de hoofdstad wereldfaam bezorgd (en niet te vergeten het onnavolgbare verhaal van de zeven deelraden; het Bijbelse getal 7 zou kunnen wijzen op Amsterdam als een bestuurlijk Armageddon). Dus niets nieuws onder de zon.

Opmerkelijker is het bericht op de website van het GVB, een dag voorafgaande de publicatie van het rapport van de Rekenkamer. Volgens eigen zeggen heeft het vervoersbedrijf in de eerste helft van 2012 een positief resultaat behaald van 5 miljoen euro (na in 2011 een winst geboekt te hebben van 36,8 miljoen euro). Dat is toe te schrijven aan de stijging van 'opbrengsten door kostenreducties binnen het bedrijf'. Oftewel bezuiniging. Er blijkt in 2012 zelfs sprake van groei naar 700.000 reizigers per dag. Een sprong omhoog met 10.000 'als gevolg van toename van metroreizigers'.

Waar zou deze passagiersgroei plotseling vandaan komen? Chinese toeristen hebben de weg wel gevonden naar onze stad, maar of die sinds 1 januari dagelijks tussen het Centraal en de Bijlmer met 10.000 tegelijk in de metro zitten? Je wordt nieuwsgierig, snuffelt wat rond op de website van het GVB en constateert dat het aantal reizigers in het winstjaar 2011 aanmerkelijk lager lag. Naar boven afgerond 559.000 per dag. Een verschil van 141.000 reizigers. Hoe kan dat nou?

Even gebeld met de afdeling Communicatie van het GVB. Een vriendelijke medewerkster bevestigde dat ik het bij het rechte eind had en legde uit dat de oude en nieuwe meetmethode een verschil oplevert, "2011 betreft nog de oude methode." Ik vroeg me af of het geen rekenmethode betreft die is ontleend aan een derivatenconstructie, per slot van rekening mode bij de semi-overheid. Zonder uitzondering goedgekeurd door RvC's.

"We tellen tegenwoordig de elektronische gegevens van de ov-chipkaart op een andere wijze, waardoor de reizigersaantallen veranderen", meldde de voorlichter. Dit werd te technisch voor mij. Toch niet bedoeld om de prijsverhoging van 20 tot 30 procent in januari te verhullen, vroeg ik haar voorzichtig. Daar lijkt de winst van 5 miljoen namelijk vandaan te komen, denk je dan. "Absoluut niet!" De nieuwe meetmethode zal weer omgerekend worden naar de oude, meldde de medewerkster mij een dag later.

Ron Kretzschmar


lees ook:

- Het GVB en het nieuwe geloof
- Wanneer is de ov-chip fraudebestendig?
- GVB, weg ermee!

 

- Deel deze column op FB en Twitter.Meer Achter de Coulissen 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Groeneveld - October 02, 2012 - 08:53 am
....

het G.V.B. rammelt

....

http://www.februaristaking.nl/

....

http://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

....

aan alle kanten

....
Home


 

.

.