HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De kruistocht van Paul de Krom tegen de onverzorgde werklozen
 

3 september 2012

Was presentator Twan Huys van het actualiteitenprogramma Nieuwsuur die avond met zijn gedachten reeds bij de Amerikaanse presidentsverkiezing, die hij in november voor ons zal gaan volgen? Wat opviel is dat Huys demissionair staatssecretaris Paul de Krom (VVD) van Sociale Zaken tijdens de uitzending wat al te gemakkelijk liet wegkomen, toen deze vertelde over zijn voornemen om de bijstandswet te veranderen. Mits hij natuurlijk na 12 september kan terugkeren op dezelfde post – anders verwacht hij de maatregel van een volgend kabinet.

De Krom wist zich die dag 'wederom gesteund' door het rapport Verzorgd uit de bijstand van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de reden voor zijn aanwezigheid in de studio. Al gauw bleek dat zowel presentator als gast zich niet bepaald verdiept hadden in de inhoud van dat rapport. De staatssecretaris vertelde de 'Wet werken naar vermogen' inmiddels naar de Kamer te hebben gestuurd, die vanwege bezuiniging drie wetten moet samenvoegen in één regeling. Daarnaast zouden de gemeenten mensen met een arbeidsbeperking meer achter de broek moeten zitten. "Er zal een cultuurverandering moeten plaatsvinden", vindt hij.

Het rapport lijkt hem, vanwege de titel, te sterken in zijn mening dat mensen in de bijstand die er onverzorgd uitzien, oftewel mensen met psychische en sociale problemen, moeilijk aan het werk komen. De gemeenten moeten deze groep van zo'n 50.000 mensen met dwang aanpassen, verklaart hij, in plaats van "op te treden als hulpverleners" zoals nu het geval is. In iets andere woorden herhaalt De Krom wat zijn collega minister Edith Schippers (VVD) van Volksgezondheid eerder dit jaar zei over de bezuiniging in de geestelijke gezondheidszorg: "van dat uiterlijk vogelen ze maar uit in hun eigen tijd." Alsof deze mensen een keuze hebben.

Vinden de gemeenten zelf dat de wet aangepast moet worden? Aan duidelijkheid omtrent 'sanctionering' geen gebrek, beweren zij. Waarom de gemeenten daartoe bij deze deelgroep zelden overgaan, wordt uitgelegd in het artikel Strenger bijstandsbeleid schiet doel voorbij van onderzoeker Patricia van Echtelt, tevens schrijver van het rapport Verzorgd uit de bijstand. 'Het onverzorgde uiterlijk is uiting van de complexe problematiek van deze bijstandontvangers', schrijft zij.

In het rapport legt Van Echtelt uit: 'Klantmanagers [die door Dienst Werk en Inkomen zoals bekend niet geselecteerd worden op hun empathisch vermogen -RK] beoordelen ongewenst gedrag van bijstandsontvangers niet op zichzelf, maar plaatsen het binnen de ruimere context waarin de cliënt verkeert' (p56). 'Gedrag, uiterlijk of taal is volgens hen zelden de hoofdreden waarom mensen niet aan het werk komen. Een aanzienlijk deel van deze bijstandsontvangers heeft psychische of sociale belemmeringen' (p56). Klantmanagers kijken volgens haar dus verder dan het onverzorgde haar.

De demissionair staatssecretaris heeft gelijk dat klantmanagers in de rol van hulpverleners worden gedrongen, maar of strengere sancties hieraan iets zullen veranderen? Het gaat om mensen bij wie sancties weinig effect hebben, diep gezonken in schuldhulpverlening als ze zijn en, hoe wrang, om die reden financieel weinig zullen merken. Ze hebben immers niks. Daar komt nog bij: 'Opleggen van een sanctie kan iemand verder afzetten van de arbeidsmarkt en daarmee het doel van re-integratie frustreren, bijvoorbeeld omdat het de vertrouwensband tussen de klantmanager en de cliënt schaadt' (p57). Bovendien kan sanctionering van deze kansloze mensen bij klantmanagers ook nog eens leiden tot morele problemen.

Wreekt zich hier dat de staatssecretaris is opgegroeid in een beschermd milieu om zich vervolgens op te sluiten in de vierkante kilometer van het Haagse Binnenhof? Blijft de man verstoken van hetgeen zich afspeelt in de samenleving? Blijkbaar wel, want in een artikel van MUG, maandblad voor uitkeringsgerechtigden, beweerde hij onlangs niemand in zijn omgeving te kennen met een uitkering. Alsof het hier een huisarts betreft die ons trots meedeelt nog nooit bloed te hebben gezien.

Ron Kretzschmar


- Deel deze column op FB en Twitter.Meer Achter de Coulissen 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Steve Brown - September 15, 2012 - 02:22 pm
De toon is gezet; Der Kampf Minister is verkenner voor ¡®Bruin 2¡ä;.Der Kamp(f) heeft Pedo-ervaringen met ¡®take him in de back¡¯.
Posted on September 14, 2012
( van onze Tweede kamer Kroeg redactie i.s.m. onze ¡®Priester¡¯ Pedo redactie)

Amsterdam-Noir- VVD- ex-minister Henk Kampf van ¡®Bruin 1¡ä; gaat uitzoeken wat de opdracht voor ¨¦¨¦n of meerdere informateurs zou kunnen zijn bij de vorming van een nieuw ¡®Bruin 2¡ä; Caf¨¦ kabinet. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet heeft dat donderdagmiddag bekendgemaakt. Ook maakte zij bekent dat wie niet doe wat Henk Kampf wil mogelijk direct naar een Werkkampf zal worden getransporteerd. En dat de ¡®VVD Glitter- Geer-Kippen¡¯ weer op stal zijn gezet bij het Klootjesvolk.

Binnen de VVD-misdaadgroep wordt Kampf tot de rechtervleugel gerekend. Als Kamerlid, toen hij zich vooral bezig hield met migratie en asielzaken, noemden politieke vijanden hem kwaadaardig ¡®Henk Kampf¡¯.

meer lezen


Groeneveld - September 04, 2012 - 08:11 pm
de Krom heeft een tunnel visie


Nic Wempe - September 03, 2012 - 09:27 pm
@rbn
Dat is een vaststaand feit. Wie maken hier nu eigenlijk de dienst uit? We mogen kiezen. Alsof er zoveel fraais te kiezen valt! Als we dan uiteindelijk uit pure armoede, maar een keuze maken, en ze staan in de tweede kamer dan zijn ze opeens "anders" en doen niet meer wat ze beloofden, of zogenaamd voor stonden, beter gezegd.


nic wempe - September 03, 2012 - 09:21 pm
@Ron
Dat is me nog eens klare taal! Briljant hoor, mijn bewondering is groot.


rbn - September 03, 2012 - 03:15 pm
de kruistocht en morele criminalisering jegens eenieder in de bystand, zou wel eens bedoeld kunnen zyn als bliksemafleider om de echte subsidievreters in dit land (niet geheel toevallig vvd achterban) buiten schot te houden..
Home


 

.

.