HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Huurling in dienst van de neoliberale heilstaat
 

28 augustus 2012

Hans Wiegel meldt in 1997 in de Volkskrant dat de VVD een warmere uitstraling moet krijgen. Waarop de jonge sociologe Boukje Cuelenaere van de Erasmus Universiteit in hetzelfde interview fel reageert: "Ik heb nooit veel sociale uitstraling bij de VVD gemerkt." Vervolgens maakt zij duidelijk dat de kans klein is dat de VVD ooit een sociaal gezicht krijgt.

In deze tumultueuze verkiezingstijd wil ik graag het licht laten schijnen over de hierboven genoemde Cuelenaere, die ik hierna bij haar voornaam noem. Tegenwoordig is Boukje bestuurslid van de GroenLinks-fractie in Rotterdam met de portefeuille financiën, en tevens eigenaar van Astri Beleidsonderzoek. Astri is een onafhankelijk bureau met tien medewerkers, gevestigd in Leiden. Het voert opdrachten uit voor de overheid en geeft advies op het gebied van de arbeidsmarkt.

Wanneer je Boukje googelt dan begrijp je dat ze het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) plat loopt en met haar team uitsluitend rapporten voor SZW en andere ministeries en overheden schrijft. Tot nu toe zijn dat er 275 die, bij een eerste indruk, veel van de rapporten over de arbeidsmarkt overlappen die de laatste jaren in ons land zijn verschenen, geproduceerd door zichzelf eveneens onafhankelijk noemende organisaties.

Boukje zal het zelf niet zeggen, want ze gelooft heilig in haar onafhankelijkheid, maar zij en haar team zijn in loondienst van de overheid. Of zakelijker geformuleerd: het gaat hier om ambtenaren met een marktconform salaris. Astri wordt dus betaald door de belastingbetaler. "Het is de Hardwerkende Nederlander die er voor opdraait", hoor je lijsttrekker Mark Rutte van de VVD al roepen tijdens een verkiezingsdebat, zodra het thema 'spilzieke overheid' aan bod komt.

Waarom is Boukje zo van belang? Aanleiding is de opdracht van staatssecretaris van Sociale Zaken Paul de Krom (VVD) aan Astri om onderzoek te doen naar de vraag waarom laaggeschoolde bijstandgerechtigden 'te laks zijn' om de plaats in te nemen van 300.000 alhier werkende Oost-Europeanen. De Krom weet inmiddels het antwoord: 'Sociale diensten moeten bijstandontvangers meer stimuleren om tijdelijk werk aan te pakken'. En hij vindt dat er 'een cultuuromslag nodig is'.

Want het laaggeschoolde bijstandsvolk is, behalve gezeten voor hun flatscreen tv, te lui om uit hun ogen te kijken, zo legt hij uit aan het parlement, verrijkt door deze nieuwe wetenschappelijke kennis van bureau Astri. Mensen met een bijstandsuitkering zijn 'te vrijblijvend en hebben geen zin', is een belangrijke conclusie. Ze worden veel te weinig achter hun broek gezeten, weet de staatssecretaris.

Het is toch algemeen bekend dat de gemeenten (nog) strenger zijn geworden met het verstrekken van een bijstandsuitkering, ook met het 'zittende bestand' gaan ze niet zachtzinnig te werk. Het is eveneens bekend dat mensen in de bijstand gemotiveerd genoeg zijn, al was het enkel maar om te ontkomen aan het geldgebrek waardoor je geïsoleerd raakt. Binnen het huidige maatschappelijke klimaat word je nog eens extra beperkt door het etiket 'lui' dat je opgedrukt krijgt. En tijdelijk werk als ontsnapping wordt onmogelijk gemaakt omdat wanneer dat werk stopt, je in de schulden raakt zodra je opnieuw een bijstandsuitkering aanvraagt.

Is het Astri-rapport wetenschappelijke fraude of amateurisme? Docent bestuursrecht Albertjan Tollenaar van de website Publiek en Recht fileert het genadeloos en komt tot de conclusie dat het niet geldig is. Een samenvatting van zijn betoog: de laaggeschoolde groep van bijstandsgerechtigden is geen afgebakende onderzoeksgroep, een vereiste in onderzoeksland; er is sprake van een vraagstelling en antwoordcategorie die niet geldig zijn (toevallig de stelling waar De Krom zijn politieke statement op baseert); gegoochel met cijfers; een enquête kan door de lage respons (15 procent) niet representatief worden genoemd etc.

Dodelijk. Voor mij blijven er vragen over. Is Boukje op enig moment zo verwrongen geraakt door het Haagse wereldje dat ze op bestelling politieke alibi's is gaan leveren? Of had ze alleen maar een nieuwe auto nodig?

Ron Kretzschmar


- Deel deze column op FB en Twitter.Meer Achter de Coulissen 2012

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Groeneveld - September 01, 2012 - 08:02 pm
de naam boukje bakmix zegt al ruimschoots voldoende .. onnodig om de precairiteit nog meer aan te wakkeren .. neem een slecht voorbeeld aan schippers : een lekker wijf en rechtdoor het ijsselmeer ....


Ron - August 31, 2012 - 05:34 pm
Ik was een bewijs vergeten waaruit blijkt dat Boukje Cuelenaere eigenaar van Astri is. Voor enkele mensen is dat van belang, heb ik begrepen.

Onderaan staat de weblink van LinkedIn waar Cuelenaere onder ‘Evaring van
Boukje’zelf zegt eigenaar te zijn:

Directeur / eigenaar
Astri beleidsonderzoek en -advies
August 2010 – Present (2 years 1 month) Leiden


Groeneveld - August 31, 2012 - 05:21 am
laat u geen zout in de ogen strooien en er bestaan overigens helemaal geen hardwerkende nederlanders en zijn kamp en krom 2 pedofiele relnichten die welwillende dienstwillige onderdanige kruipende dienaren zijn voor het traditoneel overwegend blank joods christelijk nederland .. evenals greet wilders .. maar dat is populisme : lees : analfabetisme alcoholisme incest inteelt .... leve het zout in de pap pappap pappap pappap pappen en nathouden ....


Groeneveld - August 31, 2012 - 05:14 am
wiegel is een ouwe rot rat en het is niet juist als inzake de strekking van het artikel de dienstplicht afgeschaft en opgeheven is als gevolg van analfabetisme en alcoholisme bij herhaling boukje maar wel groenlinks vegen uit de pan te geven .. die komen gelukkig van een andere planeet ....


Oh Jee! - August 30, 2012 - 06:07 pm
Doe toch maar de volgende keer een plaatje van een FIETS,
ivm groen rechts-slinks etc.
Home


 

.

.