HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ID-kaart wordt vingervrij
 

DEN HAAG, VR 28 SEP 2012 - Bij de aanvraag voor de id-kaart worden geen vingerafdrukken meer opgenomen. Daarnaast vraagt de Raad van State aan het Europees Hof of het afgeven van vingerafdrukken voor id-documenten niet in strijd is met de grond- en mensenrechten.


Het Nederlandse paspoort en id-kaart krijgen, als de aanvrager tenminste 18 jaar is en het kabinet akkoord gaat, een geldigheidsduur van tien jaar (nu vier jaar). Tevens is het bij de aanvraag van een id-kaart niet langer nodig om vingerafdrukken af te geven. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de nieuwe Paspoortwet, waarmee de ministerraad vrijdag akkoord is gegaan. De nieuwe regels gelden waarschijnlijk vanaf oktober 2013.

Dat het verplicht afstaan van drie vingerafdrukken voor de aanvraag van een id-kaart wordt afgeschaft, komt omdat de pas in de nieuwe Paspoortwet niet langer als reisdocument wordt aangemerkt. De pas blijft desondanks bruikbaar om naar dezelfde landen af te reizen als met de huidige id-kaart het geval is. Bij verlies van paspoort of id-kaart wordt bij de aanvraag van een nieuwe geen extra kosten meer in rekening gebracht.

Stichting Privacy First roept het Nederlandse parlement op om het wetsvoorstel ter afschaffing van vingerafdrukken in id-kaarten zo spoedig mogelijk aan te nemen. "Vooruitlopend op de verwachte aanname van het wetsvoorstel dient de afname van vingerafdrukken voor identiteitskaarten per direct te worden stopgezet of tenminste (als tijdelijke oplossing) een vrijwillig karakter te krijgen", meldt de organisatie.

Voor strijders tegen de aantasting van hun privacy is dit goed nieuws. Desondanks blijft het verplicht afstaan van vingerafdrukken voor de aanschaf van een Nederlands paspoort recht overeind staan. Diverse personen en privacy-organisaties zijn

de afgelopen tijd daartegen uit protest juridische procedures gestart, onder meer in Den Haag, Nuth, Skarsterlân en Amsterdam.

Maar vandaag bereikte ons meer hoopvol nieuws. De Raad van State wil namelijk een zo geheten prejudicieel advies hebben van het Europees Hof van Justitie voordat het verder oordeelt over deze juridische procedures die zijn aangespannen tegen de Staat en enkele gemeentelijke overheden. De lopende procedures zijn opgeschort in afwachting van het oordeel van het Europees Hof.

De Raad van State (RvS) wil nu van het Hof in Luxemburg weten of de Europese verordening, die lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, in strijd is met het recht op privacy. Naar het oordeel van de RvS is "op voorhand niet duidelijk of de beperking van het recht op privacy evenredig is in verhouding tot het belang om misbruik van paspoorten en reisdocumenten te voorkomen."

Daarnaast wil de Raad van State weten of de Europese verordening behalve op paspoorten ook van toepassing is op de Nederlandse identiteitskaart. Ten slotte wil de RvS duidelijkheid of al dan niet moet worden gewaarborgd dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden worden verzameld en gebruikt dan voor de afgifte van een paspoort of id-kaart.- Deel dit bericht op FB en Twitter.


Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Naam:

Bericht:  

vrijbit.nl - October 02, 2012 - 10:11 am
Helaas hebben veel mensen abusievelijk uit de berichten afgelopen vrijdag opgemaakt dat er inmiddels ID-kaarten zonder vingerafdrukken verkrijgbaar zouden zijn.
Wie echter de persberichten van de Raad van State en Ministerie van BZK zorgvuldig leest ziet dat het zogenaamde 'nieuws'
hieruit bestaat dat A- alle rechtszaken voor de komende 12 a 18 maanden zijn stopgezet.
B- het kabinet nog zeker een jaar wil doorgaan met het opeisen van vingerafdrukken.

Wij constateren dat de overheid dit soort berichten heel slim als positief nieuws heeft weten te lanceren waardoor bij de burgers en meeste persmensen de gedachte heeft postgevat dat er nu ID-bewijzen zonder vingerafdrukken komen en het probleem van de weigeraars daarmee is opgelost. Onze inschatting is dat de timing wel erg goed uitkwam om ook de aandacht af te leiden van het feit dat vanaf vandaag alle vingerafdrukken uit de databases verwijderd zouden moeten zijn... wat uiteraard ook niet het geval is.


Groeneveld - September 29, 2012 - 07:29 am
....

dat is menig Vagina al sedert de Schepping ....

....
Home


 

.

.