HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  Wantrouwen in politiek weer gegroeid
 

DEN HAAG, WO 13 SEP 2012 - Ruim 3 miljoen (!) mensen weigerden woensdag deel te nemen aan de Kamerverkiezingen. Dat komt dicht bij het dieptepunt uit 1998, toen 73,4 procent van de kiezers opkwam.


De opkomst bij de Kamerverkiezingen is uitgekomen op ongeveer 74 procent, vrijwel identiek als 14 jaar geleden toen 73,4 procent van de kiezers opkwam. In 1981 bedroeg de opkomst nog 87 procent. In de jaren daarop volgend nam de opkomst geleidelijk af, maar in 2002, het jaar van Fortuyn, werd met een opkomst van 79,1 procent een keerpunt bereikt. Tijdelijk, zo al snel bleek want in 2010 zakte de opkomst weer naar 75,4 procent.

Behoudens de kortstondige opleving in het jaar van Fortuyn, toen de kiezer even het idee kreeg dat politiek weer ergens over ging, is de trend dat een groeiende groep burgers zich onttrekt aan het kuddegedrag van het stemvee. Een opkomstpercentage van 74 procent impliceert dat ruim 3 miljoen mensen tegen de stroom inlopen en het infantiele verkiezingscarrousel bewust of onbewust aan zich voorbij laten gaan.

Van die enorme groep stemweigeraars wisten dit jaar zo'n 35.000 mensen weliswaar de gang naar het stemlokaal te vinden, maar met als resultaat dat er blanco of ongeldig werd gestemd. Twee jaar geleden waren dat nog 8.829 mensen, 0,1 procent van het opkomende electoraat. Rotterdam blijkt wederom de meest progressieve inwoners te hebben, want daar brachten 1629 mensen een ongeldige of blanco stem uit. Dat is zo'n 0,74 procent van alle stemmen.

Met het sterk groeiende aantal blancostemmers wordt de vraag weer actueel of daarmee ook iets te winnen valt. Een blanco stem is nu uitsluitend van symbolische waarde. De stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Het is een misvatting dat een niet-uitgebrachte stem naar de grootste partij gaat. Een blanco stem wordt wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing. Een stem is ongeldig als er bijvoorbeeld meerdere hokjes zijn ingekleurd.

In een column voor Binnenlands Bestuur pleit Rik Bolhuis voor modernisering van het kiesstelsel. "Een blanco stem zou gewoon moeten meetellen als een echte stem. Als ware het een politieke partij. Partij Blanco of zoiets. Het verschil is dat de betreffende kamerzetels onbezet blijven. Het grote genoegen van de ontevreden kiezer is dat hij bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer veel lege stoelen kan aanschouwen." Referendum?

 

- Deel dit bericht op FB en Twitter.


Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Naam:

Bericht:  

Groeneveld - September 16, 2012 - 10:32 am
....

voor de lief hebbers en de smul papen :

de Minister-President : Annemarie Jorritsma

de Populistiese Regering : http://www.youtube.com/watch?v=TY6Y7FXKgo4


Groeneveld - September 16, 2012 - 10:23 am
wikipedia / wikileaks is geen B.L.O.-school : http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenkiesrecht ....

B.L.O.-school : churchill en tatcher aanhalen :

Vrouwenkiesrecht

Poster door Theodorus Henricus Adolf Molkenboer uit 1918

.... Suffragettes demonstreren in New York voor vrouwenkiesrecht ....

Het vrouwenkiesrecht is het actief en passief kiesrecht van vrouwen.
Algemeen vrouwenkiesrecht werd voor het eerst ingevoerd in 1893 in Nieuw-Zeeland. ....

Nederland

Tot het begin van de 20e eeuw mochten in Nederland alleen mannen stemmen, als ze voldeden aan bepaalde eisen.

Bij de grondwetswijziging van 1917 werd het algemeen kiesrecht ingevoerd.

Daarbij werd het passief kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen mogelijk gemaakt, maar het actief algemeen kiesrecht werd opengesteld alleen voor mannen, zij het dat de Grondwet het mogelijk maakte dat de wet het actief kiesrecht ook uitbreidde tot vrouwen.

In 1918 werd Suze Groeneweg voor de SDAP als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen.

In september 1918 diende het Kamerlid Hendrik Pieter Marchant een initiatiefwet in tot instelling van actief kiesrecht voor vrouwen, dat onder druk van de revolutionaire bewegingen in Duitsland en ook in Nederland in 1919 wordt aangenomen.

Vrouwen konden bij de verkiezingen van 1922 voor het eerst van het actieve kiesrecht gebruik maken.

De partijen die zich zo lang tegen het vrouwenkiesrecht hadden verzet,

.... de protestantse en katholieke partijen, ....

bleken er groot profijt van te hebben.

Het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen werd met de grondwetswijziging van 1922 in de Grondwet opgenomen.

Het vrouwenkiesrecht werd in Nederland bevorderd door de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (opgericht in 1894) door Wilhelmina Drucker, Annette Versluys-Poelman en Aletta Jacobs).

.... In Nederland is thans alleen de SGP nog tegen het passief vrouwenkiesrecht. ....

België ....

In België waren onder andere Marie Popelin en Emilie Claeys voorvechtsters van het vrouwenstemrecht.

Het was pas toen na de Eerste Wereldoorlog de democratiseringsbeweging op gang kwam dat vrouwen dit recht moeizaam verworven.

In de grondwetsherziening van 1921 werd het algemeen enkelvoudig stemrecht ingevoerd; dit systeem huldigde het principe van "één man, één stem".

Vrouwen kregen enkel stemrecht op gemeentelijk niveau, grootoorlogsweduwen mochten echter ook op nationaal niveau hun stem uitbrengen.

Toch werd de invoering van algemeen kiesrecht voor alle vrouwen in het vooruitzicht gesteld.

Er werd een artikel in de grondwet opgenomen dat bepaalde dat het vrouwenkiesrecht in een bijzondere wet kon worden goedgekeurd.

.... Dit zou pas gebeuren na de Tweede Wereldoorlog in 1948. ....


Groeneveld - September 16, 2012 - 10:01 am
wantrouwen in politiek weer gegroeid : echte Amsterdamse Homo's : Micha Kat . Henk Krol . Edwin de Roy van Zuydewijn . Klaas Wilting . Steve Brown . Peter R. de Vries . Pieter Storms . Theo van Gogh . Pim Fortuyn . Jaap Boersma . Wim Aantjes . Job Cohen . Hero Brinkman . Erwin Lensink . Pepe de Rabbijn . Leen Jongewaard . Wim Sonneveld . Johnniy Jordaan . Herman Brood . Keith Bakker . Robert M. . Prins Coma aka Johan Friso Bernhard Christiaan David, prins van Oranje-Nassau, graaf van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg . .... de (sans) rancune gaat wel erg ver ....


Groeneveld - September 16, 2012 - 09:31 am
Amsterdam Noir : wantrouwen in politiek weer gegroeid en een huurschuld van 250.000 en een bonus van 850.000 zwijggeld inzake Edwin de Roy van Zuydewijn aan de bedelstaf : https://www.google.nl/search?q=roy+zuydewijn&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a&channel=fflb en navolgend de gesel der subversie .... op 14 augustus 2014 is het tweehonderd jaar geleden dat de handel in slaven werd verboden en de herdenkings activiteiten beginnen op 1 juli 2013 tijdens de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij en stelt de gemeente 850.000 euro beschikbaar voor jubeljaar 2013-2014 waarin wordt herdacht dat het in 2013 200 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft en de slavenhandel evenals de smokkelhandel in coke en heroine werd voortgezet en onder het mom van educatief : hypocrisie de herdenking samen valt met die van andere gebeurtenissen zoals de vorming : coup van het traditioneel blank joodsch christelijk nederlandsch koninkrijk der nederlanden in 1813 en zijn inzake het onderhavige de traditioneel joodsch christelijke surinamers en antilianen de grootste huichelaars die hen - de 8 december moorden - uit de weg lieten ruimen die voor de emancipatie : progressie en niet voor de onderdrukking : predestinatie van de surinamers zijn in navolging van 1973 als gevolg van een genocide : de vuile oorlog in zuid-amerika in opdracht van vele prominenten waaronder de familie Oranje-Zorreguieta en de huis-lijf-artsen Dr Kissinger en Dr Bouterse en is derhalve dan ook de onafhankelijkheid een volslagen farce majeur ....


Steve Brown - September 15, 2012 - 02:24 pm
De Pulp-media ‘VVD-Glitter Geer Kippen’ winnen de verkiezingen.
Posted on September 13, 2012
( van onze hersendood redactie)

Egoïsme van de Mediacratie heeft gewonnen.

Amsterdam-Noir- “Het voormalig Nazi blad De Telegraaf helpt rechts weer een handje. ‘ Pas op voor het Rode gevaar’! ”

De Pulp-media van de Corporate Crime hebben deze verkiezingen gescoord en gewonnen. Dit ondanks de vele Declaratieschandalen bij de Kleine VVD-gangsters.

Bij de grote declarative en fraude-schandalen van de afgelopen jaren waren het opmerkelijk vaak VVD’ers die in opspraak kwamen, maar dat kan de ‘Glitter-Kippen’ niet deren.

De VVD en de Bankiers-gangsters zijn dus de grote winnaar geworden en er zijn dus kennelijk 41 (zetels) x 60.000 = 2.400.000 Miljonairs en gangster Bankiers in Nederland. Of is 90 % van de ‘ik hou van Holland’ en ‘Boer zoekt hoer’ kiezers op VVD- Glitter Kippen hersendood?

meer lezen


Aurelie - September 14, 2012 - 10:44 am
Ook DWARS van groenlinks willen de stemprocedure in Nederland willen veranderen op die manier dat blanco stemmen voortaan
volwaardige stemmen worden, omdat die wat hun betreft van grote waarde zijn. Zo dat als er genoeg blanco stemmen zijn die normaal gesproken zetels zouden opleveren, deze vertegenwoordigd moeten worden via lege zetels in de Tweede Kamer.

Ik vind dat juist de NIET-stemmers gehoord moeten worden. En wat heb je aan lege kamerzetels? Met een blanco stem steun je de parlementaire democratie alsnog. Met een NIET-stem heb je nu helemaal niets te vertellen, terwijl het bijna 30% van de bevolking is die NIET-stemt!


Groeneveld - September 13, 2012 - 08:01 pm
.... zo leert men op de B.L.O.-school hoofdrekenen :

.... rotterdam ....

.... blijkt wederom de meest progressieve inwoners te hebben, ....

.... want daar brachten 1629 mensen ....

.... een ongeldige of blanco stem uit. ....

.... Dat is zo'n 0,74 procent van alle stemmen. ....

.... http://verkiezingen.parool.nl/uitslag/resultaten.html ....

.... !!!! rotterdam !!!! .. eindstand .. 617347 .. 62.4% .. !!!! 16:35 !!!! ....

.... SUBSIDIEVERDELING : RAVAGE VALT BUITEN DE BOOT ....
Home


 

.

.