HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Labels duurzame vis onder vuur
 

BRUSSEL, DI 15 MEI 2012 - Niet alle vis met een duurzaamheidslabel is duurzaam. Dat is de uitkomst van een Duitse studie, meldt het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Nature.


De MSC- en FOS-labels liggen opnieuw onder vuur. Duitse onderzoekers gingen na of vis met het label van de Marine Stewardship Council (MSC) en Friend of the Sea (FOS) afkomstig is uit duurzame visbestanden. Ze vergeleken daarvoor de informatie van beide certificatie-instanties met onafhankelijke onderzoeken van visexperts en organisaties voor visbeheer.

De conclusie is dat 31 procent van de visbestanden met MSC-certificatie en 19 procent van de FOS-bestanden het label niet verdient. De MSC- en FOS-labels pretenderen de consument duidelijk te maken dat de vis die hij koopt op een duurzame manier gevangen is en niet overbevist wordt.

Bioloog (Helmholtz-centrum voor Oceaanonderzoek in Kiel) en expert internationaal recht Alexander Proelss (Universiteit van Trier) hebben zich voor hun onderzoek gericht op 71 visbestanden met MSC-certificatie en 76 met FOS-certificatie.

Twee jaar geleden trokken twee andere wetenschappers, Jennifer Jacquet en Daniel Pauly, ook al aan de alarmbel. Zowel Froese als Jacquet verklaarden onlangs aan het vaktijdschrift Nature dat steeds meer wetenschappers vragen stellen bij de efficiëntie van ecolabels voor vis, vooral bij het MSC-label.

De MSC zelf is het niet eens met de normen voor overbevissing die de Duitse onderzoekers hanteren. Volgens MSC-directeur David Agnew zijn er geen overbeviste visbestanden met het MSC-logo. "Ze worden allemaal duurzaam bevist."Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Naam:

Bericht:  

Camiel - May 16, 2012 - 01:28 pm
Het artikel waarin MSC wordt bekritiseerd, en waarnaar verwezen wordt in bovenstaande bericht, vertegenwoordigd niet bepaald solide wetenschap. Het is tragisch dat ook niet steekhoudende publicaties zo klakkeloos worden overgenomen door de journalistiek.

Ten eerste definieren de auteurs zelf op basis van twijfelachtige methodes 'duurzame niveaus'. Deze schattingen wijken sterk af van de schattingen voor 'duurzame niveaus' die door middel van onafhankelijke peer-reviewed wetenschap (ICES biologen) zijn verkregen. Dat resulteert in onrealistisch hoge schatting van 'optimale niveaus' door Froese et.al.

Wanneer vervolgens de huidige bestands omvang vergeleken wordt met dat 'optimale niveau', dan concluderen de betreffende auteurs logischerwijs dat bestanden zich (ver) onder het door hen (onrealistisch hoge) vastgestelde 'optimale niveau' bevinden.

Vervolgens wordt er voor de bestanden die lager zijn dan het (op basis van door rammelende wetenschap verkregen) 'optimale niveau' gezegd dat ze 'overbevist' zijn. Internationaal geaccepteerde wetenschappelijke definities van 'overbevist' worden echter in de wind geslagen en zijn vervangen door een eigen definitie.

Wanneer de zwakke eigen schattingen van 'optimale bestandsomvang' gecombineerd worden met een eigen definitie van 'overbevissing' om iets te kunnen zeggen over bestanden van MSC gecertificeerde visserijen, resulteert dat uiteraard in foute conclusies dat 31% van de bestanden van MSC gecertificeerde visserijen overbevist was.

Uit een simpele vergelijking van de status van bestanden waarop MSC gecertificeerde visserijen vissen, met de beste wetenschappelijke bestandsschattingen, blijkt dat geen enkel bestand van visserijen die MSC gecertificeerd zijn overbevist is. Vrijwel alle MSC gecertificeerde visserijen vissen op bestanden die er zeer goed voor staan, en die zich op (of boven) het wetenschappelijk vastgestelde 'optimale niveau' bevinden. Een klein deel van de MSC gecertificeerde visserijen vist op bestanden die zich onder het optimale niveau bevinden, en om voor MSC in aanmerking te komen moeten deze bestanden aantoonbaar groeien naar hun optimale niveau.

Overigens werd er net als een aantal jaar geleden, toen er ook ongefundeerde kritiek geleverd werd op MSC in Nature, geen wetenschappelijke publicatie verkregen door betrokken auteurs, dus werd er maar een brief geschreven naar de opinie pagina in Nature. Die is niet bepaald gezaghebbend voor de wetenschap, maar het klinkt natuurlijk lekker, een publicatie in Nature.

Jacket and Froese hebben duidelijk een eigen mening over MSC, die stond waarschijnlijk al vast voordat er 'onderzoek' werd gedaan naar het MSC programma. Deze 'wetenschappers' staven hun eigen mening ten aanzien van MSC door het onderzoek zo te plooien dat eruit rolt wat ze goed uitkomt. Erg kwalijk, en het zou eigenlijk eens goed onderzocht moeten worden welke belangen ze hebben om MSC te bekritiseren?

Contact via: camiel_derichs@yahoo.co.uk


MSC Benelux - May 16, 2012 - 11:08 am
MSC spreekt de resultaten van de publicatie ‘Evaluation and Legal Assessment of Certified Seafood’ van Rainer Froese en Alexander Proelss tegen: Visserijen die gecertificeerd zijn volgens de MSC-standaard voor duurzame visserij beheren hun visbestanden zo dat hun productiviteit voor de toekomst gewaarborgd is; deze visbestanden zijn niet overbevist.

MSC hanteert internationaal geverifieerde en erkende definities conform de Gedragscode voor een Verantwoorde Visserij en de Richtlijnen voor Ecolabelling van Vis en Visproducten voor Wildgevangen Zeevis van de Wereldvoedselorganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Volgens deze definities dient een visbestanden op een niveau gehouden te worden dat overeenkomt met zijn maximale productiviteit en boven een biologisch veilig niveau ligt. Bestanden zijn overbevist als ze zich onder deze veilige biologische grens bevinden. De MSC-standaard hanteert de internationale wetenschappelijke consensus over wat een overbevist bestand inhoudt, en deze definities worden ook in de meeste internationale en nationale regelgeving gebruikt.

David Agnew, Standard Director van MSC, zegt: “De MSC-standaard komt overeen met de internationale beste praktijken en sluit overbevissing expliciet uit. MSC gecertificeerde visserijen worden op hoge productiviteitsniveaus gehouden. De bewering van Froese and Proelss dat veel visbestanden binnen het MSC-programma overbevist zijn, is onjuist.”

In hun artikel gebruiken auteurs Rainer Froese en Alexander Proelss definities voor de term "overbevist" die niet geaccepteerd worden in de wetenschap, door autoriteiten op het gebied van visserijbeheer of door internationale organisaties zoals de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES) of de FAO. Christopher Zimmermann, adjunct-directeur van het Johann Heinrich von Thünen-Institut für Ostseefischerei en voorzitter van de Technische Adviesraad van MSC, zegt: “MSC hanteert internationaal geverifieerde en erkende definities. De definitie van ‘overbevissing’ die Froese en Proelss gebruiken is niet wereldwijd geaccepteerd. De resultaten van het onderzoek zijn derhalve niet relevant.”

Contact: MSC Benelux via 070-360 5979 of media.nl@msc.org
Home


 

.

.