HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Muren Fort Europa verder versterkt
 

BRUSSEL, VR 30 NOV 2012 - De Commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement heeft de afgelopen week wetgeving goedgekeurd om het beheer van de Schengen-buitengrenzen te versterken.


"Het Eurosur-systeem moet instaan voor de monitoring, opsporing, identificatie, opvolging, preventie en interceptie van illegale grensoversteken", zo stellen de parlementsleden. Maar het moet ook dienen om de levens van migranten en vluchtelingen te beschermen en te redden, benadrukken zij. Zo'n 90 procent van de illegale grenspassages vindt plaats voor de kust van Spanje, Malta, Italië en Griekenland.

Momenteel zijn er in sommige lidstaten wel zes verschillende autoriteiten direct betrokken bij de bewaking van de zeegrenzen. Soms worden daarbij naast elkaar bestaande bewakingssystemen gebruikt, zonder duidelijke regels en afspraken over de samenwerking en de onderlinge uitwisseling van informatie. Ook tussen de lidstaten loopt de communicatie soms mis.

Via Eurosur zal vooral die informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en het Europese grenscontroleagentschap Frontex moeten verbeteren. Om dat mogelijk te maken is elke lidstaat met externe land- en zeegrenzen bezig een nationaal coördinatiecentrum voor grensbewaking op te zetten, dat via een beveiligd communicatienetwerk informatie zal uitwisselen met andere nationale coördinatiecentra en met Frontex.

Europarlementariër Jan Mulder (VVD) is blij met Eurosar. "Mensen die gevlucht zijn voor vervolging of op zoek zijn naar een beter leven ondernemen regelmatig gevaarlijke reizen naar Europa, waarbij ze vaak 's nachts de zee oversteken in ongeschikte boten", meldt de rapporteur van het Europees Parlement. "Alleen al in 2011 zijn er naar schatting 1.500 mensen omgekomen in de Middellandse Zee."

Het gegeven dat mensen die vluchten voor vervolging nu moeilijker via zee Europa binnen kunnen komen, zoals Mulder stelt, baart Europarlementariër Judith Sargentini (GL) juist zorgen. "Dat is een groot nadeel aan de eenzijdige focus op het hermetisch sluiten van de grenzen. Europa mag haar plicht niet verzaken en moet te allen tijde er voor zorgen dat mensen die vluchten voor hun leven humaan opgevangen worden."

Sargentini denkt niet dat een geperfectioneerd grensbewakingssysteem ertoe zal leiden dat er meer bootvluchtelingen gered zullen worden en dat het aantal migranten dat Europa probeert binnen te komen af zal nemen. "De inzet van drones en robots lost het werkelijke probleem niet op, namelijk dat geen enkel lidstaat de verantwoordelijkheid wil nemen voor de bootvluchtelingen."


- Deel dit bericht op FB en Twitter.


Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:

Groeneveld - November 30, 2012 - 10:08 pm
....

en dan ook te bedenken dat er helemaal geen sprake was van een NAZI Duitsland

....
Home


 

.

.