HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vingerafdrukken niet langer in database

DEN HAAG, 7 JULI 2011 - De vingerafdrukken van Nederlanders die worden opgeslagen in het kader van de Paspoortwet zullen vanaf eind juli niet meer worden opgeslagen in een database. De vernietiging van de huidige databases duurt echter nog maanden.


Het kabinet zal vanaf 1 augustus de centrale opslag van vingerafdrukken beëindigen. Wél wordt de afdruk nog steeds op de chip van het het paspoort en id-bewijs bewaard. Dat laat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer weten. De bewindsvoerder antwoordt hiermee op vragen van D66-Kamerlid Schouw over het stopzetten van de opslag.

Om de vingerafdrukken niet meer op te slaan, moet de programmatuur voor de reisdocumentenaanvraag- en archiefstations (RAAS) worden aangepast. Daarbij is sprake van een geleidelijke uitrol. De planning is dat eind juli 2011 de gewijzigde programmatuur bij alle uitgevende instanties zal zijn geïnstalleerd. Dit zorgt ervoor dat de vingerafdrukken die voor nieuwe aanvragen zijn opgenomen niet meer in de administratie kunnen worden geraadpleegd.

Om de al zes miljoen opgeslagen vingerafdrukken te vernietigen loopt inmiddels een onderzoek. De verwachting is dat eind augustus 2011 duidelijk zal zijn hoe de (sporen van de) vingerafdrukken verwijderd kunnen worden en dat ook in een testomgeving is vastgesteld dat de methode werkt. Met dat resultaat wordt vervolgens bepaald hoe de programmatuur van het RAAS moet worden aangepast. Securitybedrijf Fox-IT voert dit onderzoek uit.

Het stopzetten van de centrale opslag van vingerafdrukken betekent niet dat deze niet meer bij een aanvraag afgegeven moeten worden. "De Europese verordening (en in navolging daarvan de Paspoortwet) kent geen uitzondering op deze verplichting ten behoeve van gewetensbezwaarden. De kwaliteit van de opgenomen vingerafdrukken maakt dit niet anders", aldus Donner.

Eind april maakte Donner bekend dat de opslag van vingerafdrukken op basis van de nieuwe Paspoortwet wordt opgeheven. Er zouden te veel fouten in de opslag van vingerafdrukken zitten. Wat Donner betreft blijft in de toekomst een landelijke registratie van alle persoonsgegevens wel het uiteindelijke doel, maar de techniek is nu nog niet klaar voor de opslag en het herkennen van het biometrisch materiaal.


Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:Home


 

.

.