HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

Groen licht voor
aanleg A4

DEN HAAG, 6 JULI 2011 - Na bijna zestig jaar is er een einde gekomen aan de getouwtrek rond de Rijksweg A4 tussen Delft en Schiedam. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren ongegrond verklaard.


Hiermee gaat het licht op groen voor Rijkswaterstaat om het ontbrekende stuk van zeven kilometer aan te leggen. Sinds de jaren ’50 was er discussie over het stukje tussen Delft-Zuid en het knooppunt Kethelplein bij Schiedam. Tegenstanders wezen vooral op de nadelige gevolgen voor het natuurgebied Midden-Delfland. Bovendien zou het extra stuk snelweg luchtvervuiling en geluidsoverlast veroorzaken.

In 2007 kwam toenmalig minister van Verkeer en Waterstaat met het zogenaamde Tracébesluit 'A4 Delft – Schiedam'. Na uitvoerig onderzoek sprak hij zijn persoonlijke voorkeur uit voor het verlengen van de A4 door Midden-Delfland. Dit vooral om de wegcapaciteit tussen Den Haag en Rotterdam te vergroten. Ruim twintig particuliere organisaties waren het hier niet mee eens, en vroegen de Raad van State het besluit te vernietigen.

Woensdag deed de rechter uitspraak en verklaarde alle besluiten tegen het tracébesluit ongegrond. Om het besluit ongeldig te verklaren moeten de bezwaarmakers kunnen aantonen dat de keuzes van de minister onredelijk zouden zijn. De rechter acht dit niet bewezen.Verder kwam de Raad van State tot de conclusie dat de belasting met betrekking tot geluidsoverlast en luchtvervuiling binnen de gestelde waarden blijft.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) is blij met de uitspraak. Zij trekt bijna 900 miljoen euro uit voor de aanleg van het 7 kilometer lange traject door natuurgebied Midden-Delfland. De weg wordt daarom verdiept aangelegd, er komt een tunnel bij Schiedam en ook wordt nieuwe natuur gerealiseerd. De klus wordt in oktober of november van dit jaar aanbesteed. Er zijn een paar consortia in de race, waaronder een groep die bestaat uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels.

Milieuorganisaties reageren teleurgesteld op het besluit van de Raad van Stater. Het samenwerkingsverband 'Hoezo Midden-Delfland snelweg’, dat namens de milieuorganisaties bij de RvS bezwaar maakte tegen het tracébesluit, vindt dat met de nieuwe snelweg de 'groene long van de Randstad' op onacceptabele wijze wordt aangetast. De bezwaarmakers noemen het besluit droevig en teleurstellend.

Milieudefensie valt over het oordeel van de raad dat de luchtkwaliteit in het tracébesluit voldoende gewaarborgd is. Volgens de milieuorganisatie is de uitstoot van gassen zoals berekend door de minister niet realistisch. In werkelijkheid ligt die veel hoger, onder meer omdat in het tracébesluit nog wordt uitgegaan van de kilometerheffing, hoewel die maatregel inmiddels van de baan is, zegt Milieudefensie.

Milieudefensie zet nu alles op alles om te voorkomen dat dit najaar wordt besloten tot nog meer nieuwe wegen “die het prachtige natuur- en recreatiegebied Midden-Delflandgebied zullen doorkruisen: de A13/A16 en de Blankenburgtunnel.” Als die wegen worden aangelegd is de kans groot dat er de ontbrekende schakel – de A24 dwars door Midden-Delfland– eveneens wordt aangelegd.


Meer nieuws


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:Home


 

.

.