HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Protestbos tegen natuurwet kabinet in trek
 

AMSTERDAM, DI 13 DEC 11 - Het loop storm met de verkoop van jonge bomen als protest tegen de nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker. Vijf dagen na aanvang zijn er reeds 19.000 verkocht, meldt de Partij voor de Dieren (PvdD).


Het initiatief is bedoeld om burgers de kans te bieden alsnog de ecologische verbindingszones mogelijk te maken die het kabinet wil schrappen. Wie wil deelnemen aan het protest, kan boompjes voor 5 euro per stuk bestellen op de website. De PvdD noemt de natuurwet van Bleker “een wet die de natuur in Nederland tot op de grond toe afbreekt en alle dieren weer vogelvrij verklaard.”

De eerste aanplant dag zal komende zaterdag plaatsvinden op een locatie van het Utrechts Landschap. De PvdD houdt de exacte locatie nog even geheim “omdat we hebben gezien hoe negatief het kabinet gereageerd heeft op de plannen voor het Oostvaarderswold en de betrokkenheid van Staatsbosbeheer daarbij”, meldt fractievoorzitter Thieme. “Maar het is een locatie vlakbij Culemborg, waar een natuurverbindingszone onder druk staat door het kabinetsbeleid."

Iedereen die een boom bestelt wordt per email uitgenodigd om zelf te komen planten en zijn of haar zorgen op een label aan de boom te verwoorden. Wie niet in de gelegenheid is om zelf een boom te planten maar toch wil meedoen aan het Groeiend Verzet, zoals de campagne wordt genoemd, kan rekenen op vrijwilligers die de jonge aanplant zullen poten. Deelnemers worden met een pendelbus vanaf station Culemborg naar de locatie vervoerd.

Volgens de PvdD dreigt zich “een natuurramp” te voltrekken in Nederland indien de nieuwe natuurwet wordt aangenomen. “Staatssecretaris Bleker doet er alles aan om natuurwaarden in Nederland weg te zetten als overbodig of niet het beschermen waard. Hij kapt 70 procent van het budget van Staatsbosbeheer, schrapt de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische verbindingszones waar jarenlang aan is gewerkt en wil dieren weer vrij laten bejagen door hobbyjagers.”

De PvdD schept een waar doemscenario als dit kabinet zijn zin krijgt. “Dan gaat de natuur in de opheffingsuitverkoop, verliezen 80 dier- en 100 plantensoorten hun beschermde status, worden er geen verbindingen meer gemaakt tussen natuurgebieden waardoor dieren ruimte zouden krijgen, nogen edelherten, reeën, damherten, wilde zwijnen, grauwe ganzen en kolganzen weer louter voor het plezier van hobbyjagers worden doodgeschoten, mogen vogels opzettelijk worden verstoord, wordt Nederland bedekt met meer asfalt en krijgen megastallen ruim baan.”Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:Home


 

.

.