HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kabinet kiest voor omstreden Blakenburgtracé
 

DEN HAAG, DO 8 DEC 11 - Minister Schultz heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de omstreden Blankenburgtunnel tussen Vlaardingen en Maassluis. “Onbegrijpelijk”, vinden natuur- en milieuorganisaties en lokale bewoners.


Het tracé van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding komt te liggen tussen Vlaardingen en Maassluis en verbindt de A20 met de A15. Het moet de filedrukte zien op te lossen bij de Beneluxtunnel, tussen Vlaardingen en Schiedam. De aanleg van de Tweede Maasvlakte zorgt de komende jaren voor een toename van verkeer in de regio. Het kabinet hoopt dat met deze ingreep het economische vestigingsklimaat in de regio Den Haag-Rotterdam verbetert.

Tegen het Blankenburgtracé is veel verzet omdat deze variant het milieu veel schade zou toebrengen. Natuurorganisaties en bewoners protesteren al maanden tegen de tunnel. Minister Schultz kiest echter voor het tracé omdat deze variant de files rond Rotterdam beter zou oplossen. Ook zou de Blankenburgtunnel goedkoper zijn dan de Oranjetunnel, hét alternatief vinden natuurliefhebbers.

“De mogelijkheden van de Oranjetunnel zijn tot op heden onderbelicht gebleven”, reageert Milieudefensie. “De Blankenburgtunnel vernietigt het belangrijke natuur- en recreatiegebied Midden-Delfland en is bovendien slechts een tijdelijke oplossing die het fileprobleem alleen maar verplaatst. De leefbaarheid in Vlaardingen en Maassluis zal door de Blankenburgtunnel ernstig aangetast worden.”

Het tracé van de aan te leggen zesbaanssnelweg loopt dwars door het open en groene gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. De leefbaarheid staat hier volgens Milieudefensie al “zwaar onder druk door de bestaande snelwegen en industrie waardoor de steden omringd worden. Nog een snelweg erbij is een stap te ver.”

Naast Milieudefensie verzetten ook Natuurmonumenten, Milieudefensie, Milieufederatie Zuid-Holland, Natuur & Milieu, Actiecomité Blankenburgtunnel Nee en Groeiend Verzet zich tegen het Blankenburtracé. Er zijn al meer dan 34.000 handtekeningen tegen de weg verzameld en ook de gemeenten op of nabij wiens grondgebied het tracé ligt, bieden weerstand.Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:Home


 

.

.