HOME       OPROEPEN      ARCHIEF       CONTACT      LINKS               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CBP handhaaft dwangsom tegen Google
 

DEN HAAG, VR 12 AUG 2011 - Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) blijft bij zijn eis dat Google de via zijn StreetView-auto's verzamelde wifi-data moet wissen. Het zoekmachinebedrijf handelt in strijd met de privacywetgeving.


De multinational tekende eerder dit jaar bezwaar aan tegen de dwangsom. Donderdag reageerde het CBP met een 'beslissing op bezwaar'. Hierin blijft ze bij haar besluit dat het verzamelen van wifi-data een schending is van de privacyregels. Ook blijft de eis staan dat Google de verzamelde netwerknamen van wifi-routers moet wissen.

Google heeft ook inhoudelijke informatie verzameld, waaronder medische gegevens en emailadressen, maar die is inmiddels verwijderd. Als laatste punt moet Google een opt-out mogelijkheid aanbieden waardoor het voor betrokkenen mogelijk is om kosteloos bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van gegevens over hun wifi-routers.

Google heeft aan dit laatste punt deels voldaan door een technische oplossing aan te dragen waarbij de opt-out mogelijkheid offline wordt aangeboden. Daarmee verlaagt CBP zijn dwangsom tot maximaal 750.000 euro. Gebruikers kunnen, in het voorstel van Google, hun routernaam (SSID) veranderen door 'no map' eraan toe te voegen. Koosje Verhaar, woordvoerder van het CBP, zegt dat op die manier voldaan wordt aan het recht op protest dat Nederlanders wettelijk gezien hebben tegen het verzamelen van persoonsgegevens.

Google Nederland laat in een reactie weten over verschillende opt-out opties gesproken te hebben maar nog geen definitief voorstel op tafel heeft liggen. Zolang het bedrijf geen opt-out aanbiedt, gelden de opgelegde dwangsommen, aldus Verhaar. Het zoekmachinebedrijf kan bij de rechter beroep aantekenen tegen CBP's afwijzing van Google's bezwaren, maar heeft hierover nog geen besluit genomen.

Google kreeg met de privacywaakhond CBP te maken nadat de zoekgigant met StreetView-auto's de afgelopen jaren gegevens van 3,6 miljoen wifi-routers in Nederland had verzameld zonder dat de eigenaren van die routers dat wisten. Daarnaast heeft het bedrijf voor elke wifi-router een locatie berekend. Volgens het CBP bevat deze informatie persoonlijke gegevens van de gebruikers in combinatie met de locatie. In april besloot het college Google Inc en Google Nederland een dwangsom op te leggen voor het sniffen van wifi-data. Een bedrag dat kon oplopen tot één miljoen euro als Google haar fouten niet zou rechtzetten.Meer nieuws

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Geef je mening:Home


 

.

.